Thông báo mời thầu

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 01:27 16/10/2020
Số TBMT
20201041538-00
Công bố
01:23 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Chủ đầu tư
Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC - Địa chỉ: Số 23, Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - Điện thoại: 024.44501256 / 024.44500888
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp hạ tầng, thiết bị sản xuất chương trình truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
01:23 16/10/2020
đến
10:00 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 32

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT**

E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:

1\. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng
một gói thầu.

2\. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên
liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu
rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện
liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa
thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa
thuận liên danh để đánh giá.

3\. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.

4\. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật
chuyên ngành (nếu có).

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.

**Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật**

a\) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm, thang điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:

+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| **Stt** | **Tiêu | **Điểm tối | **Thang điểm | **Mức điểm |
| | chuẩn** | đa** | chi tiết | yêu cầu tối |
| | | | (nếu có)** | thiểu** |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 1 | **Kinh | 20 | | 15 |
| | nghiệm và | | | |
| | năng lực của | | | |
| | nhà thầu** | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | *a. Đã thực | | 10 | |
| | hiện gói | | | |
| | thầu tương | | | |
| | tự trong 03 | | | |
| | năm gần đây | | | |
| | (về tính | | | |
| | chất, quy | | | |
| | mô, giá trị | | | |
| | \...)^(1)^* | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | *b. Đã thực | | 5 | |
| | hiện gói | | | |
| | thầu có điều | | | |
| | kiện địa lý | | | |
| | tương tự* | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | *c. Uy tín | | 5 | |
| | của nhà thầu | | | |
| | thông qua | | | |
| | việc thực | | | |
| | hiện các hợp | | | |
| | đồng tương | | | |
| | tự trước đó: | | | |
| | hợp đồng | | | |
| | tương tự | | | |
| | được nghiệm | | | |
| | thu trước | | | |
| | hoặc đúng | | | |
| | thời hạn | | | |
| | hiệu lực ban | | | |
| | đầu của hợp | | | |
| | đồng* | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 2 | **Giải pháp | 30 | | 25 |
| | và phương | | | |
| | pháp luận** | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | *a. Hiểu rõ | | 5 | |
| | mục đích gói | | | |
| | thầu* | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | *b. Cách | | 5 | |
| | tiếp cận và | | | |
| | phương pháp | | | |
| | luận* | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | *c. Sáng | | 5 | |
| | kiến cải | | | |
| | tiến* | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | *d. Cách | | 5 | |
| | trình bày* | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | *đ. Kế hoạch | | 5 | |
| | triển khai* | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | *e. Bố trí | | 5 | |
| | nhân sự* | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 3 | **Nhân sự** | 50 | | 40 |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | *a. Tư vấn | | 30 | |
| | trưởng, chủ | | | |
| | nhiệm: 1 | | | |
| | người* | | | |
| | | | | |
| | *Yêu cầu: | | | |
| | Tốt nghiệp | | | |
| | đại học trở | | | |
| | lên ngành | | | |
| | công nghệ | | | |
| | thông tin | | | |
| | (bao gồm cả | | | |
| | các chuyên | | | |
| | ngành như | | | |
| | tin học, | | | |
| | khoa học máy | | | |
| | tính, toán | | | |
| | tin, an ninh | | | |
| | thông tin, | | | |
| | hệ thống | | | |
| | thông tin); | | | |
| | ≥ 10 năm | | | |
| | kinh nghiệm; | | | |
| | ≥ 8 năm kinh | | | |
| | nghiệm tương | | | |
| | tự (có xác | | | |
| | nhận của chủ | | | |
| | đầu tư); có | | | |
| | chứng chỉ | | | |
| | hoàn thành | | | |
| | bộ môn lập | | | |
| | và quản lý | | | |
| | dự án CNTT.* | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | *b. Chuyên | | 20 | |
| | gia các lĩnh | | | |
| | vực: 10 | | | |
| | người* | | | |
| | | | | |
| | *Yêu cầu: | | | |
| | Tốt nghiệp | | | |
| | đại học trở | | | |
| | lên ngành | | | |
| | công nghệ | | | |
| | thông tin | | | |
| | (bao gồm cả | | | |
| | các chuyên | | | |
| | ngành như | | | |
| | tin học, | | | |
| | khoa học máy | | | |
| | tính, toán | | | |
| | tin, an ninh | | | |
| | thông tin, | | | |
| | hệ thống | | | |
| | thông tin); | | | |
| | ≥ 5 năm kinh | | | |
| | nghiệm; ≥ 3 | | | |
| | năm kinh | | | |
| | nghiệm tương | | | |
| | tự; trong đó | | | |
| | tối thiểu 3 | | | |
| | người có | | | |
| | chứng chỉ | | | |
| | hoàn thành | | | |
| | bộ môn lập | | | |
| | và quản lý | | | |
| | dự án CNTT.* | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | **Tổng cộng | 100 | | 80 |
| | (100%)** | | | |
+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao
động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử
dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải
nêu rõ lý do.

b\) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu sau:

\- E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp
luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

\- E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu
được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Ghi chú:

\(1\) Gói thầu tương tự về tính chất là gói thầu tư vấn lập Báo cáo Kinh
tế kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế thi công và dự toán,
Đề cương và dự toán chi tiết. Gói thầu tương tự về quy mô, giá trị là
gói thầu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị gói thầu đang xét.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Căn cứ tính chất, quy mô của gói thầu, lựa chọn phương pháp dưới đây:

**Phương pháp giá cố định**

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;

Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm kỹ thuật cao nhất và có giá dự
thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt giá gói thầu
tại 13.3 E-CDNT được xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4919 dự án đang đợi nhà thầu
  • 615 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 683 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13162 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15089 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây