Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:42 16/10/2020
Số TBMT
20201043130-00
Công bố
12:30 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp đường QL 13 đi Hồ nước Rừng Cấm xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng
Chủ đầu tư
UBND xã Lộc Tấn. Địa chỉ: Ấp 5A, xã Lộc Tấn – Lộc Ninh – Bình Phước. SĐT: 0271 3547 194
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp đường QL 13 đi Hồ nước Rừng Cấm xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Phước

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
12:30 16/10/2020
đến
16:00 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
50.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 25

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**[^1]

**I. Giới thiệu về dự án, gói thầu**

\- Tên dự án: Nâng cấp đường QL 13 đi Hồ nước Rừng Cấm xã Lộc Tấn, huyện
Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

\- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

\- Địa điểm: Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

\- Chủ đầu tư: UBND xã Lộc Tấn.

\- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách huyện.

\- Thời gian hoàn thành: **150 ngày.**

2\. Quy mô gói thầu

\- Phạm vi công việc của gói thầu: Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**[^2]

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy
định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công
trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
sau:

### Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; {#quy-trình-quy-phạm-áp-dụng-cho-việc-thi-công-nghiệm-thu-công-trình .3}

### 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; {#yêu-cầu-về-tổ-chức-kỹ-thuật-thi-công-giám-sát .3}

\- Tổ chức kỹ thuật thi công: Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực và
kinh nghiệm theo đề xuất trong HSDT thường xuyên có mặt tại công trường
để quản lý và điều hành thi công công trình đúng yêu cầu kỹ thuật theo
hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm hiện hành.

\- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật và giải pháp thi
công của mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ
thuật quy định và chỉ dẫn của cán bộ giám sát.

\- Trong quá trình thi công nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm
tra chất lượng thi công. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất
lượng tại hiện trường của Nhà thầu phải ghi chép vào sổ nhật kí thi
công. Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí nghiệm, biên bản nghiệm
thu... Nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu giữ cả ở công trường lẫn văn
phòng của Nhà thầu để cán bộ giám sát, Chủ đầu tư và bất kỳ người nào
khác được Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất kỳ
thời gian nào.

\- Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu xử lý, phá
bỏ hoặc thi công lại các hạng mục công việc mà kết qủa kiểm tra cho thấy
không đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định. Trong
trường hợp như vậy Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc thi
công lại, giám sát, thí nghiệm và các chi phí khác phát sinh từ việc thi
công lại của Nhà thầu.

**3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm
theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);**

- Vật liệu phải đạt các yêu cầu chung theo các quy định hiện hành

- Máy móc, thiết bị phải đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định

**BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH**

+----------------+----------------+----------------+----------------+
| ####### TT {#t | ### | ####### | ####### Xuấ |
| t .Normal-+-Ti | #### Chủng loạ | Tên thương hi | t xứ {#xuất-x |
| mes-New-Roman} | i vật tư {#ch | ệu, mã hiệu hà | ứ .Normal-+-Ti |
| | ủng-loại-vật-t | ng hóa (nếu có | mes-New-Roman} |
| | ư .Normal-+-Ti | ) {#tên-thương | |
| | mes-New-Roman} | -hiệu-mã-hiệu- | |
| | | hàng-hóa-nếu-c | |
| | | ó .Normal-+-Ti | |
| | | mes-New-Roman} | |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| ### | ####### Xi | ##### | ##### |
| #### {#sectio | măng {#xi-măn | ## {#section- | ## {#section- |
| n .Normal-+-Ti | g .Normal-+-Ti | 1 .Normal-+-Ti | 2 .Normal-+-Ti |
| mes-New-Roman} | mes-New-Roman} | mes-New-Roman} | mes-New-Roman} |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| ##### | ####### Cát | ##### | ##### |
| ## {#section- | vàng {#cát-vàn | ## {#section- | ## {#section- |
| 3 .Normal-+-Ti | g .Normal-+-Ti | 4 .Normal-+-Ti | 5 .Normal-+-Ti |
| mes-New-Roman} | mes-New-Roman} | mes-New-Roman} | mes-New-Roman} |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| ##### | #### | ##### | ##### |
| ## {#section- | ### Đá các loạ | ## {#section- | ## {#section- |
| 6 .Normal-+-Ti | i {#đá-các-loạ | 7 .Normal-+-Ti | 8 .Normal-+-Ti |
| mes-New-Roman} | i .Normal-+-Ti | mes-New-Roman} | mes-New-Roman} |
| | mes-New-Roman} | | |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| ##### | #### | ###### | ###### |
| ## {#section- | ### Thép tròn | # {#section-1 | # {#section-1 |
| 9 .Normal-+-Ti | các loại {#thé | 0 .Normal-+-Ti | 1 .Normal-+-Ti |
| mes-New-Roman} | p-tròn-các-loạ | mes-New-Roman} | mes-New-Roman} |
| | i .Normal-+-Ti | | |
| | mes-New-Roman} | | |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| ###### | #### | ###### | ###### |
| # {#section-1 | ### ...,vv {#v | # {#section-1 | # {#section-1 |
| 2 .Normal-+-Ti | v .Normal-+-Ti | 3 .Normal-+-Ti | 4 .Normal-+-Ti |
| mes-New-Roman} | mes-New-Roman} | mes-New-Roman} | mes-New-Roman} |
+----------------+----------------+----------------+----------------+

### Nhà thầu phải lập bảng kê vật liệu dự thầu theo yêu cầu trên, lưu ý phải ghi rõ, tên cụ thể của 1 loại vật liệu, thông số kỹ thuật của vật liệu đó để dự, không được ghi nhiều loại hoặc ghi tương đương. {#nhà-thầu-phải-lập-bảng-kê-vật-liệu-dự-thầu-theo-yêu-cầu-trên-lưu-ý-phải-ghi-rõ-tên-cụ-thể-của-1-loại-vật-liệu-thông-số-kỹ-thuật-của-vật-liệu-đó-để-dự-không-được-ghi-nhiều-loại-hoặc-ghi-tương-đương. .3}

### 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; {#yêu-cầu-về-trình-tự-thi-công-lắp-đặt .3}

\- Nhà thầu phải tuân thủ trình tự thi công lắp đặt từng hạng mục công
việc của công trình phù hợp với thiết kế Bản vẽ thi công, bảo đảm an
toàn trong quá trình xây dựng công trình.

\- Trong bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập, phải bảo đảm
trình tự thi công theo quy chuẩn, tiêu chuản xây dựng hiện hành.

### 5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; {#yêu-cầu-về-vận-hành-thử-nghiệm-an-toàn .3}

\- Đối với các hạng mục công tác cần thử nghiệm trước khi đa vào vận
hành chính thức nhà thầu phải lập kế hoạch vận hành chạy thử tĩnh, không
tải đảm bảo an toàn trước khi đưa vào nghiệm thu bàn giao công trình.

\- Đặc biệt hệ thống điện; hệ thông khí, hơi; hệ thống cấp thoát nước;
hệ thống lạnh... Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ quy trình thử nghiệm,
chạy thử đảm bảo an toán mới được bàn giao đưa vào sử dụng.

### 6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); {#yêu-cầu-về-phòng-chống-cháy-nổ-nếu-có .3}

\- Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối với kho bãi chứa
vật tư, máy móc, thiết bị thi công. Cử cán bộ thường trực bảo đảm công
tác an toàn, phòng chống cháy nổ. Bố trí các thiết bị chữa cháy như:
thùng cát, bể nước cứu hỏa, máy bơn cứu hỏa, bình xịt khí CO~2~,... có
biển chỉ dẫn tiêu lệnh an toàn phòng cháy chữa cháy đặt ở những vị trí
dẽ nhìn thấy, dễ quan sát...

### 7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; {#yêu-cầu-về-vệ-sinh-môi-trường .3}

\- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trường và trong
công tác chuyên chở vật liệu đặc biệt là công tác khai thác, vận chuyển
vật liệu.

\- Đối với khu vực lán trại phải có hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt;
hệ thống hầm tự hoại để xử lý các nước thải, chất thải sinh hoạt của
công nhân thi công công trình.

\- Đối với môi trường khu vực công trình thi công, phải có hệ thống tưới
nước hạn chế khói bụi của phương tiện vận chuyển trên công trường.

\- Đối với kho bãi chứa vật liệu: những vật liệu là chất lỏng, chất khí
có ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh phải có biện pháp bảo vệ
bảo đảm khong gây ô nhiễm môi trường.

### 8. Yêu cầu về an toàn lao động; {#yêu-cầu-về-an-toàn-lao-động .3}

Có biện pháp về an toàn lao động đảm bảo yêu cầu, cụ thể:

\- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động.
Cán bộ công nhân trên công trường phải được tập huấn an toàn lao động.

\- Đối với các công việc thi công trên cao phải có bảo hiểm an toàn lao
động, phải có giàn giáo an toàn lao động.

\- Đối với máy móc thiết bị thi công trên công trường phải có biện pháp
bảo đảm an toàn máy móc, thiết bị...

### 9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; {#biện-pháp-huy-động-nhân-lực-và-thiết-bị-phục-vụ-thi-công .3}

\- Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại địa phương trong
quá trình thi công tuy nhiên nhà thầu phải có đội ngũ công nhân thường
trực có tay nghề và lực lượng xe máy thiết bị cần thiết để đảm bảo tiến
độ thi công khi gặp khó khăn khi huy động tại địa phương với mức độ tối
thiểu là 50% nhu cầu sử dụng nhân công, thiết bị.

\- Máy móc thiết bị xây dựng công trình: Máy móc thiết bị thi công chủ
yếu phải đáp ứng đủ số lượng, chủng loại, tính năng kỹ thuật của thiết
bị theo yêu cầu tổ chức thi công công trình.

### 10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; {#yêu-cầu-về-biện-pháp-tổ-chức-thi-công-tổng-thể-và-các-hạng-mục .3}

Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các
hạng mục để đảm bảo tiến độ và tính hợp lý trong quá trình sử dụng nhân
lực, vật lực trên công trường.

### 11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; {#yêu-cầu-về-hệ-thống-kiểm-tra-giám-sát-chất-lượng-của-nhà-thầu .3}

\- Nhà thầu thi công phải có bản thuyết minh các biện pháp bảo đảm chất
lượng thi công và phương pháp kiểm tra chất lượng thi công cụ thể, rõ
ràng.

\- Phải có đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm cho từng loại vật tư, thiết bị
theo đúng yêu cầu kỹ thuật và phải được liệt kê đầy đủ, rõ ràng trong
bảng liệt kê.

\- Có sơ đồ bố trí phòng, khu vực thí nghiệm cụ thể tại công trình, bố
trí cán bộ tự giám sát, kiểm tra, thí nghiệm, quản lý chất lượng.

\- Quản lý chất lượng vật tư: Tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.

\- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.

\- Công tác cung cấp mẫu vật tư, kết quả kiểm nghiệm, bảo dưỡng, nghiệm
thu.

\- Bảo đảm công tác sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình khi hoàn
thành.

**III. Các bản vẽ**

*(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin
PDF/Word/CAO ĐẳNG cùng E-HSMT trên Hệ thống).*

[^1]: ^1^ Kèm theo hồ sơ thiết kế.

[^2]: ^2^ Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn
chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 605 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13710 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15555 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây