Thông báo mời thầu

Trang bị hệ thống thông gió và hút khí thải khu vực tầng hầm để xe và khu bếp nhà C tại Trụ sở Bộ 47 Phạm Văn Đồng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:58 16/10/2020
Số TBMT
20201029402-02
Công bố
08:50 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Trang bị hệ thống thông gió và hút khí thải khu vực tầng hầm để xe và khu bếp nhà C tại Trụ sở Bộ 47 Phạm Văn Đồng
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Trang bị hệ thống thông gió và hút khí thải khu vực tầng hầm để xe và khu bếp nhà C tại Trụ sở Bộ 47 Phạm Văn Đồng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí thường xuyên
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trang bị hệ thống thông gió và hút khí thải khu vực tầng hầm để xe và khu bếp nhà C tại Trụ sở Bộ 47 Phạm Văn Đồng
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:12 12/10/2020
đến
09:00 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
10.000.000 VND
Bằng chữ
Mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Trang bị hệ thống thông gió và hút khí thải khu vực tầng hầm để xe và khu bếp nhà C tại Trụ sở Bộ 47 Phạm Văn Đồng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Trang bị hệ thống thông gió và hút khí thải khu vực tầng hầm để xe và khu bếp nhà C tại Trụ sở Bộ 47 Phạm Văn Đồng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 32

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

**I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU**

**1. Giới thiệu chung**

\- Tên nhiệm vụ: Trang bị hệ thống thông gió và hút khí thải khu vực
tầng hầm để xe và khu bếp nhà C tại trụ sở Bộ - 47 Phạm Văn Đồng.

\- Chủ đầu tư: Cục Hậu cần -- Bộ Công an

\- Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên năm 2020.

\- Quyết định:

\+ Quyết định 766/QĐ-H07-P3 ngày 22/6/2020 của Cục trưởng Cục Hậu cần về
việc phê duyệt dự toán nhiệm vụ: Trang bị hệ thống thông gió và hút khí
thải khu vực tầng hầm để xe và khu bếp nhà C tại trụ sở Bộ - 47 Phạm Văn
Đồng.

\+ Quyết định số số 929/QĐ-H07-P7 ngày 29/7/2020 của Cục trưởng Cục Hậu
cần về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Trang bị hệ
thống thông gió và hút khí thải khu vực tầng hầm để xe và khu bếp nhà C
tại trụ sở Bộ - 47 Phạm Văn Đồng.

**2. Phạm vi công việc của gói thầu**

***a) Tên gói thầu:*** Trang bị hệ thống thông gió và hút khí thải khu
vực tầng hầm để xe và khu bếp nhà C tại trụ sở Bộ - 47 Phạm Văn Đồng.

***b) Phạm vi công việc của gói thầu**:*

Phạm vi gói thầu là toàn bộ việc cung cấp, lắp đặt, kiểm định (nếu có),
hướng dẫn sử dụng và các công việc liên quan khác.

**3. Hình thức lựa chọn nhà thầu, Hình thức hợp đồng:**

\- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, một giai đoạn một
túi hồ sơ.

\- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

**II. YÊU CẦU VỀ Ỹ THUẬT:**

**1. Yêu cầu chung đối với gói thầu**

\- Công tác quản lý chất lượng thi công phải tuân thủ Nghị định
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của
Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP
ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình
xây dựng và các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước.

\- Công trình phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và nghị định về
XDCB, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước. Cán bộ kỹ thuật phải
có mặt thường xuyên ở công trình để quản lý, giám sát, kiểm tra, nếu có
các vấn đề phát sinh phải báo Chủ đầu tư xem xét và có biện pháp xử lý.

\- Nhà thầu sẽ phải đảm bảo phần công việc của mình theo hồ sơ đề xuất.
Giá thầu cho các công việc bao gồm tất cả các chi phí theo quy định của
Nhà nước để thực hiện đảm bảo các điều kiện nghiêm ngặt về chất lượng
công trình đã được Nhà nước quy định.

\- Nhà thầu phải đảm bảo toàn bộ các hoạt động thi công ở công trường sẽ
đúng theo các yêu cầu của chính quyền địa phương, cơ quan đang hoạt
động, đặc biệt là các quy định về quản lý ô nhiễm môi trường, tiếng ồn.

**2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa:**

+---------+----------------------------+----------------------------+
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Mô tả hàng hóa** |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| **I** | **Thiết bị** | |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 1 | Quạt phân phối gió chuyên | \- Xuất xứ, thương hiệu: |
| | dụng | Nhà thầu tự chào |
| | | |
| | | \- Tốc độ: 2.900 r.p.m |
| | | |
| | | \- Lưu lượng: 4.500 m3/h |
| | | |
| | | \- Áp suất tĩnh: 400 Pa |
| | | |
| | | \- Lực đẩy: 60 N |
| | | |
| | | \- Độ ồn cách vỏ 10m: 53 |
| | | dB(A) |
| | | |
| | | \- Chủng loại, chất lượng |
| | | tương đương sản phẩm |
| | | NF-JF.040 |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 2 | Tiêu âm hai đầu quạt : | 1 bộ gồm 2 tiêu âm, mỗi |
| | | tiêu âm dài 700mm. |
| | | |
| | | Lớp tiêu âm bằng xốp dày |
| | | 45mm. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 3 | Lò xo chống rung | \- Xuất xứ, thương hiệu: |
| | | Nhà thầu tự chào |
| | | |
| | | \- Độ cứng dọc: 3 kg/mm |
| | | |
| | | \- Trọng tải: 30 kg |
| | | |
| | | \- Độ biến dạng: 10 mm |
| | | |
| | | \- Chủng loại, chất lượng |
| | | tương đương sản phẩm |
| | | TD1-30 |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 4 | Tủ điện | Kích thước 900x1200x300, |
| | | dày 1.5mm, hai lớp cánh |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 5 | Quạt hút mùi bếp chuyên | \- Xuất xứ, thương hiệu: |
| | dụng dạng ly tâm | Nhà thầu tự chào |
| | | |
| | | \- Tốc độ: 1.550 r.p.m |
| | | |
| | | \- Lưu lượng: 6.000 m3/h |
| | | |
| | | \- Áp suất tĩnh: 630 Pa |
| | | |
| | | \- Chủng loại, chất lượng |
| | | tương đương sản phẩm |
| | | NF.14-46-036 |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 6 | Lò xo chống rung cho quạt | \- Xuất xứ, thương hiệu: |
| | | Nhà thầu tự chào |
| | | |
| | | \- Độ cứng dọc: 2 kg/mm |
| | | |
| | | \- Trọng tải: 30 kg |
| | | |
| | | \- Độ biến dạng: 10-15 mm |
| | | |
| | | \- Chủng loại, chất lượng |
| | | tương đương sản phẩm |
| | | JSD-30 |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 7 | Nối mềm chống rung đầu | \- Xuất xứ, thương hiệu: |
| | quạt. | Nhà thầu tự chào |
| | | |
| | | \- Chủng loại, chất lượng |
| | | sản phẩm phù hợp với thông |
| | | số quạt chào thầu |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 8 | Tủ điện | Kích thước 400x600x200, |
| | | dày 1.2mm |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| **II** | **Vật tư lắp đặt** | |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 1 | Dây, cáp điện | Thông số kỹ thuật theo chỉ |
| | | định của Bản vẽ thiết kế. |
| | | Tính năng kỹ thuật của sản |
| | | phẩm tương đương hãng |
| | | Cadisun |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 2 | Ống gen | Thông số kỹ thuật theo chỉ |
| | | định của Bản vẽ thiết kế. |
| | | Tính năng kỹ thuật của sản |
| | | phẩm tương đương hãng Sino |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 3 | Ống gió tôn | Thông số kỹ thuật theo chỉ |
| | | định của Bản vẽ thiết kế. |
| | | Tính năng kỹ thuật của sản |
| | | phẩm tương đương hãng Tôn |
| | | Hoa Sen |
+---------+----------------------------+----------------------------+

**III: CÁC YÊU CẦU KHÁC**

**1. Yêu cầu về nguồn gốc, chứng chỉ sản xuất:**

Nhà thầu phải ghi rõ đặc tính kỹ thuật, nguồn gốc hàng hóa và chứng chỉ
sản xuất. Đặc tính kỹ thuật nêu trong HSDT phải khớp đúng với catalog
hoặc tài liệu kỹ thuật gốc của nhà sản xuất giới thiệu kèm theo.

**2. Yêu cầu về phụ tùng thay thế**

Nhà thầu phải thông báo các thông tin cho bên mời thầu về tuổi thọ, đặc
tính kỹ thuật, số lượng, thời gian sản xuất... của những phụ tùng cần
thay thế trong thiết bị cung cấp.

Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp phụ tùng và vật tư dự phòng cho Bên mời
thầu trong và sau thời gian bảo hành thiết bị.

Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo trì trong vòng 24 tiếng khi
nhận được yêu cầu của người sử dụng hoặc bên mua

**3. Yêu cầu về dịch vụ kỹ thuật:**

Nhà thầu đảm bảo các dịch vụ đi kèm việc cung cấp hàng hóa thiết bị và
vật tư gồm có: bảo hành, bảo hàng hóa trì thiết bị; đào tạo, hướng dẫn
người Bên mời thầu tiếp nhận, quản lý và sử dụng các vật tư trang thiết
bị.

Các dịch vụ sau bán hàng khác:

\- Thực hiện việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử không tải và có tải
các hàng hóa đã cung cấp.

\- Cung cấp tài liệu kỹ thuật của thiết bị đã cung cấp (tài liệu kỹ
thuật, lý lịch máy, tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng...)

\- Thực hiện việc giám sát hoặc bảo dưỡng hoặc sửa chữa các hàng hóa đã
cung cấp trong thời gian được các bên nhất trí với điều kiện là những
dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu nghĩa vụ bảo hành theo hợp
đồng.

\- Đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật lắp ráp, quản lý, vận hành tại các
địa điểm của Bên mời thầu.

**4. Kiểm tra và thử nghiệm**

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

a) Kiểm tra hàng hóa khi giao hàng:

- Kiểm tra tại chỗ hàng hóa được bàn giao về số lượng, chủng loại,
xuất xứ.

- Kiểm tra xác nhận số serial number sản phẩm.

- Kiểm tra sơ bộ đóng goi bên ngoài

> Nếu kết quả kiểm tra về số lượng, chủng loại, xuất xứ, quy cách hàng
> hóa chứng tỏ rằng hàng hóa phù hợp với Hợp đồng thì hai bên sẽ tiến
> hành ký Biên bản kiểm tra hàng hóa

b) Kiểm tra chạy thử sau khi lắp đặt:

> Kiểm tra, chạy thử thiết bị đã hoàn thành.

**5. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ**

*Đối với công tác phòng chống cháy nổ:*

Nhà thầu cần phải tổ chức mặt bằng công trình khoa học, đảm bảo thuận
tiện cho xe chữa cháy và xe cứu thương ra vào khi có sự cố cháy nổ xảy
ra;

Có nguồn nước cứu hoả đúng quy định; Nhà thầu cần có cán bộ chịu trách
nhiệm về công tác PCCC trên công trường. Ban chỉ huy công trường cần đề
ra một số phương án chữa cháy cơ bản, định kỳ tập luyện; đề ra các
phương án phối hợp với lực lượng chữa cháy của công an PCCC khi xẩy ra
cháy nổ.

\- Không được dùng các vật liệu dễ cháy nổ để thi công công trình

\- Các chất dễ cháy như xăng dầu, mỡ cho thiết bị thi công cần phải được
bố trí kho riêng cách xa vị trí thi công, các nguồn gây cháy với các nội
quy, biển báo được niêm yết công khai rõ ràng tại vị trí dễ thấy và được
bảo quản một cách đặc biệt.

\- Các thiết bị thi công, lắp đặt sử dụng xăng dầu đều phải được trang
bị bình bọt chống cháy, các đường ống tuy ô và các bộ phận thiết bị được
kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo không rò rỉ hoặc sự cố nứt vỡ trong quá
trình thi công.

\- Khi đóng mở các nắp thùng phuy xăng dầu phải dùng các dụng cụ chuyên
dụng tuyệt đối không dùng gạch đá hoặc các dụng cụ sắt thép.

\- Các vật liệu dễ cháy cần được bảo quản đặc biệt, phân cấp trách nhiệm
rõ ràng, có nội qui cụ thể. Xăng dầu và các vật liệu trên được đáp ứng
theo nguyên tắc sử dụng đến đâu đưa về đến đó vừa đủ đáp ứng tiến độ thi
công.

\- Hệ thống điện cho thi công được thiết kế hợp lý có các hệ thống cầu
dao, aptomat bảo vệ quá tải hoặc sự cố. Cấp điện chiếu sáng phục vụ thi
công phải được thiết kế đúng, đủ công suất và phải dùng loại cáp bọc
không đứt gẫy, phải được treo cao trên các cột tạm chắc chắn. Tại các vị
trí đấu nối và vị trí đầu vào phụ tải thiết bị đều phải được dùng băng
keo cách điện bọc kín. Tại kho xăng dầu phải dùng hệ thống chiếu sáng
chống nổ có chụp bảo vệ.

\- Nghiêm cấm việc đun nấu, sử dụng điện và dùng điện đun nấu tại hiện
trường.

\- Các nội quy, quy định, các biển báo phải được thiết lập và niêm yết
tại các vị trí dễ thấy và dễ gây nên sự cố.

\- Nhà thầu có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra toàn, kiểm tra các dụng
cụ, phương tiện PCCC được trang bị.

*Đối với công tác an ninh khu vực:*

Nhà thầu cần xây dưng các nội quy, quy định về an ninh trật tự trong
công trường, có các bảng, biển nội quy rõ ràng, thưởng phạt nghiêm minh.
Tất cả cán bộ, công nhân tham gia thi công công trình đều phải được phổ
biến và nghiêm túc và tuân thủ tốt nội quy, quy định của công trường;

Nhà thầu phải có kế hoạch quản lý theo dõi quân số một cách chặt chẽ,
không để xảy ra tiêu cực xã hội như mất an ninh trật tự, cờ bạc, ma tuý,
mại dâm và bạo lực khác trên công trường.

**6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường**

1\. Tổng quát: trong thời gian thi công lắp đặt nhà thầu phải bảo quản
các công trình không để đọng rác rưởi, vật phế thải do các hoạt động thi
công gây ra. Khi hoàn thành công trình, mọi vật liệu thừa, rác, các dụng
cụ, thiết bị và máy móc phải được rời đi, mọi bề mặt nhìn thấy phải được
làm sạch và phải ở tình trạng sẵn sàng để được tiếp quản dưới sự chấp
thuận của Chủ đầu tư.

2\. Trong khi thi công, nhà thầu phải:

\- Thường xuyên thu dọn để đảm bảo cho công trình không bị ứ đọng các
đống phế thải, rác và các mảnh vụn do các hoạt động thi công ở hiện
trường gây ra, giữ gìn công trình luôn sạch sẽ, ngăn nắp.

\- Đảm bảo cho hệ thống thoát nước không có các mảnh đá hay các vật liệu
rời lấp kín và luôn ở trạng thái làm việc.

\- Khi cần thiết phải tiến hành tưới nước cho các vật liệu khô và rác để
chúng khỏi bị gió thổi bay đi.

\- Cung cấp các thùng chứa phế thải, rác và các mảnh vụn trong khi chờ
di chuyển ra khỏi công trường.

Nhà thầu sẽ không được:

\- Đổ các vật liệu thải, mảnh vụn và rác ra khỏi khu vực đổ rác đã được
chỉ định và phải tuân theo các điều lệ bảo vệ môi trường của Chính quyền
sở tại quy định.

\- Chôn rác, các vật liệu phế thải trong phạm vi công trường nếu không
được chấp thuận.

\- Đổ các phế thải dễ bay hơi như cồn, khoáng sản, dầu hoặc sơn vào các
rãnh nước mưa hoặc rãnh vệ sinh.

**7. Yêu cầu về an toàn lao động**

Mục tiêu hàng đầu của công trình an toàn này là hạn chế số vụ tai nạn và
mức độ thiệt hại cũng như bệnh tật cho nhà thầu, Kỹ sư và các cán bộ,
công nhân làm việc trong công trường, hạn chế thương vong cho những
người khác có thể bị ảnh hưởng do các hoạt động xây dựng gây nên. Nhà
thầu cần phải quan tâm tổ chức thực hiện các công tác sau:

**- Công tác an toàn lao động chung và xây dựng hệ thống kiểm tra công
tác an toàn**: CBCN toàn công trường cần được học tập an toàn lao động
theo các quy định của Chính phủ qui định về An toàn lao động - Vệ sinh
lao động; Những vấn đề cơ bản về công tác an toàn vệ sinh lao động; phổ
biến quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng; hướng dẫn xử lý khi xảy
ra mất an toàn .

Thành lập ban an toàn công trường, phân công nhiệm vụ cụ thể từng người
từ BCH công trường đến các tổ đội sản xuất.

**- Đối với người lao động**: Nhà thầu chịu trách nhiệm nộp đúng, đủ bảo
hiểm cho người lao động; nhân viên, công nhân được học về công tác an
toàn lao động một cách định kỳ. Trước khi triển khai thi công công trình
việc học được thực hiện với những yêu cầu chi tiết, cụ thể và phù hợp
với công trình; trang bị bảo hộ lao động cho người lao động như quần áo,
giầy, kính, mũ, găng tay. Yêu cầu bắt buộc tất cả các cán bộ công nhân
viên trên công trường phải đội mũ bảo hộ và đi giầy trong quá trình làm
việc. Trang bị dây đai an toàn cho từng người và dùng lưới an toàn cho
thi công trên cao và bên mặt ngoài công trình. Xây dựng các nội quy, quy
chế về công tác an toàn vệ sinh lao động phù hợp với yêu cầu của chủ đầu
tư, quy phạm an toàn lao động và được niêm yết công khai. Thường xuyên
đôn đốc kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nội quy về vệ
sinh, an toàn lao động.

**- Đối với thiết bị**: các thiết bị của nhà thầu huy động cho công
trình phải đảm bảo công suất, tính năng kỹ thuật phù hợp công việc và
phải đảm bảo an toàn vận hành một cách liên tục. Công tác kiểm tra, duy
tu, bảo dưỡng thiết bị phải được thực hiện trước khi đưa vào công
trình.Các quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh trước và sau mỗi ca làm
việc phải được thực hiện một cách nghiêm túc.

Các nội quy, quy trình vận hành thiết bị đảm bảo sự hoạt động của thiết
bị và các biện pháp thi công phải được nêu, niêm yết công khai.

Công nhân vận hành thiết bị đều phải được đào tạo cơ bản, có bằng cấp
chuyên môn và tay nghề cao, đáp ứng được mọi yêu cầu cầu pháp luật và
điều kiện cụ thể của công trường.

Các thiết bị điện hoặc sử dụng điện, ngoài các quy định đảm bảo vận hành
công tác an toàn phải được đặc biệt lưu ý đến các việc như các biển báo,
che chắn, làm tiếp đất \...vv. Những việc này cần được thực hiện một
cách nghiêm túc và phải có sự kiểm tra giám sát một cách thường xuyên,
chặt chẽ.

Các thiết bị phục vụ thi công và an toàn trong thi công phải được đáp
ứng một cách tốt nhất (hệ thống giàn giáo thi công, dây đai bảo hiểm,
kính hàn\...vv.)

**- Công tác sơ cấp cứu và đảm bảo vệ sinh:**

Trên công trường cần có bộ phận chuyên trách công tác sơ cấp cứu và đảm
bảo vệ sinh tại hiện trường; Các biện pháp và phác đồ sơ cấp cứu trong
các trường hợp phải được truyền đạt đến từng người lao động; Các phương
tiện và các phác đồ sơ cấp cứu ở công trường cần được trang bị đầy đủ
(túi, tủ thuốc, băng ca, nẹp\...vv).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5163 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 595 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13358 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15816 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây