Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc Generic

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:06 16/10/2020
Số TBMT
20201037054-00
Công bố
10:00 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu thuốc Generic
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách nhà nước/Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu khác của đơn vị.
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
10:00 16/10/2020
đến
08:30 11/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.500.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 11/11/2020
Mở thầu tại
Hội trường tầng 5 nhà C Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
256.664.356 VND
Bằng chữ
Hai trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi bốn nghìn ba trăm năm mươi sáu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu thuốc Generic". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu thuốc Generic" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

sớ Y TÍiTP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bệnh viên 1)K II.CHƯƠNG mỹ dộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sổ■ 819/QĐ-BV Chương Mỹ, ngày 13 tháng ltì năm 2020
QUVÉT ĐỊNH
Vu việc Duyêt Hồ SO’ mòi thầu mua thuôc năm 2020
Gói thầu sổ 01: Thuốc Generic
GIẢM DÓC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CHƯƠNG MỸ
Căn cử Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhả thầu;
Căn cứ Thông tư số 15/20Ỉ9/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ trường Bộ Y tc quy định việc dấu thầu thuốc tại các cơ sờ y tế công lập;
Căn cứ Quyết định sổ 4462/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của ủy ban nhân dân thảnh phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 cho Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ;
Xét Báo cáo thẩm định số: 01/BC-TĐ ngày 12/10/2020 của Tổ thẩm định đâu thâu thuôc vê việc Xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 01: Thuốc Generic mua thuốc năm 2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ-
Theo đê nghị ngày 09/10/2020 của Tổ chuyên gia đấu thầu thuốc năm 2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỳ.
, QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Châp thuận Hồ sơ mời thầu gói thầu sổ 01: "Thuốc Generic" do
Tô chuyên gia giúp việc đấu thầu lập với các nội dung sau:
đến trang 01 đến trang 02 đến trang 03 đên trang 20 đen trang 25 đến trang 37 đển trang 66
- Hướng dân trinh tự săp xểp tài liệu trong Hồ sơ dự thầu Từ trang 01
- Mô tả tóm tắt
- Từ ngừ viết tắt
- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
Từ trang 02 Từ trang 03 Từ trang 04 Từ trang 21 Từ trang 26 Từ trang 38
Scanned with CamScanner
f
Chương V. Phạm vi cung cấp Chương VI. Điều kiện chung cùa hợp đồng Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng
Từ trang 67 đẻn trang 88 Từ trang 89 đến trang 93 Từ trang 94 đến trang 95 Từ trang 96 đến trang 10 Ị
Phụ lục kèm theo:
+/ Phụ lục 1: Bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật từ trang 102 đến trang 105.
+/ Phụ lục 2: Phụ lục danh mục mời thầu gồm 14 trang.
Điều 2: Giao cho Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định giúp việc dấu thầu chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân và năng lực kinh nghiệm tham gia đấu thầu theo trình tự và quy định của Luật đấu thầu 43/2013/ỌH13 ngày 26/11/2013, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng nhả thâu đã chọn vả đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu.
Điều 3: Tiêu chuẩn đánh giả Hồ sơ dự thầu được nêu cụ thẻ trong Hồ sơ mơi thâu. Quá trình xét thâu, Tô giúp chuyên gia giúp việc đấu thầu của đơn vị khong dược bo bơt, bô sung hoặc thay đôi'bât kỳ nội dung nào cùa tiêu chuan ■ đánh giá Hô sơ dự thâu đã nêu trong Hồ sơ mời thầu.
Điều 4: : Các ông, bà trong Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thâu của đơn vị căn cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận:
- Như điều 4;. -LiruKD+VT.
Đặng Trần Chiến
Scanned with CamScanner

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4932 dự án đang đợi nhà thầu
  • 524 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 637 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13019 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15044 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây