Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:24 16/10/2020
Số TBMT
20201042710-00
Công bố
11:08 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đại tu hệ thống hòm công tơ thuộc các xã Cổ Đô, Cẩm Lĩnh, Thụy An, Ba Trại – Năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Sửa chữa lớn năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đại tu hệ thống hòm công tơ thuộc các xã Cổ Đô, Cẩm Lĩnh, Thụy An, Ba Trại – Năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:08 16/10/2020
đến
11:10 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:10 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
16.000.000 VND
Bằng chữ
Mười sáu triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**A. Giới thiệu về gói thầu**

**I. Phạm vi công việc của gói thầu.**

\- Cải tạo thay thế các hộp công tơ sử dụng lâu năm, chất lượng đã kém,
kính cửa sổ hòm bị vỡ, nên dễ bị nước mưa hắt vào trong gây mất an toàn,
các bản lề cánh cửa han gỉ, cánh cửa hòm bị sô lệch; thay thế bằng hộp
công tơ mới làm bằng vật liệu nhựa composite, ABS, UPVC, ép phun, nhựa
PC-GF (Polycarbonate) có gia cường sợi thủy tinh (Glass Fiber
reinforced), hòm 4 công tơ 1 pha và hòm 1 công tơ 3 pha. Tận dụng các
hòm công tơ H2, H4 và hòm công tơ 3 pha còn tốt, đảm bảo vận hành.

\- Thay thế các dây đấu nhị thứ Cu/PVC - 0,6/1kV 1x4 mm2 trong hòm công
tơ bằng dây đồng đơn loại Cu/PVC - 0,6/1kV 1x6 mm2.

\- Sử dụng đai thép không gỉ và khóa đai để treo hộp công tơ lên cột,
mỗi hộp công tơ dùng 02 đai và 01 đai chống tổn thất.

\- Cáp từ đường trục xuống các hòm công tơ hiện đang là cáp vặn xoắn
2x25mm^2^ và 4x25mm^2^, do vận hành lâu năm vỏ dây bị lão hóa kém chất
lượng, được thay thế bằng cáp Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25mm2 (với hòm H4)
và 4x25mm2 (với hòm công tơ 3 pha trực tiếp), sử dụng ghíp bọc nhựa 2 bu
lông GN 35-120 để đấu nối.

\- Dùng dây thít nhựa bó dây ra và dây vào hòm công tơ, dây ra và dây
vào hòm công tơ đi hai bên cột và được bó vào cột bằng dây thép bọc
nhựa.

\- Sử dụng hộp phân dây để đấu nối cho cáp xuống các hòm công tơ, tại
các vị trí cột sau cải tạo có từ 02 hộp công tơ trở lên.

**II. Thời hạn hoàn thành:** 25 ngày

**III. Kế hoạch quản lý môi trường**

a\) Mục tiêu dự án: Giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung
cấp điện, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý vận hành kinh doanh bán
điện.

b\) Địa bàn của dự án: các xã trên địa bàn huyện Ba Vì

c\) Vị trí địa lý:

d\) Địa hình: Đồng bằng

e\) Khí hậu, thủy văn:

f\) Dân số:

g\) Cơ sở hạ tầng giao thông: Giao thông nông thôn

**B. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy
định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công
trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
sau:

**I. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình;**

**1. Quy trình, quy phạm chung:**

Bộ Luật Lao Động, luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 16/6/2014 của Quốc Hội.

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình.

Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2013/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về
việc quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2016 của Chính Phủ về quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết
thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

Quy trình An toàn điện theo quyết định 1157/QĐ-EVN của Tập đoàn điện lực
Việt Nam ban hành ngày 19/12/2014.

Các quy định về Bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông đường bộ, an
toàn giao thông đô thị, bảo vệ môi trường và vệ sinh\... đã được cơ quan
quản lý Nhà nước và địa phương ban hành.

Quy phạm trang bị điện: 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006,
11-TCN-21-2006 do Bộ Công Nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số
19/2006/QĐ-BCT ngày 11/07/2006; và các tiêu chuẩn có liên quan;

Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện QCVN: 2015/BCT

Kết cấu thép- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575: 2012

Bu lông đai ốc TCVN 1876-76, TCVN 1896-76

Vòng đệm vênh TCVN 132-77, TCVN 2060-77

Kết cấu thép- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575: 2012

Bu lông đai ốc TCVN 1876-76. TCVN 1896-76

Vòng đệm vênh TCVN 132-77, TCVN 130-77, TCVN 2060-77

Kết cấu thép, gia công, lắp ráp và nghiệm thu -- Tiêu chuẩn 20TCVN
170-89

Trong quá trình lựa chọn thiết bị đã áp dụng tiêu chuẩn IEC, TCVN, một
số tiêu chuẩn được chấp nhận tại Việt Nam phiên bản mới nhất cho từng
loại thiết bị:

\+ Dây dẫn: IEC 1089; IEC 0889; IEC 1232; ASTM B498, ASTM B415, ASTM
B416, OST 839, TCVN 5064.

\+ Phụ kiện: Theo 11-TCN37, ASTM 123, ASTM 153.

Tiêu chuẩn quốc tế IEC và các tiêu chuẩn khác không trái với quy phạm
Việt Nam.

Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội số
1783/QĐ-EVN HANOI ngày 29/5/2014;

Thép hình các loại phải có kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1985 và TCVN
198-1985.

Thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN-04-92

Tiêu chuẩn kỹ thuật sơn TCXDVN 334-2005

> **2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;**

Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:

\- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục xin mượn
đất tạm thời và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện
pháp của Nhà thầu.

\- Lắp xà, lắp đặt cách điện, phụ kiện, rải căng dây dẫn (cả thí nghiệm)
tiếp địa cột và các công việc liên quan khác như đã được thể hiện trong
Hồ sơ thiết kế và theo các quy định trong hồ sơ mời thầu này.

\- Làm thủ tục xin cắt điện phục vụ thi công, đấu nối và chịu mọi khoản
chi phí cho các công việc này.

\- Toàn bộ xà thép, dây dẫn, cách điện và phụ kiện và vật liệu liên quan
đến việc xây lắp đường dây cho gói thầu do nhà thầu cấp. Nhà thầu có
trách nhiệm chuẩn bị kho bãi và vận chuyển về công trường để lắp đặt.

\- Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế.

\- Đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ thi công và không làm ảnh hưởng đến
môi trường xung quanh.

\- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai
nạn lao động xẩy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho
đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

\- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục
trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để
cùng giải quyết.

\- Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có
trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm vv\... và giữ gìn đường đi lối
lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

\- Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi
xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã
được chủ đầu tư kiểm tra và thỏa thuận.

**3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm
theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử): Vật tư A cấp**

**4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;**

Trên cơ sở kế hoạch thi công và quy trình thực hiện, nhà thầu phải vạch
ra thứ tự triển khai các hạng mục công việc, thời gian thực hiện, tổ
chức nhân lực, máy móc để thực hiện.

**5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;**

\- Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm
cần được thực hiện dưới sự giám sát của Kỹ sư bên mời thầu hoặc người
đại diện được uỷ quyền.

\- Đối với các VTTB chính: Nhà thầu phải tiến hành các nội dung thử
nghiệm đối với các VTTB chính đưa vào công trình. Thường xuyên có đủ các
thiết bị máy móc để thí nghiệm đầy đủ các hạng mục cần thiết tại hiện
trường. Tất cả các thiết bị, vật liệu cấp cho công trình đều được chế
tạo, thí nghiệm và nghiệm thu đạt tiêu chuẩn theo đúng thiết kế được
duyệt và các qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

**6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);**

\- Thực hiện nghiêm chỉnh về pháp lệnh phòng chống cháy nổ.

\- Không được mang các vật dễ cháy nổ vào công trường.

\- Có các biển báo cấm lửa ở những nơi dễ cháy.

\- Các công trình tạm có khả năng gây cháy (như nhà bếp, kho bãi \...)
bố trí ở cuối hướng gió, ở các vị trí thấp và phải có nội quy phòng cháy
chữa cháy.

\- Sử dụng các vật liệu khó cháy như tôn, khung nhà thép, tường bao
quanh bằng tôn \... để làm các công trình tạm có khả năng hay gây cháy.

\- Tuyên truyền, giáo dục vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các
nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy.

\- Có các hình thức khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh.

**7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;**

\- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị,
phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể
cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong
thi công.

\- Khi thi công, Nhà thầu thi công tuyến đoạn nào hoàn thiện dứt điểm
đoạn đó, trả lại mặt bằng sạch sẽ vào ngày hôm sau.

\- Đất đào lên phải xúc đổ gọn tránh vương vãi, đất thừa sẽ vận chuyển
đến nơi qui định.

\- Khi đào tiếp địa, móng cột phải có rào chắn, biển báo công trường
đang làm việc, đèn tín hiệu màu đỏ.

\- Khi gặp các công trình ngầm phải báo cho chỉ huy công trình biết ngay
và thực hiện các phương án xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến sự
vận hành bình thường của các công trình đó.

**8. Yêu cầu về an toàn lao động;**

> 8.1. Quy định chung:

Nhà thầu phải đảm bảo biện pháp an toàn lao động đúng quy định, an toàn
cho con người và thiết bị bên thứ ba trong quá trình thi công.

Trước khi thi công phải tổ chức cho cán bộ công nhân học tập các biện
pháp an toàn lao động trong công việc (Đào móng, dựng cột, kéo dây, vận
chuyển cáp, phụ kiện\...) khi thi công phải có đủ hồ sơ thể hiện các
biện pháp an toàn lao động bao gồm:

\- An toàn và vệ sinh môi trường trên toàn công trình và từng vị trí với
những điều kiện cụ thể nhất là thi công vào ban đêm. Đảm bảo đủ trang
thiết bị an toàn cá nhân cho người lao động và thiết bị, đảm bảo đủ ánh
sáng làm việc, phục vụ nước uống đầy đủ, có phương pháp cấp cứu nếu xảy
ra tai nạn lao động.

\- Xung quanh khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo đang thi công,
đèn tín hiệu màu đỏ v.v\...Các dụng cụ điện cầm tay trước khi sử dụng
phải kiểm tra kỹ.

\- Trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra tình
trạng của tất cả các bộ phận đang thi công, dựng thên rào chắn, biển
báo\... (nếu cần). Kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi
đang làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải báo
ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời.

\- Hết ca làm việc phải thu dọn đất thừa, các vỉa ba toa vv\... gọn
gàng, nhất là lối đi lại, dỡ các rào chắn tạm thời, biển báo, đèn tín
hiệu để vào nơi qui định.

**-** Phải có biện pháp an toàn làm tiếp địa xong mới thi công ở những
nơi phải cắt điện, làm tiếp địa phải đúng với quy trình an toàn điện.

8.2. Biện pháp an toàn khi xây lắp

Biện pháp an toàn khi làm việc trên cao:

Những người làm việc trên cao từ 3m trở lên phải có đầy đủ sức khoẻ, có
giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế, đã được học tập, kiểm tra quy
trình đạt yêu cầu và được cấp thẻ trèo cao.

Những người làm việc trên cao phải tuân theo các mệnh lệnh và các biện
pháp an toàn do người phụ trách, cán bộ kỹ thuật chỉ dẫn.

Nghiêm cấm bố trí những người uống rượu, bia, không đủ sức khoẻ làm việc
trên cao.

Khi làm việc trên cao, quần áo phải gọn gàng, đội mũ bảo hộ và đeo dây
an toàn. Dây an toàn phải mắc vào những điểm cổ định chắc chắn.

Khi làm việc trên cao phải có túi đựng dụng cụ thi công và được treo vào
điểm cố định.

Cấm đưa dụng cụ, vật liệu lên cao hoặc từ trên cao xuống bằng cách tung,
ném mà phải dùng dây buộc để kéo lên hạ xuống thông qua các puli, người
ở dưới giữ dây phải đứng xa chân cột.

Biện pháp an toàn khi kéo rải căng dây:

Trước khi kéo rải căng dây phải kiểm tra phần cột đã chắc chắn chưa.
Kiểm tra dụng cụ như dây cáp, khoá, puli \...

Bố trí người bảo vệ tại các vị trí có các điểm giao chéo, giàn giáo đỡ
dây, đường giao thông.

Giàn giáo vượt chướng ngại vật phải đủ khoảng cách an toàn, đồng thời
phải được néo giữ chắc chắn và được nối đất an toàn (đối với các giàn
giáo thép).

Thống nhất các tín hiệu liên lạc khi căng dây.

Rải dây vượt đường giao thông phải có biển báo và rào chắn theo quy
định.

Khi kéo căng dây vượt đường dây đang vận hành yêu cầu phải cắt điện
trong suốt thời gian thi công.

Đường dây thi công song song và giao chéo với một số đường dây đang vận
hành, khi căng dây xong một khoảng néo yêu cầu:

Dùng dây tiếp đất, nối đất an toàn và chỉ được phép tháo dây nối đất khi
các công tác trên đường dây đã hoàn thiện. Khi tháo dây nối đất cần lưu
ý trình tự tháo dây theo đúng quy trình kỹ thuật an toàn.

Chỉ được phép tháo dây néo tạm khi lấy độ võng trong các khoảng néo khi
khoảng néo kề đã căng độ võng xong.

8.3. Biện pháp an toàn khi vận chuyển

Vận chuyển cáp, thiết bị nặng bằng xe ôtô. Khi vận chuyển phải cố định
chắc chắn, kê chèn, chằng buộc, che chắn cẩn thận. Kiểm tra tải trọng
của ôtô chuyên chở, không cho chở quá tải. Không được chạy quá nhanh khi
chuyên chở tránh gây hư hỏng cho thiết bị vật liệu hay làm rơi ảnh hưởng
đến người, vật xung quanh. Khi bốc dỡ các vật nặng như lô cáp, tó,
sắt\...phải chú ý kiểm tra kỹ tránh gây tai nạn.

8.4. Biện pháp an toàn khi đóng điện:

Việc đóng điện căn cứ vào khối lượng công việc đã thi công xong và được
nghiệm thu kỹ thuật đạt yêu cầu.

Phải thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình an toàn khi đóng điện.

**9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;**

\- Có sơ đồ bộ máy thi công tại hiện trường.

\- Có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công đầy đủ và hợp lý đáp ứng
yêu cầu gói thầu.

\- Thuyết minh đầy đủ các máy móc phục vụ thi công (chủng loại, số
lượng, chất lượng, tính năng của máy móc thi công) biện pháp huy động,
điều phối và xử dụng các máy móc thi công cho từng hạng mục công trình,
từng giai đoạn thi công.

\- Bố trí nhân lực thi công hợp lý theo tổng mặt bằng tổ chức thi công,
sơ đồ bộ máy và từng giai đoạn thi công.

\- Nhà thầu phải có biểu đồ nhân lực thi công tương ứng với biểu đồ tiến
độ thi công.

**10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;**

10.1. Biện pháp chung

Phương án xây lắp đường dây chủ yếu là cơ giới, kết hợp thủ công. Các
đơn vị tham gia xây lắp theo nguyên tắc gọi thầu và do các đơn vị xây
lắp chuyên ngành thực hiện.

\- Vận tải cơ giới: Vận chuyển thiết bị nguyên vật liệu từ nơi cấp đến
kho bãi tạm và từ kho bãi tạm đến các điểm xây dựng. Vận chuyển khối
lượng đất đào và phế thải xây dựng trong quá trình xây dựng ra khỏi công
trường.

\- Đơn vị gia công: Gia công các kết cấu thép và mạ kẽm.

\- Đơn vị thi công: Xây dựng và lắp đặt toàn bộ hệ thống thiết bị, vật
liệu thuộc phần đường dây và trạm biến áp. Đơn vị thi công gồm các bộ
phận, nhóm thi công, nhóm công tác kỹ thuật và nhóm giải phóng mặt bằng
làm việc cùng chỉ huy đơn vị thi công và các cơ quan liên quan để giải
quyết các khâu mặt bằng, tiến độ, thí nghiệm và nghiệm thu đưa công
trình vào khai thác.

\- Đơn vị thí nghiệm: Thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm tra các thông số kỹ
thuật các thiết bị điện đường dây.

\- Ngoài ra phải có đơn vị thi công chuyên trách công việc hoàn trả hè
đường, lớp kết cấu mặt đường bê tông, đường nhựa \... sau khi đã rải cáp
và hoàn thành kết cấu rãnh cáp.

10.2. Lắp cách điện, phụ kiện, kéo dây lấy độ võng

Công tác thực hiện theo:

\- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu các công trình điện 11TCN-01-1984
ngày 22/12/1984 của Bộ Điện Lực.

\- Quy trình kỹ thuật an toàn điện: Ban hành theo quyết định số
1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hành lang an toàn theo:

\- Nghị định 14/2014/ NĐ-CP ngày 26/02/2014 về Quy định chi tiết thi
hành luật Điện lực về an toàn điện.

*10.2.1. Lắp cách điện, phụ kiện*

Tập kết máy móc, vật tư thiết bị. Tính năng máy móc, thiết bị và đặc
tính của vật tư tham gia đúng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

1\. Yêu cầu chung:

\- Yêu cầu bảo quản vận chuyển:

\+ Các cách điện, vật tư thiết bị phụ kiện phần đường dây và trạm biến
áp phải được bảo quản và vận chuyển cẩn thận để tránh hư hỏng.

\+ Các cách điện, vật tư thiết bị phụ kiện phải có lý lịch rõ ràng và có
chứng nhận đã thử nghiệm.

\+ Các cách điện, vật tư thiết bị phụ kiện phải được bảo vệ trong khi
lắp đặt để tránh bị gẫy, vỡ, cong\...

\+ Làm sạch các cách điện, vật tư thiết bị phụ kiện không bị dơ bẩn bám
bụi, chỉ định khăn lau sạch không làm xây sát.

2\. Lắp đặt cách điện với đường dây không:

\- Cách điện được lắp bằng phương pháp thủ công và ròng rọc sau khi đã
dựng cột, lắp xà. Cách điện liên kết với xà phải đảm bảo chắc chắn cho
từng vị trí theo thiết kế.

*10.2.2. Rải căng dây*

*Yêu cầu kỹ thuật của công tác rải căng dây*

\- Các cuộn dây đều được đặt cách mặt đất bằng gỗ kê trong điều kiện
sạch sẽ. Không đế dây tiếp xúc với bất cứ các chất nào có thể gây hư hại
đến dây dẫn và các cuộn dây.

\- Không được kéo lê dây dẫn trên mặt đất hoặc bất kỳ một vật gồ ghề nào
khác. Cần có biện pháp phòng ngừa khi bốc dỡ lên xuống xe để các cuộn
dây dẫn không bị rơi xuống đất.

\- Dụng cụ và thiết bị thi công được Chủ đầu tư chấp nhận. Các ròng rọc
được lắp ổ bi có chất lượng cao, bằng hợp kim nhôm, các rãnh được đánh
bóng hoặc lót bằng chất dẻo hữu cơ.

\- Các giá đỡ cuộn dây được chế tạo chắc chắn.

\- Máy kéo dây có công suất không được nhỏ hơn lực căng dây lớn nhất.
Máy kéo tời chạy bằng động cơ, có cơ cấu truyền động thay đổi tốc độ khi
căng dây.

\- Thiết bị ép các mối nối chịu lực và khoá néo dây dẫn là loại máy ép
thuỷ lực 100T kèm khuôn, hàm kéo dây.

\* Nối dây

\- Theo qui chuẩn quốc gia QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT thi công các công trình
điện.

\- Tất cả các chỗ nối dây và sửa chữa dây phải cách khoá đỡ một khoảng
tối thiểu 25cm.

10.3. Mặt bằng tập kết vật liệu và thi công

Để thi công đúc móng, dựng cột, căng dây cần thiết san tạo mặt bằng tập
kết vật liệu và thi công, cụ thể như sau:

\- Thi công móng, dựng cột: 30 m^2^/vị trí.

\- Bãi ra dây, kéo dây: 100m/1 khoảng néo.

10.4. An toàn lao động và những điều cần lưu ý.

Trong quá trình thi công nhất thiết phải tuân thủ theo qui trình an toàn
lao động trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không của nhà nước ban
hành.

Mục đích:

\- Đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho cán bộ công nhân của đơn vị tham gia
thi công công trình.

\- Đảm bảo an toàn cho vật tư, thiết bị, dụng cụ máy thi công, và phương
tiện của nhà thầu trên công trường.

\- Đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh như: Các công trình
hiện có, đời sống của nhân dân địa phương, các nguồn tài nguyên thiên
nhiên tại địa phương, các cơ quan đơn vị đóng gần công trình thi công
\...

*10.4.1. Biện pháp an toàn lao động*

*Qui định chung*

\- Thực hiện nghiêm túc quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN
5308 - 91

\- Tuân thủ mọi quy định có thể áp dụng về an toàn tại địa điểm thi công
từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành công trình.

\- Tất cả các CBCNV và công nhân tham gia thi công bắt buộc phải huấn
luyện an toàn lao động trước khi thi công.

\- Công nhân cần được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Công nhân khi lắp
ghép trên cao phải sử dụng các phương tiện làm việc trên cao như: Giáo
treo, sàn treo, thang, cầu có tay vịn, chân trèo vv\... Nơi nào không bố
trí được phương tiện tạo ra chỗ đứng để làm việc trên cao thì cũng nhất
thiết phải có dây an toàn

*Qui định về mặt bằng thi công*

\- Lập sơ đồ chỉ dẫn cho các phương tiện vận tải cơ giới, máy thi công.

\- Rào ngăn cách khu vực thi công, kho bãi, nhà ở sinh hoạt để đảm bảo
an toàn.

\- Tiến hành việc làm hàng rào, thắp sáng, canh gác và theo dõi công
trình.

\- Làm những con đường tạm thời cho xe và đi bộ, cung cấp người gác và
làm hàng rào cần thiết để bảo vệ tài sản và bảo đảm bảo an toàn cao
nhất.

*Qui định về dụng cụ thiết bị thi công và xe máy*

\- Quy định đối với xe máy:

\+ Tất cả xe máy thi công trên công trường phải có đầy đủ hồ sơ kỹ
thuật.

\+ Xe máy và thiết bị thi công phải được bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa
định kỳ theo yêu cầu kỹ thuật.

\+ Xe máy và thiết bị thi công trên công trường phải có đầy đủ tín hiệu
âm thanh và ánh sáng, nếu hỏng phải sửa chữa hoặc thay thế ngay.

\+ Nền đặt máy phải ổn định, bánh xe phải được kiểm tra chắc chắn

\+ Thường xuyên kiểm tra an toàn máy cẩu, ô tô vận chuyển và các thiết
bị phương tiện khác vv\... như thử tải, phanh hãm, tín hiệu, âm thanh.

\- Quy định đối với dụng cụ:

Phải chọn thiết bị treo buộc và phương pháp treo buộc đúng đắn để tránh
các trường hợp thiết bị treo buộc bị gẫy, đứt, cấu kiện bị gẫy, rơi,
tuột khỏi dây treo buộc và móc cẩu.

\- Quy định đối với người thi công vận hành:

\+ Khi xe máy và thiết bị thi công đang vận hành, người vận hành không
được phép bỏ đi nơi khác hoặc giao máy cho người không có trách nhiệm.

\+ Cấm mọi người qua lại gần máy thi công nếu không có nhiệm vụ.

*10.4.2. Biện pháp an toàn trong thi công rải căng dây*

\- Tất cả CBCNV phải được học, sát hạch, thi và được cấp thẻ ATLĐ-VSCN.
Đã được khám sức khoẻ đảm bảo đủ điều kiện làm việc mới được vào thi
công công trình.

\- Phải có cán bộ giám sát an toàn theo qui định.

\- Kiểm tra dây néo, trụ hố thế, cánh xà đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

\- Phải kiểm tra độ tin cậy của máy móc, thiết bị thi công. Nếu không
đạt phải loại bỏ.

\- Kiểm tra hệ thống giàn giáo để vượt các đường dây điện, thông tin,
đường giao thông \.... Phải đảm bảo độ cứng vững, độ cao giàn giáo.

\- Các điểm vượt đường điện ảnh hưởng đến thi công nhất thiết phải có
biện pháp thi công để xin cắt điện trong thời gian thi công. Khi được
Điện lực cho phép cắt điện và mọi thủ tục đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt, đường dây điện đã được tiếp đất đúng qui định mới phát lệnh thi
công.

\- Khi kết thúc công việc phải kiển tra trên trụ xem đã thu hồi hết dụng
cụ thi công chưa, tiếp địa làm việc phải tháo xong, trên đường dây không
còn người mới bàn giao trả lưới cho vận hành đóng điện.

\- Các điểm vượt đường giao thông phải có đầy đủ biện pháp thi công được
cơ quan chủ quản phê duyệt và được cấp phép thi công mới được thi công.

\- Khi thi công kéo dây vượt sông phải phối hợp với các cơ quan chức
năng điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong
thời gian thi công theo qui định của cục Đường sông Việt Nam.

\- Phải có đầy đủ biển báo "công trường thi công", đèn tín hiệu ban đêm
và có người canh gác ở 2 đầu.

\- Mỗi giàn giáo phải có công nhân theo dõi và chỉ dẫn giao thông (nếu
là vượt giao thông). Phải có cờ hiệu và bộ đàm thông tin.

\- Phải kiểm tra bảo hộ lao động cá nhân và bắt buộc công nhân phải
trang bị đầy đủ bảo hộ lao động mới cho làm việc. Công nhân trèo cao
phải có dây an toàn.

\- Mạng lưới an toàn viên phải trực tiếp nhận phiếu công tác, đôn đốc
công nhân thực hiện đúng qui trình an toàn lao động.

\- Kiểm tra và đôn đốc công nhân thi công hoàn trả mặt bằng thi công và
thu dọn mặt bằng thi công và bàn giao sau khi thi công xong.

*10.4.3. Công tác quản lý môi trường*

\- Các phương tiện, máy móc thiết bị vẫn được sử dụng tốt, có giấy phép
hoạt động hợp lệ.

\- Các phương tiện vận tải xe chở các vật liệu gây bụi đến công trường
đều được che phủ cẩn thận làm giảm lượng bụi ra môi trường xung quanh.

\- Tất cả các công việc đơn vị thi công đều thực hiện vào ban ngày, nếu
có thi công vào ban đêm thì phải thông báo trước và được sự đồng ý của
người dân điạ phương (đối với vùng đông dân cư) bị ảnh hưởng. Đơn vị thi
công phải sử dụng những thiết bị tạo ra tiếng ồn nhỏ, độ rung thấp.

\- Thường xuyên kiểm tra các phương tiện vận tải, máy móc thi công.

\- Các vật liệu, thiết bị phục vụ thi công phải được cất giữ an toàn để
không gây ảnh hưởng đến an toàn của công nhân và người dân địa phương.

\- Đảm bảo phương tiện cứu hộ, cấp cứu kịp thời.

\- Ban hành nội quy, quy định sinh hoạt và giáo dục nhận thức cho công
nhân để hạn chế xung đột xảy ra.

Đối với rác thải xây dựng, cần phải bố trí khu vực riêng biệt để làm nơi
thải bỏ rác xây dựng và phải được thu gom sau khi kết thúc xây dựng.

\- Nước thải, chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng phải được xử lý
bằng bể tự hoại trước khi thải ra môi trường.

*10.4.4. Biện pháp phòng chống cháy nổ*

\- Các giải pháp phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực
Ban chỉ huy thi công, kho tàng, khu phụ trợ lán trại công nhân trong
thời gian thi công.

\- Biện pháp phòng chống cháy nổ là quan trọng trong quá trình thi công
công trình. Phải đề phòng, ngăn chặn các nguyên nhân gây cháy nổ sau
đây:

\- Do không thận trọng khi dùng lửa: Như bố trí các quá trình sản xuất
có lửa như hàn điện, hàn hơi \...

\- Sử dụng, dự trữ bảo quản nguyên vật liệu, nhiên liệu không đúng.

\- Cháy xảy ra do điện: Như quá tải do sử dụng các thiết bị điện, các vị
trí nối điện, các chỗ tiếp xúc thường phát sinh ra tia lửa điện.

\- Cháy do ma sát, va đập: Như cắt, tiện, phay và bào \...

\- Cháy do tĩnh điện .

\- Cháy do sét đánh

\- Cháy phát sinh do lưu giữ, bảo quản, các chất có khả năng tự cháy
không đúng quy định.

\- Cháy do tàn lửa, đóm lửa .

*\* Các biện pháp phòng chống cháy nổ*

Để ngăn ngừa, phòng cháy nổ cần phải có các biện pháp tổ chức và kỹ
thuật sau:

\- Biện pháp tổ chức: Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ kỹ thuật và công
nhân chấp hành nghiêm chỉnh pháp lệnh phòng cháy chữa cháy của Nhà nước,
điều lệ, nội quy an toàn phòng cháy.

\- Biện pháp kỹ thuật: Áp dụng đúng đắn các tiêu chuẩn, quy phạm về
phòng cháy khi tiến hành xây dựng công trình, lắp đặt các quy trình công
nghệ .

\- Biện pháp an toàn vận hành: Sử dụng bảo quản thiết bị máy móc, công
trình, nguyên vật liệu, nhiên liệu trong sản xuất và sinh hoạt không để
phát sinh cháy.

\- Các biện pháp nghiêm cấm: Cấm dùng lửa, đánh diêm, hút thuốc ở những
nơi cấm lửa, hoặc gần chất dễ cháy, cấm hàn điện hàn hơi ở các phòng cấm
lửa.

*10.4.5. Biện pháp vệ sinh môi trường*

Thi công trong các khu vực đông dân và để bảo vệ cảnh quan môi trường
phải chú ý hết sức đến việc đảm bảo môi trường trong sạch trong suốt quá
trình thi công.

Nội dung bao gồm công việc sau:

*Qui định đối với xe máy*

\- Các xe vận chuyển đều phải được che phủ bạt trong quá trình vận
chuyển.

\- Các loại xe phải hoạt động tốt mới đưa vào thi công để tránh được
tiếng ồn, khói thải.

*Qui định đối với khu lán trại công nhân khu vực công trường*

\- Khu vực lán trại cho công nhân ăn ở, có khu vực vệ sinh riêng, có khu
vực đổ rác riêng, không sử dụng bừa bãi mặt bằng nơi lán trại.

\- Chất thải trong sinh hoạt của CBCNV tại công trường phải được thu gom
hàng ngày và vận chuyển đổ tại nơi quy định.

\- Khu vực ăn ở của công nhân phải có nội quy sinh hoạt nghiêm túc nhằm
đảm bảo trật tự xã hội và vệ sinh môi trường.

\- Trong quá trình thi công xây dựng công trình sẽ định kỳ dọn vệ sinh
và mang đi khỏi địa điểm công trình các loại vật liệu thừa và rác. Sau
khi hoàn thành công trình, sẽ thu dọn và hoàn trả mặt bằng mà quá trình
thi công đã mượn chỗ để thi công.

Tất cả máy móc, vật tư thiết bị và nguyên vật liệu còn dư thừa trong quá
trình thi công sẽ được đưa ra khỏi khu vực.

*10.4.6. Những điểm cần lưu ý trong quá trình thi công:*

*Những thay đổi phát sinh tại hiện trường:*

\- Trong quá trình thi công, có thể xảy ra một số phát sinh tại hiện
trường khác với hồ sơ thiết kế do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đơn vị
thi công phải báo ngay cho Chủ đầu tư và Tư vấn biết để có biện pháp sử
lý kịp thời. Đơn vị xây lắp không được tự ý dịch tuyến, sửa đổi kết cấu,
làm thay đổi đến các yếu tố kỹ thuật cơ bản của công trình.

*Những khó khăn có thể ảnh hưởng tới tiến độ thi công:*

\- Có thể có những thay đổi địa hình và các yếu tố khác trên mặt bằng
thi công: nhà cửa, công trình xây dựng khác\...mới được xây dựng sau
thời điểm khảo sát.

\- Đường xá, cầu cống hư hỏng sau mỗi mùa mưa lũ.

\- Điều kiện thời tiết bất lợi: mưa bão, lũ\....làm việc vận chuyển trên
đường không bảo đảm an toàn\...

*Khuyến nghị các biện pháp giải quyết:*

\- Khi gặp phải những thay đổi phát sinh tại hiện trường, những khó khăn
có thể ảnh hưởng tới tiến độ thi công, đơn vị thi công phải nhanh chóng
báo cáo với Chủ đầu tư tìm phương hướng giải quyết kịp thời.

\- Sau khi có ý kiến của Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn sẽ cùng đơn vị thi
công tìm các giải pháp tháo gỡ nếu như khó khăn vướng mắc nằm trong
trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị Tư vấn.

\- Sau khi Chủ đầu tư thực hiện xong việc giải toả mặt bằng mới tiến
hành công tác xây dựng bao gồm các điều kiện sau đây:

\+ Có văn bản cấp đất xây dựng và cấp phép xây dựng của địa phương và
các ban ngành liên quan.

\+ Đã đền bù đất, cây cối hoa màu bị ảnh hưởng tại vị trí xây dựng công
trình và trên hành lang tuyến đường dây.

\+ Đã đền bù, di dời nhà cửa, công trình xây dựng khác, đã chặt phá cây
cối cao trên 4m trong phạm vi hành lang tuyến đường dây điện.

\+ Bàn giao vị trí móng cột điện cho đơn vị xây lắp điện.

**11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;**

\- Nhà thầu phải có quy trình kiểm tra chất lượng, cơ sở vật chất, trang
thiết bị kiểm tra chất lượng, bố trí nhân lực kiểm tra, giám sát chất
lượng đối với tất cả các hạng mục công việc thực hiện (bao gồm cả VTTB,
vật liệu, máy móc thi công, các công việc thi công\...)

\- Trong quá trình thi công thường xuyên có một cán bộ kỹ thuật XN quản
lý chất lượng có mặt tại hiện trường để cùng các đơn vị thi công và cán
bộ giám sát bên giao thầu giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh
trong quá trình thi công. Đôn đốc tiến độ và cùng bên giao thầu giám sát
chất lượng công trình thi công.

\- Làm đúng thiết kế, chỉ thay đổi khi có yều cầu của bên giao thầu được
ghi trong nhật ký hay bằng văn bản (tùy mức độ yêu cầu).

**III. Các bản vẽ**

Liệt kê các bản vẽ.

**STT** **Ký hiệu** **Tên bản vẽ** **Phiên bản / ngày phát hành**
--------- ------------------------------------------------------------------------- ---------------- --------------------------------
1 Sơ đồ đấu nối hòm công tơ 3 pha trực tiếp BV-CT-01
2 Sơ đồ đấu nối hòm công tơ H2 và H4 BV-CT-02
3 Đai thép không gỉ BV-CT-03
4 Bố trí lắp đặt thiết bị trên cột bê tông ly tâm (có hộp phân dây) BV-CT-04
5 Bố trí lắp đặt thiết bị trên cột H (có hộp phân dây) BV-CT-05
6 Bố trí lắp đặt thiết bị trên cột bê tông ly tâm (không có hộp phân dây) BV-CT-06
7 Bố trí lắp đặt thiết bị trên cột H (không có hộp phân dây) BV-CT-07

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4837 dự án đang đợi nhà thầu
  • 580 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 660 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13231 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15327 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây