Thông báo mời thầu

Gói thầu số 09: Quản lý dự án

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 21:50 15/10/2020
Số TBMT
20201041487-00
Công bố
21:48 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định giai đoạn 1
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 09: Quản lý dự án
Chủ đầu tư
Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định, Số 1 Hà Huy Tập, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Điện thoại: (0228).3849.663
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Tài chính CĐTL của TLĐ hỗ trợ; Tài chính CĐTL của LĐLĐ tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch LCNT dự án: Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định giai đoạn 1
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Nam Định

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
21:48 15/10/2020
đến
21:50 04/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
21:50 04/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 09: Quản lý dự án". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 09: Quản lý dự án" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 35

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được
thực hiện theo phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100,
bao gồm các nội dung sau đây:

TT Tiêu chuẩn Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Mức
điểm yêu cầu tối thiểu

I Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu 20

15

1.1 Số năm kinh nghiệm tham gia lĩnh vực quản lý dự án
dân dụng hạng II trở lên tính đến thời điểm đóng
thầu (áp dụng với cả nhà thầu độc lập và nhà thầu
liên danh).

Đối với nhà thầu liên danh thì tổi thiểu 01 thành viên
liên danh phải đáp ứng.

Tài liệu minh chứng (là bản sao chứng thực):

- Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập của nhà thầu
hoặc tài liệu có tính chất tương tự. 6

> 15 năm kinh nghiệm

6

10÷ 15 năm kinh nghiệm

4

5 ÷ 10 năm kinh nghiệm

2

< 5 năm kinh nghiệm

0

1.2 Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tư vấn quản lý
dự án công trình dân dụng đã thực hiện hoàn thành hoặc
hoàn thành phần lớn (khối lượng được nghiệm thu ≥ 80%
khối lượng hợp đồng) với tư cách là nhà thầu chính
(nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh)

Đối với nhà thầu liên danh thì giá trị hợp đồng
tương tự được tính theo tỉ lệ công việc tương ứng
phân chia trong thỏa thuận liên danh

* Tài liệu chứng minh kèm theo là bản sao chứng thực:

- Văn bản Hợp đồng kinh tế;

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc biên bản thanh lý
hoặc xác nhận của chủ đầu tư;

- Xác nhận của chủ đầu tư (nếu đang thực hiện) hoặc
các tài liệu hợp pháp khác. 6

≥ 03 hợp đồng

6

≥ 02 hợp đồng

4

≥ 01 hợp đồng

2

Không có hợp đồng nào

0

1.3 Doanh thu và lợi nhuận bình quân từ hoạt động xây
dựng trong vòng 3 năm (2017, 2018, 2019)

(Đối với nhà thầu liên danh thì doanh thu được tính theo
tỉ lệ công việc tương ứng phân chia trong thỏa thuận
liên danh).

L

P

љ

њ

°

І

ј

Ъ

д

о

.

L

P

T

j

љ

њ

°

І

ј

Ъ

д

.

ᄀ킄㄂$葠ː摧㼆-

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

愀Ĥ摧䳅æÓ欀孤

耀礄

耀礄

愀Ĥ摧䳅æÓ欀㵤

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

耀礄

ch phối hợp với các bên liên quan.   4  

Có đề xuất biểu đồ/sơ đồ, thuyết minh kế
hoạch triển khai công việc đầy đủ, đáp ứng yêu
cầu chính của dự án.   2  

Kế hoạch thiếu hoặc không phù hợp tính chất và
quy mô của dự án   1  

Không có kế hoạch triển khai hoặc sơ sài, không hợp
lý.   0  

6 Bố trí nhân sự 4

 

Có đề xuất biểu đồ huy động nhân sự theo sơ
đồ ngang, có sơ đồ tổ chức nhân sự, có thuyết
minh sơ đồ tổ chức, có bố trí nhân sự dự
phòng đảm bảo yêu cầu thay thế khi cần thiết. Bố
trí hợp lý cho các bộ môn và bố trí đầy đủ nhân sự
thực hiện.   4  

Có đề xuất biểu đồ huy động nhân sự theo sơ
đồ ngang, có sơ đồ tổ chức nhân sự, có thuyết
minh sơ đồ tổ chức.   2  

Đề xuất bố trí nhân sự không đầy đủ biểu
đồ hoặc sơ đồ, thuyết minh thiếu hợp lý.   1  

Không có sơ đồ, biểu đồ và thuyết minh bố trí
nhân sự hoặc biểu đồ không rõ ràng, sơ sài.   0  

7 Các yếu tố khác 2

 

Đề xuất phần mềm chuyên dụng tiên tiến và trang bị
triển khai thực hiện công việc, bố trí đầy đủ cán
bộQLDA, đề xuất đầy đủ các quy trình bảo hành và
bảo trì công trình.   2  

Có đề cập đến nhưng không thực sự đầy đủ.   1  

Không có đề xuất hoặc đề xuất không rõ ràng, sơ sài
và không hợp lý.   0  

III Nhân sự 50

 37,5

1 Trưởng ban quản lý dự án/Giám đốc QLDA 20

 

1.1 Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án công trình dân
dụng, hạng II trở lên 6

6

Có chứng chỉ

6

Không có chứng chỉ

0

1.2 Trình độ Kỹ thuật chuyên môn được đào tạo
thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng hoặc kinh tế xây
dựng, bằng tốt nghiệp (Có công chứng kèm theo). 4

 

- Kỹ sư (Tương đương tốt nghiệp từ đại học trở
lên)   4  

- Cử nhân cao đẳng hoặc trung cấp   0  

1.3 Kinh nghiệm chung trong lĩnh vực quản lý dự án xây
dựng (Được tính theo năm (Quy đổi 1 năm =365 ngày) kể
từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến thời
điểm đóng thầu) 6

 

≥ 15 năm   6  

≥ 10 năm   3  

≥ 5 năm   1  

Không có hợp đồng nào   0  

1.4 Kinh nghiệm làm trưởng ban QLDA/Giám đốc Ban QLDA thực
hiện các dự án xây dựng dân dụng cấp II trở lên (Tài
liệu chứng minh: Bằng văn bản có có thành phần của Chủ
đầu tư ký tên, đóng dấu xác nhận về kinh nghiệm của
nhân sự (Các tài liệu chứng minh khác với yêu cầu ở
trên thì tổ chuyên gia sẽ không xem xét trong quá trình
đánh giá) 4

 

≥ 03 dự án   4  

02 dự án   2  

01 dự án

1

Không có dự án nào   0  

2 Phó trưởng ban quản lý dự án 15

2.1 Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án công trình dân
dụng, hạng II trở lên 5

5

Có chứng chỉ

5

Không có chứng chỉ

0

2.2 Trình độ Kỹ thuật chuyên môn được đào tạo
thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng; kinh tế xây dựng
hoặc kiến trúc (Bằng tốt nghiệp có công chứng kèm theo).
3

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên   3

- Cử nhân cao đẳng hoặc trung cấp   0

2.3 Kinh nghiệm chung trong lĩnh vực Tư vấn quản lý dự án
xây dựng (Được tính theo năm (Quy đổi 1 năm =365 ngày)
kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến thời
điểm đóng thầu) 3

≥ 15 năm   3

≥ 10 năm   2

≥ 5 năm   1

Không có hợp đồng nào   0

2.4 Kinh nghiệm làm trưởng, phó ban QLDA thực hiện các
dự án xây dựng dân dụng cấp II trở lên (Tài liệu
chứng minh: Bằng văn bản có có thành phần của Chủ đầu
tư ký tên, đóng dấu xác nhận về kinh nghiệm của nhân
sự (Các tài liệu chứng minh khác với yêu cầu ở trên
thì tổ chuyên gia sẽ không xem xét trong quá trình đánh
giá) 4

≥ 03 dự án   4

02 dự án

2

01 dự án

1

Không có dự án nào   0

3 Tổ trưởng các lĩnh vực QLDA (Yêu cầu phải có đầy
đủ các cán bộ Chủ trì của các lĩnh vực sau) 9

3.1

Tổ trưởng quản lý kỹ thuật (có chứng chỉ hành
nghề Quản lý dự án công trình dân dụng hạng II tở lên)
3

Tổ trưởng quản lý chi phí ( Có chứng chỉ hành nghề
định giá xây dựng hạng II) 3

Tổ trưởng quản lý hồ sơ, thủ tục ( Có chứng chỉ
hành nghề QLDA công trình dân dụng hạng II) 3

4 Chuyên gia giúp việc các lĩnh vực

( Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đảm nhận, có kinh
nghiệm thực hiện QLDA, Giám sát công trình dân dụng từ 5
năm trở lên) 6

 

4.1 Số lượng chuyên gia

 

- 01 Chuyên gia hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước 2,0

 

- 01 Chuyên gia kết cấu 2,0

 

- 01 Chuyên gia điện 2,0

 

  Tổng cộng (100%) 100   75 

Ghi chú:

- Mỗi nhân sự đảm nhận 01 chức danh (không kiêm nhiệm)

- Nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt trong
quá trình đánh giá E-HSDT. Trong quá trình thực hiện hợp
đồng việc thay đổi nhân sự phải được sự chấp
thuận của Chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải có năng
lực và kinh nghiệm tốt hơn nhân sự đề xuất.

- Để tránh tình trạng mượn bằng cấp, chứng chỉ để
tham gia dự thầu, nhưng thực tế không có khả năng huy
động nhân sự đó. Do vậy trong trường hợp nghi ngờ,
cần xác minh đối chiếu. Lúc thương thảo hợp đồng Bên
mời thầu sẽ yêu cầu kiểm tra nhân sự chủ chốt kê khai
tham gia gói thầu đến trao đổi trực tiếp kèm Bản gốc
bằng cấp, chứng chỉ, giấy giới thiệu của Nhà thầu
cùng chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
hoặc Hộ chiếu. Nếu Nhà thầu không bố trí nhân sự
đầy đủ theo bảng kê khai đến kiểm tra, đối chiếu sẽ
bị coi là Kê khai gian lận, không có khả năng huy động.

HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối
với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng
lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự hoặc điểm
tối thiểu chi tiết (nếu có) được đánh giá là không
đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu
cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về
kỹ thuật.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Sử dụng thang điểm 100 để đánh giá về tài chính.
Điểm giá được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ
thể như sau:

Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x 100]/Gđang xét

Trong đó:

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị
giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu
được đánh giá chi tiết về tài chính;

- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G
x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang
điểm tổng hợp. K = 80%;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm
tổng hợp. G =20%

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao
nhất được xếp hạng thứ nhất.

PAGE \* MERGEFORMAT 40

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 208 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 150 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15169 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây