Thông báo mời thầu

Hỗn hợp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:17 16/10/2020
Số TBMT
20201041676-00
Công bố
08:12 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hỗn hợp
Tên dự án
Xây dựng ĐZ và TBA để CQT, giảm tổn thất và cải thiện chất lượng điện áp lưới điện khu vực ĐL Như Xuân, Như Thanh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Hỗn hợp
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
TDTM KHCB
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng ĐZ và TBA để CQT, giảm tổn thất và cải thiện chất lượng điện áp lưới điện khu vực ĐL Như Xuân, Như Thanh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
08:12 16/10/2020
đến
10:00 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Phòng họp C- tầng 5 - Công ty Điện lực Thanh Hóa, 96 Triệu Quốc Đạt, Điện Biên, TP Thanh Hóa
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
120.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Hỗn hợp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Hỗn hợp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 25

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ
Số: 2736/QĐ-PCTH
Số:
/QĐ-PCTH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá,
Hóa, ngày
10 nămnăm
2020
Thanh
ngày 15 tháng
tháng
2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Gói thầu: Hỗn hợp
Thuộc dự án: Xây dựng đường dây và TBA để CQT, giảm tổn thất và cải
thiện chất lượng điện áp lưới điện khu vực ĐL Như Xuân, Như Thanh.
GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ
Căn cứ Quyết định số 489 NL /TCCB-LĐ ngày 30 tháng 6 năm 1993 của Bộ Năng
lượng V/v Thành lập Điện lực Thanh Hoá; Quyết định số 223 /QĐ-EVN ngày 14/4/2010
của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc
Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-EVN ngày 24/5/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt
Nam V/v Ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện
lực Quốc gia Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 2687/QĐ-PCTH ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Công ty
Điện lực Thanh Hóa Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc các dự án:
Xây dựng đường dây và TBA để CQT, giảm tổn thất và cải thiện chất lượng điện áp lưới
điện khu vực ĐL Như Xuân, Như Thanh;
Căn cứ HSMT gói thầu: “Hỗn hợp” thuộc dự án: Xây dựng đường dây và TBA để
CQT, giảm tổn thất và cải thiện chất lượng điện áp lưới điện khu vực ĐL Như Xuân, Như
Thanh;
Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng QLĐT - Công ty Điện lực Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: “Hỗn hợp” thuộc dự án: Xây dựng
đường dây và TBA để CQT, giảm tổn thất và cải thiện chất lượng điện áp lưới điện khu
vực ĐL Như Xuân, Như Thanh, với các nội dung chính sau:
1. Biên chế Hồ sơ mời thầu: Theo như quy định tại Thông tư số 03/2015/TTBKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư.
( Nội dung chi tiết theo HSMT đơn vị quản lý lập và đã được thẩm định ).
2. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
3. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
4. Phạm vi công việc của gói thầu:
Chi tiết theo bảng tiên lượng của HSMT.
5. Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: 60 ngày.
1

6. Bảo lãnh dự thầu: 120.000.000 .
7. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT: 10 ngày.
8. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 70 ngày.
9. Giá bán một bộ Hồ sơ thầu: 02 triệu đồng.
Điều 2. Giao ông Tổ trưởng Tổ CGXT tổ chức đấu thầu tuân thủ theo yêu cầu của
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng
Công ty Điện lực miền Bắc.
Điều 3. Các Ông Phó Giám đốc, trưởng phòng, ban có liên quan căn cứ chức năng
nhiệm vụ thi hành quyết định./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- EVNNPC (B/c);
- Như điều 2, 3;
- Ban QLDA (10 bản)
- Lưu: Vp, QLĐT.

Nghiêm Đình Sơn

2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5018 dự án đang đợi nhà thầu
  • 596 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 622 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13603 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15652 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây