Thông báo mời thầu

Chỉnh lý tài liệu (bao gồm chi phí nhân công và vật tư văn phòng phẩm) tại UBND phường Tân Tạo A

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 04:22 16/10/2020
Số TBMT
20201041539-00
Công bố
04:22 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Chỉnh lý tài liệu (bao gồm chi phí nhân công và vật tư văn phòng phẩm) tại UBND phường Tân Tạo A
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Chỉnh lý tài liệu (bao gồm chi phí nhân công và vật tư văn phòng phẩm) tại UBND phường Tân Tạo A
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách Phường
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Chỉnh lý tài liệu (bao gồm chi phí nhân công và vật tư văn phòng phẩm) tại UBND phường Tân Tạo A
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
04:22 16/10/2020
đến
09:00 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chỉnh lý tài liệu (bao gồm chi phí nhân công và vật tư văn phòng phẩm) tại UBND phường Tân Tạo A". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chỉnh lý tài liệu (bao gồm chi phí nhân công và vật tư văn phòng phẩm) tại UBND phường Tân Tạo A" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 36

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu (bao gồm chi phí nhân công và vật tư văn
phòng phẩm) tại UBND phường Tân Tạo A .
- Chủ đầu tư: Ủy Ban Nhân Dân Phường Tân Tạo A.
- Nguồn vốn: Ngân sách phường.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Nội dung đánh giá

Sử dụng
tiêu
chí
Đạt,
Không đạt

1. Kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh lý tài liệu lưu trữ
≥ 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
Đạt
chỉnh lý tài liệu lưu trữ.
< 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
Không đạt
chỉnh lý tài liệu lưu trữ.
Trong trường hợp liên danh, kinh nghiệm của liên danh được tính tương ứng cho
thành viên liên danh có số năm kinh nghiệm thấp nhất.
2. Giải pháp và phương pháp luận
Hiểu rõ về gói thầu và trình bày chi
Đạt
tiết về từng vấn đề.
2.1. Hiểu rõ mục đích gói
Không trình bày hiểu biết về gói thầu
thầu
hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc Không đạt
thiếu nội dung cơ bản.
Trình bày một cách rõ ràng chi tiết,
Đạt
phù hợp với phạm vi cung cấp dịch vụ.
2.2. Cách tiếp cận và
Không trình bày hoặc có trình bày
phương pháp luận
nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản Không đạt
so với điều khoản tham chiếu.
Có đưa ra kế hoạch triển khai các
nhiệm vụ một cách khoa học, hợp lý,
2.3. Kế hoạch triển khai
trình bày một cách rõ ràng chi tiết về Đạt
từng mốc thời gian cho từng nhiệm vụ
chỉnh lý hồ sơ.
Kinh nghiệm trong lĩnh vực
chỉnh lý tài liệu lưu trữ
(Căn cứ vào giấy phép
đăng ký kinh doanh)

71

2.4. Kế hoạch triển khai
phòng chống dịch bệnh

Không trình bày hoặc có trình bày
nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản, Không đạt
kế hoạch triển khai không hợp lý.
Có phương án kế hoạch và các tiêu chí
đảm bảo an toàn về phòng chống dịch
bệnh về rủi ro lây nhiễm do virus khi triển Đạt
khai dự án hợp lý, khoa học
Không trình bày hoặc có trình bày nhưng
sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản, kế
hoạch và nhất là các tiêu chí đảm bảo an Không đạt
toàn về phòng chống dịch bệnh về rủi ro
lây nhiễm do virus.
Có phương án kế hoạch triển khai bảo
đảm an toàn tài liệu và bảo mật thông tin Đạt
dữ liệu tuyệt đối

2.5. Kế hoạch triển khai
bảo đảm an toàn và bảo mật Không trình bày hoặc có trình bày kế
hoạch triển khai mà không bảo đảm bảo
an toàn tài liệu và không đảm bảo bảo Không đạt
mật thông tin tuyệt đối
Bố trí nhân sự chi tiết phù hợp với
chương trình và kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ chỉnh lý hồ sơ.
2.6. Bố trí nhân sự
Không bố trí nhân sự hoặc có bố trí
nhân sự thực hiện gói thầu nhưng không
cụ thể hoặc chưa phù hợp với chương
trình và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
Có cam kết tổ chức và hoàn thành
công tác chỉnh lý hồ sơ trong vòng 180
2.7. Cam kết thời gian thực ngày
hiện gói thầu
Không có cam kết tổ chức và hoàn
thành công tác chỉnh lý hồ sơ trong
vòng 180 ngày
3. Tiêu chuẩn chất lượng
3.1. Nhà thầu có giấy - Đáp ứng yêu cầu
chứng nhận ISO 9001 về
chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo
Thông tư số 08/2009/TTBKHCN kèm theo thông - Không đáp ứng yêu cầu
báo duy trì chứng chỉ
thường niên (nếu có).

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

72

3.2. Nhà thầu có giấy - Đáp ứng yêu cầu
Đạt
chứng nhận hệ thống quản
lý an ninh thông tin về
chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo
tiêu
chuẩn
ISI/IEC
27001:2013 theo Thông tư - Không đáp ứng yêu cầu
Không đạt
số 08/2009/TT-BKHCN,
kèm theo thông báo duy trì
chứng chỉ thường niên (nếu
có)
3.3. Nhà thầu có giấy - Đáp ứng yêu cầu
Đạt
chứng nhận hệ thống quản
lý an toàn và sức khỏe
nghề nghiệp về chỉnh lý tài
liệu lưu trữ theo tiêu chuẩn
Không
ISO
45001:2017
theo - Không đáp ứng yêu cầu
đạt
Thông tư số 08/2009/TTBKHCN, kèm theo thông
báo duy trì chứng chỉ
thường niên (nếu có)
Uy tín của Nhà thầu thông Không có hợp đồng không hoàn thành
Đạt
qua việc thực hiện các hợp trong quá khứ (kèm theo giấy cam kết)
đồng trước đó trong thời
gian 03 năm gần đây, tính Có hợp đồng không hoàn thành trong Không đạt
quá khứ.
đến thời điểm đóng thầu.
Kết luận: Nhà thầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được đánh giá là “Đạt hoặc Chấp
nhận được” theo các tiêu chuẩn 1-3 được xác định là Đạt. Trường hợp nhà thầu
không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là Không đạt và không
được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

3. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian
thực hiện hợp đồng:
- Nhân công chỉnh lý
Thực hiện chỉnh lý hồ sơ tài liệu theo các bước (23 bước) quy định tại Quy trình
nghiệp vụ được hướng dẫn tại Công văn số 283/VTLT-NVTW ngày 19/5/2004 của
Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính, Quyết định
128/QĐ-VTLTNN ngày 01/06/2009 của Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước về việc
ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001: 2000 nhằm đạt
đúng các yêu cầu theo quy định về chỉnh lý hồ sơ tài liệu giấy cụ thể:
STT

Các bước công việc
73

STT
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
a
b
c
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
a
b
c
d
22
a
b
c
d
23
a
b
c
-

Các bước công việc
Giao nhận tài liệu và lập biên bản giao nhận tài liệu
Vận chuyển tài liệu từ kho bảo quản đến địa điểm chỉnh lý (khoảng cách
=100m )
Vệ sinh sơ bộ tài liệu
Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh lý :
- Kế hoạch chỉnh lý
- Lịch sử đơn vị hình thành phông , lịch sử phông
-Hướng dẫn xác định giá trị tài liệu;
-Hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ
Phân loại tài liệu theo hứơng dẫn phân loại
Lập hồ sơ theo hướng dẫn lập hồ sơ
Biên mục phiếu tin (các trường 1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,14)
Kiểm tra chỉnh sửa việc lập hồ sơ và việc biên mục phiếu tin
Hệ thống hoá phiếu tin theo phương án phân loại
Hệ thống hoá hồ sơ theo phiếu tin
Biên mục hồ sơ
Đánh số tờ cho tài liệu bảo quản từ 20 năm trở lên và điền vào trường 10 của
phiếu tin
Viết mục lục văn bản đối với tài liệu bảo quản vĩnh viễn
Viết bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc
Kiểm tra và chỉnh sửa việc biên mục hồ sơ
Đánh số chính thức cho hồ sơ vào trường số 3 của phiếu tin và lên bìa hồ sơ
Vệ sinh tài liệu , tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng và đưa tài liệu vào bìa hồ sơ
Đưa hồ sơ vào cặp
Viết và dán nhẵn hộp (cặp)
Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá
Giao, nhận tài liệu sau chỉnh lý và lập biên bản giao, nhận tài liệu
Nhập phiếu tin vào cơ sở dữ liệu
Kiểm tra, chỉnh sửa việc nhập phiếu tin
Lập mục lục hồ sơ
Viết lời nói đầu
Lập bảng tra cứu bổ trợ
Tập hợp dữ liệu và in mục lục hồ sơ từ cơ sở dữ liệu (03 bộ)
Đóng quyển mục lục (03 bộ)
Xử lý tài liệu loại
Sắp xếp, bó gói, thống kê danh mục tài liệu loại
Viết thuyết minh tài liệu loại
Tổ chức tiêu huỷ tài liệu loại
Bổ sung tài liệu giữ lại (nếu có)
Kết thúc chỉnh lý :
Hoàn chỉnh và ban giao hồ sơ phông
Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý
Tổ chức họp rút kinh nghiệm
Quy cách Vật tư văn phòng phẩm

74

Cặp - Hộp đựng tài liệu: Thân hộp sử dụng giấy xeo khô dạng tấm, định lượng
1600g/m2, phay góc vuông, có tẩm hóa chất chống mối mọt, Giấy áo ngoài hộp màu
xanh vân cá sấu, Giấy áo bên trong for mới, Dán vải phần đáy và hông, Nắp hộp đóng
6 khoen gắn chết dây bên hông khoen, Qui cách hộp 36cm x 26cm x 12cm.
Bìa hồ sơ: KT 32cm x61cm, Chất liệu giấy bìa màu sáng, cứng, dai, nhẵn và
không nhòe mực, bế thành phẩm, in một màu.
Các vật tư phụ khác đúng tiêu chuẩn quy định của Cục Văn thư lưu trữ nhà
nước.
-

Quy cách kệ hồ sơ:

Kệ đôi 5 tầng – 6 đợt Cao x Dài x Rộng: 2,0m x 1,0m x 0,6m, Khung sắt
40x60 mm, Boulon liên kết M8+Eke thép mạ kẽm. Mặt kệ tole cuốn dày 0,8dem đạt
TCVN 3781-1983, Vật tư được sơn tĩnh điện 3 nước màu xám, chân có đế nhựa tiếp
xúc với sàn, sức chứa 80Kg/tầng.)

75

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5140 dự án đang đợi nhà thầu
  • 507 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 660 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13592 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15529 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây