Thông báo mời thầu

Xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:23 16/10/2020
Số TBMT
20201042908-00
Công bố
11:08 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Trung tâm văn hóa thể thao phía Bắc quận Sơn Trà
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố Đà Nẵng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trung tâm văn hóa thể thao phía Bắc quận Sơn Trà
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
+ Xây mới Khối Nhà đa năng 01 tầng, bao gồm: Sân đa năng, phòng tập gym, căn tin, nhà vệ sinh, hành lang, giao thông, kho, phòng quản lý diện tích xây dựng 958m2. Công trình sử dụng kết cấu móng, cột, dầm, sàn khán đài, sê nô mái bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 300. Hệ mái kết cấu hệ kèo zamil thép nhúng kẽm, xà gồ Z175 thép mạ kẽm, lợp tôn nhựa 11 sóng dày 2.8mm (ASA PVC) phủ ASA; Nền sân thi đấu lát tấm trải sàn thể thao đa năng, tường xây gạch không nung, trát vữa xi măng mác 75, bả matít lăn sơn, cửa đi, cửa sổ, vách kính bằng nhôm xingfa, khung bảo vệ, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, chống sét, thông tin liên lạc và PCCC đi kèm. + Xây mới khối nhà câu lạc bộ 01 tầng, bao gồm: Câu lạc bộ Yoga, Bi da, Aerobic, nhà vệ sinh, hành lang diện tích xây dựng diện tích xây dựng 306m2. Công trình sử dụng kết cấu móng, trụ, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 300, trên lợp mái tôn chống nóng; Ốp, lát gạch granite; Tường xây gạch không nung, trát vữa xi măng mác 75, bả matít lăn sơn; Cửa đi, cửa sổ vách kính bằng nhôm xingfa kính cường lực; Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, chống sét, thông tin liên lạc và PCCC đi kèm. + Xây mới nhà để xe diện tích xây dựng 145m2. Kết cấu móng BTCT, hệ khung vì kèo, trụ thép mạ kẽm, mái lợp tôn. + Sân vui chơi trẻ em, đường nội bộ, bồn hoa, bó vỉa, diện tích: 2.141 m2. + Sân bóng đá mini lát thảm cỏ nhân tạo, diện tích: 800 m2. + Hệ thống hạ tầng kỹ thuật kèm theo.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
11:08 16/10/2020
đến
14:00 02/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:10 02/11/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
223.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 85

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN SƠN TRÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-UBND Sơn Trà, ngày Aĩ~~thángẢO năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt hồ sơ mòi thầu đấu thầu rộng rãi trong nước Công trình: Trung tâm Văn hóa thể thao phía Bắc quận Son Trà
Gói thầu: Xây lắp
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ
Cãn cứ Luật To chức chính quyền địa phưong ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Chính phủ và Luật to chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định so 63/2014/NĐ-CP ngày 26 thảng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chỉ tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Can cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tu; Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 thảng 11 năm 2015 của Bộ Kề hoạch và Đầu tu; Quy định chỉ tiết lập báo cáo thấm định trong quá trình to chức lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-ƯBND ngày 11 thảng 5 năm 2020 của ƯBND thành pho Đà Năng về việc Ban hành quy định một so nội dung về quản lỷ đầu tư và xây dụng trên địa bàn thành pho Đà Nang;
Căn cứ Quyết định so 3475/QĐ-ƯBND ngày 18 thảng 9 năm 2020 của Chủ tịch ƯBND thành pho Đà Nang về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thỉ công - dự toán công trình: Trung tâm Vẫn hóa thế thao phía Bắc quận Sơn Trà;
Cần cứ Quyết định số 3723/QĐ-ƯBND ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch ƯBND thành phô Đà Năng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thâu công trình: Trung tâm Văn hóa thế thao phía Bắc quận Son Trà;
2
Theo Bảo cáo số 856/BCTĐ-TCKH ngày 15 thảng 10 năm 2020 của phòng Tài chính - Ke hoạch quận Son Trà về việc hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp, thuộc công trình: Trung tâm Văn hóa thể thao phía Bắc quận Sơn Trà;
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kê hoạch quận tại Tờ trình sô: 857/TTr-TCKH, ngày 15 tháng 10 năm 2020.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước
1. Tên công trình
Trung tâm Văn hóa thế thao phía Bắc quận Son Trà.
Tên gói thầu: Xây lắp.
2. Giá gói thầu
Tối đa không quá 14.887.113.000 đồng, bao gồm thuế VAT.
3. Chủ đầu tư:
UBND quận Sơn Trà
4. Điều hành dự án (bên mời thầu)
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Sơn Trà
5. Nguồn vốn đầu tư Ngân sách thành phố.
6. Địa điếm thực hiện
Phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nang
7. Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước.
8. Phưong thức lựa chọn nhà thầu Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
9. Thòi gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Tháng 10/2020.
10. Loại họp đồng Trọn gói.
11. Thòi gian thực hiện họp đồng Số ngày 150 ngày.
12. Thông báo mòi thầu
Bên mòi thầu có trách nhiệm cung cấp, đăng tải dữ liệu, thông tin mời thầu và các thông tin liên quan về gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.
3
13. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu và mở thầu
Ban Quản lý dự án đầu tu xây dựng quận Sơn Trà, số 02 Đông Giang, quận Son Trà, TP Đà Nằng.
14. Thời gian phát hành hồ sơ mòi thầu
Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mòi thầu đến trước thời điểm đóng thầu.
15. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu
Tối thiếu 10 ngày lcế từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu.
16. Thòi điểm đóng và mở thầu
Dự kiến quý IV năm 2020.
17. Giá bán hồ sơ mòi thầu
2.000.000 đồng/bộ.
18. Bảo đảm dự thầu
Số tiền 223.000.000 đồng.
19. Điều kiện thanh toán
Tạm ứng, thanh toán khối luợng hoàn thành theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn và thông báo vốn cho gói thầu.
20. Thành lập tổ chuyên gia
Giao bên mời thầu thành lập tổ chuyên gia đảm bảo có trình độ chuyên môn, am hiếu nội dung của gói thầu, am hiểu pháp luật về đấu thầu, có tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm trong quản lý đầu thầu để thực hiện các quá trình lụa chọn nhà thầu.
21. Hội đồng mở thầu
Gồm Chủ đầu tư, Tố chuyên gia, tất cả các đơn vị dự thầu và mời đại diện cơ quan quyết định đầu tu1, cơ quan Ke hoạch và Đầu tư, cơ quan cung cấp tài chính và cơ quan thấm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán.
22. Nội dung công việc khác
Như hồ sơ mời thầu.
23. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Dựa vào quy định về các bước đánh giá hồ sơ dự thầu, tiêu chuấn, điều kiện kỹ thuật và khối lưọng đã nêu trong hồ sơ mời thầu được lập. Tiêu chuấn và các bước đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện đầy đủ theo hồ sơ mời thầu được duyệt, trong đó đảm bảo một số nội dung cơ bản sau:
4
a) Tiêu chuấn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:
- Có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù họp với gói thầu.
- Phải có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và công nhân đuợc đào tạo đáp ứng yêu cầu của công tác thi công xây lắp công trình.
- Có máy móc thiết bị thi công chủ yếu đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn trong thi công xây lắp (chứng minh sỏ' hữu, truồng họp đi thuê phải có họp đồng thuê thiết bị).
- Trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến thời điếm đóng thầu), nhà thầu đã thực hiện và hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn gói thầu có quy mô và tính chất tương tự, vói tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ (chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện), số lượng hợp đồng:
Số lượng hợp đồng bằng 3 hoặc khác 3, ít nhất có 01 họp đồng có giá trị tối thiểu là 10.420.000.000 VNĐ và tổng giá trị tất cả các họp đồng >31.260.000.000 VNĐ.
Có chứng minh bằng họp đồng, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý họp đồng họp lệ.
- Chỉ huy trưởng công trình là kỹ sư chuyên ngành phù họp với gói thầu, có kinh nghiệm tối thiếu 07 năm, kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng công trình > 05 năm và đã ở cương vị chỉ huy trưởng tối thiếu 01 công trình tương tự gói thầu về quy mô, tính chất và giá trị (có xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng vói chức danh chỉ huy trưởng).
- Đảm bảo vốn lưu động hoặc các khoản tín dụng khác đáp ứng thực hiện họp đồng
b) Tiêu chuấn về mặt kỹ thuật
- Đáp úng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng vật tư nêu trong hồ sơ mời
thầu.
- Giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công họp lý.
- Tiến độ thi công đáp ứng theo nội dung của hồ sơ mời thầu.
Các nhà thầu đạt các tiêu chuẩn năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật nêu trên được xét tiếp tiêu chuẩn giá.
c) Tiêu chuẩn về giá
Nhà thầu có giá đánh giá sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và không vượt giá gói thầu được duyệt được kiến nghị là đơn vị trúng thầu với giá đã hiệu chỉnh trừ đi giá trị giảm giá.
d) Các tiêu chuấn khác: Như hồ sơ mời thầu
5
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Căn cứ hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước được duyệt, bên mời thầu chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu theo các nội dung, kiến nghị (nếu có) của cơ quan thẩm định trước khi phát hành hồ sơ mời thầu và triển khai thực hiện đầy đủ thủ tục theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND quận, Trưởng phòng Tài chính - Ke hoạch quận, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, Chủ tịch ƯBND phường An Hải Bắc và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành
Nơi nhận’.
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCKH, C7.
c
I

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5217 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 56 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây