Thông báo mời thầu

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:16 16/10/2020
Số TBMT
20201039802-00
Công bố
09:16 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đường vào khu dân cư tổ 19 thôn 1, xã Tà Nung
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 05: Thi công xây dựng
Chủ đầu tư
- UBND xã Tà Nung. - Điện thoại: 02633.595.520. - Địa chỉ: xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn vượt thu Ngân sách thành phố Đà Lạt năm 2019
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đường vào khu dân cư tổ 19, thôn 1, xã Tà Nung
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lâm Đồng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:16 16/10/2020
đến
08:00 27/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 27/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
45.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 05: Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 05: Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**[^1]

**I. Giới thiệu về gói thầu**

**1. Phạm vi công việc của gói thầu.**

\- Tuyến đường dài 2.483,00m.

\+ Đầu tuyến giao với đường láng nhựa liên thôn.

\+ Cuối tuyến là đường vào khu sản xuất, khu dân cư tổ 19, thôn 1.

**-** Bình đồ, trắc dọc: Bám vào đường hiện trạng tránh đào đắp và mở
rộng để không làm ảnh hưởng nhiều đến đất hai bên tuyến.

\- Trắc ngang: Nền đường rộng 5,00m, mặt đường rộng 3,50m, lề bên phải
rộng 0,75m, lề bên trái rộng 0,75m.

\- Kết cấu mặt đường: Thảm Bê tông nhựa hạt trung dày 5cm, lớp cấp phối
đá dăm dày 30cm, nền đường lu lèn độ chặt K98. Lề đất lu lèn độ chặt
K95.

\- Gia cố lề Bê tông xi măng hai bên từ cọc K0 đến cọc C23 dài 390,00m.

Kết cấu lề gia cố: Bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 18cm, lớp bạt chống
mất nước, lớp móng cấp phối đá dăm dày 15cm.

\- Bảo đảm an toàn giao thông: Cắm biển báo tại các vị trí đường cong,
đường giao nhau, trồng cọc tiêu tại các vị trí ta luy âm và các vị trí
cống thoát nước.

\- Hệ thống thoát nước: Làm mương xây đá chẻ vữa xi măng M100, thành
mương dày 0,20m, kích thước lòng mương 40cmx50cm.

Khối lượng mương xây đá chẻ:

**Stt** **Hạng mục** **Đơn vị** **Khối lượng**
--------- ----------------------------------------------- ------------ ----------------
1 Xây mương đoạn K0- P3 (trái tuyến) m 292.740
2 Xây mương đoạn K0- C19 (Phải tuyến) m 330.000
3 Xây mương đoạn C23 - cầu Cil cut (phải tuyến) m 255.000
4 Vuốt nối đấu vào mương hiện trạng m 30.000
  Tổng   **907.740**

Làm mương đan chịu lực ngang đường dài 26,00m, kết cấu bê tông xi măng
đá 1x2 M200, kích thước lòng mương 40cmx50cm, thành mương dày 20cm. Đan
mương Be tông cốt thép đá 1x2 M250 dày 12cm, kích thước đan 60cmx100cm

**2. Thời hạn hoàn thành:** 90 ngày

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**[^2]

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật đã thể
hiện trên bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt và tài liệu chỉ dẫn kỹ
thuật đính kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

Ngoài ra nhà thầu phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình
xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm: Tổ chức thi
công, nghiệm thu; Tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; Chủng loại, chất
lượng vật tư, máy móc, thiết bị; Trình tự thi công; Phòng chống cháy nổ;
an toàn lao động; Kiểm tra giám sát chất lượng và các yêu cầu khác.

1. **Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình:**

**STT** **Tiêu chuẩn, quy chuẩn** **Mã hiệu**
--------- ------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------
1 Tổ chức thi công TCVN 4055:2012
2 Quản lý chất lượng xây lắp công trình - Nguyên tắc cơ bản TCVN 5637-1991
3 Công tác đất- qui trình thi công và nghiệm thu TCVN 4447-2012
4 Nền đường ô tô -- Thi công và nghiệm thu TCVN 9436-2012
5 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô -- Vật liệu, thi công và nghiệm thu TCVN 8859 : 2011
6 Mặt đường bê tông nhựa nóng -- Yêu cầu thi công và nghiệm thu TCVN 8819-2011
7 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối -- Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4453-1995
8 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép -- Thi công và nghiệm thu TCVN 9115:2012
9 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT 
10 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu TCXDVN 9377-1:2012

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy
định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công
trình xây dựng.

**2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:**

\- Khi thi công công trình nhà thầu phải tuân thủ các điều kiện, tiêu
chuản được nêu trong hồ sơ thiết được duyệt, hồ sơ mời thầu và điều kiện
cụ thể của hợp đồng, đảm bảo tốt chất lượng công trình theo quy trình
quy phạm về thi công và nghiệm thu, các tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước
ban hành và quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành
theo nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015.

\- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm vụ thiết kế biện pháp thi công và
những quy định cho công việc thi công tạm thời để việc thi công được an
toàn và hiệu quả, phải chịu trách nhiệm về những phương pháp đảm bảo an
toàn trên công trường để đảm bảo an toàn cho công nhân và những người
khác.

**3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc thiết bị:**

Vật liệu được sử dụng phải đảm bảo chủng loại sớm để có thể lấy mẫu và
kiểm tra nếu cần thiết, các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được
phép sử dụng khi có sự đồng loại và chất lượng như chỉ định và tương hợp
mẫu đã được chấp thuận.

Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi
khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của giám sát kỹ
thuật chủ đầu tư. Giám sát kỹ thuật chủ đầu tư có quyền kiểm định bất cứ
vật liệu nào được sử dụng cho công trình vào bất cứ nơi lưu giữ nào.

Nếu được yêu cầu, nhà thầu phải cung cấp cho giám sát kỹ thuật chủ đầu
tư giấy chứng nhận chất lượng vật liệu cung cấp theo tiêu chuẩn hiện
hành.

**4. Yêu cầu về trình tự thi công.**

Nhà thầu phải nêu cụ thể quy trình, trình tự thi công từ khi chủ đầu tư
bắt đầu bàn giao tim mốc đến khi nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công
trình.

**5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:**

\- Xe chở vật liệu qua các khu dân cư phải được che bạt.

\- Bố trí lán trại, bãi để xe máy, kho vật tư vật liệu cách xa nguồn
nước sinh hoạt tối thiểu là 50m.

\- Vật liệu xây dựng được tập kết từng khu vực riêng lẻ, gọn gàng và hợp
lý.

\- Vật liệu thừa, phế thải phải được tập kết tập trung và được tưới ẩm
để xử lý bụi hoặc phủ kín bằng bạt khi vận chuyển khỏi công trình.

\- Vật liệu vận chuyển từ ngoài vào công trình khi đi phải dùng bạt
nilon che đậy thùng xe để không gây ô nhiễm môi trường.

\- Sau khi thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình theo đúng
yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế mời thầu. Đơn vị tiến hành tháo dỡ
các công trình tạm, di chuyển khỏi công trường các nguyên vật liệu, di
chuyển thiết bị xe máy xử lý các chất thải vệ sinh khu vực công trình và
trả lại môi trường như trước khi thi công.

\- Đơn vị thi công tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ công trình lần cuối,
nếu quá trình thi công thực hiện đảm bảo đúng theo yêu cầu thiết kế kỹ
thuật và hồ sơ mời thầu thì sẽ báo cáo với chủ đầu tư công trình để tiến
hành tổng nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

**6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:**

\- Có các biện pháp để phòng chống cháy cho công trình chính, công trình
tạm và bất cứ tài sản nào xung quanh công trường. Nhà thầu đặc biệt thận
trọng khi sử dụng các thiết bị như: Cốt pha gỗ, máy hàn điện, các thiết
bị cắt bằng oxy acetylence và các thiết bị khác có sử dụng đến ánh sáng
trần và phải có biện pháp đặc biệt để tồn trữ chất lỏng dễ cháy tại công
trường.

\- Có biện pháp cho việc tiếp cận các họng cứu hỏa, công trình công cộng
khi xảy ra sự cố.

\- Có đầy đủ các thiết bị chữa cháy như: Bình cứu hỏa, thang, câu
liêm,...

\- Mọi cán bộ công nhân viên đều được huấn luyện nội quy và các biện
pháp chống cháy. Thường xuyên nhắc nhở và giáo dục ý thức phòng cháy nổ
trên công trường.

\- Nghiêm cấm đem những chất cháy nổ vào công trường.

**7. Yêu cầu an toàn lao động:**

\- Mua bảo hiểm cho máy móc thiết bị thi công các công trình phục vụ thi
công.

\- Có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người,
thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.

\- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phái có các biển báo, cắm cờ, rào
chắn, ban đêm có đèn.

\- Đơn vị thi công luôn đảm bảo quyền lợi của người lao động, pháp lệnh
về bảo hộ lao động và điều lệ bảo hiểm xã hội.

\- Tất cả công nhân làm việc trên công trường để phải học tập và thực
hiện nội dung an toàn lao động, phải quán triệt phương châm "Sản xuất
phải an toàn, An toàn để sản xuất".

\- Trước khi đi làm đều phải kiểm tra các loại dụng cụ sản xuất, các
loại dụng cụ phòng hộ, các loại máy móc thi công. Khi phát hiện có hiện
tượng hư hỏng không đảm bảo an toàn phải sửa chữa và chỉ khi đảm bảo an
toàn mới được sử dụng.

\- Công nhân khi đi làm cần được trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng hộ
lao động: Quần áo, ủng, găng tay, mũ bảo hộ.

\- Đường điện, nước phục vụ thi công phải bố trí gọn gàng, không gây trở
ngại cho người, xe cộ và các phương tiện phục vụ thi công trên công
trường.

\- Sau mỗi đợt mưa bão, có gió lớn hoặc sau khi ngừng thi công nhiều
ngày liên tiếp thì phải kiểm tra lại các điều kiện an toàn.

\- Trên công trường phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ, trên các
tuyến giao thông đi lại và các khu vực thi công về ban đêm, không được
phép làm việc ở những chỗ không được chiếu sáng.

\- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn
lao động trên công trường.

**8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:**

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị để thi công
hoàn chỉnh gói thầu hoặc nhà thẩu phải chứng minh khả năng huy động để
đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

**9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:**

Nhà thầu đưa ra các biện pháp tổ chức thi công tổng thể và thi công các
hạng mục phải hợp lý và logic để đạt được tiến độ và đảm bảo yêu cầu kỹ
thuật.

**10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng nhà thầu:**

\- Yêu cầu chung về quản lý chất lượng của nhà thầu: Nhà thẩu phải lập
hệ thống quản lý chất lượng theo quy định trong đó quy trách nhiệm từng
cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình thuộc việc quản lý chất
lượng.

\- Bảo đảm chất lượng và quản lý chất lượng nhà thầu.

\- Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng.

\- Lập và quản lý hồ sơ của nhà thầu: lập, ghi chép và lưu giữ hồ sơ
trong quá trình thi công công trình.

\- Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng.

**III. Các bản vẽ**

[^1]: ^1^ Kèm theo hồ sơ thiết kế.

[^2]: ^2^ Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn
chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5041 dự án đang đợi nhà thầu
  • 572 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 623 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13597 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15659 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây