Thông báo mời thầu

Cung cấp biểu trưng của Bệnh vện Quân y 103

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:09 16/10/2020
Số TBMT
20201040856-01
Công bố
14:57 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Dự toán và kế hoạch mua sắm Biểu trưng của Bệnh viện Quân y 103
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Cung cấp biểu trưng của Bệnh vện Quân y 103
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí bổ sung từ hoạt động KCB và Kinh phí các đơn vị tài trợ Hội nghị khoa học
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp biểu trưng của Bệnh viện Quân y 103
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:06 15/10/2020
đến
17:15 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:15 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
8.000.000 VND
Bằng chữ
Tám triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp biểu trưng của Bệnh vện Quân y 103". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp biểu trưng của Bệnh vện Quân y 103" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 15

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

\- Tên gói thầu: Cung cấp biểu trưng của Bệnh viện Quân y 103.

\- Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 103

\- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Quân y 103, số 261 Phùng Hưng, Hà Đông,
Hà Nội

\- Giá trị gói thầu: 727.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi bảy triệu đồng
chẵn./.)

\- Nguồn vốn: Kinh phí bổ sung từ hoạt động khám chữa bệnh và Kinh phí
các đơn vị tài trợ Hội nghị khoa học.

\- Thời gian thực hiện gói thầu: Quý IV/2020.

\- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải
tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

+--------+------------------+------------------+------------------+
| **TT** | **NỘI DUNG YÊU | **MỨC ĐỘ ĐÁP | |
| | CẦU** | ỨNG** | |
+========+==================+==================+==================+
| | | **ĐẠT** | **KHÔNG ĐẠT** |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| **A** | **YÊU CẦU | **Toàn bộ các | **Một yêu cầu bị |
| | CHUNG:** | yêu cầu đều | đánh giá không |
| | | đạt** | đạt** |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| \- | Biểu trưng bằng | Đáp ứng đúng nội | Không đáp ứng |
| | tiếng Việt và | dung yêu cầu | đúng nội dung |
| | Tiếng Anh | | yêu cầu |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| \- | Kiểu dáng, hoạ | Đáp ứng đúng nội | Không đáp ứng |
| | tiết sản phẩm | dung yêu cầu | đúng nội dung |
| | đúng với yêu cầu | | yêu cầu |
| | trong thông số | | |
| | kĩ thuật theo | | |
| | mẫu 01A Chương | | |
| | IV | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| **B** | **YÊU CẦU CHẤT | **Toàn bộ các | **Một nội dung |
| | LIỆU, KÍCH CỠ, | nội dung trong | trong danh mục |
| | QUY CÁCH** | danh mục được | bị đánh giá |
| | | đánh giá đạt** | không đạt** |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| | **BIỂU TRƯNG** | **Cả 2 nội dung | **1 trong 2 nội |
| | | chất liệu, kích | dung chất liệu |
| | | cỡ, quy cách đều | kích cỡ, quy |
| | | đạt** | cách không đạt** |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| **1.** | **Chất liệu:** | **Đáp ứng đúng | **Không đáp ứng |
| | | chất liệu và số | đúng chất liệu |
| | | lượng** | và số lượng** |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| 1.1 | Đồng mạ vàng | Đúng chất liệu | Không đúng chất |
| | 24k. | | liệu |
| | | | |
| | Đế gỗ công | | |
| | nghiệp sơn vecni | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| 1.2 | Mạ công nghiệp, | Đúng công nghệ | Không đạt công |
| | xi mạ bền, không | mạ | nghệ mạ |
| | bong tróc | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| 1.3 | Hoạ tiết trên | Đúng công nghệ | Không đúng công |
| | sản phẩm ăn mòn | ăn mòn đổ màu | nghệ ăn mòn đổ |
| | đổ màu nội dung | | màu |
| | tiếng việt và | | |
| | tiếng anh theo | | |
| | thông số kỹ | | |
| | thuật theo Mẫu | | |
| | 01A | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| **2.** | **Kích thước, | **Đáp ứng đầy đủ | **Không đáp ứng |
| | trọng lượng** | các chỉ số kích | đầy đủ các chỉ |
| | | thước, trọng | số kích thước, |
| | | lượng** | trọng lượng** |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| 2.1 | \* Mặt gỗ: | +/- 10% | Kích cỡ , trọng |
| | 150\*200\*15mm | | lượng không phù |
| | | | hợp |
| | \*Trọng lượng | | |
| | mặt gỗ: | | |
| | | | |
| | \* Mặt đồng: | | |
| | 120\*170\*4mm | | |
| | | | |
| | \*Trọng lượng | | |
| | Biểu trưng: 620g | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| **3.** | **Quy cách:** | **Đáp ứng đầy đủ | **Không đáp ứng |
| | | quy cách, thông | đầy đủ quy cách, |
| | | số kỹ thuật** | thông số kỹ |
| | | | thuật** |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| 3.1 | **Mặt đồng Biểu | Có quy cách và | Không có hoặc có |
| | trưng 01:** | thông số phù hợp | những quy cách |
| | | | và thông số |
| | \* Đúc khuôn hoa | | không phù hợp |
| | văn họa tiết | | |
| | cuốn thư, phía | | |
| | trên là ngôi sao | | |
| | vàng, đổ màu nền | | |
| | đỏ. | | |
| | | | |
| | \+ Dập nổi, đổ | | |
| | màu logo của | | |
| | Bệnh viện Quân y | | |
| | 103. | | |
| | | | |
| | \+ Dập nổi, đổ | | |
| | màu chữ tiếng | | |
| | Việt "BỆNH VIỆN | | |
| | QUÂN Y 103 -- | | |
| | Đơn vị 3 lần Anh | | |
| | hùng lực lượng | | |
| | vũ trang nhân | | |
| | dân" kết hợp dập | | |
| | nổi hoa văn, họa | | |
| | tiết cành hoa | | |
| | trên nền sần | | |
| | | | |
| | **Mặt đồng Biểu | | |
| | trưng 02:** | | |
| | | | |
| | \* Đúc khuôn hoa | | |
| | văn họa tiết | | |
| | cuốn thư, phía | | |
| | trên là ngôi sao | | |
| | vàng, đổ màu nền | | |
| | đỏ. | | |
| | | | |
| | \+ Dập nổi, đổ | | |
| | màu logo của | | |
| | Bệnh Viện Quân y | | |
| | 103. | | |
| | | | |
| | \+ Dập nổi, đổ | | |
| | màu chữ tiếng | | |
| | Việt "BỆNH VIỆN | | |
| | QUÂN Y 103 -- | | |
| | Đơn vị 3 lần Anh | | |
| | hùng lực lượng | | |
| | vũ trang nhân | | |
| | dân - MILITARY | | |
| | HOSPITAL 103 - | | |
| | The Hospital | | |
| | with 3 \"Hero of | | |
| | the People\'s | | |
| | armed Forces\" | | |
| | Awards" kết hợp | | |
| | dập nổi hoa văn, | | |
| | họa tiết cành | | |
| | hoa trên nền sần | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| 3.2 | Bề mặt gỗ của | Có quy cách phù | Không có hoặc có |
| | biểu trưng: nhẵn | hợp | nhưng quy cách |
| | bóng, không trầy | | không phù hợp |
| | xước | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| 3.3 | Nội dung, hoạ | Có quy cách và | Không có hoặc có |
| | tiết in trên sản | thông số phù hợp | những quy cách |
| | phẩm sắc nét, | | và thông số |
| | không rạn nứt, | | không phù hợp |
| | xù xì | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| 3.4 | Phía sau phần gỗ | Có quy cách và | Không có hoặc có |
| | có chân dựng | thông số phù hợp | nhưng quy cách |
| | bằng inox để âm | | và thông số |
| | vào gỗ giúp sản | | không phù hợp |
| | phẩm dựng được | | |
| | khi cần thiết | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| 3.5 | **- Hộp đựng | Có quy cách và | Không có hoặc có |
| | biểu trưng 01:** | thông số phù hợp | nhưng quy cách |
| | | | và thông số |
| | \+ Mỗi biểu | | không phù hợp |
| | trưng được đựng | | |
| | trong hộp giấy | | |
| | xi đỏ, in nhũ | | |
| | vàng họa tiết | | |
| | chim lạc, logo | | |
| | của bệnh viện | | |
| | Quân y 103, nội | | |
| | dung : "BỆNH | | |
| | VIỆN QUÂN Y 103 | | |
| | -- Đơn vị 3 lần | | |
| | Anh hùng lực | | |
| | lượng vũ trang | | |
| | nhân dân -- Kính | | |
| | tặng" . | | |
| | | | |
| | \+ Túi giấy: | | |
| | Giấy C300, in | | |
| | offset hình ảnh | | |
| | tòa nhà của Bệnh | | |
| | viện Quân y 103, | | |
| | logo của bệnh | | |
| | viện Quân y 103, | | |
| | nội dung : "BỆNH | | |
| | VIỆN QUÂN Y 103 | | |
| | -- Đơn vị 3 lần | | |
| | Anh hùng lực | | |
| | lượng vũ trang | | |
| | nhân dân -- Kính | | |
| | tặng" , cạnh túi | | |
| | giấy in địa chỉ: | | |
| | 261 Phùng Hưng, | | |
| | phường Phúc La, | | |
| | Quận Hà Đông, TP | | |
| | Hà Nội. | | |
| | | | |
| | **- Hộp đựng | | |
| | biểu trưng 02:** | | |
| | | | |
| | \+ Mỗi biểu | | |
| | trưng được đựng | | |
| | trong hộp giấy | | |
| | xi đỏ, in nhũ | | |
| | vàng họa tiết | | |
| | chim lạc, logo | | |
| | của bệnh viện | | |
| | Quân y 103, nội | | |
| | dung : "BỆNH | | |
| | VIỆN QUÂN Y 103 | | |
| | -- Đơn vị 3 lần | | |
| | Anh hùng lực | | |
| | lượng vũ trang | | |
| | nhân dân" -- | | |
| | "MILITARY | | |
| | HOSPITAL 103 - | | |
| | The Hospital | | |
| | with 3 \"Hero of | | |
| | the People\'s | | |
| | armed Forces\" | | |
| | Awards" | | |
| | | | |
| | \+ Túi giấy: | | |
| | Giấy C300, in | | |
| | offset hình ảnh | | |
| | tòa nhà của Bệnh | | |
| | viện Quân y 103, | | |
| | logo của bệnh | | |
| | viện Quân y 103, | | |
| | nội dung : "BỆNH | | |
| | VIỆN QUÂN Y 103 | | |
| | -- Đơn vị 3 lần | | |
| | Anh hùng lực | | |
| | lượng vũ trang | | |
| | nhân dân -- | | |
| | MILITARY | | |
| | HOSPITAL 103 - | | |
| | The Hospital | | |
| | with 3 \"Hero of | | |
| | the People\'s | | |
| | armed Forces\" | | |
| | Awards", cạnh | | |
| | túi giấy in địa | | |
| | chỉ: 261 Phùng | | |
| | Hưng, phường | | |
| | Phúc La, Quận Hà | | |
| | Đông, TP Hà | | |
| | Nội.. | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| **C** | **YÊU CẦU KHÁC** | **Toàn bộ các | **Một yêu cầu bị |
| | | yêu cầu đều | đánh giá không |
| | | đạt** | đạt** |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| **-** | Có tối thiểu 02 | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng |
| | mẫu sản phẩm | yêu cầu | đầy đủ yêu cầu |
| | (hàng mẫu) gửi | | |
| | đến bên mời thầu | | |
| | trước thời điểm | | |
| | đóng thầu (Tính | | |
| | theo dấu bưu | | |
| | điện hoặc nộp | | |
| | trực tiếp cho | | |
| | Bên mời thầu tại | | |
| | Phòng Tham mưu | | |
| | -- Hành chính/ | | |
| | Bệnh viện Quân y | | |
| | 103, số 261 | | |
| | Phùng Hưng, Phúc | | |
| | La, Hà Đông, Hà | | |
| | Nội). Hàng mẫu | | |
| | phải đáp ứng các | | |
| | yêu cầu về kỹ | | |
| | thuật quy định | | |
| | tại Chương V | | |
| | E-HSMT. | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| \- | Bảo đảm hàng | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng |
| | nguyên vẹn không | yêu cầu | đầy đủ yêu cầu |
| | trầy xước, không | | |
| | cong vênh. | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| \- | Hộp đựng chắc | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng |
| | chắn để tránh | yêu cầu | đầy đủ yêu cầu |
| | dập vỡ khi di | | |
| | chuyển. | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+
| \- | Hàng hóa được | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng |
| | bàn giao tại địa | yêu cầu | đầy đủ yêu cầu |
| | điểm yêu cầu. Có | | |
| | đầy đủ chứng từ | | |
| | hợp lệ khi giao | | |
| | hàng. | | |
+--------+------------------+------------------+------------------+

**3. Các yêu cầu khác**

Không có.

**4. Bản vẽ**

Nhà thầu phải cung cấp bản vẽ thiết kế của hàng hóa chào thầu và sản
phẩm mẫu để Bên mời thầu kiểm tra tính đáp ứng về thẩm mỹ, đặc tính,
tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

**5. Kiểm tra và thử nghiệm**

\- Nhà thầu cung cấp 02 mẫu sản phẩm (Hàng mẫu) cho Bên mời thầu trước
thời điểm đóng thầu. Sản phẩm được đánh giá là đạt khi đáp ứng được các
yêu cầu chi tiết kỹ thuật như trong E-HSMT

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4874 dự án đang đợi nhà thầu
  • 607 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 547 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13571 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15446 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây