Thông báo mời thầu

Mua sắm trang thiết bị điện tử

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:34 16/10/2020
Số TBMT
20201043226-00
Công bố
14:25 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm tài sản nhà Nước theo phương thức tập trung – Mua sắm trang thiết bị điện tử
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm trang thiết bị điện tử
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Trong sự toán ngân sách nhà nước được giao đầu năm 2020 của các cơ quan, đơn vị
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm tài sản nhà Nước theo phương thức tập trung năm 2020 – Mua sắm trang thiết bị điện tử
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:25 16/10/2020
đến
14:30 05/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 05/11/2020
Mở thầu tại
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre; Địa chỉ: Số 14C1, Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (Tầng 8 - Ngân hàng Sacombank)
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
490.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn trăm chín mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm trang thiết bị điện tử". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm trang thiết bị điện tử" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 35

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

ƯBND TỈNH BẾN TRE BAN QLDA ĐẦU Tư XÂY DƯNG CÁC CT DẲN DỤNG VẰ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
số: 534 /QĐ-BQLXD
Ben Tre, ngày 13 tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu
Gói thầu: Mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung -Mua sắm trang thiết bị điện tử.
Dự án: Mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung — Mua sắm
trang thiết bị điện tử.
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ Dự ÁN ĐÀU TƯ XÂY DƯNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Ke hoạch - Đầu tư về quy định chỉ tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa;
Căn cứ Quyết định sổ 2575/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung — Mua sắm trang thiết bị điện tử;
Căn cứ Tờ trình sổ 2080/TTr-BQLXD ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ban Quản lý xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp về việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung — Mua sắm trang thiết bị điện tử;
Căn cứ Báo cáo ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Tồ thẩm định hồ sơ mời thầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung - Mua sắm trang thiết bị điện tử.
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung - Mua sắm trang thiết bị điện tử.
(Kèm theo hồ sơ mời thầu do Bên mời thầu lập năm 2020).
QUYẾT ĐỊNH:
2
Điều 2. Giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý và Điều hành dự án 1, Phòng Kỹ thuật và Thẩm định tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng ké hoạch lựa chọn nhà thầu, tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng của hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt, đồng thời tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đấu thầu.
Điều 3. Các ông, bà Trưởng các phòng Phòng Quản lý và Điều hành dự án 1, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Ban GĐ (để biết);
- Lưu VT, QLDA1,

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5155 dự án đang đợi nhà thầu
  • 605 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 703 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13606 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15593 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây