Thông báo mời thầu

Gói thầu số 05: Mua sắm thiết bị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:24 16/10/2020
Số TBMT
20200806137-00
Công bố
10:13 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Trường tiểu học Thanh An; Hạng mục: Nhà hiệu bộ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 05: Mua sắm thiết bị
Chủ đầu tư
+ UBND huyện Minh Long Đại diện chủ đầu tư + Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Minh Long. + Địa chỉ: thôn 3 - xã Long Hiệp - huyện Minh Long - tỉnh Quảng Ngãi. + Số điện thoại: 0255.3.866.447 + Số fax: 0255.3.866.486.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trường tiểu học Thanh An. Hạng mục: Nhà hiệu bộ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Ngãi

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:13 16/10/2020
đến
10:30 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:30 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
2.000.000 VND
Bằng chữ
Hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 05: Mua sắm thiết bị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 05: Mua sắm thiết bị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 42

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VÈ KỸ THUẬT
Chưong V. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về nhăn hiệu, xuất xứ cụ thê của hàng hóa, kế cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thô gây ra sự phân biệt đôi xử.
Trường hợp không thê mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghộ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thế nêu nhăn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thê đê tham khảo, minh họa cho yêu cầu vê kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn côn^-mdìê và các npi dpng khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá
/t ì n 1~1 ti vrm ÍT rtivrYi"! rr Tro vnot viV -— - —
không được quy
định tương đương vê xuât xử. ^
, 77 7 X , 4 THAivi ĐỊ'ỈP
Yêu câu vê kỹ thuật bao gôm các nội,dung cơbảnT như sau: 1. Giói thiệu chung về dụ án và gói thầu
Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.
Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyên, các điêu kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.
Yêu cầu về kỹ thuật cụ thề như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành... được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thế được mô tả dưới hình thức bảng biểu.
73
Nếu Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Bên mời thầu phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuấn sau đây:
Hạng mục số Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1 Ghế tựa Mỹ chân tiện gỗ nhóm 3, sơn PU. Ghế cao 105cm, Mặt ghế 42x40, mặt ghế dày 15mm.
2 Bàn làm việc chân tiện gỗ nhóm 3, sơn PƯ. Quy cách: (0.8x1.6x0.77)m, 02 thoại, 02 tủ, có yểm lửng phía trước.
3 Bàn tiếp khách cho phòng làm việc bằng gỗ tụ’ nhiên, mặt gỗ MFC, sơn Pư. Quy cách: (1.0x2.0x0.77)m.
4 Tủ hồ sơ sắt 09K3 KT: w 1000xD450xH 1830m
Thông sổ kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết [khi cần thiết]. [Mô tà chi tiết thông số kỳ thuâtỉ i0 Huvệ* . ly
f' mgtaicV
—-----------ỊEHnẠC —
I ọ*'
— THa m f)Ị ÝP
- _’ ĩ v_HJL *____
•T • ; . , !
3. Các yêu cầu khác
Các ycu cầu khác về kỹ thuật như yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu vê cung cấp tài chính (nếu có) và điều kiện tín dụng kèm theo, yêu cầu về dịch vụ liên quan như tô chức lắp đặt máy móc, thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo, chuyên giao công nghệ... cũng như yêu cầu về phụ tùng thay thế và dịch vụ sau bán hàng (nếu có). Các yêu cầu này phải được ncu chi tiết đề nhà thầu chuẩn bị E-HSDT.
Bên mời thầu chỉ yêu cầu nhà thầu nộp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác trong trường hợp hàng hóa là đặc thù, phức tạp cân gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung câp các dịch vụ sau bán hàng như báo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế. Các yêu cầu ncày phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT.
74
4. Bản vẽ
HSMT này gồm có [ghi số lượng bản vẽ hoặc ghi “các bản vẽ sau đây”] bản vẽ. [nêu kèm theo tài liệu bản vẽ thì phải cỏ danh mục bản vẽ theo mẫu dưới đây].
Danh mục bản vẽ
Bản vè số Tên bản vẽ Mục đích sử dụng

5. Kiếm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:__[ghi danh sách các
kiêm tra và thử nghiệm].
m rTcf> 'pJ-OHQ
. 'CỄ HOạc
r i)I VJJ
”••••*». ' m * • *
75

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5082 dự án đang đợi nhà thầu
  • 572 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 593 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13741 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15560 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây