Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01 (xây lắp)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:03 16/10/2020
Số TBMT
20201043678-00
Công bố
14:59 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp đường Cây Dầu, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01 (xây lắp)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT dự án Nâng cấp đường Cây Dầu, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công xây lắp + di dời
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:59 16/10/2020
đến
15:00 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:20 26/10/2020
Mở thầu tại
Văn phòng Ban Quản lý Dự án huyện Nhơn Trạch. Số 01 Phạm Văn Thuận, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251 3561 250
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
250.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01 (xây lắp)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01 (xây lắp)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH BAN QUẢN LÝ Dự ÁN
CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
Sổ: 'Ị\M /QĐ-BQLDA
Nhơn Trạch, ngày 16 thảng 10 năm 2020
QUYÉT ĐỊNH
V/v Phê duyệt HSMT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT Gói thầu số 01 Xây lắp dụ- án Nâng cấp đu‘ò’ng Cây Dầu, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
GIÁM ĐÓC BAN QUẢN LÝ Dự ÁN HUYỆN NHƠN TRẠCH
Căn cứ Luật Xây dịmg số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Đẩu thầu sổ 43/20Ỉ3/QHỈ3 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ về hướng dân thi hành Luật Đẩu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dimg theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Thông tư sổ 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch — Đâu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định sổ 3829/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cap đường Cây Dầu, xã Phủ Hội, huyện Nhơn Trạch;
Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-BQLDA ngày 08/10/2020 của Ban Quản lý Dự án huyện Nhơn Trạch V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu so 04: Tư vẩn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu sổ 01: xây lắp, dự án Nâng cấp đường Cây Dầu, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch;
Căn cứ Hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH Xây dimg Công trinh 360 lập và Bảo cảo kết quà thẩm định Hồ sơ mời thầu sổ 174/BCTĐ-QT ngày 16/10/2020 do công ty Cổ phần Xây dựng Quốc Tê thực hiện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt HSMT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT Gói thầu số 01 xây lắp dự án Nâng cấp đường Cây Dầu, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.
1. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
2. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
3. Phương thức thực hiện họp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng:
+ Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 210 ngày.
4. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách huyện.
5. Hồ sơ mời thầu gồm:
a1 Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Scanned with CamScanner
câu vê thủ tục đấu thầu;
- Bàng dữ liệu đấu thầu-
- Tieu chuân đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá;
- Các biểu mẫu dự thầu, b/ Yêu cầu về xây lắp:
- Giới thiệu vê dự án và gói thầu;
- Bảng tiên lượng mời thầu;
- Yêu cầu về tiến độ thực hiện;
- Yêu cầu về kỹ thuật;
- Các bản vẽ.
c/ Yêu cầu về họp đồng:
- Điều kiện chung của hợp đồng;
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
- Mầu hợp đồng.
Điều 2. Trong quá trình thực hiện công trình các bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý Dự án huyện Nhon Trạch có trách nhiệm tô chức thực hiện đâu thâu theo đúng trình tự, thủ tục qui định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận chuyên môn của Ban Quản ly Dự án huyện Nhơn Trạch và Thủ trường các đon vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: GIÁM ĐÓC
- Như điều 3;
- UBND huyện (Báo cáo);
- r,F> Pfìn ữ>an OLDA);
Đào Minh Tâm
2
Scanned with CamScanner

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4995 dự án đang đợi nhà thầu
  • 590 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 624 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13605 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15658 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây