Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa nhà để xe máy nhân viên và nhà đại thể trung tâm Y tế huyện Lâm Thao

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 21:23 15/10/2020
Số TBMT
20201041490-00
Công bố
21:20 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo sửa chữa nhà để xe máy nhân viên và nhà đại thể trung tâm Y tế huyện Lâm Thao
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa nhà để xe máy nhân viên và nhà đại thể trung tâm Y tế huyện Lâm Thao
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Sử dụng kinh phí chi thường xuyên, nguồn thu được để lại sử dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thi công xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa nhà để xe máy nhân viên và nhà đại thể trung tâm Y tế huyện Lâm Thao
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Phú Thọ

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
21:20 15/10/2020
đến
09:30 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
5.000.000 VND
Bằng chữ
Năm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa nhà để xe máy nhân viên và nhà đại thể trung tâm Y tế huyện Lâm Thao". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa nhà để xe máy nhân viên và nhà đại thể trung tâm Y tế huyện Lâm Thao" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 40

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Thi công xây dựng hoàn chỉnh Cải tạo sửa chữa nhà để
xe máy nhân viên và nhà đại thể, trung tâm Y tế huyện
Lâm Thao theo thiết kế bản vẽ thi công đã được phê
duyệt.

2. Thời hạn hoàn thành: 10 ngày.

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công
trình:

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám
sát.

Biện pháp kỹ thuật thi công của Nhà thầu phải tuân
thủ theo đúng các tiêu chuẩn chuyên ngành được quy định
áp dụng cụ thể trong hồ sơ mời thầu và phương pháp
thiết kế trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Nội dung
của công tác tổ chức kỹ thuật thi công bao gồm:

- Lập sơ đồ tổ chức hiện trường, danh sách và năng
lực cán bộ chỉ huy thi công, thiết bị thi công,thiết bị
thí nghiệm…

- Kiểm tra tính chính xác của thiết kế được duyệt
với thực địa (về địa hình). Trong thời hạn 15 ngày
kể từ ngày ký hợp đồng Nhà thầu phải báo cáo Chủ
đầu tư các sai khác về khối lượng giữa hồ sơ thiết
kế với khối lượng mời thầu và giữa hồ sơ thiết kế
với thực địa. Nếu không có báo cáo sai khác về khối
lượng nêu trên thì sai khác về khối lượng đó có đề
xuất cũng không được coi là khối lượng phát sinh.

- Tổ chức kỹ thuật thi công đối với từng công việc
xây dựng hoặc nhóm công việc xây dựng, hạng mục công
trình:

( Xác định trình tự thi công.

( Phân đoạn thi công hợp lý.

( Thiết kế và bố trí hệ thống phụ trợ, đường công
vụ.

( Xác định các thông số về nhân lực và thiết bị tham
gia thi công.

( Triển khai thi công theo trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

- Công tác giám sát và quản lý chất lượng công trình
thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định
số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng
và bảo trì công trình xây dựng.

3. Các yêu cầu về máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu
chuẩn về phương pháp thử).

- Thiết bị thi công phục vụ gói thầu theo yêu cầu của
HSMT luôn trong tình trạng hoạt động tốt, phù hợp với
yêu cầu của dây chuyền công nghệ thi công.

- Các thiết bị thi công phải được Tư vấn giám sát
kiểm tra và chấp nhận trước khi cho phép thi công về tính
năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị,
độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết
bị. Các thiết bị chỉ được tham gia thi công khi đã qua
công tác thi công thí điểm, nếu muốn thay đổi thiết bị
thi công khác (dù một thiết bị) thì nhà thầu phải làm
lại công tác thí điểm cho toàn bộ hệ thống thiết bị
thi công mới.

4. Yêu cầu về trình tự thi công

a) Trình tự chung của gói thầu:

Trình tự thi công, xây lắp phụ thuộc vào đặc điểm
riêng của từng gói thầu. Tuỳ thuộc vào phương pháp tổ
chức thi công của Nhà thầu là dây chuyền, song song hay
cuốn chiếu mà trình tự thi công, xây lắp có những thay
đổi khác nhau. Nhà thầu phải đệ trình Chủ đầu tư
chấp thuận trình tự thi công, xây lắp gói thầu trong
biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp tổ
chức thi công của từng hạng mục công trình.

Trình tự thi công xây lắp của Nhà thầu phải đảm bảo
sự hợp lý trong việc điều động các đội thi công,
thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu trong quá trình thi
công các hạng mục công trình khác nhau nhằm phát huy
được tối đa năng suất của người và thiết bị, cung
ứng vật tư, vật liệu kịp thời, tiết kiệm thời gian
chờ việc của người và máy.

Tuy trình tự thi công có thể khác nhau do biện pháp thi
công khác nhau nhưng Nhà thầu cơ bản phải tuân thủ theo
trình tự sau:

- Bố trí hệ thống cọc chi tiết và xác định phạm vi
thi công.

- Dọn dẹp mặt bằng thi công: Di chuyển những chướng
ngại vật ra khỏi phạm vi thi công.

- Thi công xây dựng các hạng mục phụ trợ theo hồ sơ
thiết kế được duyệt

- Thực hiện công tác hoàn thiện, vệ sinh công trình sau
khi hoàn thành công trình.

b) Trình tự thi công công việc xây dựng:

Trình tự thi công công việc xây dựng được xác định
căn cứ theo các yêu cầu kỹ thuật thi công, nghiệm thu và
công nghệ thi công. Nhà thầu cần tuân theo trình tự thi
công, xây lắp của các công việc cụ thể đã được quy
định trong các tiêu chuẩn áp dụng.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn.

- Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để đảm
bảo an toàn lao động trong quá trình thi công trên phạm vi
nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Nhà
thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý
trước nhà nước về việc để xảy ra tai nạn.

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được
thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi
người biết và chấp hành, những vị trí nguy hiểm trên
công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo
để đề phòng tai nạn.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có
liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an
toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm
về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây
dựng.

- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng
dẫn phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối
với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận
đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao
động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn
về an toàn lao động.

- Nhà thầu khi thi công phải có trách nhiệm cấp đầy
đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho
người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên
công trường.

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công
xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức
xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn
lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu
trách nhiệm khắc phục và bồi dưỡng những thiệt hại do
nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.

6. Yêu cầu về phòng chống cháy, nổ (nếu có).

- Nhà thầu tổ chức giáo dục cán bộ, công nhân công
trường về ý chức phòng chống cháy nổ trong quá trình
làm việc tại công trường.

- Nhà thầu phải tập kết vật tư, vật liệu và các trang
thiết bị, các vật dễ cháy nổ cách xa các nguồn gây
cháy như bếp, nguồn điện.

- Nhà thầu phải bố trí các trang thiết bị và phương
tiện cứu hỏa tại công trường, sẵn sàng đối phó khi
có hỏa hoạn xảy ra như bể nước, bể cát, bình cứu
hỏa...

- Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần nêu rõ công tác
tổ chức phòng chống cháy, nổ tại công trường và liệt
kê các trang thiết bị và phương tiện cứu hoả sẽ bố
trí tại hiện trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường.

a. Nhà thầu nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành
của Nhà nước và địa phương về các nội dung sau:

- Bảo vệ môi trường về tiếng ồn đối với các khu
vực thi công đông dân cư.

- Độ rung, chấn động gây ra do các thiết bị thi công.

- Ô nhiễm không khí do khói, bụi đất, các khí độc
thải ra trong quá trình thi công.

- Ô nhiễm nguồn nước.

- Xử lý chất thải rắn không có khả năng phân huỷ.

- Xử lý chất thải lỏng.

- Các điều kiện về vệ sinh trong sinh hoạt của công
trường.

b. Nhà thầu thực hiện các yêu cầu cụ thể sau để
đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường:

- Phổ biến và giáo dục cán bộ, công nhân viên về ý
thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.

- Có biện pháp thi công hợp lý để hạn chế tiếng ồn,
rung động, ô nhiễm khói bụi đối với các khu vực dân
cư nói chung và đối với công trường nói riêng.

- Tập kết vật liệu gọn gàng. Không đổ vật liệu,
chất thải, đất đào bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước
trong khu vực. Đặc biệt là các vật tư, vật liệu độc
hại như dầu, nhớt, nhựa đường, bê tông nhựa.

- Nhà thầu tổ chức việc vận chuyển các loại vật
liệu bằng ô tô vào những thời điểm hợp lý, xe có phủ
bạt và thường xuyên tưới nước, quét dọn đất cát
trên đường vận chuyển để giảm thiểu khói bụi.

- Thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh tại công trường.

- Bố trí khu vực sinh hoạt cho công trường riêng biệt và
hợp lý, tránh bố trí đầu gió để không làm ảnh hưởng
đến vệ sinh chung.

- Chịu trách nhiệm về những hậu quả xấu do mình gây
ra.

Nhà thầu phải tự lo bãi đổ thải và có trách nhiệm
đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực bãi đổ thải theo
các quy định hiện hành. Nhà thầu phải vận chuyển và
xử lý chất thải rắn, bùn xây dựng tại khu vực bãi
đổ thải. Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải có hồ
sơ bãi đổ thải gồm: mặt bằng đổ thải, sơ hoạ cự
ly vận chuyển từ công trường đến bãi đổ thải, văn
bản thoả thuận cho phép đổ thải có xác nhận của chính
quyền địa phương. Nhà thầu phải chịu toàn bộ kinh phí
liên quan đến bãi đổ thải, xử lý chất thải.

8. Yêu cầu về an toàn lao động.

a. Nhà thầu phải có phương án tổ chức và các biện
pháp cụ thể sẽ áp dụng để đảm bảo an toàn lao động
trong quá trình thi công công trình bao gồm các nội dung:

- Tổ chức công tác đảm bảo an toàn lao động chung cho
toàn công trường.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện
trực tiếp tham gia thi công.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người thứ ba.

- Các vị trí nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn, Nhà thầu
phải bố trí biển thông báo, quây rào.

b. Cán bộ, công nhân làm việc trong công trường phải
thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động,
có đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động như găng
tay, quần áo, ủng, mũ bảo hộ và các thiết bị cần
thiết khác.

c. Nhà thầu phải có tính toán về an toàn về biện pháp
tổ chức thi công chi tiết và các kết cấu phụ trợ, các
thiết bị chống đỡ, neo giữ... phục vụ thi công. Khi
thấy cần thiết, Tư vấn giám sát được quyền yêu cầu
Nhà thầu chứng minh về tính an toàn của biện pháp tổ
chức thi công của mình bằng các tính toán cụ thể.

d. Nhà thầu phải mua bảo hiểm lao động và bảo hiểm y
tế cho toàn bộ nhân sự tham gia thi công.

e. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật
và Chủ đầu tư nếu không nghiêm túc thực hiện các yêu
cầu về an toàn lao động, để xảy ra các tai nạn về
người.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ
thi công.

Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động và bố trí
nhân lực, thiết bị thi công trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ
tổ chức thi công trình Bên mời thầu duyệt sau khi trúng
thầu.

a. Huy động nhân lực:

- Nhà thầu bố trí đủ nhân lực về trình độ chuyên
môn, vị trí được bố trí của từng người được huy
động đến công trường trong đó nêu rõ các nội dung:

- Tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, bảng kê trích
ngang năng lực, kinh nghiệm, các công trình hoặc công việc
đã từng tham gia và hợp đồng lao động của doanh nghiệp
với cá nhân tham gia công trường.

- Phương án bố trí nhân lực:

( Ban chỉ huy công trường.

( Bộ phận phụ trách giám sát và quản lý chất lượng
nội bộ.

( Bộ phận phụ trách kỹ thuật.

( Các đội kỹ thuật thi công trực tiếp.

( Số lượng lao động phổ thông.

( Bộ phận phụ trách vật tư, xe máy.

( Bộ phận phụ trách thí nghiệm.

( Bộ phận Tài chính, tiền lương và chế độ chính sách
cho người lao động.

( Bộ phận bảo vệ công trường.

- Số lượng nhân lực được huy động trong từng thời
kỳ, thời gian đến và đi của các cán bộ chủ chốt của
công trường.

&

њ

&

(

*

љ

hO

hO

hO

hO

hO

gdO

gdO

hO

hO

hO

hO

gdO

gdO

gdO

hO

hO

hO

hO

gdO

gdO

- Trong trường hợp có sự thay đổi nhân lực, Nhà thầu
phải báo cáo và được sự đồng ý của Tư vấn giám
sát. Trường hợp thay đổi các cán bộ chủ chốt trong bộ
máy điều hành và tổ chức thi công công trình, Nhà thầu
phải có văn bản báo cáo và trình bày rõ nguyên nhân thay
đổi và được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp
thuận trước khi tiến hành thay đổi nhân sự.

- Danh sách nhân sự huy động và các quyết định thay
đổi, bổ sung nhân sự của Nhà thầu được Chủ đầu tư
chấp thuận là căn cứ để Tư vấn giám sát kiểm tra nhân
lực thực tế huy động của Nhà thầu tại hiện trường.

- Yêu cầu cụ thể về nhân lực của Nhà thầu đối với
gói thầu này như sau: Nhà thầu đăng ký danh sách cán bộ
phục vụ gói thầu với các thông tin cụ thể như tên, năm
sinh, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm, các công
trình đã tham gia. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà
thầu thay đổi bất cứ một vị trí nào trong bộ máy
điều hành nếu thấy rằng vị trí đó không đạt yêu
cầu.

b. Huy động thiết bị:

- Nhà thầu phải cam kết có đủ thiết bị thi công
được huy động cho gói thầu gồm các nội dung:

- Tên, chủng loại, hãng sản xuất và số lượng thiết
bị được huy động, chứng minh quyền quản lý hoặc hợp
đồng thuê.

- Nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hiện tại của
thiết bị.

- Công suất và tình trạng sử dụng hiện tại kèm theo
các chứng chỉ kiểm định chất lượng do cơ quan có thẩm
quyền cấp.

- Vị trí hiện tại của thiết bị.

- Thời gian được huy động có mặt và thời gian rút
khỏi công trường.

- Nhà thầu có trách nhiệm huy động đầy đủ, đúng và
hợp lý nhân lực, thiết bị cho từng giai đoạn, đảm
bảo thi công công trình theo đúng tiến độ Nhà thầu đề
xuất trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng ký kết với Bên
mời thầu. Trong trường hợp có nguy cơ bị chậm tiến
độ, Nhà thầu phải huy động bổ sung nhân lực và máy
móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Căn cứ vào biện pháp tổ chức thi công của mình, Nhà
thầu tính toán và đăng ký số lượng, chủng loại máy
móc cho phù hợp, tối thiểu phải đáp ứng các loại
thiết bị theo yêu cầu của HSMT.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và
hạng mục.

Công tác tổ chức thi công của Nhà thầu tuân theo quy
định tại Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi
công.

Căn cứ phương án tổ chức thi công đã được lập trong
hồ sơ dự thầu, sau khi khảo sát điều tra điều kiện
thực tế địa chất, địa hình, Nhà thầu cần hoàn chỉnh
lại, cụ thể hoá phương án tổ chức thi công cho phù hợp
để báo cáo Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thông qua
trước khi triển khai. Phương án tổ chức thi công điều
chỉnh lại không được làm tăng giá trị hợp đồng và
phải tôn trọng kết quả đấu thầu cũng như những nguyên
tắc của Hồ sơ mời thầu. Trong phương án tổ chức thi
công tổng thể Nhà thầu phải nêu rõ các nội dung:

a, Công tác thuẩn bị mặt bằng thi công:

Mặt bằng thi công bao gồm toàn bộ phạm vi mặt bằng
của gói thầu bao gồm phạm vi diện tích sử dụng thi công
và bố trí các công trình phục vụ công tác thi công.

Ngay sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu phải tiến hành
công tác chuẩn bị mặt bằng thi công. Nhà thầu phải
thỏa thuận với chính quyền, nhân dân địa phương về
việc thuê, mượn đất để bố trí mặt bằng, hợp đồng
cung cấp điện, nước phục vụ sinh hoạt, thi công và
đăng ký tạm trú tạm vắng cho cán bộ, công nhân công
trường. Sau khi hoàn thành công trình hoặc hạng mục, Nhà
thầu có trách nhiệm dỡ bỏ các công trình phụ tạm đã
xây dựng để trả lại hiện trạng hệ thống hạ tầng
kỹ thuật, mặt bằng đã thuê, mượn theo các giao kèo và
tránh các khiếu kiện nếu có.

Việc bố trí mặt bằng công trường phải đảm bảo hợp
lý, khả thi cho việc thi công tất cả các hạng mục của
công trình, đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu
chức năng của công trường.

b. Yêu cầu về biện pháp thi công của các hạng mục:

Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt,
thực địa công trình đã được bàn giao, biện pháp thi
công tổng thể được Chủ đầu tư phê duyệt; nhân lực,
thiết bị và vật liệu hiện có, từng tháng hoặc từng
giai đoạn, Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công chi
tiết của từng hạng mục công việc trình Tư vấn giám
sát thông qua trước khi thi công. Trong biện pháp tổ chức
thi công chi tiết của Nhà thầu gồm các nội dung:

- Khối lượng công việc phải thực hiện.

- Lượng vật tư, vật liệu cần sử dụng.

- Nhân lực và thiết bị cần phải bố trí.

- Trình tự thực hiện các công việc xây dựng trong hạng
mục.

- Yêu cầu kỹ thuật khi thi công các công việc xây dựng.

- Biểu tiến độ chi tiết và khối lượng hoàn thành theo
thời gian.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng
của nhà thầu.

Nhà thầu phải tổ chức hệ thống kiểm tra, giám sát
chất lượng nội bộ theo quy định tại Nghị định số
46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công
trình xây dựng và các văn bản có liên quan hướng dẫn
thực hiện. Nhà thầu tiến hành giám sát và kiểm tra chất
lượng các công việc xây dựng, hạng mục công trình trong
quá trình thi công và nghiệm thu sau khi hoàn thành rồi mới
báo Tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu.

a. Yêu cầu về Tư vấn giám sát nội bộ của Nhà thầu:

- Nhà thầu thành lập tổ Tư vấn giám sát hiện trường
và hoạt động độc lập với Ban điều hành công trình.

- Tổ trưởng tổ Tư vấn giám sát hiện trường của Nhà
thầu yêu cầu phải được đào tạo Kỹ sư đúng chuyên
ngành giám sát và có chứng chỉ bồi dưỡng công tác Tư
vấn giám sát. Các thành viên của Tổ Tư vấn giám sát
hiện trường yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng
công tác Tư vấn giám sát.

b. Yêu cầu về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng
của Nhà thầu:

- Tổ Tư vấn giám sát hiện trường do Nhà thầu thành
lập có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
chất lượng công trình xây dựng theo đầy đủ các nội
dung yêu cầu đối với Tư vấn giám sát của Chủ đầu
tư.

- Tư vấn giám sát nội bộ có trách nhiệm tổ chức kiểm
tra, nghiệm thu công trình trước khi đề nghị Tư vấn giám
sát của Chủ đầu tư nghiệm thu. Biên bản nghiệm thu nội
bộ giữa Ban chỉ huy công trường với Tư vấn giám sát
nội bộ là tài liệu bắt buộc để đề nghị Tư vấn
giám sát của Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, nghiệm thu
công việc xây dựng, hạng mục công trình cho Nhà thầu. Tư
vấn giám sát hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai
khác xảy ra giữa kết quả kiểm tra của mình với kết
quả kiểm tra do Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư thực
hiện.

- Tư vấn giám sát nội bộ phối hợp chặt chẽ với Tư
vấn giám sát của Chủ đầu tư để hoàn thành nhiệm vụ
được giao.

- Khi công trình hoàn thành, giai đoạn khoan kiểm tra đổ
nước nhà thầu mời tư vấn giám sát, chủ đầu tư kiểm
tra nghiệm thu, quy trình đáp ứng yêu cầu thiết kế.

12. Yêu cầu khác.

a. Nhật ký thi công và thông báo thi công:

Nhà thầu có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung của
quá trình thi công theo từng ngày về thời tiết, nhân lực
và thiết bị huy động, công việc thực hiện trong ngày và
các nội dung khác nếu có. Tư vấn giám sát có trách nhiệm
kiểm tra tính chính xác về nội dung nhật ký thi công do
Nhà thầu ghi và ký xác nhận vào sổ nhật ký thi công theo
ngày.

Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản sổ nhật ký công
trình làm tài liệu lập hồ sơ hoàn công. Nếu đánh mất,
Nhà thầu chịu phạt trách nhiệm. Hình thức và mức độ
phạt sẽ được Chủ đầu tư quy định khi thương thảo
hợp đồng.

b. Yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo
đột xuất:

- Báo cáo định kỳ: Nhà thầu phối hợp với Tư vấn
giám sát thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tiến
độ, chất lượng và khối lượng cùng với các vấn đề
tồn tại, phát sinh trong quá trình thi công. Thời gian báo
cáo, nội dung và mẫu báo cáo định kỳ sẽ do Chủ đầu
tư quy định phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công và và
tính cấp bách của công tác thi công.

- Báo cáo đột xuất: Trong quá trình thi công thực tế, khi
gặp phải các sự không lường trước như thực địa
không đúng với khảo sát, biện pháp thiết kế không phù
hợp với thực địa... hoặc có sự cố công trình nằm
ngoài thẩm quyền giải quyết của Tư vấn giám sát và Nhà
thầu thì Nhà thầu phải phối hợp với Tư vấn giám sát
báo cáo ngay cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư cử người
và mời các bên liên quan xem xét, giải quyết. Hình thức
báo cáo có thể bằng văn bản hoặc điện thoại (sau đó
phải có báo cáo bằng văn bản kèm theo(. Nhà thầu phải
đảm bảo thời điểm Chủ đầu tư nhận được thông tin
về sự việc không chậm quá 24h từ khi phát hiện ra sự
việc.

c. Yêu cầu về hồ sơ hoàn công:

- Công tác lập hồ sơ hoàn công công trình thực hiện theo
quy định hiện hành của nhà nước ;

- Theo đó Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ hoàn
công về phần các tài liệu trong giai đoạn chuẩn bị
đầu tư và các tài liệu liên quan đến thiết kế, tài
liệu làm cơ sở để Nhà thầu triển khai thi công. Nhà
thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công phần các tài
liệu liên quan trực tiếp đến quá trình thi công và bản
vẽ hoàn công công trình. Tư vấn giám sát có trách nhiệm
phối hợp với Chủ đầu tư, Nhà thầu trong suốt quá
trình lập hồ sơ hoàn công.

d. Yêu cầu về các cuộc họp:

d.1. Họp thương thảo hợp đồng:

- Sau khi Nhà thầu nhận được thông báo trúng thầu của
Bên mời thầu, Bên mời thầu sẽ tổ chức cuộc họp
thương thảo hợp đồng;

- Nội dung chủ yếu của cuộc họp là tiến hành thương
thảo các điều khoản cụ thể của hợp đồng.

d.2. Họp thông qua phương án tổ chức thi công chi tiết;

d.3. Họp giao ban theo định kỳ hoặc đột xuất:

- Tại cuộc họp này, Tư vấn giám sát, Nhà thầu phải
chuẩn bị các báo cáo về tiến độ, chất lượng, nghiệm
thu thanh toán, phối hợp công việc và các đề xuất thuộc
phạm vi giải quyết của Chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư sẽ kết luận và thực hiện thông báo
để đảm bảo về tiến độ, chất lượng và giải quyết
các vấn đề thuộc phạm vi xử lý của Chủ đầu tư.

- Thời gian họp định kỳ tuỳ theo yêu cầu tiến độ
của gói thầu và do Chủ đầu tư quyết định, Tư vấn
giám sát và Nhà thầu căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ
đầu tư thực hiện.

- Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ mời cuộc
họp đột xuất bằng hình thức gọi điện thoại hoặc fax
giấy mời đến các bên liên quan khi cần kiểm điểm tiến
độ của Nhà thầu, khi có các chế độ chính sách thay
đổi cần thông báo với Tư vấn giám sát, Nhà thầu hoặc
mời họp theo đề xuất của Tư vấn giám sát, Nhà thầu
để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thi
công. Các bên phải ngay lập tức thực hiện nội dung mời
họp và đảm bảo dự họp đầy đủ để cuộc họp đạt
kết quả.

III. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ.

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản / ngày phát hành

1

2(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các
bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

Chủ đầu tư căn cứ pháp luật về xây dựng để đưa ra
danh mục các bản vẽ cho phù hợp.

PAGE \* MERGEFORMAT 4

PAGE \* MERGEFORMAT 9

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5104 dự án đang đợi nhà thầu
  • 581 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 616 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13700 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15552 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây