Thông báo mời thầu

Gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:48 15/10/2020
Số TBMT
20201041447-00
Công bố
20:26 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đường vào khu giết mổ tại xã Bình Minh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình
Chủ đầu tư
UBND xã Bình Minh - địa chỉ: xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Xã hội hoá giao thông
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đường vào khu giết mổ tại xã Bình Minh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Nai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
20:26 15/10/2020
đến
07:00 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
07:00 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
50.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 48

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu:
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án
Đường vào khu giết mổ tại xã Bình Minh tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.
- Chiều dài tuyến đường 536,2m, mặt đường BTNN rộng 6m, lề đường hai bên
mỗi bên rộng 0,75m, nền đường rộng 7,5m.
- Hệ thống thoát nước:
+ Mương thoát nước dọc: Bên phải tuyến đoạn từ Km0+20 đến đoạn Km0+221,
đoạn nối vào mương đất hiện hữu và đoạn từ Km0+422 đến Km0+536 thiết kế mương
BTXM, đậy đan BTCT với tổng chiều dài 45m.
+ Thoát nước ngang: Bằng mương BTXM đậy đan chịu lực BTCT.
- Hệ thống an toàn giao thông đầy đủ đúng theo quy định về tiêu chuẩn thiết kế.
2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày khởi công.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Các tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo:
- Tiêu chuẩn ngành 22TCN 263-2000: Qui trình khảo sát nền đường ô tô.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054-2005: Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô.
- Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 211-06: Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm.
- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung: TCVN 9398:2012.
- Công tác đất - Qui phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4447-2012.
- Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và
nghiệm thu: TCVN 8857:2011.
- Qui trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước: TCVN 95042012.
- Mặt đường BTNN yêu cầu thi công và nghiệm thu TCVN 8819-2011.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2016/BGTVT.
- Nhũ tương nhựa đường a xít TCVN 8817-1 : 2011
- Các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm thiết kế, thi công hiện hành có liên quan2.
Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát của nhà thầu: Tổ chức thi công đúng
biện pháp thi công đã đề xuất được TVGS chấp thuận. Chỉ huy trưởng công trình và
lãnh đạo của Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính đúng đắn trong nghiệm thu nội bộ trước
khi trình TVGS xem xét, nghiệm thu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các
tiêu chuẩn về phương pháp thử): Tất cả các vật tư, vật liệu đưa và công trình đều phải
có nguồn gốc đúng như trong đệ trình mỏ vật liệu đã được chấp thuận và có kết quả thí
nghiệm kèm theo; máy móc thiết bị phải phù hợp với yêu cầu công việc và còn hoạt
động tốt.

Bảng chủng loại vật tư cơ bản đưa vào công trình
QUY CÁCH
CHẤT
NHÀ CUNG CẤP
(nhà thầu phải LƯỢNG
VÀ NƠI SẢN
nêu rõ tiêu
XUẤT ĐÁP ỨNG
chuẩn hiện
ĐẦY ĐỦ CÁC NỘI
hành)
DUNG SAU: Nêu
STT
TÊN VẬT TƯ
đầy đủ, rõ ràng xuất
xứ, tên nhà sản xuất,
địa danh không nhầm
lẫn với nhà sản xuất
khác của các thiết bị,
vật tư.
Đất các loại, đá các loại, cát
Loại
tốt
1
2
3
4
5
6

các loại
Thép các loại
Sơn dẻo nhiệt
Xi măng
Bê tông nhựa
Nhũ tương

Loại tốt
Loại tốt
Loại tốt
Loại tốt
Loại tốt

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Thi công đúng theo trình tự kết cấu
trong thiết kế bản vẽ thi công, các hạng mục công việc ẩn giấu bắt buộc phải thi công
trước thì phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, được tư vấn giám sát nghiệm thu mới thi
công các hạng mục tiếp theo.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: Tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng
chống cháy nổ, không đốt lửa, nấu nhựa gần khu tập kết máy móc thiết bị, gần các khu
dân cư, nhà dân có các vật liệu dễ cháy, nổ.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường,
không đổ phế thải bừa bãi, các phương tiện vận chuyển vật tư cho công trình phải được
phủ bạt kín, cảm kết trở đúng tải trọng cho phép, tránh gây rơi vãi trên đường vận
chuyển, không để đất đá, phế thải văng ra ngoài khu vực thi công, nếu có đất đá dính
theo bánh xe ra ngoài khu vực thi công thì phải tiến hành thu dọn và vệ sinh sạch sẽ.
7. Yêu cầu về an toàn lao động: Cấp phát đầy đủ trang thiết bị ATLĐ cho công
nhân, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công, có biện pháp thi công hợp lý để không
chồng chéo, gây tai nạn lao đồng, đảm bảo an toàn giao thông trong thi công.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Chủ động trong
việc huy động nhân vật lực và thiết bị phục vụ thi công, nêu rõ nguồn nhân lực huy
động, máy móc huy động (hoặc thuê mượn) đảm bảo trong thời gian thi công.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Biện
pháp thi công trước hết phải đảm bảo được trình tự công việc, hiểu được mục đích công
trình và đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra; yêu cầu phải có biểu tiến độ thi công chi tiết và
tổng thể phù hợp với từng hạng mục công việc.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Có biểu
đồ chi tiết về công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo của Nhà thầu. Nghiệm thu kiểm tra
trước khi báo TVGS nghiệm thu.

11. Yêu cầu về tổ chức đảm bảo ATGT trong quá trình thi công: Bố trí đầy
đủ rào chắn, barie, cọc tiêu, biển báo và người điều hành giao thông; ban đêm có đầy đủ
đèn chiếu sáng, người điều hành giao thông trang bị đầy đủ cờ, quần áo bảo hộ, trang bị
đầy đủ bộ đàm để liên lạc giữa những người điều hành giao thông, đảm bảo ATGT
chống ùn tắc.
III. Các bản vẽ. Các bản vẽ kèm theo E-HSMT
Hồ sơ thiết kế bản vẽ (Đính kèm tệp tin cùng E-HSMT trên hệ thống).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4933 dự án đang đợi nhà thầu
  • 542 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 653 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13052 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15083 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây