Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:57 16/10/2020
Số TBMT
20201042855-00
Công bố
10:53 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 - 2021 cho Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu khác của đơn vị
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 - 2021 cho Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
10:53 16/10/2020
đến
14:00 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 26/10/2020
Mở thầu tại
Phòng 411 Tầng 4 nhà H1 Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
6.600.000 VND
Bằng chữ
Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 17

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BÊNH VIÊN ĐA KHOA SỎC SƠN
Số: ,.4^/QĐ-BVĐKSS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NaẠ Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
Sóc Son, ngày 16 tháng 10 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.
GIÁM ĐÓC BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC SƠN.

Căn cứ quyết định số 5693/QĐ - UBND ngày 21/12/2006 của UBND Thành phố nội về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.
Căn cứ Luật Đấu thầu sổ 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ - CP ngày 24/06/2014 quy định chi tiết thi hành hột số điều của luật đấu thầu vê lựa chọn nhà thâu.
K

5an
Căn cứ Thông tư so.lO/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ hoạch Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư sổ 09/2016/TT-BYT ngàỵ 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc đượiỊ áp dụng hình thức đàm phán giá;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11' tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởngdế tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; y
Căn cứ Quyết định số: 4463/QĐ - UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 về vieb duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện đavv Sóc Sơn
Căn cứ Báo cáo thẩm định số: GJ2//BC - TTĐ ngày 16/10/2020 của Tổ thẩm định các văn bản kèm theo.
QUYẾT ĐỊNH
Điều ĩ: Phê duyệt hồ sơ mời thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện đa khoa Sóc Son gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Hồ sơ mời thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của Bệnh viện đa khoa Isóc Sơn Tổ chuyên gia trình ngày 15/10/2020.
Gói sô 1: Gói thầu thuốc Generic
Gói số 2 : Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị.
Gói số 3 : Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
Gói sô 4: Gói tháu vị thuốc cổ truyên.
2. Tiêu chuẩn đánh giá và xếp hạng hồ SO' dự thầu: Như chương III trong H ) sơ mời thầu do Tổ chuyên gia trình ngày 15/10/2020
Điều 2: Tổ thẩm định chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về tính chính xác, lý của các nội dung trong Báo cáo thẩm định ngày 16/10/2020.
Iệnh VI ĐẠ KHO
K 81

hợp
Điều 3: Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về tính chính xác, hcp lý giữa nội dung mời thầu trong hồ sơ mời thầu và Kế hoạch đầu thầu đã được phê duyệt
Điều 4: Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm:
- Tổ chức đấu thầu theo hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- về tính chuẩn xác và tính họp pháp của các thông tin, số liệu trong Hồ sơ mời thau của TỐ chuyên gia.
Điều 5: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Tố chuyên gia đấu thầu Bệnh viện đa kh M Sóc Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhân:
Tổ chuyên gia đấu thầu.
- Lưu văn thư, tài vụ, khoa dược..
*• ■
, H

1
n
n

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5237 dự án đang đợi nhà thầu
  • 229 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 160 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15187 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây