Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc generic (gồm 01 khoản)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:32 16/10/2020
Số TBMT
20201042764-00
Công bố
11:20 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Cung cấp thuốc lần 5 năm 2020 của Bệnh viện K
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu thuốc generic (gồm 01 khoản)
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của Bệnh viện K
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 5 năm 2020 của Bệnh viện K
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:20 16/10/2020
đến
11:30 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:30 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
93.600.000 VND
Bằng chữ
Chín mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu thuốc generic (gồm 01 khoản)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu thuốc generic (gồm 01 khoản)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

+----------------------------------------------------------------------+
| Tên Bên mời thầu: Bệnh viện K. |
+======================================================================+
| Tên gói thầu: Gói thầu thuốc generic (gồm 01 khoản) |
| |
| Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 5 năm 2020 |
| của Bệnh viện K. |
+----------------------------------------------------------------------+
| Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu |
| lực |
+----------------------------------------------------------------------+
| Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động sản |
| xuất kinh doanh dịch vụ của Bệnh viện K |
| |
| Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng |
| |
| Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. |
| |
| Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. |
| |
| Địa điểm thực hiện: khoa Dược của 03 cơ sở Bệnh viện K: cơ sở Quán |
| Sứ, cơ sở Tam Hiệp, cơ sở Tân Triều. |
+----------------------------------------------------------------------+

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung: Hàng hoá cung cấp phải đảm bảo đúng hoạt
chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng, dạng bào chế, đơn vị tính và nhóm
thuốc theo yêu cầu đã ghi trong Danh mục mời thầu theo Bảng phạm vi cung
cấp, tiến độ cung cấp và yêu cầu về kỹ thuật của thuốc.

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: Số lượng của từng hàng hoá cung cấp
phải đảm bảo đúng số lượng theo yêu cầu đã ghi trong Danh mục mời thầu
theo Bảng phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp và yêu cầu về kỹ thuật của
thuốc.

2.3. Biểu mẫu dự thầu chi tiết:

**BIỂU MẪU DỰ THẦU**

Tên nhà thầu:

Tiêu chuẩn thực hành tốt của nhà thầu^(1)^:

Tên gói thầu:

--------- ------------------- --------------- ------------------------- ------------------------ ---------------- ------------------ -------------- ---------------- ------------------------- --------------------------- -------------------- ------------------- -------------------------- ---------------------- ---------------------- -------------------- ------------------
**STT** **STT theo HSMT** **Tên thuốc** **Tên hoạt chất ^(2)^** **Nồng độ, Hàm lượng** **Đường dùng** **Dạng bào chế** **Quy cách** **Nhóm thuốc** **Hạn dùng (Tuổi thọ)** **GĐKLH hoặc GPNK ^(3)^** **Cơ sở sản xuất** **Nước sản xuất** **STT/đợt công bố (\*)** **Đơn vị tính^(4)^** **Số lượng dự thầu** **Phân loại^(5)^** **Tên nhà thầu**

--------- ------------------- --------------- ------------------------- ------------------------ ---------------- ------------------ -------------- ---------------- ------------------------- --------------------------- -------------------- ------------------- -------------------------- ---------------------- ---------------------- -------------------- ------------------

> *...\..., ngày \...\..... tháng\...\...\.... năm\...\.....\
> ***Đại diện hợp pháp của nhà thầu**
>
> ***\[**Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu**\]***

**[Ghi chú:]{.ul}**

*1.Tiêu chuẩn thực hành tốt của nhà thầu: Ghi rõ các Giấy chứng nhận
thực hành tốt (WHO-GMP, PIC/s-GMP, EU-GMP hoặc tương đương EU- GMP, GSP,
GDP) mà nhà thầu được cấp.*

*2.Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền thì ghi "Tên thành phần của
thuốc".*

*3.Giấy đăng ký lưu hành hoặc GPNK: Ghi rõ số giấy đăng ký lưu hành của
thuốc hoặc số giấy phép nhập khẩu.*

*4.Đơn vị tính: Tính theo đơn vị tính nhỏ nhất (viên, ống, lọ, tuýp,
gói, chai...).*

*5.Phân loại: Đề nghị ghi rõ việc mặt hàng thuốc do nhà thầu trực tiếp
sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh doanh như sau để phục vụ việc chấm điểm:*

*a.Thuốc do nhà thầu trực tiếp sản xuất và dự thầu: ghi ký hiệu là SX.*

*b.Thuốc do nhà thầu trực tiếp nhập khẩu và dự thầu: ghi ký hiệu là NK.*

*c.Thuốc do nhà thầu mua từ doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh
doanh khác để dự thầu: ghi ký hiệu là KD và ghi rõ tên cơ sở nhập khẩu
đối với thuốc nhập khẩu.*

*Cơ sở y tế có thể bổ sung một số cột chứa các tiêu chí chấm điểm tại
BIỂU MẪU DỰ THẦU để thuận tiện cho việc chấm thầu nhưng phải đảm bảo
tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và không trái
với các hành vi bị cấm trong đấu thầu và các quy định hiện hành có liên
quan.*

***\*Số thứ tự và đợt công bố/ ngày công bố cơ sở sản xuất thuốc tham dự
thầu đạt tiêu chuẩn PICs-GMP, EU-GMP, GMP-WHO để chứng minh tiêu chí
nhóm kỹ thuật của thuốc tham gia dự thầu.***

**3. Các yêu cầu khác**

Tùy từng trường hợp cụ thể, Bên mời thầu có thể yêu cầu Nhà thầu cung
cấp thêm các tài liệu đặc thù khác để chứng minh chất lượng của sản phẩm
trước khi sử dụng; cung cấp các vật tư tiêu hao chuyên dụng phù hợp để
đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sử dụng.

Các mặt hàng đã trúng thầu sẽ áp dụng giá bán cho các nhà thuốc của Bệnh
viện K.

Yêu cầu chi tiết về tiến độ cung cấp:

Thuốc được giao phải đủ số lượng và đúng các thông tin tiêu chuẩn như đã
công bố trong HSDT.

Thuốc có thể được yêu cầu cung cấp thành một hoặc nhiều đợt khác nhau
tùy theo yêu cầu của gói thầu, được giao theo từng đơn đặt hàng của bệnh
viện, thời gian ≤ 72 giờ kể từ nhà thầu nhận được đơn hàng qua e-mail,
fax hoặc điện thoại. Nếu nhà thầu không giao hàng, không có lý do chính
đáng gửi bằng văn bản cho chủ đầu tư thì sẽ bị lập biên bản.

Nếu nhà thầu trúng thầu không giao hàng khi Bệnh viện đặt 03 đơn hàng
(trong vòng 10 ngày kể từ đơn hàng đầu tiên), Bệnh viện được thực hiện
phạt hợp đồng theo quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng, sẽ bị lập
biên bản và xem xét trừ vào điểm uy tín trong đợt thầu kế tiếp. Nhà thầu
sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bệnh viện những chi phí vượt
trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị vi phạm này

Nhà thầu cung cấp thuốc theo thời hạn hợp đồng đã ký kết.

Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: hàng hóa được giao tại khoa Dược 03 cơ
sở của Bệnh viện K: cơ sở Quán Sứ (số 9A-9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm,
Hà Nội); cơ sở Tam Hiệp (Thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội),
cơ sở Tân Triều (30 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội). Hàng hóa phải được vận
chuyển theo đúng điều kiện bảo quản của nhà sản xuất, đảm bảo an toàn,
phòng tránh cháy nổ, đổ vỡ, hư hỏng.

**4. Bản vẽ**

Không yêu cầu

**5. Kiểm tra và thử nghiệm**

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Trong một số trường
hợp, trước khi phê duyệt kết quả trúng thầu, chủ đầu tư có quyền kiểm
tra việc đáp ứng/không đáp ứng về khả năng cung ứng của nhà thầu bằng
các giấy tờ cần thiết.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4919 dự án đang đợi nhà thầu
  • 615 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 683 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13162 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15089 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây