Thông báo mời thầu

Gói thầu 27/20 Cung cấp 150 tấn hạt nhựa PP tạo sợi

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:21 16/10/2020
Số TBMT
20201041712-00
Công bố
08:18 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Gói thầu 27/20 Cung cấp 150 tấn hạt nhựa PP tạo sợi
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu 27/20 Cung cấp 150 tấn hạt nhựa PP tạo sợi
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn sản xuất của Công ty
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Gói thầu 27/20 Cung cấp 150 tấn hạt nhựa PP tạo sợi
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
08:18 16/10/2020
đến
08:30 23/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 23/10/2020
Mở thầu tại
Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn: Km2 đường Văn Cao, xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
60.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu 27/20 Cung cấp 150 tấn hạt nhựa PP tạo sợi". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu 27/20 Cung cấp 150 tấn hạt nhựa PP tạo sợi" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 10

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

GÓI THẦU 27/20 CUNG CẤP 150 TẤN HẠT NHỰA pp TẠO SỢI
TÔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BUT SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phức
Số: 365/20/QĐ-BBS Nam Định, ngày 16 tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Hồ sơ yêu cầu
Gói thầu : 27/20 Cung cấp 150 tấn hạt nhựa pp tạo sọi Dự án : Mua sắm yật tư thường xuyên phục yụ sản xuất
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỎ PHÀN VTCEM BAO BÌ BÚT SƠN
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được thông qua ngày 26/11/2013; Nghị định sổ 63/2014/NĐ - CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật Đấu Thầu; Thông tư số 27/2015/TT-BKH ngày 16/6/2015 quy định chỉ tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; Thông tư sỗ 19/2015/TT-BKH ngày 27/11/2015 quy định chi tiết ỉập báo cảo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn thầu;
- Căn cứ quyết định số 363/20/QĐ-BBS ngày 15/10/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu gói thầu 27/20;
- Căn cứ báo cáo thẩm định Hồ sơ yêu cầu gói thầu 27/20 Cung cấp 150 tấn hạt nhựa pp tạo sợi, của Tỏ thẩm định thầu ngày 15/10/2020.
QƯYÉT ĐỊNH:
Điều I: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu “27/2Ớ Cung cấp 150 tấn hạt nhựa pp tạo sợi” của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn.
(Kèm theo QĐ này là Hồ sơ yêu cầu gói thầu 27/20 Cung cấp 150 tấn hạt nhựa pp tạo sợi)
Điều II: Ban giám đốc, tổ thẩm định thầu, tổ xét thầu, trưởng các đơn vị, các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi gửi:
- Như điều 2;
- Lưu VT, GT.
GIÁM ĐỐC
trần ngọc hưng

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5217 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 56 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12636 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây