Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho công tác thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:42 16/10/2020
Số TBMT
20201042133-00
Công bố
09:39 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Kiên cố hóa hệ thống đường giao thông trục thôn Lập Thành năm 2020, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01: Cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho công tác thi công xây dựng
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kiên cố hóa hệ thống đường giao thông trục thôn Lập Thành năm 2020, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:39 16/10/2020
đến
09:45 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:45 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho công tác thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho công tác thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 21

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho công tác thi
công xây dựng.
- Tên dự án: Kiên cố hóa hệ thống đường giao thông trục thôn Lập Thành

năm 2020, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.
- Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 231/QĐ-UBND ngày
10/10/2020.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi
tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.
Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc
gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận
chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức
tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc
cho từng loại hàng hóa riêng biệt.
Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các
thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số
kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu.
Nếu Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình một phần hoặc
toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác
thì Bên mời thầu phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình
bày các thông tin đó trong E-HSDT.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các
thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
Hạng mục
số

Tên hàng hóa hoặc
dịch vụ liên quan

1

Cát mịn ML=0,7-1,4

2

Cát mịn ML=1,5-2,0

3
4
6

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
TCVN 7570 : 2006: Cốt liệu cho bê tông
và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7570 : 2006: Cốt liệu cho bê tông
và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7570 : 2006: Cốt liệu cho bê tông
Cát vàng
và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8859:2011 về lớp móng cấp phối
Cấp phối đá dăm 0,075đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật
50mm (lớp trên)
liệu, thi công và nghiệm thu
Đá cấp phối D<=4cm

TCVN 7572 : 2006: Cốt liệu cho bê tông
và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
67

TCVN 7572 : 2006: Cốt liệu cho bê tông
và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7572 : 2006: Cốt liệu cho bê tông
và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7572 : 2006: Cốt liệu cho bê tông
và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

7

Đá dăm 1x2

8

Đá dăm 2x4

9

Đá dăm 4x6

10

Đá hộc

TCVN 4085:2011: Kết cấu gạch đá –
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

11

Gạch không nung
6x10,5x22

TCVN 6477:2016- Gạch bê tông; TCVN
7959:2016-Bê tông nhẹ – Block Bê tông
khí chưng áp (AAC); TCVN 9029:2016
– Bê tông nhẹ – Gạch Bê tông bọt, khí
không chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật

12

Nhựa đường

TCVN 8818:2011 về Nhựa đường lỏng

13

Thép tấm

TCVN 1651:2018 về Thép cốt bê tông

14

Thép tròn

15

Xi măng PCB30

16

Các loại vật tư khác

TCVN 1651:2018 về Thép cốt bê tông
TCVN 6260:2009 về Xi măng pooc lăng
hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
Đáp ứng theo tiêu chuẩn hiện hành

3. Các yêu cầu khác
Các yêu cầu khác về kỹ thuật như yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về
cung cấp tài chính (nếu có) và điều kiện tín dụng kèm theo, yêu cầu về dịch vụ liên
quan như tổ chức lắp đặt máy móc, thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao
công nghệ... cũng như yêu cầu về phụ tùng thay thế và dịch vụ sau bán hàng (nếu có).
Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT.
Bên mời thầu chỉ yêu cầu nhà thầu nộp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của
nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác trong trường hợp hàng hóa là đặc
thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch
vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế.
Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT.
4. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có bản vẽ (định dạng file *.Pdf) đính kèm: Không áp dụng.
5. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Không áp dụng.

68

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5140 dự án đang đợi nhà thầu
  • 507 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 660 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13592 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15529 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây