Thông báo mời thầu

Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ xử lý khiếm khuyết thiết bị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:54 16/10/2020
Số TBMT
20201031660-00
Công bố
09:47 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ xử lý khiếm khuyết thiết bị
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ xử lý khiếm khuyết thiết bị
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ xử lý khiếm khuyết thiết bị
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Gia Lai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:47 16/10/2020
đến
14:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ xử lý khiếm khuyết thiết bị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ xử lý khiếm khuyết thiết bị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 32

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ xử lý
khiếm khuyết thiết bị

Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa

Bên mời thầu điền đầy đủ các nội dung thông tin về
Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa và các dịch vụ
liên quan theo các Mẫu số 01, 02 trong Chương IV – Biểu
mẫu mời thầu và dự thầu.

1.1 Phạm vi cung cấp hàng hóa.

Như nêu tại biểu mẫu số 01A chương IV;

1.2. Tiến độ cung cấp hàng hóa: 35 ngày;

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

2.1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Đây gói thầu mua sắm hàng hoá có qui mô nhỏ. Lựa
chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trong
nước qua mạng, sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh năm
2020 do Tập đoàn điện lực Việt Nam cấp.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Tất cả các hàng hóa phải có xuất xứ, ký mã hiệu rõ
ràng, hợp pháp và được phép lưu hành tại Việt Nam. Nhà
thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng
nhận chất lượng, xuất xứ như sau:

+ Nếu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải
cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận chất lượng,
chứng nhận xuất xưởng hoặc phiếu kiểm định chất
lượng sản phẩm cho toàn bộ lô hàng.

+ Nếu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết
cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng
thương mại của nước xuất khẩu cấp, giấy chứng nhận
chất lượng (CQ).

- Nhà thầu phải kèm theo tài liệu do nhà sản xuất
phát hành bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với
các mục: 1, 3, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 của bảng phạm
vi cung cấp hàng hóa để khẳng định khả năng đáp
ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu E- HSMT. Trong
trường hợp tài liệu viết bằng ngôn ngữ khác phải kèm
theo bản dịch sang tiếng Việt.

- Nhà thầu cung cấp đầy đủ Catalog, hình ảnh hoặc bản
vẽ; tài liệu thuyết minh liên quan của các vật tư, thiết
bị (Nhà thầu phải chỉ rõ mã hiệu và thông số thiết
bị trong Catalog hoặc bản vẽ trong HSDT). Nếu có sự khác
biệt giữa biểu thông số kỹ thuật chi tiết và catalog
trong HSDT thì lấy catalog là cơ sở đánh giá.

"

"

z

В

њ

Ъ

萑ȷ搒Ĉꐓ<ꐔ<葠ȷ摧㑒Š਀萑ȷꐓx葠ȷ摧燍è܀␃愁Ĥ摧ǀ
།ሀࡤāጀ碤᐀碤㄀$摧䡼¨ༀ"

&

f

h

j

v

x

z

|

ЂВ

Д

И

V

\љ

њ

 

¤

Ц

Ш

Ъ

Ь

ꐓ<ꐔ<摧燍èༀHàng hóa nhà thầu đề xuất thay thế phải
có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ
thuật theo HSMT.

2. 3 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

- Tại mục 01 của bảng phạm vi cung cấp hàng hóa: Van
dầu hệ thống làm mát MBA là van đang sử dụng cho hệ
thống làm mát của MBA T2 - NMTĐ Ialy có thông số kỹ thuật
như phạm vi mời thầu (có hình ảnh thực tế đính kèm
E-HSMT), Nếu nhà thầu chào loại van khác với loại đang
sử dụng cho Hệ thống làm mát MBA T2 - Thủy điện Ialy thì
nhà thầu phải khảo sát thực tế, chào loại van mới có
thông số kỹ thuật tương đương và có kích thước lắp
đặt như van đang sử dụng để đảm bảo lắp đặt mà
không phải cải tạo đường ống và mặt bích hiện có.
Chủ đầu tư sẵn sàng hỗ trợ nhà thầu trong công tác
khảo sát khi có yêu cầu.

Ghi chú:

Với hạng mục hàng hóa trên nhà thầu có thể chào loại
tương đương. Hàng hóa tương đương là hàng hóa có các
thông số kỹ thuật tương đương với thiết bị đã nêu
để đảm bảo khả năng thay thế.

Nhà thầu có thể khảo sát thực tế để cung cấp hàng
hoá đúng yêu cầu.

2.4. Các yêu cầu khác:

- Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, sảm xuất từ
năm 2019 trở về sau.

- Thời gian bảo hành là 12 tháng tính từ khi đưa hàng
hóa nghiệm thu.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Công ty Thủy
điện Ialy

- Uy tín nhà thầu: Theo kết quả đánh giá chất lượng
nhà thầu định kỳ/hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt
Nam phê duyệt gần nhất với thời điểm bắt đầu tổ
chức lựa chọn nhà thầu, nhà thầu độc lập (hoặc thành
viên liên danh) không có hợp đồng bị đánh giá là không
đạt hoặc không có từ hai hợp đồng trở lên bị đánh
giá là cảnh cáo.

Nhà thầu có thể tìm hiểu quy định nêu trên từ “Quy
trình và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng nhà thầu
thực hiện hợp đồng trong EVN” ban hành kèm theo QĐ số:
462/QĐ-EVN ngày 10/4/2019 và “ việc áp dụng kết quả đánh
giá chất lượng nhà thầu vào công tác đấu thầu trong
Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam” ban hành kèm theo
QĐ số: 202/QĐ-EVN ngày 14/2/2019 khi truy cập theo địa chỉ
HYPERLINK "https://dauthau.evn.com.vn/" https://dauthau.evn.com.vn/

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5171 dự án đang đợi nhà thầu
  • 514 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 705 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13592 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15554 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây