Thông báo mời thầu

Mua dịch vụ chứng thư số SSL mã hóa, xác thực tên miền cho các phần mềm ứng dụng của Bộ Tư pháp năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:56 16/10/2020
Số TBMT
20201036471-00
Công bố
11:46 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Duy trì và xác thực tên miền
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua dịch vụ chứng thư số SSL mã hóa, xác thực tên miền cho các phần mềm ứng dụng của Bộ Tư pháp năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm Duy trì và xác thực tên miền
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:46 16/10/2020
đến
16:50 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:50 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
1.500.000 VND
Bằng chữ
Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua dịch vụ chứng thư số SSL mã hóa, xác thực tên miền cho các phần mềm ứng dụng của Bộ Tư pháp năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua dịch vụ chứng thư số SSL mã hóa, xác thực tên miền cho các phần mềm ứng dụng của Bộ Tư pháp năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 14

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên Chủ đầu tư, Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp
- Gói thầu “Mua dịch vụ chứng thư số SSL mã hóa, xác thực tên miền cho các
phần mềm ứng dụng của Bộ Tư pháp năm 2020”.
- Mục đích: Mua dịch vụ chứng thư số SSL mã hóa, xác thực tên miền cho
các phần mềm ứng dụng của Bộ Tư pháp năm 2020 nhằm đảm bảo an toàn an
ninh thông tin, đáp ứng được các yêu cầu về xác thực, bảo mật thông tin, ngăn
chặn hành vi giả mạo địa chỉ trang web lừa đảo người dùng; đồng thời mã hóa các
dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật an toàn, tránh
nguy cơ bị can thiệp.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày
2. Yêu cầu về kỹ thuật
STT

NỘI DUNG

I

Danh mục dịch vụ

1

Tài khoản quản trị chứng thư SSL

2

3

YÊU CẦU ĐÁP ỨNG

Tài khoản quản trị chứng thư số từ nhà phát hành
chứng thư số (Issuer)
- Hiển thị ổ khóa bảo mật trên thanh địa chỉ của
trình duyệt web khi truy cập tên miền
- Tên tổ chức hiển thị trên thanh công cụ xác thực
của trình duyệt (ID Panel)
- Tên tổ chức hiển thị chi tiết trong thuộc tính chứng
thư số
- Tùy biến thay đổi tên miền sử dụng
- Độ dài khóa từ 2048 bit
Chứng thư số Extended Validation SSL
- Chuẩn bảo mật: tối thiểu 256 bit
(EV SSL)
- Thuật toán mã hóa công khai RSA: sử dụng cơ
chế băm (Secure Hash Algorithm) SHA-256.
- Hỗ trợ cài đặt trên nhiều máy chủ, các hệ điều
hành (Windows Server, Linux…), với các cặp khoá
tương ứng (Keypair) cho máy chủ sử dụng.
- Không giới hạn số lần cấp phát lại chứng thư số.
- Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến như
InternetExplorer, Firefox, Chrome, Safari
- Hiển thị ổ khóa bảo mật trên thanh địa chỉ của
trình duyệt web khi truy cập tên miền
- Tên tổ chức hiển thị trên thanh công cụ xác thực
Chứng thư số SANs EV subdomain SSL của trình duyệt (ID Panel)
- Tên tổ chức hiển thị chi tiết trong thuộc tính chứng
thư số
- Tùy biến thay đổi tên miền sử dụng

STT

4

5

II

III

NỘI DUNG

YÊU CẦU ĐÁP ỨNG
- Độ dài khóa từ 2048 bit
- Chuẩn bảo mật: tối thiểu 256 bit
- Thuật toán mã hóa công khai RSA: sử dụng cơ
chế băm (Secure Hash Algorithm) SHA-256
- Hỗ trợ cài đặt trên nhiều máy chủ, các hệ điều
hành (Windows Server, Linux…), với các cặp khoá
tương ứng (Keypair) cho máy chủ sử dụng
- Không giới hạn số lần cấp phát lại chứng thư số.
- Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến như
InternetExplorer, Firefox, Chrome, Safari
- Hiển thị ổ khóa bảo mật trên thanh địa chỉ của
trình duyệt web khi truy cập tên miền
- Tên tổ chức hiển thị trên thanh công cụ xác thực
của trình duyệt (ID Panel)
- Tên tổ chức hiển thị chi tiết trong thuộc tính chứng
thư số
- Tùy biến thay đổi tên miền sử dụng
- Độ dài khóa từ 2048 bit
Chứng thư số SANs EV domain SSL
- Chuẩn bảo mật: tối thiểu 256 bit
- Thuật toán mã hóa công khai RSA: sử dụng cơ
chế băm (Secure Hash Algorithm) SHA-256
- Hỗ trợ cài đặt trên nhiều máy chủ, các hệ điều
hành (Windows Server, Linux…), với các cặp khoá
tương ứng (Keypair) cho máy chủ sử dụng
- Không giới hạn số lần cấp phát lại chứng thư số.
- Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến như
InternetExplorer, Firefox, Chrome, Safari
- Hiển thị ổ khóa bảo mật trên thanh địa chỉ của
trình duyệt web khi truy cập tên miền
- Tên tổ chức hiển thị chi tiết trong thuộc tính chứng
thư số
- Độ dài khóa từ 2048 bit
- Chuẩn bảo mật: tối thiểu 256 bit
Chứng thư số Organization Validation - Thuật toán mã hóa công khai RSA: sử dụng cơ
Wildcard SSL (OV SSL)
chế băm (Secure Hash Algorithm) SHA-256
- Hỗ trợ cài đặt trên nhiều máy chủ, các hệ điều
hành (Windows Server, Linux…), với các cặp khoá
tương ứng (Keypair) cho máy chủ sử dụng
- Không giới hạn số lần cấp phát lại chứng thư số.
- Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến như
InternetExplorer, Firefox, Chrome, Safari
Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú
Địa điểm thực hiện
- Điện Biên - Ba Đình - Hà Nội
- Thời gian tiếp nhận thông tin thông báo sự cố là
24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần (kể cả ngày nghỉ và ngày
lễ).
- Nhà thầu phải cử nhân viên kỹ thuật có mặt trong
Hỗ trợ kỹ thuật
vòng 2 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ
đầu tư (qua điện thoại, email...) để thực hiện xử lý,
khắc phục sự cố

STT

NỘI DUNG

YÊU CẦU ĐÁP ỨNG
- Việc hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện tại Trung tâm
dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú - Điện
Biên - Ba Đình - Hà Nội

IV

Thời gian cung cấp dịch vụ

1 năm

V

Thời gian thực hiện hợp đồng

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu
lực

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5046 dự án đang đợi nhà thầu
  • 564 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 624 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13585 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15655 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây