Thông báo mời thầu

Gói 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:49 16/10/2020
Số TBMT
20201042193-00
Công bố
10:41 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Kè chóng sạt lở bờ sông Rạch Vồn, khu vực phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT, số 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0270.3822472 - Fax: 0270.3820274
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông Rạch Vồn, khu vực phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (một số gói thầu)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Long

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:41 16/10/2020
đến
10:45 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:45 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 41

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể,
ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của
thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành: nhà
thầu phải có Chứng chỉ năng lực tổ chức khảo sát xây dựng hạng III và chứng chỉ năng lực
tổ chức thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng III.
(Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên liên danh phải có Chứng chỉ năng lực
tổ chức khảo sát xây dựng hạng III và chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế xây dựng công
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng III)
Nhà thầu đứng đầu liên danh phải thực hiện ít nhất 60% giá trị hợp đồng, từng
thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó
đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về
năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
STT
I

Tiêu chuẩn
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

Kinh nghiệm về khảo sát
Đã thực hiện khảo sát xây dựng công trình có tính chất và quy mô
tương tự với giá trị hợp đồng ≥ 800 triệu đồng (từ năm 2015 đến thời
1.1 điểm đóng thầu)
4 hợp đồng
3 hợp đồng
Đã thực hiện khảo sát xây dựng công trình có tính chất và quy mô
tương tự thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long với giá trị hợp
1.2 đồng ≥ 800 triệu đồng (từ năm 2015 đến thời điểm đóng thầu)
4 hợp đồng
3 hợp đồng

1

Điểm
tối đa

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu

Thang
điểm
chi tiết

20

14

5

3

2
2
1
3
3
2
0

2

2.1

2.2

3

II
1

2

3

4

5

Kinh nghiệm về thiết kế
Đã thực hiện thiết kế bản vẽ thi công-dự toán công trình có tính
chất và quy mô tương tự với giá trị hợp đồng ≥ 1,4 tỷ đồng (từ
năm 2015 đến thời điểm đóng thầu)
4 hợp đồng
3 hợp đồng
2 hợp đồng
Đã thực hiện thiết kế bản vẽ thi công-dự toán công trình có tính
chất và quy mô tương tự với giá trị hợp đồng ≥ 1,4 tỷ đồng thuộc
khu vực đồng bằng sông Cửu Long (từ năm 2015 đến thời điểm
đóng thầu)
4 hợp đồng
3 hợp đồng
2 hợp đồng
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng
tương tự (Có xác nhận của chủ đầu tư)
Các hợp đồng tương tự (Khoản 2 Mục I về kinh nghiệm của nhà
thầu) đạt chất lượng, tiến độ đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.
- Tất cả các hợp đồng tương tự có xác nhận của chủ đầu tư
- Hợp đồng tương tự không có xác nhận của chủ đầu tư
Giải pháp và phương pháp luận
Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án đã nêu trong điều
khoản tham chiếu
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự án nêu trong điều
khoản tham chiếu
Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả chi tiết công việc
Phương pháp luận
Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình
Các nội dung thực hiện công tác lập thiết kế BVTC và dự toán xây
dựng công trình
Nêu được các giải pháp thiết kế (phù hợp với thiết kế cơ sở)
Có tính toán sơ bộ và chứng minh tính khả thi của từng giải pháp
Cách trình bày đề xuất

14

10

6
6
4
2
8
8
6
4
1

1

1
0
30

21

2
1
1
8
2
2
2
2
2

Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ theo dõi

1

Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

1

Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực hiện dự án.
Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả một cách hoàn
chỉnh, phù hợp và rõ ràng
- Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự
kiến
- Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp
báo cáo
Bố trí nhân sự
- Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
- Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp với kế hoạch
triển khai.

8
4
2
2
6
3
3
1

Đáp ứng về máy móc, thiết bị, phần mềm chủ yếu để thực hiện gói thầu:
1. Máy kinh vĩ;
2. Máy toàn đạt điện tử;
3. Dàn khoan thủy lực.
- Tất cả các máy móc, thiết bị chủ yếu thuộc sở hữu của nhà thầu
- Nhà thầu có thuê máy móc, thiết bị
III Nhân sự
Chủ trì khảo sát địa hình (có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình)
1
a Bằng cấp
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác
b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
≥ 5 năm
< 5 năm
c Kinh nghiệm đã làm chủ trì khảo sát các công trình có quy mô,
tính chất tương tự thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long
≥ 3 công trình
1 - 2 công trình
2 - Chủ trì khảo sát địa chất (có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất)
a Bằng cấp
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác
b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
≥ 5 năm
< 5 năm
c Kinh nghiệm đã làm chủ trì khảo sát các công trình có quy mô,
tính chất tương tự thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long
≥ 3 công trình
1 - 2 công trình
3
Chủ nhiệm thiết kế (có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
Nông nghiệp và PTNT hạng III)
Trình độ chung (Chuyên ngành thủy lợi)
a Bằng cấp
Thạc sỹ hoặc bằng cấp tương đương khác
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác
b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
≥ 10 năm
5 - < 10 năm
< 5 năm
c Kinh nghiệm đã làm chủ nhiệm thiết kế các công trình có quy mô,
tính chất tương tự thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long
≥ 5 công trình
4 công trình
3 công trình
4
Chủ trì thiết kế (có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
Nông nghiệp và PTNT hạng III)
6

4
4
2
50
4
1

35
4
1
0

1
1
0
2
2
1
4
1
1
0
1
1
0
2
2
1
10

8

2
2
1
0
3
3
2
1
5
5
4
3
8

7

2

5

a

b

c

6

Trình độ chung (Chuyên ngành thủy lợi)
a Bằng cấp
Thạc sỹ hoặc bằng cấp tương đương khác
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác
b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
≥ 10 năm
5 - < 10 năm
< 5 năm
c Kinh nghiệm đã làm chủ trì thiết kế các công trình có quy mô, tính
chất tương tự thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long
≥ 5 công trình
4 công trình
3 công trình
Chủ trì lập dự toán xây dựng công trình (có chứng chỉ hành
nghề định giá xây dựng hạng II)
Trình độ chung (Chuyên ngành thủy lợi)
Bằng cấp
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
≥ 10 năm
5 - < 10 năm
< 5 năm
Kinh nghiệm đã làm chủ trì lập dự toán xây dựng công trình có
quy mô, tính chất tương tự
≥ 5 công trình
4 công trình
3 công trình
Cán bộ thiết kế: 08 người
Trong đó:
- Chuyên ngành thủy lợi, có chứng chỉ hành nghề thiết kế công
trình NN&PTNT: 06 người.
- Chuyên ngành giao thông, có chứng chỉ hành nghề thiết kế
công trình giao thông: 01 người.
- Chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, có chứng chỉ hành nghề thiết
kế công trình hạ tầng kỹ thuật: 01 người.
Trình độ chung (Chuyên ngành thủy lợi)
a Bằng cấp
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác
b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
≥ 7 năm
5 - < 7 năm
c Kinh nghiệm tham gia thiết kế các công trình tương tự thuộc khu vực
đồng bằng sông Cửu Long
≥ 3 công trình

1,5
1,5
1
0
1,5
1,5
1
0
5
5
4
3
6

3

1
1
0,5
1
1
0,5
0
4
4
3
2
10

7

2
2
1
2
2
1
6
6
3

2 công trình
5
1 công trình
3
7
Nhân sự khác
8
6
7.1 Cán bộ phụ trách khảo sát địa hình (Có chứng chỉ hành nghề
2
khảo sát địa hình): 02 người.
a Bằng cấp
0,5
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác
0,5
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác
0
b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
0,5
≥ 5 năm
0,5
3 - < 5 năm
0
c Kinh nghiệm đã tham gia khảo sát địa hình các công trình có quy
1
mô, tính chất tương tự
≥ 3 công trình
1
1-2 công trình
0,5
7.2 Cán bộ phụ trách khảo sát địa chất (Có chứng chỉ hành nghề
2
khảo sát địa chất): 02 người
a Bằng cấp
0,5
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác
0,5
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác
0
b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
0,5
≥ 5 năm
0,5
3 - < 5 năm
0
c Kinh nghiệm đã tham gia khảo sát địa chất các công trình có quy
1
mô, tính chất tương tự
≥ 3 công trình
1
1-2 công trình
0,5
7.3 Cán bộ lập dự toán xây dựng công trình (Có chứng chỉ kỹ sư
4
định giá xây dựng hạng II) : 02 người
a Bằng cấp
1
Kỹ sư hoặc bằng cấp tương đương khác
1
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác
0
b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
1
≥ 5 năm
1
3 - < 5 năm
0,5
c Kinh nghiệm đã tham gia lập dự toán xây dựng các công trình có
2
quy mô, tính chất tương tự
≥ 3 công trình
2
1-2 công trình
1
Tổng cộng (100%)
100
70
Ghi chú:
(1)
Công trình tương tự là công trình Kè bảo vệ bờ sông cấp IV (có chân kè được gia cố
bằng bao cát, vải địa kỹ thuật, thảm rọ đá) kết hợp đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật
thuộc đồng bằng sông Cửu Long.
- Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số III của bảng trên có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự
chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do. Riêng chủ trì khảo sát,
4

chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ trì lập dự toán phải là nhân sự thuộc quản lý của
nhà thầu.
- Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng
năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải đảm bảo từng thành viên
liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận
trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực,
kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. Để đảm bảo
việc quản lý, số lượng thành viên trong liên danh không quá 02 thành viên.
E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các
tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh
giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh
giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính (Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá):
Sử dụng thang điểm 100 với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Gthấp nhất x 100
Điểm giáđang xét
=
Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét : Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có) của HSĐXTC đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
- Điểm kỹ thuậtđang xét : Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật.
- Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá.
- K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp (70%).
- G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp (30%).
- K + G = 100%.
Bước 4: Xác định điểm tổng hợp ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cáo nhất được xếp
hạng thứ nhất.

5

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4841 dự án đang đợi nhà thầu
  • 618 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 572 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13493 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15383 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây