Thông báo mời thầu

Gói thầu số 8: Giám sát thi công và lắp đặt toàn công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:44 16/10/2020
Số TBMT
20201042132-00
Công bố
09:39 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp trung tâm mầm non Tiên Dương
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 8: Giám sát thi công và lắp đặt toàn công trình
Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh; Số 68, đường Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh (trong khuôn viên UBND huyện Đông Anh); Điện thoại: 024.3883.4630; Fax: 024.3883.2627.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp trung tâm mầm non Tiên Dương
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:39 16/10/2020
đến
10:00 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 8: Giám sát thi công và lắp đặt toàn công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 8: Giám sát thi công và lắp đặt toàn công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 38

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc
lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên,
đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước
tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của
thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông
tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân
dụng cấp II trở lên; Giấy phép cảnh sát PCCC được phép giám sát công trình PCCC.
(Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng đối với phần việc
mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh
không đáp ứng về tư cách hợp lệ thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng
yêu cầu về tư cách hợp lệ)
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm
điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
-

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: Điểm tối đa 10 điểm;

-

Giải pháp và phương pháp luận đối với yêu cầu của gói thầu: Điểm tối đa 40 điểm;

-

Nhân sự của Nhà thầu để thực hiện gói thầu: Điểm tối đa 50 điểm;

Nhà thầu phải có tổng số điểm đạt từ 75% tổng số điểm chi tiết về kỹ thuật và điểm của
từng nội dung yêu cầu không thấp hơn điểm tối thiểu của nội dung đó.
-

Năng lực, kinh nghiệm, nhân sự của nhà thầu được xác định bằng năng lực, kinh
nghiệm, nhân sự của nhà thầu tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh.
Chi tiết Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật
Stt

Tiêu chuẩn

Thang Điểm
Điểm
điểm tối
tối đa
chi tiết thiểu

I Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu:

10

7,5

1 Thời gian hoạt động của nhà thầu trong lĩnh vực tư vấn giám sát

5

3,75

- Đạt tối thiểu 5 năm

3,75

- Trên 5 năm (cứ có thêm 01 năm được cộng thêm 0,25 điểm
nhưng tối đa không quá 1,25 điểm)

1,25

Stt
2

Tiêu chuẩn
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: Đã thực hiện gói thầu
tương tự hoàn thành trong thời gian năm 2016 trở lại đây.

Thang Điểm
Điểm
điểm tối
tối đa
chi tiết thiểu
5

3,75

Hợp đồng tương tự là hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây
dựng công trình dân dụng cấp II trở lên (Hợp đồng tương tự phải
có các hạng mục chính bao gồm: Dân dụng, lắp đặt thiết bị công
trình, PCCC) và có giá trị ≥ 460 triệu đồng.
* Hợp đồng tương tự theo mô tả trên mà nhà thầu đã hoàn thành
toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (hoàn thành ít nhất 80% khối
lượng công việc của hợp đồng) với tư cách là nhà thầu chính (độc
lập hoặc thành viên liên danh), các hợp đồng mà nhà thầu đã
tham gia với tư cách là thành viên liên danh thì chỉ tính giá trị
phần việc do nhà thầu ký hợp đồng, thực hiện và thanh toán.
Tài liệu phải nộp là hợp đồng tương tự và biên bản nghiệm thu
hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hoặc tài liệu chứng minh
đã hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng
được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
- Từ 04 hợp đồng trở lên

5

- Từ 02 - 03 hợp đồng

3,75

- Có 01 hợp đồng
II Giải pháp và phương pháp luận
1

Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án đã nêu trong
điều khoản tham chiếu

a

Trình bày đúng, đủ hoặc cơ bản đầy đủ rõ ràng, chi tiết: 3,5 điểm
đến 5,0 điểm

b

Không trình bày hoặc có nhưng chưa chưa đầy đủ, chưa rõ ràng,
chưa chi tiết: từ 0 điểm đến 3,5 điểm

2 Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định
trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc được phân
chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic;
đồng thời có phân công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho
a dự án.
- Trình bày đúng, đủ hoặc cơ bản đầy đủ rõ ràng, chi tiết: 5 điểm
đến 7,0 điểm.
- Không trình bày hoặc có nhưng chưa đầy đủ, chưa rõ ràng,
chưa chi tiết: từ 0 điểm đến 5,0 điểm.
Trình bày trình tự quản lý, phối hợp thực hiện kiểm soát về kỹ
b thuật thi công đối với các công tác thi công xây lắp và lắp đặt
thiết bị thuộc phạm vi thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kèm
theo trích dẫn các quy định hiện hành đến từng công tác thi công,

1
40

28,5

5

3,5

21

15

7

5

8

6

Stt

Tiêu chuẩn

lắp đặt thiết bị.
- Trình bày đúng, đủ hoặc cơ bản đầy đủ rõ ràng, chi tiết: 6 điểm
đến 8,0 điểm.
- Không trình bày hoặc có nhưng chưa đầy đủ, chưa rõ ràng,
chưa chi tiết từ 0 điểm đến 6 điểm.
Trình bày phương án quản lý, kiểm soát an toàn lao động, vệ sinh
môi trường, PCCC.
c - Trình bày đúng, đủ hoặc cơ bản đầy đủ rõ ràng, chi tiết: từ 3
điểm đến 4 điểm.
- Không trình bày hoặc có nhưng chưa đầy đủ, chưa rõ ràng,
chưa chi tiết: từ 0 điểm đến 3 điểm.
Trình bày phương án kiểm soát khối lượng thi công và tiến độ
thực hiện công trình.
d - Trình bày đúng, đủ hoặc cơ bản đầy đủ rõ ràng, chi tiết: từ 1
điểm đến 2 điểm.
- Không trình bày hoặc có nhưng chưa đầy đủ, chưa rõ ràng,
chưa chi tiết: từ 0 điểm đến 1 điểm.
3 Sáng kiến cải tiến

Thang Điểm
Điểm
điểm tối
tối đa
chi tiết thiểu

4

3

2

1

5

3,5

5

3,5

2

1,5

2

1,5

Đề xuất các sáng kiến cải tiến phải có tính khả thi để thực hiện
tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công
trình: đảm bảo được chất lượng xây dựng công trình, rút ngắn
a
được thời gian thi công, đảm bảo được các vấn đề về an toàn lao
động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, kiểm soát khối
lượng thi công: từ 3,5 điểm đến 5,0 điểm
b

Không có đề xuất sáng kiến cải tiến hoặc có nhưng không khả thi
hoặc không hiệu quả: 0 đ -:- 3,5đ

4 Cách trình bày đề xuất
a

Trình bày nội dung và bố cục trình tự theo hồ sơ mời thầu: từ 3,5
điểm đến 5,0 điểm

b

Trình bày nội dung và bố cục nhưng chưa theo trình tự theo hồ sơ
mời thầu: từ 0,5 điểm đến 3,5 điểm

5 Kế hoạch triển khai
Đưa ra kế hoạch triển khai các nhiệm vụ một cách rõ ràng chi
tiết, khoa học, hợp lý về từng mốc thời điểm cho từng nhiệm vụ và
a
kế hoạch huy động nhân sự, báo cáo trong quá trình giám sát với
chủ đầu tư phù hợp: 1,5 điểm đến 2,0 điểm
Không đưa ra kế hoạch hoặc có đưa ra kế hoạch triển khai các
nhiệm vụ nhưng không chi tiết hoặc chưa phù hợp giữa thời gian
b
từng nhiệm vụ và kế hoạch huy động nhân sự, báo cáo trong quá
trình giám sát với chủ đầu tư: từ 0 điểm đến 1,5 điểm
6 Bố trí nhân sự hợp lý

Stt
a

Tiêu chuẩn

Thang Điểm
Điểm
điểm tối
tối đa
chi tiết thiểu

Đưa ra biểu đồ nhân lực chi tiết phù hợp với chương trình và kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ: 1,5 điểm đến 2,0 điểm

Không hoặc có đưa ra biểu đồ bố trí nhân lực thực hiện gói thầu
b nhưng không cụ thể hoặc chưa phù hợp với chương trình và kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ: từ 0 điểm đến 1,5 điểm
III Nhân sự:

50,0

39,0

Tư vấn giám sát trưởng: Là kỹ sư chuyên ngành dân dụng. Có
1 chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân 15,0
dụng hạng II trở lên.

12,15

1.1 Bằng cấp

6,0

a Trên đại học

6,0

b Đại học

5,0

c Không thuộc các trường hợp trên

0,0

1.2 Thâm niên công tác

5,0

4,0

a  8 năm

4,0

b Từ 6 năm đến < 8 năm

3,5

c < 6 năm

2,0

3,5

Kinh nghiệm đã từng là Tư vấn giám sát trưởng các công trình dân
dụng cấp II trở lên (Chứng minh bằng bản gốc hoặc bản sao chứng
1.3 thực Hợp đồng tư vấn giám sát và tài liệu mang tính chất pháp lý 5,0
chứng minh đã tham gia công tác tư vấn giám sát có xác nhận của
chủ đầu tư, chứng minh công trình dân dụng cấp II trở lên).
a  2 công trình

5,0

b 1 công trình

3,65

Giám sát viên dân dụng: 02 người, Là kỹ sư chuyên ngành dân
dụng hoặc kỹ thuật công trình xây dựng. Có chứng chỉ hành nghề
2
10,0
giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng II trở lên (số
điểm chia đều cho 2 người)
2.1 Bằng cấp

8,0

4,0

3

a Đại học trở lên

4,0

b Cao đẳng

3,0

c Không thuộc các trường hợp trên

0,0

2.2 Thâm niên công tác

3,65

3,0

2,5

a  7 năm

3,0

b Từ 5 năm đến < 7 năm

2,5

c < 5 năm

0,0

Stt

Tiêu chuẩn

Thang Điểm
Điểm
điểm tối
tối đa
chi tiết thiểu

Kinh nghiệm tham gia giám sát công trình dân dụng cấp II trở lên
(Chứng minh bằng bản gốc hoặc bản sao chứng thực Hợp đồng tư
2.3 vấn giám sát và tài liệu mang tính chất pháp lý chứng minh đã tham 3,0
gia công tác tư vấn giám sát có xác nhận của chủ đầu tư, chứng
minh công trình dân dụng cấp II trở lên).

2,5

a  2 công trình

3,0

b 1 công trình

2,5

Giám sát viên cấp thoát nước: 01 người (Là kỹ sư chuyên ngành
cấp thoát nước hoặc tương đương. Có chứng chỉ hành nghề giám
3
5,0
sát công tác xây dựng công trình cấp thoát nước hạng II trở lên
hoặc chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị hạng II trở lên)
3.1 Bằng cấp

3,8
1,5

2

a Đại học trở lên

2,0

b Cao đẳng

1,5

c Không thuộc các trường hợp trên

0,0

3.2 Thâm niên công tác.

1,0

0,8

a  7 năm

1,0

b Từ 5 năm đến < 7 năm

0,8
0

c < 5 năm
Kinh nghiệm tham gia giám sát công trình dân dụng cấp II trở lên
(Chứng minh bằng bản gốc hoặc bản sao chứng thực Hợp đồng tư
3.3 vấn giám sát và tài liệu mang tính chất pháp lý chứng minh đã tham 2,0
gia công tác tư vấn giám sát có xác nhận của chủ đầu tư, chứng
minh công trình dân dụng cấp II trở lên).

1,5

a  2 công trình

2,0

b 1 công trình

1,5

Giám sát viên hạng mục điện: 01 người (Là kỹ sư chuyên ngành
điện hoặc tương đương. Có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác
4
5,0
lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp hạng II trở
lên hoặc chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị hạng II trở lên)
4.1 Bằng cấp

3,8
1,5

2

a Đại học trở lên

2,0

b Cao đẳng

1,5

b Không thuộc các trường hợp trên

0,0

4.2 Thâm niên công tác
a  7 năm

1,0

0,8
1,0

Stt

Tiêu chuẩn

Thang Điểm
Điểm
điểm tối
tối đa
chi tiết thiểu
0,8

b Từ 5 năm đến < 7 năm

0

c < 5 năm
Kinh nghiệm tham gia giám sát công trình dân dụng cấp II trở lên
(Chứng minh bằng bản gốc hoặc bản sao chứng thực Hợp đồng tư
4.3 vấn giám sát và tài liệu mang tính chất pháp lý chứng minh đã tham 2,0
gia công tác tư vấn giám sát có xác nhận của chủ đầu tư, chứng
minh công trình dân dụng cấp II trở lên).

1,5

a  2 công trình

2,0

b 1 công trình

1,5

Giám sát viên hạng mục lắp đặt thiết bị: 01 người (Là kỹ sư
5 ngành cơ điện hoặc tương đương. Có chứng chỉ hành nghề giám sát 3,0
lắp đặt thiết bị công trình hạng II trở lên)
5.1 Bằng cấp

2,25

1,0

0,75

Đại học trở lên

1,0

Cao đẳng

0,75

Không thuộc các trường hợp trên

0,0

5.2 Thâm niên công tác.

1,0

0,75

 7 năm

1,0

Từ 5 năm đến < 7 năm

0,75

< 5 năm

0,0

Kinh nghiệm tham gia giám sát công trình dân dụng cấp II trở lên
(Chứng minh bằng bản gốc hoặc bản sao chứng thực Hợp đồng tư
5.3 vấn giám sát và tài liệu mang tính chất pháp lý chứng minh đã tham 1,0
gia công tác tư vấn giám sát có xác nhận của chủ đầu tư, chứng
minh công trình dân dụng cấp II trở lên).

0,75

a  2 công trình

1,0

b 1 công trình

0,75

6

Giám sát viên hạng mục chống mối: 01 người (Là kỹ sư, có giấy
chứng nhận đào tạo phòng chống và diệt trừ côn trùng gây hại).

6.1 Bằng cấp

2

1,5

1,0

0,7

a Đại học trở lên

1,0

b Cao đẳng

0,7

c Không thuộc các trường hợp trên

0,0

6.2 Thâm niên công tác
a  7 năm

1

0,8
1,0

Stt

Tiêu chuẩn

Thang Điểm
Điểm
điểm tối
tối đa
chi tiết thiểu

b Từ 5 năm đến < 7 năm

0,8

c < 5 năm

0,0

7

Giám sát viên PCCC: 01 người (Là kỹ sư ngành kỹ thuật hoặc
5,0
tương đương. Có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình PCCC)

7.1 Bằng cấp

3,75

2,0

1,5

a Đại học trở lên

2,0

b Cao đẳng

1,5

c Không thuộc các trường hợp trên

0,0

7.2 Thâm niên công tác

1,0

0,75

a  7 năm

1,0

b Từ 5 năm đến < 7 năm

0,75

c < 5 năm

0,0

Kinh nghiệm tham gia giám sát công trình dân dụng cấp II trở lên
(Chứng minh bằng bản gốc hoặc bản sao chứng thực Hợp đồng tư
7.3 vấn giám sát và tài liệu mang tính chất pháp lý chứng minh đã tham 2,0
gia công tác tư vấn giám sát có xác nhận của chủ đầu tư, chứng
minh công trình dân dụng cấp II trở lên).

1,5

a  2 công trình

2,0

b 1 công trình

1,5

Giám sát viên khối lượng + An toàn LĐ, VSMT: 02 người (số
điểm chia đều cho 2 người)
8 - 01 người. Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.
5,0
- 01 người. Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, có
chứng nhận huấn luyện về ATLĐ
8.1 Bằng cấp
2,0

3,75

1,5

a Đại học trở lên

2,0

b Cao đẳng

1,5

c Không thuộc các trường hợp trên

0,0

8.2 Thâm niên công tác

1,0

0,75

a  7 năm

1,0

b Từ 5 năm đến < 7 năm

0,75

c < 5 năm

0,0

Kinh nghiệm tham gia giám sát công trình dân dụng cấp II trở lên
8.3 (Chứng minh bằng bản gốc hoặc bản sao chứng thực Hợp đồng tư 2,0
vấn giám sát và tài liệu mang tính chất pháp lý chứng minh đã tham
gia công tác tư vấn giám sát có xác nhận của chủ đầu tư, chứng

1,5

Stt

Tiêu chuẩn

Thang Điểm
Điểm
điểm tối
tối đa
chi tiết thiểu

minh công trình dân dụng cấp II trở lên).
a  2 công trình

2,0

b 1 công trình

1,5
Tổng

100

Ghi chú:
- Đối với các nhân sự yêu cầu có chứng chỉ giám sát hạng II trở lên: Trong trường hợp
chứng chỉ không phân hạng yêu cầu nhà thầu kê khai theo mẫu của Phụ lục VI Nghị định
100/2018/NĐ-CP để chứng minh phù hợp với hạng II.
- Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số III của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn
hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ
chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
- Hợp đồng tương tự: Scan bản gốc hoặc bản sao chứng thực Hợp đồng kinh tế, biên bản
nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn thành
ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng.
- Nhân sự: Scan bản gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc tài liệu có tính pháp lý tương
đương (Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ giám sát). Nếu là nhà thầu liên danh, số lượng nhân sự
của nhà thầu sẽ là tổng số lượng nhân sự của mỗi thành viên liên danh.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà
thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;

75

+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4874 dự án đang đợi nhà thầu
  • 607 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 547 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13571 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15446 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây