Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Thi công xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:17 16/10/2020
Số TBMT
20201042878-00
Công bố
14:13 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng tuyến đường từ Xóm ngoại đi xóm nội ra đê Bối, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh phục vụ phòng chống thiên tai
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01: Thi công xây lắp
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng tuyến đường từ Xóm ngoại đi xóm nội ra đê Bối, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh phục vụ phòng chống thiên tai
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công đường giao thông 1.606,46m và các công trình trên tuyến: Rãnh thoát nước, hệ thống cống ngang đường, tường kè, hệ thống an toàn giao thông
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:13 16/10/2020
đến
08:00 27/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 27/10/2020
Mở thầu tại
Phòng họp tầng 2, trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
130.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Thi công xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Thi công xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 31

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN YÊN KHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1 1 6 0 /QĐ-UBND Yên Khánh, ngày 0 1 tháng 1 0 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp
Công trình: Xây dựng tuyến đường từ xóm Ngoại đi xóm Nội ra đê Bối, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh phục vụ phòng chống thiên tai
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo tham định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND huyện Yên Khánh về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình: Xây dựng tuyến đường từ xóm Ngoại đi xóm Nội ra đê Bối, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh phục vụ phòng chống thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND huyện Yên Khánh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng tuyến đường từ xóm Ngoại đi xóm Nội ra đê Bối, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh phục vụ phòng chống thiên tai;
Xét Tờ trình số 998/TTr-BQL ngày 29/9/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và Báo cáo kết quả tham định số 189/BC-TCKH ngày 30/9/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu số 01 Thi công xây lắp công trình: Xây dựng tuyến đường từ xóm Ngoại đi xóm Nội ra đê Bối, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh phục vụ phòng chống thiên tai gồm các nội dung sau:
Phần 1: Thủ tục đấu thầu.
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu. Chương IV. Biểu mẫu dự thầu.
Phần 2: Yêu cầu về xây lắp.
Chương V. Yêu cầu về xây lắp.
Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng. Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng. Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng. Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.
Phần 4: Phụ lục.
Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện căn cứ các quy định của nhà nước, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
r A
(Chi tiết có hồ sơ kèm theo)
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BQL dự án đầu tư XD huyện (7 bản);
- Phòng Tài chính - Kế hoạch (2 bản);
- Lưu: V!

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5218 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 53 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14513 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây