Thông báo mời thầu

Tư vấn giám sát thi công xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:34 16/10/2020
Số TBMT
20201041326-00
Công bố
08:24 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Lắp hệ thống đèn chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã ba giao đường ĐT749B) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba giao đường ĐH702)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn giám sát thi công xây lắp
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Dầu Tiếng; Địa chỉ: Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020 - 2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lắp hệ thống đèn chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã ba giao đường ĐT749B) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba giao đường ĐH702)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Dương

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:24 16/10/2020
đến
09:00 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn giám sát thi công xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 35

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E - HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành như
sau:
Nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng) hạng III trở lên. Nhà thầu nộp kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng.
Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu về năng lực hoạt động xây dựng nêu trên.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Nhà thầu nộp kèm bản sao được chứng thực các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ để đối chiếu nếu được mời vào thương thảo hợp đồng.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.
1. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm điểm với thang điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:
STT nn* ■'V 1 Ẩ r 1 • r Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Điểm yêu cầu tối thiểu
1 Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu 20 14
1.1 Kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự (Tương tự về bản chất và độ phức tạp, về quy mô) Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Hợp đồng tư vấn. 14 9,8
Công trình: Lắp hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã
ba giao đường ĐT749b) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba
giao đường ĐH702) Trang 1
E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư. 3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình. Ghi chú: - Đối với Các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện được kê khai theo mẫu số 03 nhà thầu lưu ý chỉ kê khai các gói thầu tương tự đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu nhận thấy các gói thầu không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì không kê khai vào mẫu này, các gói thầu nhà thầu kê khai cần gửi kèm các tài liệu chứng minh theo yêu cầu. - Nếu nhà thầu kê khai bất kì gói thầu nào mà không có tài liệu chứng minh khi bên mời thầu làm rõ mà không cung cấp được thì sẽ bị đánh giá là gian lận theo như quy định của pháp luật.
1.1.1 Tương tự về bản chất và độ phức tạp Đã thực hiện hoàn thành đạt chất lượng theo yêu cầu công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (loại công trình chiếu sáng công cộng) hoặc công trình giao thông (có hệ thống chiếu sáng công cộng) trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): - Từ 03 công trình trở lên (100% điểm): 7 điểm. - 02 công trình (85% điểm): 5,95 điểm. - 01 công trình (70% điểm): 4,9 điểm. - Dưới 01 công trình: 0 điểm. Ghi chú: Đối với liên danh dự thầu đánh giá dựa trên năng lực tổng các thành viên trong liên danh (cộng gộp mỗi hợp đồng của các thành viên trong liên danh nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu thì được xem là 01 hợp đồng tương tự) và từng thành viên liên danh phải đáp ứng tương ứng với phần công việc đảm nhận. 7
1.1.2 Tương tự về quy mô Đã thực hiện hoàn thành đạt chất lượng theo yêu cầu công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (loại công trình chiếu sáng công cộng) hoặc công trình giao thông (có hệ thống chiếu sáng công cộng) trong vòng 03 năm trở lại đây và có giá trị hợp đồng tư vấn giám sát > 123.000.000 VND (Một trăm hai mươi ba triệu đồng): 7
Công trình: Lắp hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã
ba giao đường ĐT749b) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba
giao đường ĐH702) Trang 2
E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
- Từ 03 hợp đồng trở lên (100% điểm): 7 điểm. - 02 hợp đồng (85% điểm): 5,95 điểm - 01 hợp đồng (70% điểm): 4,9 điểm. - Dưới 01 hợp đồng (0% điểm): 0 điểm. Ghi chú: Đối với liên danh dự thầu đánh giá dựa trên năng lực tổng các thành viên trong liên danh (cộng gộp mỗi hợp đồng của các thành viên trong liên danh nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu thì được xem là 01 họp đồng tương tự) và từng thành viên liên danh hợp đồng phải đáp ứng tương ứng với phần công việc đảm nhận.
1.2 Số năm nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn có liên quan đến công việc tham dự trong gói thầu tính đến thời điểm đóng thầu: - Số năm kinh nghiệm: > 07 năm (100% điểm): 6 điểm. - Số năm kinh nghiệm: > 05 năm đến < 07 năm (85% điểm): 5,1 điểm. - Số năm kinh nghiệm: < 05 năm (70% điểm): 4,2 điểm. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực): Giấy chứng nhận đăng kỷ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức không có đăng kỷ kinh doanh để xác định số năm kinh nghiệm. Đối với liên danh dự thầu: Số năm kinh nghiệm đã thực hiện công tác tư vấn của liên danh được tính theo nhà thầu có số năm kinh nghiệm thấp nhất trong liên danh. 6 4,2
2 Giải pháp và phương pháp luận 30 21
2.1 Hiểu rõ mục đích gói thầu 5 3,5
a Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự án và mục đích của gói thầu nêu trong điều khoản tham chiếu. - Đầy đủ chi tiết, đạt yêu cầu (100% điểm): 3 điểm. - Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 2,4 điểm. - Tương đối đầy đủ, chưa chi tiết (60%): 1,8 điểm. 3
Công trình: Lắp hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã
ba giao đường ĐT749b) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba
giao đường ĐH702) Trang 3
E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
b Nêu rõ phạm vi công việc và trách nhiệm của nhà thầu tư vấn. - Đầy đủ chi tiết, đạt yêu cầu (100% điểm): 2 điểm. - Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 1,6 điểm. - Tương đối đầy đủ, chưa chi tiết (60%): 1,2 điểm. 2
2.2 Cách tiếp cận và phương pháp luận. 5 3,5
a Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân công cho từng chuyên gia tư vấn giám sát đề xuất cho dự án. - Đầy đủ chi tiết, đạt yêu cầu (100% điểm): 2 điểm. - Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 1,6 điểm. - Đầy đủ nhưng chưa chi tiết (60% điểm): 1,2 điểm. 2
b Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ. - Đầy đủ, chi tiết, đạt yêu cầu (100% điểm): 1,5 điểm. - Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 1,2 điểm. - Tương đối đầy đủ, chưa chi tiết (60% điểm): 0,9 điểm. 1,5
c Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện tốt được công việc (đặc biệt là những công việc mang tính đặc thù của dự án). - Đầy đủ, chi tiết, đạt yêu cầu (100% điểm): 1,5 điểm. - Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 1,2 điểm. - Tương đối đầy đủ, chưa chi tiết (60% điểm): 0,9 điểm. 1,5
2.3 Biện pháp cải tiến sáng tạo nâng cao chất lượng - Có nêu sáng kiến, đề xuất kỹ thuật nâng cao chất lượng hợp lý, khả thi (100% điểm): 2 điểm. - Có nêu sáng kiến, đề xuất kỹ thuật nâng cao chất lượng cơ bản khả thi (80% điểm): 1,6 điểm. - Có nêu sáng kiến và đề xuất tuy nhiên tính khả thi chưa rõ ràng (60% điểm): 1,2 điểm. 2 1,4
2.4 Cách trình bày hồ sơ dự thầu 2 1,4
Công trình: Lắp hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã
ba giao đường ĐT749b) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba
giao đường ĐH702) Trang 4
E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
- Trình bày khoa học, logic, dễ đọc dễ theo dõi, đúng theo mẫu quy định (100% điểm): 2 điểm. - Trình bày khoa học, đúng theo mẫu quy định nhưng hơi khó đọc, khó theo dõi (80% điểm): 1,6 điểm. - Trình bày không khoa học, không logic, khó theo dõi, không đúng theo mẫu quy định, đính kèm các tài liệu không liên quan đến yêu cầu của hồ sơ mời thầu (60% điểm): 1,2 điểm.
2.5 Kế hoạch triển khai 7 4,9
a Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để thực hiện dự án. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng. - Đầy đủ, rõ ràng, phù hợp (100% điểm): 3 điểm. - Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 2,4 điểm. - Tương đối đầy đủ, chưa chi tiết (60% điểm): 1,8 điểm. 3
b Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến. - Phù hợp hoàn toàn (100% điểm): 2 điểm. - Cơ bản phù hợp (80% điểm): 1,6 điểm. - Còn có chỗ chưa hợp lý (60% điểm): 1,2 điểm. 2
c Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo. - Đầy đủ, rõ ràng, hợp lý (100% điểm): 2 điểm. - Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 1,6 điểm. - Đầy đủ nhưng chưa chi tiết (60% điểm): 1,2 điểm. 2
2.6 Bố trí nhân sự hợp lý 6 4,2
a Nhân sự được bố trí theo đầy đủ hợp lý. - Bố trí đầy đủ, hợp lý hoàn toàn (100% điểm): 2 điểm. - Bố trí đầy đủ, căn bản hợp lý (80% điểm): 1,6 điểm. - Bố trí không đầy đủ, còn thiếu sót (0% điểm): 0 điểm. 2
Công trình: Lắp hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã
ba giao đường ĐT749b) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba
giao đường ĐH702) Trang 5
E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
b Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp với kế hoạch triển khai. - Phù hợp hoàn toàn (100% điểm): 2 điểm. - Cơ bản phù hợp (80% điểm): 1,6 điểm. - Còn có chỗ chưa hợp lý (60% điểm): 1,2 điểm. 2
c Biểu đồ nhân sự dự kiến phải phù hợp với các nhiệm vụ đưa ra trong chương trình làm việc và hiệu quả đạt được trong sử dụng nhân sự. - Phù hợp hoàn toàn (100% điểm): 2 điểm. - Cơ bản phù hợp (80% điểm): 1,6 điểm. - Còn có chỗ chưa hợp lý (60% điểm): 1,2 điểm. 2
2.7 Phương tiện, điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, các máy móc thiết bị phục vụ công tác tư vấn. - Nhà thầu có liệt kê và chứng minh sở hữu hoặc thuê mướn phương tiện làm việc như các máy móc, thiết bị phục vụ công tác tư vấn (máy vi tính, máy in, máy photo, phương tiện đi lại...) (100% điểm): 3 điểm. - Nhà thầu có liệt kê và chứng minh sở hữu hoặc thuê mướn các phương tiện làm việc như các máy móc, thiết bị phục vụ công tác tư vấn (máy vi tính, máy in, máy photo, phương tiện đi lại...) nhưng chưa đầy đủ (80% điểm): 2,4 điểm. - Nhà thầu không liệt kê phương tiện làm việc như các máy móc, thiết bị phục vụ công tác tư vấn (máy vi tính, máy in, máy photo, phương tiện đi lại...) nhưng có tài liệu chứng minh sở hữu hoặc thuê mướn, hoặc có liệt kê phương tiện làm việc nhưng không có tài liệu chứng minh sở hữu hoặc thuê mướn (60% điểm): 1,8 điểm. - Nhà thầu không liệt kê và không chứng minh sở hữu hoặc thuê mướn phương tiện làm việc như các máy móc, thiết bị phục vụ công tác tư vấn (máy vi tính, máy in, máy photo, phương tiện đi lại...): 0 điểm. 3 2,1
3 Nhân sự Đối với liên danh dự thầu: Nhân sự của liên danh được tính là tổng nhân sự của các thành viên trong liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng 50 35
Công trình: Lắp hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã
ba giao đường ĐT749b) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba
giao đường ĐH702) Trang 6
E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
năng lực nhân sự đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh. Ghi chú: - Đối với các kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc để chứng minh khả năng thực hiện nhiệm vụ của nhân sự tại mẫu 06 nhà thầu lưu ý chỉ kê khai các gói thầu hay dự án nhân sự từng đảm nhận đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu nhận thấy các gói thầu không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì không kê khai vào mẫu này, các dự án hay gói thầu nhà thầu kê khai cần gửi kèm các tài liệu chứng minh theo yêu cầu. - Nếu nhà thầu kê khai bất kì gói thầu hay dự án nào nhân sự từng đảm nhận mà không có tài liệu chứng minh khi bên mời thầu làm rõ mà không cung cấp được thì sẽ bị đánh giá là gian lận theo như quy định của pháp luật.
3.1 Tư vấn giám sát trưởng (01 người); Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện; Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng) hoặc giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình hạng III trở lên. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. 2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu. 3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhận sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu. 14 9,8
a Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng thầu). - Số năm kinh nghiệm > 10 năm (100% điểm): 5 điểm. - Số năm kinh nghiệm từ 07 năm đến dưới 10 năm (85% điểm): 4,25 điểm. - Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (70% điểm): 3,5 điểm. - Số năm kinh nghiệm dưới 05 năm: 0 điểm. 6
b Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình): 8
Công trình: Lắp hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã
ba giao đường ĐT749b) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba
giao đường ĐH702) Trang 7
E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
Đã từng làm tư vấn giám sát trưởng thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (loại công trình chiếu sáng công cộng) hoặc công trình giao thông (có hệ thống chiếu sáng công cộng) trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): - Từ 03 công trình trở lên (100% điểm): 7 điểm. - 02 công trình (85% điểm): 5,95 điểm. - 01 công trình (70% điểm): 4,9 điểm. - Dưới 01 công trình: 0 điểm. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự: 1. Hợp đồng tư vấn. 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư. 3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình. 4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ. 5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư.
3.2 Cán bộ giám sát thi công xây dựng phần điện (01 người): Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện; Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng) hoặc giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình hạng III trở lên. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. 2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu. 3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhận sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu. Nhà thầu đề xuất đủ 02 nhân sự đáp ứng yêu cầu mới được chấm điểm. Điểm đánh giá sẽ được tính bằng trung bình cộng của các nhân sự đề xuất. 12 8,4
a Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng thầu). - Số năm kinh nghiệm > 07 năm (100% điểm): 8 điểm. 5
Công trình: Lắp hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã
ba giao đường ĐT749b) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba
giao đường ĐH702) Trang 8
E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
- Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm): 6,8 điểm. - Số năm kinh nghiệm từ 03 năm đến dưới 05 năm (70% điểm): 5,6 điểm. - Số năm kinh nghiệm dưới 03 năm: 0 điểm.
b Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình): Đã từng làm công tác giám sát thi công hạng mục điện chiếu sáng khi thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc công trình giao thông (có hệ thống chiếu sáng công cộng) trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu: - Từ 03 công trình trở lên (100% điểm): 10 điểm. - 02 công trình (85% điểm): 8,5 điểm. - 01 công trình (70% điểm): 7 điểm. - Dưới 01 công trình: 0 điểm. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự: 1. Hợp đồng tư vấn. 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư. 3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình. 4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ. 5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư. 7
3.3 Cán bộ giám sát an toàn lao động và vệ sinh moi trường (01 người): Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành bảo hộ lao động. Có chứng nhận đào tạo An toàn phòng cháy chữa cháy. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. 2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu. 3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhận sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu. 12 8,4
Công trình: Lắp hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã
ba giao đường ĐT749b) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba
giao đường ĐH702) Trang 9
E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
a Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng thầu). - Số năm kinh nghiệm > 07 năm (100% điểm): 4 điểm. - Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm): 3,4 điểm. - Số năm kinh nghiệm từ 03 năm đến dưới 05 năm (70% điểm): 2,8 điểm. - Số năm kinh nghiệm dưới 03 năm: 0 điểm. 5
b Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình): Đã từng làm công tác giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc công trình giao thông (có hệ thống chiếu sáng công cộng) trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): - Từ 03 công trình trở lên (100% điểm): 6 điểm. - 02 công trình (85% điểm): 5,1 điểm. - 01 công trình (70% điểm): 4,2 điểm. - Dưới 01 công trình: 0 điểm. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự: 1. Hợp đồng tư vấn. 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư. 3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình. 4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ. 5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư. 7
3.4 Cán bộ phụ trách giám sát khối lượng, thanh toán (01 người): Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành kinh tế xây dựng hoặc chuyên ngành điện; Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III trở lên. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh: 1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. 2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu. 3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa thuận của nhận sự với nhà thầu về việc tham gia 12 8,4
Công trình: Lắp hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã
ba giao đường ĐT749b) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba
giao đường ĐH702) Trang 10
E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.
a Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng thầu). - Số năm kinh nghiệm > 07 năm (100% điểm): 4 điểm. - Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm): 3,4 điểm. - Số năm kinh nghiệm từ 03 năm đến dưới 05 năm (70% điểm): 2,8 điểm. - Số năm kinh nghiệm dưới 03 năm: 0 điểm. 5
b Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình): Đã từng làm công tác giám sát khối lượng, thanh toán khi thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc công trình giao thông (có hệ thống chiếu sáng công cộng) trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): - Từ 03 công trình trở lên (100% điểm): 6 điểm. - 02 công trình (85% điểm): 5,1 điểm. - 01 công trình (70% điểm): 4,2 điểm. - Dưới 01 công trình: 0 điểm. Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự: 1. Hợp đồng tư vấn. 2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư. 3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình. 4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ. 5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư. 7
Tổng cộng (100 điểm) 100 70
Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
Các văn bằng chứng chỉ đều phải còn hiệu lực mới được chấp nhận.
Để đảm bảo chất lượng nhân sự chủ chốt chỉ được đảm nhiệm 01 nhiệm vụ trong gói thầu.
Công trình: Lắp hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã
ba giao đường ĐT749b) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba
giao đường ĐH702) Trang 11
E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
Nhà thầu phải chuẩn bị bản chụp được chứng thực các tài liệu yêu cầu bên trên để phục vụ công tác đối chiếu trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu được mời vào thương thảo).
Đối với các tài liệu chứng minh loại và cấp công trình là quyết định phê duyệt dự án hay phê duyệt thiết kế nhà thầu có thể gửi kèm E-HSDT bản scan từ bản sao, cũng như không yêu cầu phải chứng thực khi cung cấp tài liệu đối chiếu nếu nhà thầu không thể xin được bản gốc từ cơ quan có thẩm quyền (tuy nhiên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của mình).
E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn thuộc phần kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự cũng như không đáp ứng điểm tối thiểu chung đều được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
E-HSDT có điểm ^ kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Sử dụng thang điểm 100. Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như
sau:
Gthấp nhất x 100
Điểm giáđang xét = ----------------------
Gđang xét
Trong đó:
+ Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
+ Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
+ Gđang xét : Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang
xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 70%; + G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 30%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ
nhất.
Công trình: Lắp hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã
ba giao đường ĐT749b) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba
giao đường ĐH702) Trang 12
E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
Công trình: Lắp hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT744 (đoạn từ ngã ba nhà máy nước Định Thành đến ngã ba giao đường ĐT749b) và tuyến đường ĐH710 xã Định Thành (đoạn từ ngã ba nhà máy nước đến ngã ba giao đường ĐH702) Trang 13

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4895 dự án đang đợi nhà thầu
  • 580 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 667 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13222 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15320 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây