Thông báo mời thầu

Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ ngành Công thương

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:16 16/10/2020
Số TBMT
20201042189-00
Công bố
11:05 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
tổ chức triển khai các hoạt động theo chức năng là đơn vị đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ ngành Công thương
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
tổ chức triển khai các hoạt động theo chức năng là đơn vị đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:05 16/10/2020
đến
10:00 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ ngành Công thương". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ ngành Công thương" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 11

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU**

\- Mục tiêu: Tổ chức triển khai các hoạt động theo chức năng là đơn vị
đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương (Thực hiện
theo quy định của Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2014
của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN).

\- Tên gói thầu: Thực hiện Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ
ngành Công Thương

\- Nhiệm vụ: Tổ chức triển khai các hoạt động theo chức năng là đơn vị
đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương.

\- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng

\- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

\- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020

\- Loại hợp đồng: Trọn gói.

\- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

**II. YÊU CẦU KỸ THUẬT**

1. **Phạm vi công việc**

***1.1 Nâng cấp, bổ sung chức năng và chỉnh sửa giao diện cho hệ thống
quản lý khoa học và công nghệ ngành công thương***

> ***1.1.1 Yêu cầu chung***
>
> Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của của Vụ Khoa học và công nghệ và tình
> hình thực tế, giải pháp kỹ thuật nâng cấp, bổ sung chức năng và chỉnh
> sửa giao diện cho hệ thống quản lý khoa học và công nghệ của Vụ phải
> đáp ứng các yêu cầu chung sau đây:

- Hệ thống thiết kế, triển khai đảm bảo tuân thủ danh mục tiêu chuẩn
> kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
> theo Thông tư 39/2017 ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin
> và Truyền thông và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác do các cơ quan có
> thẩm quyền quy định.

- Hệ thống phải đảm bảo phù hợp với kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ
> Công Thương.

- Tính khả thi: giải pháp đưa ra phải giải quyết được các yêu cầu đang
> đặt ra, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và Bộ Công
> Thương. Giải pháp chọn lựa phải đảm bảo tính khả thi của nhiệm vụ
> sao cho hệ thống sau khi nâng cấp phải dễ dàng trong việc triển
> khai cũng như vận hành sau này.

- Tính hiện đại: giải pháp đưa ra dựa trên giải pháp công nghệ xây
> dựng hệ thống cũ và cập nhật các công nghệ mới hiện đại đang được
> sử dụng phổ biến.

- Tính tương thích cao: giải pháp đưa ra phải tương thích với các mô
> hình khác đang được sử dụng rộng rãi.

- Tính bảo mật: ngoài các thông tin được đăng tải rộng rãi thì giải
> pháp phần mềm phải đảm bảo tính an toàn và nguyên vẹn cho thông
> tin. Các giải pháp về bảo mật đối với hệ thống phải đảm bảo hệ
> thống không bị đánh cắp dữ liệu hay bị phá hoại. Sử dụng các cơ
> chế phân quyền người sử dụng cũng như các thiết bị như tường lửa
> và các thiết bị khác để đảm bảo an toàn cho trang thông tin và hệ
> thống.

- Tính linh động: hệ thống cần phải linh động để đáp ứng được các thay
> đổi dựa trên yêu cầu từ phía người sử dụng cũng như các yêu cầu
> phát sinh từ hệ thống.

- Tính toàn vẹn: giải pháp phải có các cơ chế sao lưu phục hồi khi hệ
> thống có lỗi để tránh việc mất mát dữ liệu.

> ***1.1.2 Yêu cầu về nâng cấp, bổ sung chức năng và giao diện hệ thống
> phần mềm***
>
> ***a) Nâng cấp chức năng quản trị hệ thống phần mềm gồm các tính
> năng:***

- Chức năng phân quyền tài khoản truy cập khai thác hệ thống thông kê
khoa học và công nghệcho các đối tượng khác;

- Bổ sung biểu đồ hiển thị theo dạng hình tròn và hình vành khuyên

- Bổ sung chức năng tra cứu, tìm kiếm các thông tin của hệ thống theo
các chỉ tiêu cố định và chỉ tiêu động.

- Phân quyền người dùng

```{=html}

```
- Phân quyền theo cấp đơn vị

- Phân quyền theo module

- Phân quyền theo chức năng

- Phan quyền theo biểu

```{=html}

```
- Tạo quyền người dùng chủ động

> ***b) Nâng cấp giao diện phần mềm***

- Giao diện đơn vị nhập liệu

- Giao diện đơn vị quản lý

- Giao diện các đơn vị chuyên môn khác

> ***c) Hệ thống báo cáo***

- Bổ sung các báo cáo thuộc nhóm báo cáo nội dung

- Bổ sung các báo cáo thuộc nhóm báo cáo ứng dụng đề tài

- Bổ sung các báo cáo thuộc nhóm báo cáo kinh phí

```{=html}

```
- Hệ thống Quản trị người dùng

- Phân quyền người dùng

```{=html}

```
- Phân quyền theo cấp đơn vị

- Phân quyền theo module

- Phân quyền theo chức năng

- Phan quyền theo biểu

- Tạo quyền người dùng chủ động

***1.2 Duy trì hoạt động của hệ thống thông kê Khoa học và công nghệ
ngành Công Thương (Địa chỉ:*** , ***sao
lưu dữ liệu định kỳ, đảm bảo kỹ thuật để trang thông tin hoạt động ổn
định, liên tục.***

\- Nhà thầu thực hiện duy trì tên miền, đường truyền kết nối của hệ
thống thống kê Khoa học và công nghệ ngành Công Thương thời gian 01 năm.

\- Đảm bảo hệ thống máy chủ được đặt tại Hà Nội, cho phép đáp ứng việc
thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Vụ
Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương tại thời điểm bất kỳ.

\- Đảm bảo trang thông tin điện tử vận hành ổn định; đường truyền kết
nối tốc độ cao để phục vụ số lượng lớn người truy cập, đảm bảo không bị
nghẽn mạch dữ liệu; bảo dưỡng định kỳ nhằm tránh các rủi ro về mặt kỹ
thuật cũng như bảo mật; sao lưu dữ liệu định kỳ;

\- Hệ thống thông tin phải hiển thị tùy biến được trên mọi kích thước
màn hình, dễ dàng trải nghiệm với các thiết bị điện thoại và máy tính
bảng.

\- Hệ thống phần mềm phải đảm bảo dễ sử dụng. Đặc biệt, hệ thống quản
trị phải phân quyền:

**3. Nhân sự thực hiện cho gói thầu:** Nhà thầu phải huy động các nhân
sự chủ chốt để thực hiện các gói thầu với các yêu cầu đáp ứng theo tiêu
chí chấm điểm quy định tại mục 3 Chương III -- Tiêu chí đánh giá về kỹ
thuật của gói thầu.

**4. Yêu cầu chung:** Nhà thầu phải đề xuất kỹ thuật trong đó nêu rõ
giải pháp và phương pháp luận để thưc hiện nhiệm vụ.

**5. Yêu cầu về đào tạo, chuyển giao công nghệ, yêu cầu về bảo hành, bảo
trì**

a) Yêu cầu về đào tạo, chuyển giao công nghệ

\+ Đối tượng và nội dung đào tạo:

Tùy theo nhu cầu đào tạo và mục đích, chia ra các nhóm: cán bộ, công
chức, viên chức, cán bộ nghiệp vụ mà có hình thức đào tạo khác nhau. Với
mỗi đối tượng phải có chương trình đào tạo riêng cho phù hợp, nhu cầu
đào tạo theo được liệt kê theo từng loại hình đào tạo như sau.

-------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
**TT** **Đối tượng đào tạo** **Nội dung đào tạo**
**I** **Đào tạo cho cấp Trung ương**
\- Đào tạo sử dụng và khai thác tài nguyên phần mềm CSDL Cán bộ công chức của Vụ Khoa học -- Công nghệ và các đơn vị có liên quan
\- Quản trị phần mềm Cán bộ, công chức của Vụ Khoa học -- Công nghệ
-------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

\+ Hình thức đào tạo:

Phần mềm được xây dựng trên mô hình CSDL tập trung, qua đó tất cả dữ
liệu được lưu trữ tập trung trên máy chủ, người sử dụng thông qua môi
trường Internet để sử dụng và khai thác phần mềm.

b) Yêu cầu về bảo hành, bảo trì

\- Trong quá trình vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, đơn vị xây dựng phải
có biện pháp bảo hành, bảo dưỡng Hệ thống hàng năm theo đúng cam kết;

\- Cung cấp dịch vụ bảo hành miễn phí tất cả các hạng mục phần mềm tối
thiểu 12 tháng sau ngày nghiệm thu và thanh lý;

\- Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu tối thiểu 12 tháng
sau ngày kết thúc dịch vụ bảo trì miễn phí hệ thống;

\- Trường hợp hết thời hạn miễn phí bảo hành phần mềm, đơn vị thi công
phải đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng khi chủ đầu tư có yêu
cầu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4850 dự án đang đợi nhà thầu
  • 605 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 575 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13503 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15398 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây