Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng nhà văn hóa khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:48 16/10/2020
Số TBMT
20201009651-01
Công bố
08:47 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng hạ tầng nhà văn hóa khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Thi công xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng nhà văn hóa khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên
Chủ đầu tư
UBND phường Lam Sơn (Địa chỉ: Phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách phường (Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới phường Lam Sơn) và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng hạ tầng nhà văn hóa khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hưng Yên
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:26 12/10/2020
đến
09:30 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
14.000.000 VND
Bằng chữ
Mười bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng nhà văn hóa khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng nhà văn hóa khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CÀU YÈ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VÊ KỸ THUẬT
I. Giói thiệu về gói thầu
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng nhà văn hóa khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên.
- Tên công trình: Xây dựng hạ tầng nhà văn hóa khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên.
- Địa điểm xây dựng: Phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
- Chủ đầu tư: ủy ban nhân dân phường Lam Sơn.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực để quản lý dự án theo luật định.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách phường (Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới phường Lam Sơn) và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2021.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
+ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của ƯBND phường Lam Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng nhà văn hóa khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên;
+ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của ƯBND phường Lam Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng hạ tầng nhà văn hóa khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên.
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Thực hiện các công việc, hạng mục công việc của gói thầu thi công xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng nhà văn hóa khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và theo mô tả công việc mời thầu, khối lượng mời thầu (trong bảng chi tiết hạng mục xây lắp -Mầu số 01).
Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
1.1. Quy mô:
- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV;
* Hạng mục cổng, tường rào:
- Xây dựng 69,62 m tường rào hoa sắt và 42,47m tường rào đặc, đảm bảo an ninh và mỹ quan trong khu vực.
- Xây dựng 34,81 m kè chắn đất bằng đá hộc, phía trên kè lắp dựng hệ thống hàng rào dây xích mạ kẽm D10.
- Cổng: Xây dựng 01 cổng chính rộng 4m và 01 cổng phụ rộng l,5m, sử dụng cánh cổng mở quay bằng tổ hợp thép hộp. Trụ cổng ốp đá granit tự nhiên
83
màu sẫm.
* Hạng mục nhà vệ sinh: Xây dựng nhà vệ sinh với diện tích sử dụng khoảng 9,9 m2, diện tích mái khoảng 15,3 m2, sử dụng hệ thống móng băng BTCT, tường xây gạch không nung chịu lực, sàn bê tông cốt thép dày 10cm, sử dụng bê tông đá 1x2, mác 200#. Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng.
* Hạng mục sân, bồn cây, rãnh thoát nước:
Hoàn thiên hệ thống thoát nước, sân bê tông, bồn cây đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, tổ chức sự kiện văn hóa của cán bộ và nhân dân trong khu vực. Diện tích sân bê tông khoảng 914,7 m2.
1.2. Các giải pháp kỹ thuật chính
* Hạng mục cổng, tường rào:
- Xây dựng tường rào hoa sắt, chiều dài 69,62 m. Móng, thân tường rào xây bằng gạch không nung 6,5xl0,5x22cm, vữa XM mác 75#. Chân tường rào ốp gạch thẻ màu đỏ, hoa sắt tường rào sử dụng sắt vuông đặc, son màu xanh đen 3 nước, trụ tường rào trát bằng vữa XM mác 75#, quét vôi 3 nước.
- Xây dựng tường rào đặc, chiều dài khoảng 42,47 m. Móng, thân tường rào xây bằng gạch không nung 6,5x10,5x22 cm, vữa XM mác 75#, kết hợp với hệ giằng móng, giằng tường bằng BTCT, đá 1x2, mác 200#. Chân tường rào ốp gạch thẻ màu đỏ, thân tường rào trát bằng vữa XM mác 75#, quét vôi 3 nước.
- Xây dựng kè chắn đất bằng đá hộc, vữa XM mác 100#, chiều dài 34,81m, Móng kè gia cố bằng cọc tre D6-8cm, dài 2,5m, mật độ 25 cọc/ m2. Giằng mặt kè bằng dầm BTCT kích thước 220x250mm, đá 1x2, mác 200#, phía trên kè lắp dựng hàng rào dây xích mạ kẽm D10, trụ thép mạ kẽm D90x2,5.
- Xây dựng cổng tường rào rộng 4m, cổng phụ rộng 1,5m, sử dụng cánh cổng mở quay bằng tổ hợp thép hộp H80x40x3, sắt vuông đặc 18x18, 14x14, sơn 3 nước (01 nước sơn chống gỉ, 02 nước sơn phủ màu xanh đen). Trụ cổng ốp đá granit tự nhiên màu sẫm.
* Hạng mục nhà vệ sinh:
- Xây dựng nhà vệ sinh với diện tích sàn khoảng 9,9 m2, diện tích mái khoảng 15,3 m2, gồm 01 khu vệ sinh nam và 01 khu vệ sinh nữ, bố trí thiết bị vệ sinh, hệ thống điện, cấp, thoát nước đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ.
- Móng nhà vệ sinh sử dụng móng băng BTCT, đá 1x2, mác 200#.
- Nền nhà vệ sinh lát gạch Ceramic chống trơn kích thước 300x300mm, lót nền bằng bê tông đá 4x6, mác 100#, dày 10cm.
- Tường cổ móng, tường nhà vệ sinh xây gạch không nung 6,5xl0,5x22cm, vữa XM mác 75#, sàn mái BTCT dày 10cm, sử dụng bê tông đá 1x2, mác 200#.
- Tường ngoài trát vữa XM mác 75#, quét vôi 3 nước.
- Tường trong ốp gạch Ceramic 300x450mm, cao 2,2m, phía trên tường ốp trát vữa XM mác 75#, quét vôi 3 nước.
- Trần trát vữa XM mác 75#, quét vôi 3 nước màu trắng. Phía trên mái có
84
láng vữa XM mác 100#, đánh màu, tạo dốc dày TB 3cm.
- Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa nhựa có lõi thép gia cường UPVC, sử dụng kính trắng dày 6,38mm. Cửa thông phòng sử dụng kính mờ dày 6,38mm.
* Hạng mục sân, bồn cây, rãnh thoát nước:
- Xây dựng 48,lm rãnh, bề rộng lòng rãnh 30cm. Đáy rãnh đổ bê tông lót đá 4x6, mác 100#, dày 10cm, có láng vữa XM mác 100# tạo dốc về phía hố ga dày TB 3cm. Tường rãnh xây bằng gạch không nung 6,5xl0,5x22cm, dày 22cm, vữa XM mác 75#. Thành trong rãnh trát vữa XM mác 75#. Mặt rãnh đậy bằng tấm đan BTCT đá 1x2, mác 200#, dày 10cm.
- Xây dựng bồn cây, hố trồng cây kích thước trong bồn l,2xl,2m. Tường bồn cây xây gạch không nung 6,5xl0,5x22cm, vữa XM mác 75#. Thành, mặt bồn cây lát gạch thẻ màu đỏ. Đắp đất màu trồng cây các bồn cây.
- Cày xới, lu lèn mặt sân hiện trạng, lát gạch tezzaro 400x400 nền sân, diện tích khoảng 914,7 m2, tạo dốc về phía rãnh thoát nước, độ dốc 1%. Kết cấu mặt sân bao gồm: Lớp gạch lát tezzaro 400x400, 01 lớp vữa lót VXM mác 75#, dày TB 3cm, 01 lớp bê tông đá 2x4, mác 200, dày 10cm, 01 lớp nilon trải nền sân. Be mặt sân bê tông có cắt khe co giãn kích thước 2x4.
2. Thòi hạn hoàn thành: 180 ngày.
3. Thòi gian bảo hành: 12 tháng.
II. Yêu cầu về tiến đô thưc hiên:
• • •
- Thời gian từ khi bàn giao mặt bằng thi công công trình đến khi hoàn thành công trình là 180 ngày.
- Yêu cầu Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công cho các nội dung công việc theo yêu cầu của E-HSMT.
III. Yêu cầu về kỹ thuậưchỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
- Nghị định số 46/2015/NĐ -CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Các tiêu chuẩn thi công:
+ Tổ chức thi công: TCVN 4055-2012.
+ Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép: TCVN 9115-2012.
+ Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng: TCVN 936-2012.
+ Nghiệm thu công trình xây dựng: TCVN 371-2006.
+ Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4447-2012.
+ Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4085-1985.
+ Lớp CPĐD trong kết cấu áo đường ô tô, vật liệu, thi công và nghiệm thu: TCVN 8859- 2011.
+ Hệ thống tiêu chuẩn ATLĐ - Qui định cơ bản: TCVN 2287-1978.
85
- Các Quy chuẩn, TCVN, quy trình, quy phạm khác hiện hành.
- Tuân theo kỹ thuật thi công, giám sát trong phần yêu cầu kỹ thuật.
2. Yêu cầu về tỗ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a. Yêu cầu chung:
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng Hồ sơ TKBVTC và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
- Neu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xẩy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong Hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.
- Giám sát, theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.
- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của Nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi vi phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và thay thế ngay khi có yêu cầu.
- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng những phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ Hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
86
b. Giám sát thi công:
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám kỹ thuật công trình trong công tác trên.
- Toàn bộ vật liệu, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có biên bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.
- Khi phát hiện những bất họp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế hoặc Chủ đầu tư để có biện pháp xử lý.
- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được Tổ chức thiết kế, Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.
- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất do phục hồi công trình do Nhà thầu chịu.
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và Chủ đầu tư trong những trường hợp sau:
+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của HSMT, Hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư để TVGS chấp thuận. Mọi vật tư đưa vào công trình không có sự đồng ý của TVGS thì khổng được thanh toán.
- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian và sản cuối cùng.
- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần thiết trong Hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình, số lượng, chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù hợp vợi các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù họp về chất lượng công trình xây dựng.
- Các tiêu chuẩn áp dụng đối với vật liệu:
+ Xi măng pooclăng - yêu cầu kỹ thuật: TCVN 2682-2009.
+ Xi măng pooclăng hỗn họp - yêu cầu kỹ thuật: TCVN 6260-2009.
+ Cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570-2006.
+ Cốt liệu dùng cho bể tông và vữa: TCVN 7572-2006.
87
+ Đá dăm - Cỡ đá 1x2, 2x4 theo TCVN 7570-2006
+ Cát vàng, cát đen - Theo TCVN 337-346-86 và TCVN 7570-2006
+ Thép xây dựng - Theo TCVN 1651-2008
+ Gạch xây - Theo TCVN 1451-1998 và TCVN 6477-2011
+ Thép hình - Theo TCVN 7571-2017
+ Lớp CPĐD trong kết cấu áo đường ô tô, vật liệu, thi công và nghiệm thu: TCVN 8859 - 2011.
+ Nhựa đường đặc - TCVN 8816-2011.
+ Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật: TCVN 4506:2012.
+ Các loại vật liệu khác theo quy định hiện hành.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc bảo hiểm, độ an toàn của các thiết bị tham gia thi công và chịu trách nhiệm toàn bộ về những bất lợi do các thiết bị này gây ra.
- Các máy thi công, thiết bị thi công phải được tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào thi công công trình.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
- Theo các quy trình, quy phạm hiện hành.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
- Theo các quy trình, quy phạm hiện hành.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
- Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
- Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
88
- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận.
- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
- Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động .
- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đông thời chịu trách nhiệm khăc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công công trình ngay sau khi họp đồng được ký kết, các thiết bị phải được huy động kịp thời đảm bảo theo tiến độ thi công; các thiết bị khác phục vụ thi công cũng phải đảm bảo tính sẵn sàng huy động.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công các hạng mục, công việc:
- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công và biện pháp thi công cho các hạng mục phù họp với gói thầu và quy định hiện hành, không vượt thời gian quy định.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải lập Ban điều hành công trường, trong đó các thành phần tham gia có đủ tư cách theo qui định như Chỉ huy trưởng công trường, cán bộ giám sát hiện trường, cán bộ kỹ thuật,....
Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý giám sát chất lượng phù họp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng theo đúng quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
III. Bản vẽ:
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-ƯBND ngày 21/9/2020 của UBND phường Lam Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế
89
- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng nhà văn hóa khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên kèm theo E-HSMT này (hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDFAVord/CAD được đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống).
90

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5004 dự án đang đợi nhà thầu
  • 578 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 595 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13689 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15647 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây