Thông báo mời thầu

Gói thầu số 2: Mua thức ăn

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:22 16/10/2020
Số TBMT
20201043328-00
Công bố
14:18 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gà lai hướng trứng HA theo chuỗi giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 2: Mua thức ăn
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Công ty TNHH Kim Tân Minh (Địa chỉ: Thôn Hương Thịnh, xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), Điện thoại: 0906100591;
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
NSNN
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gà lai hướng trứng HA theo chuỗi giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bắc Giang

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:18 16/10/2020
đến
17:05 30/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:05 30/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 2: Mua thức ăn". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 2: Mua thức ăn" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**1. Giới thiệu chung về gói thầu**

\- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua thức ăn

\- Bên yêu cầu: Công ty TNHH Kim Tân Minh

\- Nguồn vốn: NSNN

\- Nội dung, quy mô gói thầu: Mua thức ăn để phục vụ hoạt động sản xuất
của Công ty TNHH Kim Tân Minh.

\- Địa điểm thực hiện: Công ty TNHH Kim Tân Minh -- Địa chỉ: Thôn Hương
Thịnh, xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

\- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 7, Năm 2020

\- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

\- Thời gian thực hiện hợp đồng: 720 ngày

\- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

**2.1. Yêu cầu về thông số kỹ thuật cho thiết bị**

Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ
các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

+---------+------------------+------------------+------------------+
| **STT** | **Tên hàng hóa | **Kết quả đánh | |
| | hoặc dịch vụ | giá** | |
| | liên quan** | | |
+=========+==================+==================+==================+
| | | **Đạt** | **Không đạt** |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| **1** | **Thức ăn cho gà | Đáp ứng đầy đủ | Một trong các |
| | con 0-9 tuần | nội dung yêu cầu | nội dung yêu cầu |
| | tuổi** | tại cột (2) | tại cột (2) |
| | | | không đáp ứng |
| | \- Độ ẩm 14%, | | |
| | | | |
| | **-** Thành | | |
| | phần: ngô, tấm, | | |
| | đạm động vật, | | |
| | đạm thực vật, | | |
| | đậu nành, cám | | |
| | gạo, cám mì, các | | |
| | chất bổ sung | | |
| | vitamin và | | |
| | khoáng chất | | |
| | | | |
| | \- Năng lượng | | |
| | trao đổi: | | |
| | 3.000kcal/kg, | | |
| | protein thô 20%, | | |
| | xơ thô 5% canxi | | |
| | 0,5 -- 1,5%, | | |
| | lysine 1% | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| **2** | **Thức ăn cho gà | Đáp ứng đầy đủ | Một trong các |
| | dò 10-15 tuần | nội dung yêu cầu | nội dung yêu cầu |
| | tuổi** | tại cột (2) | tại cột (2) |
| | | | không đáp ứng |
| | \- Độ ẩm 14%, | | |
| | | | |
| | **-** Thành | | |
| | phần: ngô, tấm, | | |
| | đạm động vật, | | |
| | đạm thực vật, | | |
| | đậu nành, cám | | |
| | gạo, cám mì, các | | |
| | chất bổ sung | | |
| | vitamin và | | |
| | khoáng chất | | |
| | | | |
| | \- Năng lượng | | |
| | trao đổi: | | |
| | 3.100kcal/kg, | | |
| | protein thô | | |
| | 18,5%, xơ thô 5% | | |
| | canxi 0,5 -- | | |
| | 1,5%, lysine | | |
| | 0,6% | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| **3** | Thức ăn cho gà | Đáp ứng đầy đủ | Một trong các |
| | dò 15-19 tuần | nội dung yêu cầu | nội dung yêu cầu |
| | tuổi | tại cột (2) | tại cột (2) |
| | | | không đáp ứng |
| | \- Độ ẩm 14%, | | |
| | | | |
| | **-** Thành | | |
| | phần: ngô, tấm, | | |
| | đạm động vật, | | |
| | đạm thực vật, | | |
| | đậu nành, cám | | |
| | gạo, cám mì, các | | |
| | chất bổ sung | | |
| | vitamin và | | |
| | khoáng chất | | |
| | | | |
| | \- Năng lượng | | |
| | trao đổi: | | |
| | 2.900kcal/kg, | | |
| | protein thô 17%, | | |
| | xơ thô 6% canxi | | |
| | 0,5 -- 2%, | | |
| | lysine 0,8% | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+

***Ghi chú:***

\- Các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật hàng hóa cũng như các tham chiếu
đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalog do Chủ đầu tư nêu ra trong Mục 2
- Yêu cầu về kỹ thuật chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn
chế Nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng khác, các
nhãn hiệu hàng hóa khác và/hoặc số catalog khác, miễn là Nhà thầu có thể
chứng minh cho Chủ đầu tư thỏa mãn rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo sự
tương đương cơ bản hoặc thậm chí cao hơn so với các thông số nêu trên

\- Nội hàm tương đương được hiểu là: hàng hóa có đặc tính kỹ thuật, chức
năng, hiệu suất tương đương với hàng hóa của gói thầu.

**3. Các yêu cầu khác**

\- Hàng hóa cung cấp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phải đầy đủ nhãn mác,
mã sản phẩm và tên của nhà sản xuất. Nhà thầu phải chào thầu chi tiết để
nộp cùng E-HSDT, trong bảng chào chi tiết phải đảm bảo đầy đủ các thông
tin: Tên thiết bị; thông số kỹ thuật, số lượng, mã sản phẩm, xuất xứ;
đơn giá; thành tiền.

\- Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT các tài liệu chứng minh hàng hóa chào
thầu đáp ứng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn mà E-HSMT yêu cầu.

\- Hàng hóa cung cấp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quy chuẩn kỹ
thuật QCVN 01-77:2011/BNNPTNT;

\- Hàng hóa cung cấp đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật QCVN
01-183:2016/BNNPTNT;

\- Hàng hóa cung cấp đã được đăng ký lưu hành trên cổng thông tin của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**4. Bản vẽ:** Không yêu cầu

5\. Kiểm tra và thử nghiệm

Việc kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn
giao theo yêu cầu của E-HSMT.

Hàng hóa cùng các giấy tờ chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ phải
được đại diện chủ đầu tư kiểm tra trước khi đưa vào lắp đặt, sử dụng.

Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị giám định độc lập tiến hành giám
định hàng hóa trong khi giao nhận tại địa điểm bàn giao. Nhà thầu sẽ
chịu chi phí giám định nếu kết quả giám định độc lập chứng tỏ rằng chất
lượng không đảm bảo, ngược lại nếu kết quả chứng tỏ chất lượng đảm bảo
Chủ đầu tư sẽ phải chịu chi phí giám định

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5218 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 54 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12640 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14513 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây