Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:48 16/10/2020
Số TBMT
20201043526-00
Công bố
14:32 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công xây dựng, cải tạo công trình và lắp đặt thiết bị văn phòng
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:32 16/10/2020
đến
09:00 27/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:15 27/10/2020
Mở thầu tại
Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa-Tổ 17, Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
130.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 78

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

TÒA ÁN NHÂN DÂN

THỊ XÃ NINH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 871/QĐ-TA Ninh Hòa, ngày 15 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc
Tòa án Nhân dân thị xã Ninh Hòa

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của
Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 21/TANDTC-KHTC ngày 14/01/2020 của
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm
việc Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-TAND ngày 06/10/2020 của
Chánh án Tòa án nhân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Cải
tạo, mở rộng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân thị xã
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 202A/QĐ-TAND ngày 09/10/2020 của
Chánh án Tòa án nhân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt
kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, mở rộng
trụ sở làm việc Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh
Khánh Hòa;

Căn cứ báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu do đơn vị
tư vấn lập ngày 14/10/2020;

ьJ

„@

^„@

ьJ

,

J

L

f

h

v

f

h

jh

jQUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói
thầu Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây
dựng thuộc Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc
Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với các
nội dung sau:

- Phần thứ nhất: Thủ tục đấu thầu

+ Chương 1: Chỉ dẫn nhà thầu.

+ Chương 2: Bảng dữ liệu đấu thầu.

+ Chương 3: Tiêu chuẩn đánh giá HSDT

+ Chương 4: Biểu mẫu dự thầu.

- Phần thứ hai: Yêu cầu về xây lắp.

+ Chương 5: Yêu cầu về xây lắp.

- Phần thứ ba: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu
hợp đồng.

+ Chương 6: Điều kiện chung của hợp đồng.

+ Chương 7: Điều kiện củ thể của hợp đồng.

+ Chương 8: Biểu mẫu hợp đồng.

- Phụ lục 01: Chủng loại vật tư, vật liệu, thiết
bị, hàng hóa chính dùng cho công trình

- Phụ lục 02: Bảng mô tả phạm vi công việc mời
thầu.

Điều 2. Văn phòng Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa và
các đơn vị có liên quan dựa trên hồ sơ mời thầu tổ
chức lựa chọn nhà thầu đúng theo Luật đấu thầu và
các văn bản hương dẫn thi hành. Giám sát, xử lý và báo
cáo mọi phát sinh trong quá trình thực hiện tổ chức đấu
thầu

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân thị xã Ninh Hòa và các
đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, VP.

CHÁNH ÁN

Võ Văn Hải

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5097 dự án đang đợi nhà thầu
  • 560 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 649 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13586 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15699 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây