Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc generic (vắc xin)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:43 15/10/2020
Số TBMT
20201041198-00
Công bố
17:33 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm thuốc, vắc xin năm 2020 - 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu thuốc generic (vắc xin)
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm thuốc, vắc xin năm 2020 - 2021
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
17:33 15/10/2020
đến
08:00 18/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.500.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 18/11/2020
Mở thầu tại
Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
717.286.082 VND
Bằng chữ
Bảy trăm mười bảy triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn không trăm tám mươi hai đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu thuốc generic (vắc xin)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu thuốc generic (vắc xin)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MĨNH Độc lập — Tư do — Hạnh phúc
BỆNH VIỆN TỪ Dũ ----:----:------:-----
số: 35 /QĐ~B VTD Thành phố Hồ Chí Mình, ngày44 thángịOnăm 2020
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt hồ sơ mời thầu Dự án Mua sắm thuốc năm 2020 -2021
• Gói thầu 01: Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương đỉều trị
• Gói thầu 02: Gói thầu thuốc generic (thuốc hóa dược, sinh phẩm)
• Gói thầu 03: Gói thầu thuốc generic (vắc xin)
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TỪ DŨ
Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-ƯB ngày 08/4/2004 của ƯBND TP.HCM về việc cho phép đổi tên Bệnh viện Phụ Sản TPMCM thành Bệnh viện Từ Dữ trực thuộc Sở Y tế TP. Ho Chí Mình và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Từ Dữ;
Cãn cứ Quyết định so 6555/QD-SYT ngày Ỉ5/Ỉ1/20Ỉ6 của Sở Y tế TP.HCM về việc Ban hành Quy chế to chức và hoạt động của Bệnh viện Từ Dũ thuộc Sở Y tế;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chỉ tiết thỉ hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư quy định chỉ tỉết lập lập háo cáo thẩm định trong quá trình to chức lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày ĩ 1/7/2019 của Bộ Y tể quỉ định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sởy tế công lập;
Căn cứ Quyệt định số 1647/QĐ-BVTD ngày 04/8/2020 của Giảm đốc Bệnh viện Từ Dữ về việc phê duyệt dự toán Mua sắm thuốc, vắc xỉn năm 2020 - 2021;
Căn cứ Quyết định sỗ 5692/QD-SYT ngày’ 27/8/2020 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc năm 2020 — 202ỉ của Bệnh viện Từ Dữ;
Xét Tờ trình về việc xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu của Bên mời thầu ngày 28/9/2020 và Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định ngày 13/10/2020 về thẩm định hổ sơ mời thầu 3 gỏi thầu mua sắm thuốc năm 2020 - 202L
QUYẾT ĐỊNH:
2
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu 3 gói thầu mua sắm thuốc năm 2020 -2021 với nội dung chi tiết như sau:
» Thông báo mời thầu “ Mô tả tóm tắt
- Từ ngữ viết tắt
- Phần I. Thủ tục đấu thầu
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
- Phần II. Yêu cầu về phạm vi cung cấp
Chương V. Phạm vi cung cấp
- Phần III. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng Chương VIII. Biểu mẫu về hợp đồng
- Phần IV. Phụ lục
Phụ lục I. Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Phụ lục II, Mầu cam kết
Phụ lục III. Danh mục thuốc mời thầu
Phụ lục IV. Giá trị bảo đảm dự thầu, mức doanh thu tối thiểu, giá trị hợp đồng tương tự Đính kèm Hồ sơ mời thầu chi tiết.
Điều 2. Hồ sơ mời thầu là căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu; Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; là cơ sở để thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Bên mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này^^1—^
Nơi nhận; GIÁM ĐỐC

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5231 dự án đang đợi nhà thầu
  • 322 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 247 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13326 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15250 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây