Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng công trình: San sân vận động xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:13 16/10/2020
Số TBMT
20201041891-00
Công bố
10:59 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
San sân vận động xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng công trình: San sân vận động xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba
Chủ đầu tư
UBND xã Quảng Yên
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn NTM và hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: San sân vận động xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Phú Thọ

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:59 16/10/2020
đến
09:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng công trình: San sân vận động xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng công trình: San sân vận động xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
* Phần san nền: San nền khu đất làm sân vận động, diện tích 9.528m2.
- Vét bùn toàn bộ diện tích khu đất (trung bình 0,4m, vị trí ao vét bùn 0,6m).
- Đắp đất cấp 3, đầm chặt K85 toàn bộ diện tích khu đất đến cao độ thiết kế.
* Hệ thống thoát nước: Xây dựng hệ thống thoát nước bằng cống tròn bê tông cốt thép
D1000, chiều dài 130m đấu nối vào hệ thống cống thoát nước hiện có.
* Các hạng mục phụ trợ sân bóng:
- Đổ đường bê tông chạy vòng quanh sân bóng, chiều rộng 2,5m, chiều dày 10cm, bê tông
mác 200#.
- Thiết kế khung thành sân bóng 11 người bằng thép ống D90x2mm; cột dọc khung thành
được chôn bằng móng bê tông; lưới khung thành đồng bộ.
- Thi công trồng cỏ lá tre toàn bộ diện tích mặt sân bóng; sơn kẻ vạch vôi sân bóng (chiều rộng
vạch sơn là 12cm).
2. Thời hạn hoàn thành: Thời gian thi công công trình là 90 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật2
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy
mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành
về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về
phương pháp thử);
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
1. Các Yêu Cầu Chung:

1

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

2

Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.

1.1 Công tác chuẩn bị: Văn phòng, láng trại, điện nước thi công, điều phương tiện, thiết bị thi
công, bến bãi vật liệu, mặt bằng thi công, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường,
phòng chống cháy nổ, Giấy phép thi công, điều tiết giao thông, công tác quản lý chất lượng
- Nhà thầu tuân thủ và thực hiện đầy đủ các công tác phục vụ thi công: Đăng ký tạm trú, đảm
bảo an ninh trật tự, bảo vệ công trường, lắp đặt đồng hồ điện nước, xin phép lưu thông, giấy
phép thi công xây dựng công trình …
- Sau khi có biên bản giao nhận mặt bằng và mốc thi công, Nhà thầu phải bảo quản và lưu mốc
trong suốt quá trình thi công;
- Triệt thoái và hoàn trả mặt bằng trong 05 ngày sau khi kết thúc hợp đồng;
- Nhà thầu lưu ý khi thi công phải bố trí người hoặc thuê đơn vị có chức năng điều phối giao
thông làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông khu vực công trường, tránh trường hợp kẹt xe và tai
nạn giao thông;
- Nhà thầu lập phương án đảm bảo giao thông trước khi khởi công;
- Tổ chức đặt các biển báo hiệu ở hai đầu công trình cho đường bộ theo qui định như: Biển báo
giảm tốc độ, biển báo công trình đang thi công, đèn báo về đêm …. để đảm bảo an toàn giao
thông trong khi thi công;
- Nhà thầu tổ chức và thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình theo Nghị định
46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện
hành;
1.2. Vật liệu tập kết tại công trường: Tất cả các loại vật liệu xây dựng tập kết đến hiện trường
đều được sự đồng ý của giám sát, Chủ đầu tư, bảo quản đúng yêu cầu kỹ thuật cho từng loại
vật liệu. Trước khi đưa vào sử dụng phải thí nghiệm, kiểm định mẫu và có xuất xứ rõ ràng;
- Kho bãi tập kết vật liệu phải được bố trí thống nhất để không làm ảnh hưởng đến khu vực;
- Trường hợp vật liệu sau khi thí nghiệm kiểm định mẫu không đạt yêu cầu tiêu chuẩn, đơn
vị thi công vận chuyển “vật liệu không đạt” ra khỏi công trình trong thời gian 24h;
- Đảm bảo các tiêu chuẩn vật liệu theo yêu cầu chung về vật liệu của hồ sơ thiết kế được duyệt
2. Quy Trình, Quy Phạm Áp Dụng Cho Việc Thi Công, Nghiệm Thu Công Trình;
* Tiêu chuẩn thi công – Kiểm tra – Giám sát chất lượng:
- TCVN 4447- 2012 Công tác đất - thi công & nghiệm thu.
- Các công tác bê tông theo tiêu chuẩn kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối.
Qui phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4453-1995.
- TCVN 3015-1993: Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo
dưỡng mẫu.
- TCVN 4085-2011: Kết cấu gạch đá – Qui phạm thi công và nghiệm thu
- TCVN 3106:1993: Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp thử độ sụt.
- TCVN 8828-2011: Bê tông – yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.
- TCVN 4086:1995 An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
- TCVN 3015 : 1993 Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo
dưỡng;
- TCVN 10303:2014 Bê tông. Kiểm tra đánh giá cường độ chịu nén;
- TCVN 7570 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 7572 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử;
- TCVN 5308 – 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong lao động;

- TCVN 3147 – 1990 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ.
- QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng;
- Vaø caùc quy chuaån, tieâu chuaån ngaønh coù lieân quan;
3. Yêu Cầu Về Tổ Chức Kỹ Thuật Thi Công, Giám Sát
Trên cơ sở biện pháp thi công tổng thể công trình, Nhà thầu có kế hoạch bố trí nhân sự
hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý thi công công trình, đảm bảo:
- Sự phù hợp về thành phần, năng lực Ban chỉ huy công trình
- Sự phù hợp về năng lực chỉ huy trưởng công trình
- Sự phù hợp về đội ngũ công nhân kỹ thuật máy móc thiết bị
- Sơ đồ tổ chức thi công phù hợp với trình tự và giải pháp thi công.
4. Các Yêu Cầu Về Chủng Loại, Chất Lượng Vật Tư, Thiết Bị:
Nguồn cung cấp: Những nguồn cung cấp trang thiết bị, nguyên vật liệu sẽ không được
thay đổi nếu không có sự chấp thuận trước.
Chất lượng vật liệu: Đảm bảo đúng chủng loại, nguyên vật liệu theo đúng bản vẽ. Toàn
bộ nguyên vật liệu sử dụng phải mới 100%, thoả mãn tiêu chuẩn Việt Nam và đăng ký chất
lượng của Nhà sản xuất.
Chứng chỉ: Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ cần thiết đối với trang thiết bị,
nguyên vật liệu sử dụng như: Nguồn gốc, chất lượng,...
b. Về vật tư, vật liệu:
Nguồn cung cấp: Những nguồn cung cấp trang thiết bị, nguyên vật liệu sẽ không được
thay đổi nếu không có sự chấp thuận trước.
Chất lượng vật liệu: Đảm bảo đúng chủng loại, nguyên vật liệu theo đúng Hồ sơ thiết
kế bản vẽ thi công và chỉ dẫn kỹ thuật. Toàn bộ nguyên vật liệu sử dụng phải mới 100%, thoả
mãn tiêu chuẩn Việt Nam và đăng ký chất lượng của Nhà sản xuất.
Chứng chỉ: Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ cần thiết đối với trang thiết bị,
nguyên vật liệu sử dụng như: Nguồn gốc, chất lượng,...
 Đối với cấp phối đá dăm làm mặt đường: Theo quy trình thi công và nghiệm thu
lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô TCVN 8859:2011;
b. Về thiết bị thi công:
Máy móc, thiết bị sử dụng thi công phải phù hợp với tính chất công việc, đảm bảo hoạt
động tốt, chất lượng máy móc, thiết bị thi công chính phải có kết quả kiểm định thiết bị của
các tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận, mức độ ảnh hưởng của thiết bị
thi công tác động đến môi trường trong phạm vi cho phép theo quy định hiện hành. Nhà thầu
chịu trách nhiệm nếu vi phạm về môi trường.
Ghi chú: Trường hợp hàng hóa Việt Nam có thể sản xuất thì nên sử dụng các loại hàng
hóa do Việt Nam sản xuất, không khuyến khích sử dụng hàng hóa nhập khẩu
5. Các Yêu Cầu Về Trình Tự Thi Công, Lắp Đặt;
Tổ chức thi công và tiến độ thi công được lập cụ thể cho từng công việc để đảm bảo
được kế hoạch.
Giám sát kỹ thuật và nghiệm thu chặt chẽ từng phần các công đoạn trong công nghệ thi
công.
Chấp hành các quy phạm kỹ thuật nghiêm túc và xem xét, phản ánh kịp thời sự phù hợp
thực tế công trường và bản vẽ thiết kế, kể cả vật liệu kiến trúc.
Thi công cơ giới kết hợp với thủ công.
Yêu cầu thi công gọn, dứt điểm từng phần việc.

6. Đảm Bảo Vệ Sinh Môi Trường, Phòng Chống Cháy, Nổ, An Toàn Giao Thông, Sinh
Hoạt Của Nhân Dân Xung Quanh;
6.1. Vệ sinh môi trường, an ninh khu vực:
a. Các yêu cầu chung:
- Không cho phép ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh:
+ Không để bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trường khu vực;
+ Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại;
+ Không thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực xung quanh;
- Không gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh;
- Không gây sụt lún, nứt đổ cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh;
- Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của khu vực;
- Không gây sự cố cháy nổ.
b. Biện pháp thực hiện:
- Nhà thầu cần lập thiết kế mặt bằng thi công rõ ràng trước khi tiến hành thi công;
- Đảm bảo vệ sinh môi trường,vệ sinh an toàn:
+ Có phương án vận chuyển vật liệu phục vụ thi công vào ban đêm và ngoài giờ hành
chính theo quy định của chính quyền địa phương;
+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu phế thải đều được che bạt tránh rơi đổ phế
liệu ra đường;
+ Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi, bẩn;
+ Nhà thầu cần bố trí một đội thu gom phế thải dọn dẹp công trường trong suốt thời
gian thi công;
- Chống ồn và rung động quá mức;
- Phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công;
- Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện khi thi công;
- Có thiết bị chống cháy: Nước cứu hoả và bình bọt chống cháy;
- Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh;
- Trong khi thi công có biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo duy trì
sự hoạt động bình thường của hệ thống này;
- Kết thúc công trình cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, vật liệu
thừa, dỡ công trình tạm.
6.2. Kỹ thuật an toàn lao động:
- Lực lượng tham gia thi công có đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khoẻ, tay nghề và
đều được huấn luyện về an toàn lao động trước khi vào thi công;
- Người tham gia thi công được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, bảo hộ lao động
theo nghề nghiệp của mình;
- Cần có cán bộ phụ trách về an toàn lao động có mặt trong suốt quá trình thi công để
kịp thời báo cáo, xử lý hạn chế tai nạn xảy ra;
- Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc để xay
ra tai nạn trên công trường.
6.3. Tổ chức công trường xây dựng:
Để công trình được tổ chức thực hiện một cách khoa học, đảm bảo chất lượng và tiến
độ, Nhà thầu cần chỉ rõ:
- Tổng mặt bằng tổ chức thi công xây dựng.
- Tổng tiến độ thi công.

- Tổ chức bộ máy chỉ huy công trình.
- Tổ chức quản lý nhân lực, vật tư thiết bị... tại công trình.
- Tổ chức quản lý chất lượng thi công.
- Biện pháp tổ chức quản lý về an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường
và điều kiện an toàn khác như phòng chống cháy nổ, chống bão trong khu vực thi công.
- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, đường tạm để thi công.
6.4. An toàn giao thông:
Phân luồng cho người và phương tiện qua lại khu vực thi công. Có cảnh báo giao
thông, biển báo công trường dễ nhận thấy. Nếu cần thiết phải có người điều khiển chỉ dẫn giao
thông, có giải pháp thi công trong giờ cao điểm. Tại vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển
báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm phải có đèn. Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà
nước cùng các phí tổn về việc để xay ra tai nạn trên công trường.
7. Biện Pháp Huy Động Nhân Lực Và Thiết Bị Phục Vụ Thi Công;
Trên cơ sở quy mô, tính chất kỹ thuật của công trình, biện pháp thi công tổng thể, Nhà
thầu có kế hoạch bố trí máy móc, nguồn vật tư, vật liệu đảm bảo.
- Nhà thầu phải có kế hoạch để sử dụng các thiết bị hiện có hoặc mua sắm mới để tận
dụng triệt để công suất thiết bị, đảm bảo cung ứng kịp thời theo tiến độ cung ứng vật tư thiết
bị.
- Kế hoạch bố trí máy móc đảm bảo phù hợp biện pháp thi công tổng thể, phù hợp chủng
loại vật tư, biện pháp thi công từng hạng mục công trình.
- Theo phương án thi công tổng thể, đảm bảo nguồn cung cấp vật tư phù hợp với tiến
độ và kế hoạch triển khai thi công.
- Kế hoạch kiểm tra, thí nghiệm đảm bảo chất lượng vật tư trước khi đưa vào thi công.
Đảm bảo máy móc thiết bị đủ điều kiện hoạt động tốt để đưa vào thi công, đảm bảo an toàn và
chất lượng, tiến độ thi công công trình.
- Kế hoạch bố trí thiết bị, nhân lực đặc biệt là cho các công tác chính Các đội sản xuất
theo chuyên nghề: cofa, sắt, bê tông, lao động phải hợp tác chặt chẽ với nhau trong quá trình
thi công;
8. Yêu Cầu Về Biện Pháp Tổ Chức Thi Công Tổng Thể Và Các Hạng Mục;
Trên cơ sở quy mô công trình, Nhà thầu lập biện pháp thi công tổng thể công trình, đảm
bảo:
- Sự phù hợp về quy mô công trình, hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu, năng lực
nhân sự, máy móc thiết bị sẵn có của Nhà thầu, từ đó đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình.
- Bố trí nhân sự, máy móc, tổng tiến độ thi công.
- Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết về tổng tiến độ trong HSDT và sự hợp lý
về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục công trình gồm:
+ Sơ đồ tổng tiến độ (Tổng tiến độ và tiến độ thi công chi tiết)
+ Sơ đồ bố trí nhân lực
8.1. Tiến độ thi công tổng thể và tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công trình của
gói thầu:
- Căn cứ vào thời hạn thi công theo yêu cầu của HSMT, nhà thầu vạch ra tiến độ thi
công, bao gồm tổng tiến độ thi công toàn bộ công trình, từng hạng mục công trình đảm bảo
phù hợp yêu cầu thi công của Chủ đầu tư.
- Tài liệu về tiến độ thực hiện hợp đồng bao gồm: Thuyết minh quy trình thi công, các
bản vẽ mô tả tổ chức thi công, biểu tổng tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết, biểu đồ xe
máy, biểu đồ nhân lực, vạch rõ thời gian hoàn thành từng phần công trình xen kẽ với công việc
khác, cam kết với thời gian hoàn thành, bàn giao công trình là bao nhiêu ngày kể từ ngày Chủ

đầu tư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công,
sửa chữa sai sót, tài liệu hoàn công nghiệm thu và bàn giao.
8.2. Tổ chức thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng.
- Yêu cầu tổ chức thi công phải đảm bảo cho khu vực thi công không ảnh hưởng đến
hoạt động giao thông, thoát nước, các sinh hoạt của dân cư và các khu vực lân cận.
9. Yêu Cầu Về Hệ Thống Kiểm Tra, Giám Sát Chất Lượng Của Nhà Thầu;
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật và giải pháp thi công của mình
nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng các yêu cầu kỹ thuật đã qui định.
- Trong quá trình thi công Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật, thường xuyên theo dõi và
kiểm tra chất lượng thi công. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường
của Nhà thầu phải được ghi chép vào sổ nhật ký công trình. Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu
thí nghiệm, biên bản nghiệm thu v.v... Nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu giữ cả ở công trường
và văn phòng của Nhà thầu để cán bộ giám sát của Chủ đầu tư, Chủ nhiệm điều hành dự án,
Chủ đầu tư và bất kỳ người nào khác được Chủ đầu tư uỷ quyền có thể tham khảo và xem xét
vào bất kỳ thời gian nào.
- Cán bộ giám sát hoặc Trưởng ban quản lý dự án có quyền yêu cầu Nhà thầu xử lý, phá
bỏ hoặc thi công lại các hạng mục công việc mà kết quả kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất
lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật đã quy định. Trong trường hợp như vậy Nhà thầu phải
gánh chịu mọi chi phí liên quan đến việc thi công lại, giám sát, thí nghiệm và các chi phí khác
nảy sinh từ việc thi công lại của Nhà thầu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4904 dự án đang đợi nhà thầu
  • 603 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 675 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13153 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15083 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây