Thông báo mời thầu

Mua vải để đo may quần áo công tác năm 2021 và 2022

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:27 16/10/2020
Số TBMT
20201041709-00
Công bố
13:15 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua vải để đo may quần áo công tác năm 2021 và 2022
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua vải để đo may quần áo công tác năm 2021 và 2022
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí bảo hộ lao động năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua vải để đo may quần áo công tác năm 2021 và 2022
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
13:15 16/10/2020
đến
09:00 29/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 29/10/2020
Mở thầu tại
Nhà máy A41/Cục Kỹ Thuật PK-KQ, Số 6 Thăng Long, P4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
2.500.000 VND
Bằng chữ
Hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua vải để đo may quần áo công tác năm 2021 và 2022". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua vải để đo may quần áo công tác năm 2021 và 2022" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 40

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

cục KỸ THUẬT PK-KQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SoHiW'i/QD-NM Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày 14 thảng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt HSYC và tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu: “Mua vải đế đo may quần áo cồng tác năm 2021 và 2022”
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QHỈ3 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định sẻ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014' của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chỉnh quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước đế mua sam nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
Căn cứ Quyết định số 5000/QĐ-BTL ngày 29/11/2018 của Quân chủng về quy định nhập khau và mua sam hàng hoá trong nước do Quân chủng Phòng không — Không quân quản lý;
Căn cứ Quyết định sổ41-12. ụ/QĐ-NM ngày 13/10/2020 của Giảm đốc Nhà máy vê việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu u Mua vải để đo may quần ảo công tác năm 2021 và 2022 ”;
Căn cứ Tờ trình số/í^qỌ-T/TTr-TTĐĐT ngày 14/10/2020 của Tổ Thẩm định đau thầu về việc xin phê duyệt HSYC gói thầu “Mua vải để đo may quần ảo công tác năm 2021 và 2022
Điều 1. Phê duyệt HSYC chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua vải để đo may quân áo công tác năm 2021 và 2022” gồm các nội dung chính như bản HSYC.
Điều 2. Trình tự các bước thực hiện tiếp theo Tổ chuyên gia đấu thầu có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, Quân đội về quản lý đấu thầu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổ chuyên gia đấu thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiêm thi hành Quyết định này./. \JL-
NHÀ MÁY A41
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY A41
QƯYÊT ĐỊNH:
Nơi nhận:
- TCPtFIT ttdfvt ptp-
Đại tá Mai Xuân Cảnh

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5218 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 55 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây