Thông báo mời thầu

Tư vấn xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững đối với diện tích rừng phòng hộ ấp 3, 6 và ấp 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 - 2030

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:55 16/10/2020
Số TBMT
20201043116-00
Công bố
13:50 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Công trình: Tư vấn xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững đối với diện tích rừng phòng hộ ấp 3, 6 và ấp 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 – 2030
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững đối với diện tích rừng phòng hộ ấp 3, 6 và ấp 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 - 2030
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí sự nghiệp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tư vấn xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững đối với diện tích rừng phòng hộ ấp 3, 6 và ấp 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 – 2030
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
13:50 16/10/2020
đến
14:00 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững đối với diện tích rừng phòng hộ ấp 3, 6 và ấp 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 - 2030". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững đối với diện tích rừng phòng hộ ấp 3, 6 và ấp 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giai đoạn 2021 - 2030" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 14

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT
được thực hiện theo phương pháp chấm điểm (100), bao
gồm các nội dung sau đây:

,

愀Ĥ摧崟=

hb

hb

摧崟=¯欀d

¯欀ɤ

kd

hb

hb

愀Ĥ摧崟=ԀĐại học, cao đẳng, trung cấp, hoặc các bằng
cấp tương được khác (đạt 0 điểm)   0  

3.1.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan (kèm
theo lý lịch khoa học) 8    

  ≥ 05 năm (đạt 100% số điểm)   8  

  3-4 năm (đạt 80% số điểm)   6,4  

  < 3 năm (đạt 0 điểm)   0  

3.2 Chuyên gia tổng hợp (nhân sự chủ chốt của nhà
thầu): 01 người 17    

3.2.1 Trình độ chung (Bằng cấp Photo công chứng kèm theo
đính kèm file E-HSDT)   9  

  Giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ (đạt 100% số điểm)  
9  

  Thạc sĩ (đạt 80% số điểm)

 7,2  

Đại học (đạt 70% số điểm)

6,3

  Cao đẳng, trung cấp, hoặc các bằng cấp tương được
khác (đạt 0 điểm)

0  

3.2.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan (kèm
theo lý lịch khoa học) 8 

 

  ≥ 05 năm (đạt 100% số điểm)   8  

  3-4 năm (đạt 80% số điểm)   6,4  

  < 3 năm (đạt 0 điểm)

0   

3.3 Chuyên gia phân tích, điều tra, xây dựng phương án
(nhân sự chủ chốt của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy
động): 04 người 16    

3.3.1 Trình độ chung (Bằng cấp Photo công chứng kèm theo
đính kèm file E-HSDT) 8

 

  Giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ (đạt 100% số
điểm) (mỗi nhân sự đạt sẽ được tính 25% số điểm)

8  

Đại học (đạt 70% số điểm) (mỗi nhân sự đạt sẽ
được tính 25% số điểm)   5,6  

  Cao đẳng, trung cấp, hoặc các bằng cấp tương được
khác (đạt 0 điểm) (mỗi nhân sự đạt sẽ được tính
25% số điểm)

 0  

3.3.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan (kèm
theo lý lịch khoa học)  8

 

  ≥ 05 năm (đạt 100% số điểm) (mỗi nhân sự đạt sẽ
được tính 25% số điểm)   8  

  3-4 năm (đạt 80% số điểm) (mỗi nhân sự đạt sẽ
được tính 25% số điểm)   6,4  

  < 3 năm (đạt 0 điểm) (mỗi nhân sự đạt sẽ được
tính 25% số điểm)   0  

Tổng 100   71

- Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng
trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác
định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng
một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà
thầu thì phải nêu rõ lý do.

- Toàn bộ tài liệu để chứng minh năng lực nhân sự của
nhà thầu đều phải cung cấp bản sao có chứng thực hoặc
tài liệu được công chứng.

- E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu
đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và
năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật phải
cao hơn 70 điểm. HSDT có điểm về mặt kỹ thuật thấp
hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu thì được coi là không
đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và sẽ bị loại

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà
lựa chọn một trong hai phương pháp dưới đây cho phù
hợp:

Mục 3.2. Đối với phương pháp giá cố định2

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT;

Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm kỹ thuật cao
nhất và có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có) không vượt giá gói thầu tại 13.3 E-CDNT được
xếp hạng thứ nhất.

2 Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất
hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá hoặc
phương pháp dựa trên kỹ thuật thì bỏ Khoản này.

PAGE \* MERGEFORMAT 2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5234 dự án đang đợi nhà thầu
  • 326 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 256 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13332 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15262 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây