Thông báo mời thầu

Cung cấp dịch vụ diệt và kiểm soát chuột, côn trùng, mối năm 2020-2021tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:29 16/10/2020
Số TBMT
20201040024-00
Công bố
14:15 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Cung cấp dịch vụ diệt và kiểm soát chuột, côn trùng, mối năm 2020-2021 tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung cấp dịch vụ diệt và kiểm soát chuột, côn trùng, mối năm 2020-2021tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí sản xuất kinh doanh của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất năm 2020-2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp dịch vụ diệt và kiểm soát chuột, côn trùng, mối năm 2020-2021 tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:15 16/10/2020
đến
13:30 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
13:30 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp dịch vụ diệt và kiểm soát chuột, côn trùng, mối năm 2020-2021tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp dịch vụ diệt và kiểm soát chuột, côn trùng, mối năm 2020-2021tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 17

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VÈ KỸ THUẬT Chưong V. YÊU CẦU VÈ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên dự án; Cung cấp dịch vụ diệt và kiểm soát chuột, côn trùng, mối năm 2020-2021 tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.
- Tên gói thầu; Cung cấp dịch vụ diệt và kiểm soát chuột, côn ừùng, mối năm 2020-2021 tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.
- Quy mô dự án:
TT KHƯ VỊ THỰC HÌ DỊCH V rc ẼN Ụ KIẺM SOÁT CHUỘT - ■' KIÊM' SOÁT CÔN TRÙNG ■ KIÊM SOÁT MÓI
Tần suất đặt thuốc/keo diệt chuột (Iần/tháng) Tần suất kiểm tra, thu gom (lần/tuần) Tần suất phun thuốc diệt côn trùng (lần/tháng) Tần suất kiểm tra và xử lý mối (Iần/quý)
1 Nhà ga Quốc Nội 4 2 3 1
2 Nhà ga Quốc Tế 3 2 2 1
3 Vãn phòng các Hãng HK - nhà ga Quốc Tế 1 1 1 1
4 Khu vực Xưởng làm việc 59 Cửu Long - P2-Tân Bình 2 1 1 1
5 Kho vật tư - Phòng KTCNvà MT -Nhà ga QT. 3 1 1 1
6 Khu vực Central Plant - Nhà ga QT. 3 1 1 1
7 Khu vực Đài kiểm soát không lưu cũ 4 1 2 1
65
--TT- KHU VỤC THỰC HĨỆ1S DỊCH vịi KIẺM SO; ÍT CHUỘT K SOÁ Tf ỈẾM "-7 T CÔN IÙNG : KIẺM SỌATMỘI
8 Khu vực xưởng làm việc số 23 Yên Thế, P2, Tân Bình 2 1 2 1
9 Khu vực Đài KI -Quận Gò Vấp 4 1 1 1
10 Khu vực Đài K2 -Thủ Đức 2 1 1 1
11 Khu vực Đài LOC “ Sân đậu máy bay 4 1 1 1
12 Khu vực Đài GP -Sân đậu máy bay 4 1 1 1
13 Khu vực Trạm điện 25R - sân đậu máy bay 2 1 1 1
14 Khu vực Trạm điện 07L - Sân đậu máy bay 2 1 1 1
15 - Khu vực sân cỏ, cây trồng phía trước nhà ga QT, QN “ Khuôn viên bãi đậu xe ô tô - Bãi đậu xe 02 bánh nhà ga QT, nhà ga QN - Các trạm thu phí ô tô : 05 trạm tại nhà ga QT và 0*5 trạm tại nhà ga QN (0*2 3 1 3 1
66
TT '■7 KHU Vực :■■ ■ TIIỤC IIÌKN DỊCH vị) ■, JK1ẺM SOÁT CHUỘT , : KIẺM SOÁT CÔN TRÙNG ; KIẾM SOÁT MỎI
cabin/trạm) - Các khu vực tập kết rác thải, hệ thống cống rãnh thoát nước.
16 Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất 3 1 4 1
17 Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 3 1 4 1
18 Khu vực nhà bảo trì khu bay 3 1 2 1
19 Trạm xử lý nước thải 2 1 2 1
20 Hai khu vực mở rộng thuộc Nhà ga Quốc tế 2 2 2 1
21 Trung tâm đào tạo huấn luyện Tân Sơn Nhất 1 1 4 1
Tổng số tần suất 57 lần/tháng 24 lần/tuần 40 lần/tháng 21 lần/quý
Tổng số tần suất (lần/tháng) 57 96 40 07
Tổng số tần suất (lần/năm) (xl2 tháng) 684 1152 480 84
67
- Yêu cầu chung về cung cấp gói thầu:
+ Đơn vị cung cấp phải có ngành nghề đăng ký kinh doanh đúng dịch vụ cung cấp.
+ Đủ năng lực về tài chính, năng lực kinh nghiệm, chuyên môn.
+ Sử dụng các chế phẩm sinh học được cấp phép bởi đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành.
+ Đơn vị cung cấp phải có quy ừình thực hiện công việc.
+ Đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và tài sản thiết bị.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày bắt đầu thực hiện việc cung cấp dịch vụ. 2, Yêu cầu về kỹ thuật
STT TCĐG VÈ MẶT KỸ THUẬT
I. Các yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ - Nhà thầu có thể đăng ký khảo sát thực tế theo địa chỉ và số điện thoại tại mục E-CDNT 33 - Chương II của E-HSMT (chú ý: thời gian làm thẻ ra vào khu vực khảo sát là 02 ngày).
1. Yêu cầu về dịch vụ cung cấp
- Đơn vị cung cấp phải có ngành nghề đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận ngành nghề đúng dịch vụ cung cấp do Sở Kế hoạch đầu tư cấp phép. - Nhà thầu cung cấp thông tin đã hoàn thành văn bản công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ gói thầu theo đúng quy định của Chính phủ; - Cung cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 về đúng lĩnh vực và còn thời hạn thực hiện cho gói thầu.
2. Yêu cầu về hóa chất, chế phẩm sử dụng
- Hóa chất, chế phẩm sử dụng phải đứng tiêu chuẩn, được dán nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định của Nhà nước. - Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp các loại hóa chất đáp ứng đúng các dịch vụ thực hiện cho gói thầu theo tiêu chuẩn và quy định của pháp luật. - Nhà thầu cam kết đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong việc mua bán hóa chất (chế phẩm) phục vụ cho đứng dịch vụ cần cung cấp của gói thầu theo đúng quy định của Nhà nước (văn bản chứng minh nếu có), - Danh mục hóa chất, chế phẩm sử dụng có đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ y tế cấp phép; Giấy phép chứng nhận đăng ký sử dụng hóa chất
68
(nếu có) phục yụ quá trình thực hiện dịch vụ cung cấp. “ Nhà thầu phải cam kết đảm bảo các hoá chất, chế phẩm đuợc sử dụng tại các khu vực nhà ga không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và các hàng hóa tại các quầy hàng trong khu vực Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm tại các quầy hàng này. (Dan chỉếu các khu vực theo mục 1 Chương này). » Nhà thầu cam kết sử dụng các hóa chất (chế phẩm) thực hiện các dịch vụ của gói thầu không có hình dạng, mùi vị, màu sắc gây hấp dẫn đối với con người (đặc biệt là trẻ em). (Trong trường hợp thời hạn cấp phép không đủ thời hạn tối thiểu thì Nhà thầu cần bổ sung bản cam kết gia hạn cho đến hết thời hạn thực hiện Họp đồng).
3. Yêu cầu về thời gian làm việc
- Nhà thầu phải có bảng mô tả nội dung công việc, chi tiết công việc, lịch định kỳ, phân công nhân viên ừong đó nêu rõ và đầy đủ khối lượng công việc thực hiện đúng quy mô của gói thầu (nêu tại mục 1 Chương này). - Bên cạnh việc phun thuốc, xử lý định kỳ, Nhà thầu cam kết sẽ thực hiện dịch vụ bất cứ khi nào Nhà thầu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, nhằm bảo đảm các khu vực quy định tại Mục 1 của Chương này không có sự hiện hữu của chuột và các loại côn trùng, mối.
4. Yêu cầu quy trình làm việc
Nhà thầu phải có quy trình thực hiện công việc theo từng hạng mục (kèm hình ảnh minh họa) “ Quy trình diệt và kiểm soát chuột. - Quy trình xử lý côn trùng. - Quy trình xử lý mối.
5. Yêu cầu về trang thiết bị làm việc
- Có trang bị bảo hộ lao động và các dụng cụ bảo hộ lao động độc hại cho người ừực tiếp sản xuất theo quy định về an toàn sức khỏe cho người thực hiện phù hợp với từng hạng mục của dịch vụ gói thầu. (Có danh mục và cam kết kèm theo). Cam kết các trang thiết bị được sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ cung cấp phải đảm bảo an toàn.
69
6. Yêu cầu khác đối vói Nhà thầu
- Cam kết chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn về việc con người nhầm lẫn hoặc vô tình ngộ độc vì hóa chất (chế phẩm) mà Nhà thầu sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ. - Cam kết tuyệt đối chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong quá trình làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong bất cứ sự cố, tai nạn nào liên quan đến quá trình làm việc. - Cam kết giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong quá trình thực hiện dịch vụ phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, nếu sai nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về gỉảỉ pháp và phương pháp ỉuận để thực hiện dịch vụ phỉ tư vấn theo mẫu dưới đây:
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỎNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐÈ XUẤT ĐẺ THựC HIỆN DỊCH vụ PHI Tư VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Ke hoạch công tác;
70
Phần thứ ba:
ĐIÊU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIẺU MẪU HỢP ĐỒNG
Điều kiện hợp đồng bao gồm E-ĐKC, E-ĐKCT của Hợp đồng và Phụ ỉục Họp đổng (nếu cỏ) thể hiện quyền ỉợì và nghĩa vụ của các bên.
E-ĐKC Họp đồng được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tạỉ Chương này, E-ĐKCT quy định cụ thể các nội dung tương ứng với E-ĐKC khi áp dụng đối vói từỉĩg gói thầu nhằm bể sung thông tin cần thiết để hoàn chỉnh hợp đồng, đảm bảo tỉnh khả thỉ cho việc kỷ kết và thực hiện hợp đồng
■ Chù đầu tư, Bên mời thầu cỏ thể áp dụng ỉoạỉ hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Đối với mỗi loại hợp đồng, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể xem xét áp dụng đỉều khoản giảm trừ thanh toán căn cứ vào chất lượng đầu ra cùa dịch vụ. Theo đỏ, tùy theo chất ỉưọng đầu ra mà nhà thầu sẽ được thanh toán với giá trị khác nhau. Nếu nhà thầu thực hiện đúng yêu cầu của HSMT, nhà thầu sẽ được thanh toán ỉ 00% giá trị họp đồng (đối với họp đồng trọn gói) hoặc bằng ỉ 00% gỉá trị theo khối lượng công việc thực tế nhân với đơn gỉả (đôỉ vớỉ hợp đồng theo đơn giả cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh), Neu nhà thầu không đảm bảo chất lượng dịch vụ như đã đề xuất thì nhà thầu chỉ được thanh toán tương úmg với chất lượng đã hoàn thành.
Đe áp dụng diều khoản về giảm trừ thanh toán, chủ đầu tư, bên mời thầu cần xây dụng phụ lục Hợp đồng, trong đó nêu rõ yêu cầu về chất lượng đầu ra; mức độ chất lượng có thể chấp nhận được; biện pháp kiểm tra, đánh giá, xác định mức độ đáp ứng về chất lượng của dịch vụ do nhà thầu cung cấp (vỉ dụ lấy mẫu phân tích); mức độ giảm trừ thanh toán theo kỳ thanh toán.
Chỉ nên đưa các hạng mục có thể kiềm tra, đánh giá, xác định chất lượng vảo danh mục giảm trừ thanh toán đế làm cơ sở thanh toán giữa hai bên, tránh phát sinh tranh chấp trong quá trình thanh toán họp đồng.
Trường họp chủ đầu tư, bên mòi thầu có nguồn lực tàỉ chỉnh để khuyến khích nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành việc cung cấp dịch vụ với chất lượng xuất sắc, cỏ thể bồ sung điều khoản về “tẫng giá trị thanh toán ” trên nguyên tắc tương tự như đoi vởỉ điều khoản giảm trừ thanh toán vào E-ĐKC và E-ĐKCT
Ví dụ về Phụ lục họp đồng và điều khoản giảm trừ thanh toản được nêu tạỉ Phụ lục của Mau HSAẩT này.
71

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5098 dự án đang đợi nhà thầu
  • 559 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 651 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13585 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15702 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây