Thông báo mời thầu

Gói thầu xây lắp + XD lán trại tạm tại hiện trường + Công tác không xác định từ thiết kes

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:18 16/10/2020
Số TBMT
20201034868-00
Công bố
09:11 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Hòa An - Ea Phê; Hạng mục: Nền, móng, mặt đường và hệ thống thoát nước và ATGT
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu xây lắp + XD lán trại tạm tại hiện trường + Công tác không xác định từ thiết kes
Chủ đầu tư
- Địa chỉ của Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc + Tên đường, phố: Tổ dân phố 2 - Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc. + Điện thoại: 02623.521795 + Fax: 02623.528219
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện (Theo Quyết định 1760/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Hòa An - Ea Phê; Hạng mục: Nền, móng, mặt đường và hệ thống thoát nước và ATGT
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đăk Lăk

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:11 16/10/2020
đến
09:30 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
80.000.000 VND
Bằng chữ
Tám mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu xây lắp + XD lán trại tạm tại hiện trường + Công tác không xác định từ thiết kes". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu xây lắp + XD lán trại tạm tại hiện trường + Công tác không xác định từ thiết kes" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 14

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Loại công trình:
Công trình giao thông.
- Cấp thiết kế:
Đường GTNT loại B.
- Cấp công trình:
Cấp IV.
- Quy mô xây dựng:
+ Tổng chiều dài: L=4.300 m; Bề rộng mặt đường: Bmặt = 3,5 m; Bề rộng nền
đường: Bnền = 5,5 m (đoạn từ Km3+35,74 đến Km3+531,63 mặt đường BTXM giữ
nguyên hiện trạng)
- Các lớp kết cấu áo đường từ trên xuống:
+ Mặt đường BTXM đá 1x2, M250 dày 18 cm; độ dốc ngang nền i=2,5%;
+ Lớp giấy dầu tạo phẳng;
+ Móng mặt đường CPĐD loại II (Dmax=37,5mm), dày 14cm.
+ Nền đường đắp ( hoặc đào) lu lèn đạt độ chặt Kyc > 0,95.
+ Lề đường rộng Blề=1,00m × 2 bên. Gia cố lề CPTN dày 32cm, đạt độ chặt
Kyc>0,95, độ dốc ngang lề il=4%.
- Hệ thống thoát nước:
+ Cống thoát nước: Thiết kế vĩnh cửu. Tải trọng tính toán cống: HL93.
+ Rãnh thoát nước: Rãnh đất hình thang, đáy rộng 0.4m; sâu 0.4m cm so với vai lề
đường hoàn thiện; ta luy rãnh phía trong ,ngoài là 1/1,50 và 1/1,00.
- Hệ thống phòng hộ và ATGT theo quy định.
2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày kể từ ngày khởi công xây dựng công trình.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ
sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng
chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

STT

Loại công tác

Quy chuẩn, tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn áp
dụng

Áp dụng Quy chuẩn Việt Nam tập I, II, III

2

Quy phạm kỹ
thuật an toàn

TCVN 5308-91
46/2015/NĐ-CP

3

Quyết định của
BXD về quản lý
chất lượng công
trình

4

Tiêu chuẩn kết cấu TCVN 4453-1995
BTCT

5

Cát trong xây
dựng

TCVN 7570:2006

6

Xi măng

TCVN 2682-2009

7

Công tác nền đường

8

Công tác mặt
đường

9

Hệ thống thoát

- Theo đúng đồ án thiết kế và các văn bản sửa
đổi theo quy định
- Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm
thu: TCVN 4447:2012
- Nền đường ô tô, thi công và nghiệm thu:
TCVN 9436:2012
- Theo đúng đồ án thiết kế và các văn bản sửa
đổi theo quy định
- Lớp móng CPĐD trong kết cấu áo đường ô tô
TCVN 8859 – 2011 Vật liệu, thi công và
nghiệm thu.
- QĐ 1951:2012- Quy định tạm thời về kỹ
thuật thi công - Nghiệm thu mặt đường
BTXM trong xây dựng công trình giao thông.
- 22 TCN 266-2000: Quy trình thi công &
nghiệm thu cầu cống.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

nước

- TCVN 390-2007: Kết cấu bê tông và BTCT lắp
ghép – kỹ thuật thi công & nghiệm thu.
- TCVN 4453-95 về: Kết cấu bê tông & BTCT
toàn khối – quy phạm thi công & nghiệm thu.
- TCVN 9361:2012 về công tác nền móng - Thi
công và nghiệm thu.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong hồ sơ thiết kế
được phê duyệt và bảo đảm quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu hiện hành.
Trong công tác kiểm tra chất lượng cần lưu ý những vấn đề chủ yếu sau:
+ Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của tư vấn giám sát khi
được nhà thầu thông báo về đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình, để
thanh toán hoặc chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của tư vấn giám sát
trong quá trình thi công, khi các công tác thi công được cho rằng không đảm bảo yêu
cầu về kỹ thuật.
+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản
phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các
chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển
giai đoạn thi công.
+ Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết
khác dưới sự chỉ đạo của tư vấn giám sát khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định
và chất lượng của công trình.
+ Khi kiểm tra các hạng mục của công trình hoặc các nguyên vật liệu để thi công có
kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa
hoặc phá dỡ các sản phẩm đó, đồng thời nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm kiểm
tra chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chi phí của nhà thầu.
+ Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của nhà thầu đối với chủ đầu tư, tư vấn giám sát hoặc
người được uỷ quyền giải quyết các yêu cầu của nhà thầu cũng được thể hiện bằng các văn
bản.
Trong khi thi công các hạng mục của công trình, nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu
kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Ngoài ra để đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

công trình, nhà thầu còn phải thực hiện đầy đủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật thi
công...
Trong và sau khi thi công phải tiến hành san dọn trả lại mặt bằng, vệ sinh, môi
trường.
Trong từng hạng mục cần phải thông qua công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng,
khối lượng và phải được nghiệm thu trước khi chuyển qua giai đoạn thi công.
Nhà thầu phải có hồ sơ mhật ký thi công theo dõi ghi chép đầy đủ những yêu cầu,
đề nghị, tiến trình thi công và những sự việc xảy ra.... khi thi công. Mỗi hạng mục công
trình đều phải có một hồ sơ theo dõi ghi chép riêng.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu
chuẩn về phương pháp thử);
- Tất cả các loại nguyên vật liệu ( như cát, đá, xi măng, sắt thép các loại...) đưa vào
xây dựng công trình phải được thí nghiệm và bảo đảm đúng định mức theo yêu cầu của
hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt và các quy phạm về vật liệu xây dựng hiện
hành.
- Giám sát kỹ thuật sẽ kiểm tra nguyên vật liệu và thiết bị tại nơi cung ứng hoặc tại
công trường bất cứ lúc nào.
+ Xi măng: có chứng chỉ thí nghiệm theo từng lô. Với xi măng PC40 đạt yêu cầu
theo TCVN 2682-2009.
+ Cát đổ bê tông: Có chứng chỉ thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đạt theo TCVN 75702006.
+ Đá dăm sỏi đổ bê tông: Có chứng chỉ thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đạt theo TCVN
7570- 2006.
+ Đá dăm: Có chứng chỉ thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đạt theo TCVN 7570- 2006.
+ Thép các loại: Có chứng chỉ thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đạt theo TCVN TCVN
1651-1:2008.
- Tất cả các loại nguyên vật liệu (các loại đá...) đưa vào xây dựng công trình phải
được thí nghiệm và bảo đảm đúng định mức theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi
công được duyệt và các quy phạm về vật liệu xây dựng hiện hành.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

- Giám sát kỹ thuật sẽ kiểm tra nguyên vật liệu và thiết bị tại nơi cung ứng hoặc tại
công trường bất cứ lúc nào.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
- Thi công nền đường:
+ Công tác lên khuôn đường (còn gọi là công tác lên ga) nhằm cố định những vị
trí chủ yếu của mặt cắt ngang trên thực địa để bảo đảm thi công nền đường đúng vơí hồ
sơ thiết kế.
+ Trong quá trình thi công cần phải dời các cọc ra khỏi phạm vi thi công. Ngoài ra
còn phải dùng máy thuỷ bình, các dụng đo để kiểm tra hình dạng và độ cao của nền đường.
- Thi công móng, mặt đường
+ Trước khi tiến hành thi công phải kiểm tra nền đường về các chi tiêu như cao
độ nền đường, kích thước hình học, độ dốc mui luyện, độ chặt nền đường và các chỉ
tiêu cần thiết khác.
+ Tính toán xác đinh khối lượng thi công cho toàn công trình, vận chuyển vật liệu
đến hiện trường thi công.
+ San rải, lu lèn theo quy trình thi công và nghiệm thu lớp móng đá dăm.
+ Tiến hành kiểm tra, nghiệm thu trước khi thi công các hạng mục tiếp theo
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Nhà thầu phải tiến hành công tác vận hành chạy thử các thiết bị trước khi đưa vào
sử dụng dưới sự giám sát của chủ đầu tư và tư vấn giám sát.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có)
-Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ trên công trường: Lán trại, kho
chứa vật liệu, nhiên liệu, thiết bị máy thi công.... đồng thời có biện pháp dập tắt đám
cháy hiệu quả khi có sự cố cháy nổ trên công trình.
- Tại kho chứa và xe máy vận chuyển nhiên liệu phục vụ máy móc thi công trên công
trường, Nhà thầu phải tuân thủ đúng theo điều 22 và điều 31 trong luật phòng cháy và chữa
cháy.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

- Ở các nơi xảy ra đám cháy ( kho, nơi chứa nhựa, nhiên liệu, máy trộn...) phải có
sẵn các dụng cụ chữa cháy và các lối ra phụ.
- Biện pháp về tổ chức: Tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân ở hiện trường
chấp hành nghiêm chỉnh mọi pháp luật về phòng cháy và chữa cháy của nhà nước.
+ Biện pháp an toàn vận hành: Sử dụng bảo quản thiết bị máy móc, lán trại,nguyên
vật liệu. Nhiên liệu,vật liệu trong sản xuất và sinh hoạt không để phát sinh cháy.
- Các biện pháp nghiêm cấm: Cấm dùng lửa, đánh diêm, hút thuốc ở những nơi
cấm lửa hoặc gần chất cháy.
* Biện pháp tạo điều kiện đập tắt cháy có hiệu quả.
- Đảm bảo hệ thống báo cháy nhanh như điều khiển bằng âm thanh (còi, kèn,
trống....).
- Tổ chức các lực lượng chữa cháy tại hiện trường, huấn luyện thành thạo nghiệp
vụ và luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời.
- Thường xuyên đảm bảo có đầy đủ các phương tiện và dụng cụ chữa cháy, các
nguồn dự trữ tự nhiên hoặc các bể chứa nước dữ trữ sẵn.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trình thi công,
quanh khu vực lán trại, không đổ dầu mỡ thải bừa bãi trên công trình, có biện pháp
chống bụi tránh tình trạng làm ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công.
- Kho vật liệu rời ở trên công trường phải bố trí xa những nơi làm việc khác và ở
cuối hướng gió.
- Phun nước tưới ẩm vật liệu trong quá trình thi công phát sinh nhiều bụi.
- Che đậy kín các xe vận chuyển vật liệu rời.
- Làm vệ sinh thường xuyên nơi ăn ở. Trên công trường phài có đủ nhà tắm,nơi rửa
cho công nhân, trang bị quân áo không có bụi lọt qua, đặc biệt đối với các công việc có
nhiều bụi độc phải dùng khẩu trang,kính bảo vệ mặt, mũi, mồm....
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người,
thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà nước cùng các phí tổn về việc
để xảy ra tai nạn trên công trường.
- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cấm cờ, rào chắn, ban đêm
có đèn hiệu.
* Tại hiện trường thi công:
- Trước khi thi công phải đặt biển báo trước công trường theo quy định.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Thiết bị đưa vào công trình phải đúng theo yêu cầu của đồ án thiết bị và được mô
tả trong đặc điểm kỹ thuật, các tiêu chuẩn hiện hành. Nếu nhà thầu sử dụng các loại
máy móc thiết bị không đúng theo hồ sơ dự thầu đã lập, thì bên A có quyền đình chỉ thi
công và đề nghị thực hiện theo đúng các máy móc, thiết bị nêu trong hồ sơ dự thầu để
đảm bảo thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra. Nếu không có thể
xem xét trình cấp thẩm quyền bãi miễn hợp đồng.
- Nếu nhà thầu không bố trí đúng các các bộ và công nhân kỹ thuật theo chức danh
và thời gian thi công tại công trường như hồ dự thầu đã lập thì bên A sẽ tạm dừng thi
công công trình và yêu cầu nhà thầu phải cử cán bộ và công nhân kỹ thuật theo đúng
chức danh nhiệm vụ đã ghi trong hồ sơ dự thầu.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
- Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công tổng thể cho các hạng mục.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
- Cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải có mặt thường xuyên, liên tục trên công trình
để kiểm tra, xử lý các vướng mắc trong công trình thi công.
- Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một bộ
phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Trường hợp
phải thuê thì phải do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện.
- Công tác thí nghiệm bao gồm:
* Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu: Cát, đá, xi măng, thép,....
* Trọng lượng cấp phối bê tông
* Lấy mẫu bê tông xi măng, thí nghiệm cường độ của mẫu thử

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

* Xác định độ bẩn, lẫn tạp chất của vật liệu trong bê tông xi măng
* Các thí nghiệm cần thiết khác theo quy định trong cac quá trình kiểm tra,
nghiệm thu hiện hành.
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham
gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh
tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm
tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy
móc, thiết bị.
Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó,
hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo,
minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm
theo cụm từ "hoặc tương đương" sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định
rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng
là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho
một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.
III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ1.
STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

1

BVTC

Bản vẽ Thiết kế KT Thi công

Phiên bản/ngày phát hành
/

/2020

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 370 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 323 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13370 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15315 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây