Thông báo mời thầu

Mua sắm quân trang nghiệp vụ năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:37 15/10/2020
Số TBMT
20201040466-00
Công bố
17:12 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm quân trang nghiệp vụ năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm quân trang nghiệp vụ năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách ngành quân nhu năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm quân trang nghiệp vụ năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Ninh Bình

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:12 15/10/2020
đến
17:15 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:15 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
5.400.000 VND
Bằng chữ
Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm quân trang nghiệp vụ năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm quân trang nghiệp vụ năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 14

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm quân trang nghiệp vụ năm 2020.
- Nguồn vốn: Ngân sách ngành quân nhu năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
* Yêu cầu chung:
- Tất cả các hàng hóa thuộc gói thầu là hàng mới 100%.
- Doanh nghiệp tham dự thầu phải có giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh
phù hợp với ngành nghề, phù hợp với hàng hóa thuộc gói thầu và đáp ứng các yêu
cầu về điều kiện sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành.
- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kinh doanh quân trang
cho lực lượng vũ trang.
- Nếu nhà thầu trúng thầu, khi tiến hành thương thảo hợp đồng thì nhà thầu
phải mang theo hồ sơ dự thầu bản gốc và hàng mẫu kèm theo đến. Nếu có sự sai
khác giữa hồ sơ dự thầu bản gốc và bản dự thầu trên trang mạng đấu thầu quốc gia
hoặc chủng loại và chất lượng hàng mẫu được kiểm duyệt lại không đạt yêu cầu thì
nhà thầu bị loại.
* Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ
các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
Hạng
mục
Tên hàng hóa
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
số
Quy cách sản xuất và đóng gói, chủng loại, xuất
xứ, năm sản xuất:
- Sản xuất và đóng gói: Theo quy định tại thông tư
số 171/2017/TT-BQP ngày 24/7/2017
- Xuất xứ: Việt Nam
QP NV canh gác - Chất lượng: Mới 100%, sản xuất đồng bộ
1
HSQ-BS nam mùa - Năm sản xuất: Năm 2020
hè K12 LQ
Kiểu dáng:
- Kiểu áo ký giả, ve chữ V, cổ may viền lé 3mm
mầu xanh lá cây. Nẹp áo cài 4 cúc. Tay cộc, cửa tay
có đáp lật ra ngoài. Thân trước có túi trên ốp nổi,
giữa túi có xúp, đáy túi vát góc, nắp túi có sòn nhọn
cài cúc. Áo có 2 túi trên. Thân sau có sống sau xẻ
73

Hạng
mục
số

2

Tên hàng hóa

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

dưới. Vai có dây đeo cấp hiệu. áo có lót đô vai thân
sau, tay bên trái có dán lô gô tay áo cách đỉnh tay
8cm.
- Kiểu quần âu dài, có 2 túi chéo. Cửa quần mở suốt
kéo khoá. Cạp cài một móc, một khuyết và có 6 dây
lưng. Thân trước mỗi bên xếp 1 ly lật về phía dọc
quần, Thân sau chiết 1 ly và 2 túi hậu.
* Nguyên liệu vải:
- vải Pê vi mầu xanh lá cây.
* Chỉ may:
- Chỉ peco 60/3 cùng mầu vải chính
Yêu cầu về cắt
- Các chi tiết của sản phẩm khi cắt phải đảm bảo
đúng canh sợi;
Yêu cầu về các đường may
- Dùng kim số 14 để may, các mũi chỉ phải đều đặn,
không bỏ mũi, sùi chỉ, nhăn vải, không sểnh tuột
chỉ;
- Các đường may phải đảm bảo từ 5 đến 6 mũi chỉ/1
cm. Đầu và cuối các đường may phải lại mũi chỉ 3
lần, dài 1 cm chồng khít lên nhau, cắt sạch chỉ thừa,
không sểnh sót, bỏ mũi, sùi chỉ dăn dúm;
Yêu cầu về là
QP NV canh gác HSQ-BS nam mùa hè K12 LQ
được là trên bàn là hơi có nhiệt độ phù hợp với
nguyên liệu.
Ghi nhãn
Nhãn dệt có đầy đủ các thông tin: Tên đơn vị sản
xuất, năm sản xuất; nhãn được gấp đôi gắn ở giữa
đường may chắp thân Caravat.
Bao gói
Mỗi bộ QP NV canh gác HSQ-BS nam mùa hè K12
LQ được bó thành 10 bộ 1 bó, 6 bó xếp trong thùng
catton theo quy định
Quy cách sản xuất và đóng gói, chủng loại, xuất
xứ, năm sản xuất:
- Sản xuất và đóng gói: Theo quy định tại thông tư
QP NV canh gác
số 171/2017/TT-BQP ngày 24/7/2017
HSQ-BS nam mùa
- Xuất xứ: Việt Nam
đông K12 LQ
- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất đồng bộ
- Năm sản xuất: Năm 2020
Kiểu dáng:
74

Hạng
mục
số

3

Tên hàng hóa

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

- Kiểu áo khoác ngoài, ve chữ V, cổ may viền lé
3mm mầu xanh lá cây. Nẹp áo cài 4 cúc. Vai áo có
dây vai đeo cấp hiệu. Tay dài 2 mang có bác tay lật
ra ngoài, phía trên bác tay may 1 dây viền dệt sẵn
2cm. Áo có hai túi trên. Thân sau có sống sau, xẻ
dưới, Áo có lót thân. Thân trước có túi lót nằm ở
giữa con then.
- Kiểu quần âu dài, có 2 túi chéo. Cửa quần mở suốt
kéo khoá. Cạp cài một móc, một khuyết và có 6 dây
lưng. Thân trước mỗi bên xếp 1 ly lật về phía dọc
quần, Thân sau chiết 1 ly và 2 túi hậu.
* Nguyên liệu vải:
- vải gabadin len 50/50 mầu xanh lá cây.
* Chỉ may:
- Chỉ peco 60/3 cùng mầu vải chính
Yêu cầu về cắt
- Các chi tiết của sản phẩm khi cắt phải đảm bảo
đúng canh sợi;
Yêu cầu về các đường may
- Dùng kim số 14 để may, các mũi chỉ phải đều đặn,
không bỏ mũi, sùi chỉ, nhăn vải, không sểnh tuột
chỉ;
- Các đường may phải đảm bảo từ 5 đến 6 mũi chỉ/1
cm. Đầu và cuối các đường may phải lại mũi chỉ 3
lần, dài 1 cm chồng khít lên nhau, cắt sạch chỉ thừa,
không sểnh sót, bỏ mũi, sùi chỉ dăn dúm;
Yêu cầu về là
QP NV canh gác HSQ-BS nam mùa đông K12 LQ
được là trên bàn là hơi có nhiệt độ phù hợp với
nguyên liệu.
Ghi nhãn
Nhãn dệt có đầy đủ các thông tin: Tên đơn vị sản
xuất, năm sản xuất; nhãn được gấp đôi gắn ở giữa
đường may chắp thân Caravat.
Bao gói
Mỗi bộ QP NV canh gác HSQ-BS nam mùa đông
K12 LQ được bó thành 10 bộ 1 bó, 6 bó xếp trong
thùng catton theo quy định
Quy cách sản xuất và đóng gói, chủng loại, xuất
Áo khoác gác 5 lớp xứ, năm sản xuất
- Sản xuất và đóng gói: Theo quy định của thông tư
LQ
số 171/2017/TT-BQP ngày 24/7/2017
75

Hạng
mục
số

Tên hàng hóa

4

Tạp dề cấp dưỡng
K12 + Mũ cấp
dưỡng

5

Quần nuôi quân
nam + áo choàng
CD nam K12

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất đồng bộ
- Năm sản xuất: Năm 2020
Chủng loại vật liệu bao gồm:
- Chất liệu: Theo quy định của thông tư số
171/2017/TT-BQP ngày 24/7/2017
Thông số và yêu cầu kỹ thuật:
Theo tiêu chuẩn quy định của Theo quy định của
thông tư số 171/2017/TT-BQP ngày 24/7/2017
- Tạp dề có 1 túi ốp nổi, đáy túi nguýt tròn, có dây
buộc phía sau gáy và dây buộc ngang thân người
mặc. Dây buộc được may liền với viền cạnh của tạp
dề; được may 2 lớp, lớp ngoài bằng vải katê, lớp lót
bằng vải vi ni lon tráng nhựa. Lớp ngoài màu xanh
lá cây, lớp trong màu olive.
Chỉ tiêu kỹ thuật theo Tiêu chuẩn cơ sở Tạp dề cấp
dưỡng K12, số TCQS 174:2012/TCHC/QN (Ban
hành kèm theo Quyết định số 1211/QĐ-HC ngày
17/12/2012 của Chủ nhiệm TCHC).
- Mũ cấp dưỡng có đỉnh mũ hình tròn may 1 lần vải,
cầu mũ may 2 lần vải, xung quanh có những xếp ly
ống rộng 2 cm, các xếp ly cách nhau 1 cm. Thành
trán phía trước rộng 5 cm, phía sau rộng 4 cm; giữa
cầu mũ phía trước có in biểu tượng và dòng chữ
“NHÀ ĂN QUÂN ĐỘI”. Mũ màu trắng, biểu tượng
màu xanh đen, dòng chữ “NHÀ ĂN QUÂN ĐỘI”
màu đỏ. Mũ được may bằng vải Ka - te 14.
Chỉ tiêu kỹ thuật theo Tiêu chuẩn cơ sở Mũ cấp cấp
dưỡng, số TCQS 211:2014/TCHC/QN (Ban hành
kèm theo Quyết định số 811/QĐ-HC ngày
28/11/2014 của Chủ nhiệm TCHC)
Quy cách sản xuất và đóng gói, chủng loại, xuất
xứ, năm sản xuất:
- Sản xuất và đóng gói: Theo quy định tại tiêu chuẩn
TCQS 218:2014/TCHC/QN
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất đồng bộ
- Năm sản xuất: Năm 2020
Kiểu dáng:
- Quần nuôi quân: Kiểu quần âu dài có 2 túi chéo và
1 túi hậu, cửa quần cài cúc. Thân trước có 1 ly lật về
phía dọc quần. Thân sau có 1 chiết ly, cạp quần có 6
76

Hạng
mục
số

Tên hàng hóa

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
dây nhôi để luồn dây lưng.
- Áo choàng cấp dưỡng: Kiểu áo mặc ngoài cổ bẻ
ngắn tay. Nẹp cài 4 khuy nhựa đường kính 20mm.
thân trước phần trên ngực trái có 1 túi ốp nổi đáy túi
vát góc; phía dưới có 2 túi ốp cạnh túi may liền
đường chắp sườn. Thân sau có sống sau xẻ dưới,
ngang eo thân sau có đai trang trí 2 đầu đính cúc
20mm. Vai áo có bật vai đính cúc trang trí đường
kính 15mm.
* Nguyên liệu vải:
- Quần: vải chính là chéo Peco, lót túi bằng vải Ka
tê.
- Áo choàng: may bằng vải pôpơlin Pêvi
* Chỉ may:
- Chỉ peco 60/3 cùng mầu vải chính
Yêu cầu về cắt
- Các chi tiết của sản phẩm khi cắt phải đảm bảo
đúng canh sợi;
Yêu cầu về các đường may
- Dùng kim số 14 để may, các mũi chỉ phải đều đặn,
không bỏ mũi, sùi chỉ, nhăn vải, không sểnh tuột
chỉ;
- Các đường may phải đảm bảo từ 5 đến 6 mũi chỉ/1
cm. Đầu và cuối các đường may phải lại mũi chỉ 3
lần, dài 1 cm chồng khít lên nhau, cắt sạch chỉ thừa,
không sểnh sót, bỏ mũi, sùi chỉ dăn dúm;
Yêu cầu về là
Quần nuôi quân nam + áo choàng CD nam K12
được là trên bàn là hơi có nhiệt độ phù hợp với
nguyên liệu.
Ghi nhãn
- Mỗi sản phẩm phải được gắn nhãn và cỡ số do Cục
Quân Nhu quy định;
- Vị trí gắn nhãn:
+ Quần: Nhãn được gắn giữa bản lót cạp thân sau
bên trái, cách sườn 3cm, may mí xung quanh; cỡ số
ở giữa chân nhãn, mặt số lên trên
+ Áo choàng: Nhãn gập đôi gắn vào sườn trái phía
trong áo cách gấu 15cm. Cỡ số gắn sát nhãn về phía
gấu, mặt số lên trên.
Bao gói
- Quần: 60 quần buộc thành 1 bó, 10 quần trở đầu,
77

Hạng
mục
số

6

Tên hàng hóa

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

buộc 2 đầu chắc chắn. Bao gói bằng giấy Crap rồi
cho vào bao PP.
- Áo choàng: 50 áo buộc thành 1 bó, 25 áo trở đầu,
buộc 2 đầu chắc chắn. Bao gói bằng giấy Crap rồi
cho vào bao PP.
Quy cách sản xuất và đóng gói, chủng loại, xuất
xứ, năm sản xuất:
- Sản xuất và đóng gói: Theo quy định tại tiêu chuẩn
TCQS 218:2014/TCHC/QN
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất đồng bộ
- Năm sản xuất: Năm 2020
Kiểu dáng:
- Quần nuôi quân: Kiểu quần dài có 2 túi dọc. Thân
trước có 1 ly lật về phía dọc quần. Thân sau có 1
chiết ly, cửa quần gắn khóa kéo fecmotuya.
- Áo choàng cấp dưỡng: Kiểu áo mặc ngoài cổ bẻ
ngắn tay. Nẹp cài 4 khuy nhựa đường kính 20mm.
thân trước phần trên ngực trái có 1 túi ốp nổi đáy túi
vát góc; phía dưới có 2 túi ốp cạnh túi may liền
đường chắp sườn. Thân sau có sống sau xẻ dưới,
ngang eo thân sau có đai trang trí 2 đầu đính cúc
Quần nuôi quân 20mm. Vai áo có bật vai đính cúc trang trí đường
nữ + áo choàng CD kính 15mm.
nam K12
* Nguyên liệu vải:
- Quần: vải chính là chéo Peco, lót túi bằng vải Ka
tê.
- Áo choàng: may bằng vải pôpơlin Pêvi
* Chỉ may:
- Chỉ peco 60/3 cùng mầu vải chính
Yêu cầu về cắt
- Các chi tiết của sản phẩm khi cắt phải đảm bảo
đúng canh sợi;
Yêu cầu về các đường may
- Dùng kim số 14 để may, các mũi chỉ phải đều đặn,
không bỏ mũi, sùi chỉ, nhăn vải, không sểnh tuột
chỉ;
- Các đường may phải đảm bảo từ 5 đến 6 mũi chỉ/1
cm. Đầu và cuối các đường may phải lại mũi chỉ 3
lần, dài 1 cm chồng khít lên nhau, cắt sạch chỉ thừa,
không sểnh sót, bỏ mũi, sùi chỉ dăn dúm;
Yêu cầu về là
78

Hạng
mục
số

Tên hàng hóa

7

Mũ bảo hộ TT

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Quần nuôi quân nữ + áo choàng CD nam K12 được
là trên bàn là hơi có nhiệt độ phù hợp với nguyên
liệu.
Ghi nhãn
- Mỗi sản phẩm phải được gắn nhãn và cỡ số do Cục
Quân Nhu quy định;
- Vị trí gắn nhãn:
+ Quần: Nhãn được gắn giữa bản lót cạp thân sau
bên trái, cách sườn 3cm, may mí xung quanh; cỡ số
ở giữa chân nhãn, mặt số lên trên
+ Áo choàng: Nhãn gập đôi gắn vào sườn trái phía
trong áo cách gấu 15cm. Cỡ số gắn sát nhãn về phía
gấu, mặt số lên trên.
Bao gói
- Quần: 60 quần buộc thành 1 bó, 10 quần trở đầu,
buộc 2 đầu chắc chắn. Bao gói bằng giấy Crap rồi
cho vào bao PP.
- Áo choàng: 50 áo buộc thành 1 bó, 25 áo trở đầu,
buộc 2 đầu chắc chắn. Bao gói bằng giấy Crap rồi
cho vào bao PP.
Quy cách sản xuất và đóng gói, chủng loại, xuất
xứ, năm sản xuất:
- Sản xuất và đóng gói: Theo quy định tại TCQS
388:2016/TCHC/QN
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất đồng bộ
- Năm sản xuất: Năm 2020
Yêu cầu về ngoại quan:
- Bề mặt vỏ mũ đảo bảo phải nhẵn, không có vết nứt
hoặc gờ cạnh sắc.
- Dây cầu, quai mũ cắt bằng nhiệt, không lỗi sợi, các
đầu cắt không sổ sợi hoặc có gờ cạnh sắc.
- Mầu mũ: 2 mặt mũ mầu olive đồng đều, mặt ngoài
mũ nhẵn bóng. Đề can dán cân đối, biểu tượng binh
chủng và chữ viết rõ ràng. Sản phẩm hoàn toàn được
vệ sinh sạch sẽ.
Yêu cầu về Nguyên liệu
- Nguyên liệu chính: Nhựa PA 6 (Poly Amid)
- Quai mũ: làm bằng sợi polyester, kiểu dệt vân
ngang, bản rộng 20mm
- Chỉ may: bằng chỉ Peco 60/3 cùng mầu với nguyên
liệu.
79

Hạng
mục
số

Tên hàng hóa

8

Quần áo mưa
nghiệp vụ TT

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Thông số kỹ thuật
- Cốt mũ: (đo ngoài)
+ Độ dày: 2,5 mm
+ Chiều dài: 295 mm
+ Chiều cao: 140 mm
+ Chiều dài lưỡi trai: 45 mm
+ Chiều rộng lưỡi trai: 170 mm
+ Chu vi vòng mũ (đo trong, ngang mép): 670 mm
+ Chiều rộng ngang mũ (đo mép ngoài điểm rộng
nhất): 220 mm
- Quai mũ:
+ Chiều dài dây tối đa (khi sử dụng): 480 mm
+ Bản rộng: 20 mm
+ Độ dày: 1,2 mm
Ghi nhãn
- Tên cơ sở sản xuất dập phía trong mũ.
- Mỗi sản phẩm được gắn nhãn quản lý của Cục
Quân Nhu, nhãn được may vào mặt trong dây tăng
giảm vòng đầu.
Bao gói
- Mỗi sản phẩm mũ được kèm giấy hướng dẫn sử
dụng và bảo quản cho vào túi PE (Thân túi có đục lỗ
thoáng khí), đóng vào thùng catton, mỗi thùng đóng
20 sản phẩm.
Quy cách sản xuất và đóng gói, chủng loại, xuất
xứ, năm sản xuất:
- Sản xuất và đóng gói: Theo quy định tại TCQS
505:2018/TCHC/QN
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất đồng bộ
- Năm sản xuất: Năm 2020
Yêu cầu về ngoại quan:
- Quần áo mưa nghiệp vụ Thông tin K18 kiểu mở
ngực có khoá nhựa (fecmơtuya) cài suốt; ngang eo
may đáp để luồn dây điều chỉnh; có đáp nẹp, được
tán cúc đồng. Mũ rời, gắn với áo bằng cúc đồng,
miệng mũ may viền để luồn dây. Thân trước có túi
dán ngoài, nắp túi và miệng túi được may ké dính.
Thân sau có đề cúp. Tay áo, súp cửa tay có may
chun. Dây phản quang may chéo hai bên ngực và
ngang đề cúp thân sau. Cạp quần có chun bản rộng
khoảng 4 cm, may diễu 2 đường, gấu quần có tán
80

Hạng
mục
số

Tên hàng hóa

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
cúc đồng.
Yêu cầu về Nguyên liệu
- Nguyên liệu chính: Vải dùng sản xuất Quần áo
mưa nghiệp vụ Thông tin K18 là vải Vinilon theo
TCVN/QS 1243:2012.
- Cúc áo: Nguyên liệu bằng đồng, đường kính ngoài
14 mm.
- Khoá kéo nhựa (phần nẹp áo): Loại răng 5, kiểu
răng cá sấu, màu Olive;.
- Dây phản quang: Loại dây phản quang bằng nhựa,
màu vang.
- Chỉ may: Chỉ PE 60/3 (100% Polyester) cùng màu
với nguyên liệu chính.
Yêu cầu về cắt
- Các chi tiết cắt phải đảm bảo canh sợi của nguyên
liệu;
- Các chi tiết cắt theo dọc khổ vải: Thân quần, thân
áo, mũ áo, cổ áo, tay áo, đề cúp, đáp nẹp, súp cửa
tay, nắp túi áo, chân cạp;
- Các chi tiết cắt theo chiều ngang khổ vải: Nắp túi
áo, đáp luồn dây điều chỉnh.
Yêu cầu về các đường may
- Dùng kim số 14 để may, các mũi chỉ phải đều đặn,
không bỏ mũi, sùi chỉ, nhăn vải, không sểnh tuột
chỉ;
- Các đường may đảm bảo 4 mũi chỉ/1cm, phải
thẳng đều, không sổ tuột, bỏ mũi, sùi chỉ, đầu và
cuối đường may phải lại mũi 3 lần chỉ dài 1 cm, cắt
sạch chỉ thừa. Các đường may đè, diễu, mí, quấn
phải cách đều mép vải, mũ gắn đúng vị trí qui định,
phải cân đối;
Ghi nhãn
- Sản phẩm phải được gắn nhãn mác Quân nhu theo
SỬA ĐỔI 2:TCQS 207:2014/TCHC/QN;
- Vị trí gắn nhãn: Áo được gắn nhãn, cỡ số, dây treo
áo vào chân cổ giữa gáy thân sau (nhãn gập đôi).
Quần được gắn nhãn cỡ số tại đường mí chân cạp
phía đường chắp đũng sau. Túi đựng gắn nhãn cỡ số
tại đường cạnh sát dây treo túi phía trên miệng túi.
Bao gói
- Mỗi sản phẩm được gấp gọn gàng cho vào túi đựng
kéo khóa, 10 bộ buộc thành bó, xếp thành 1 hàng,
81

Hạng
mục
số

9

Tên hàng hóa

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

đầu túi về 1 phía. Bao gói trong thùng Carton dày
0,6 cm gồm 5 lớp, trong đó có 2 lớp sóng xếp xen kẽ
với 3 lớp, miệng hộp dán băng dính chiều rộng 5
cm, ngậm sâu vào 2 cạnh thùng 6 cm.
Quy cách sản xuất và đóng gói, chủng loại, xuất
xứ, năm sản xuất:
- Sản xuất và đóng gói: Theo quy định tại TCQS
387:2016/TCHC/QN
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất đồng bộ
- Năm sản xuất: Năm 2020
Kiểu dáng:
- Áo: Kiểu áo chít gấu dài tay, cổ đứng. Đai áo bên
sườn có bo chun. Thân trước bên ngực áo có 2 túi ốp
nổi, giữa túi có xúp, đáy túi, nắp túi nguýt tròn, nắp
túi gắn nhám dính; phía dưới có 2 túi chéo bổ cơi.
Nẹp áo cài 5 cúc và 1 cúc chân cổ. Thân sau có cầu
vai xếp 2 ly. Tay có măng séc cài cúc. Cúc áo bằng
nhựa nhiệt rắn đường kính 15mm. Cổ áo, nắp túi và
măng séc được ép mex. Vai áo có bật vai. Ngực áo
bên phải gắn biển tên, ngực áo bên trái gắn biểu
tượng thông tin. Trên cánh tay bên trái gắn túi ốp
Quần áo nghiệp vụ nổi. Trên cánh tay bên phải gắn phù hiệu tay áo.
- Quần: Kiểu quần âu dài, có 2 túi chéo ốp nổi
TT nam K12
miệng túi gắn ké dính, cửa quần gắn khóa fec mơ
tuya. Thân sau triết 1 ly, hai bên có túi hậu may ốp,
nắp túi vuông, gắn nhám dính. Dọc quần 2 bên có
túi ốp đùi, nắp túi vuông, gắn nhám dính. Cạp quần
có móc cài, có 6 dây để luồn dây lưng. Trên đường
dọc quần bên phải gắn dây nhôi cài trang bị. Gấu
quần bên đường giàng dây nhôi gắn nhôi cài cúc,
đường dọc quần đính cúc trùng với vị trí dây nhôi.
* Nguyên liệu vải:
- Vải chính: được may bằng vải gabadin Peco K08
(quy
định
trong
tiêu
chuẩn
TCQS
225:2014/TCHC/QN)
- Vải lót: vải Ka tê K14 (quy định trong tiêu chuẩn
TCQS 227:2014/TCHC/QN)
* Chỉ may:
- Chỉ peco 60/3 cùng mầu vải chính
Yêu cầu về cắt
- Các chi tiết của sản phẩm khi cắt phải đảm bảo
82

Hạng
mục
số

10

Tên hàng hóa

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

đúng canh sợi; cắt dọc sợi vải. Riêng Nắp túi, mex
nắp túi, lót cạp, lót moi cúc cắt ngang sợ vải.
Yêu cầu về các đường may
- Dùng kim số 14 để may, các mũi chỉ phải đều đặn,
không bỏ mũi, sùi chỉ, nhăn vải, không sểnh tuột
chỉ;
- Các đường may phải đảm bảo từ 5 đến 6 mũi chỉ/1
cm. Đầu và cuối các đường may phải lại mũi chỉ 3
lần, dài 1 cm chồng khít lên nhau, cắt sạch chỉ thừa,
không sểnh sót, bỏ mũi, sùi chỉ dăn dúm;
Yêu cầu về là
Quần áo nghiệp vụ T.tin nam K12 được là trên bàn
là hơi có nhiệt độ phù hợp với nguyên liệu.
Ghi nhãn
Nhãn dệt có đầy đủ các thông tin: Tên đơn vị sản
xuất, năm sản xuất; nhãn được gấp đôi gắn ở giữa
đường may chắp thân Caravat. (theo TCQS
207:TCHC/QN)
Bao gói
Quần áo nghiệp vụ T.tin nam K12 được đựng trong
bao PP, bên ngoài buộc ngang bằng 2 dây. 20 cái
đóng vào 1 thùng catton kích thước 50cm x 35cm x
35cm.
Quy cách sản xuất và đóng gói, chủng loại, xuất
xứ, năm sản xuất:
- Sản xuất và đóng gói: Theo quy định tại TCQS
382:2016/TCHC/QN
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất đồng bộ
- Năm sản xuất: Năm 2020
Kiểu dáng:
Áo ấm nghiệp vụ - Kiểu áo ghi lê 3 lớp cổ vuông. Thân trước gắn
thông tin nam K12 khóa fec mơ tuya có đáp che nẹp, nẹp cài 4 cúc
đường kính 20mm; hai túi trên ốp nổi ở giữa túi có
(áo Jile)
xúp, đáy túi nắp túi ngút tròn gắn nhám dính; phía
dưới có 2 túi bổ cơi chéo. Thân sau có đề cúp liền
vải, vai áo có bật vai, hai bên sườn áo gắn cá sườn.
Lần lót bên trong được trần các đường song song với
lớp bông PE phun keo ở giữa. Cá sườn, bật vai đính
cúc đường kính 15mm. Ngực áo bên phải gắn biển
tên, ngực áo bên trái gắn biểu tượng thông tin.
* Nguyên liệu vải:
83

Hạng
mục
số

Tên hàng hóa

11

Áo mưa gác

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
- Vải chính: được may bằng vải gabadin Peco K08
(quy
định
trong
tiêu
chuẩn
TCQS
225:2014/TCHC/QN)
- Vải lót: vải Ka tê K14 (quy định trong tiêu chuẩn
TCQS 227:2014/TCHC/QN)
* Chỉ may:
- Chỉ peco 60/3 cùng mầu vải chính
Yêu cầu về cắt
- Các chi tiết của sản phẩm khi cắt phải đảm bảo
đúng canh sợi; toàn bộ cắt dọc sợi vải, chỉ có nắp túi
áo cắt ngang sợ vải.
Yêu cầu về các đường may
- Dùng kim số 14 để may, các mũi chỉ phải đều đặn,
không bỏ mũi, sùi chỉ, nhăn vải, không sểnh tuột
chỉ;
- Các đường may phải đảm bảo từ 5 đến 6 mũi chỉ/1
cm. Đầu và cuối các đường may phải lại mũi chỉ 3
lần, dài 1 cm chồng khít lên nhau, cắt sạch chỉ thừa,
không sểnh sót, bỏ mũi, sùi chỉ dăn dúm;
Yêu cầu về là
Áo ấm nghiệp vụ thông tin nam K12 được là, phẳng
thân trước, thân sau cổ áo trên bàn là hơi có nhiệt độ
phù hợp với nguyên liệu.
Ghi nhãn
Nhãn dệt có đầy đủ các thông tin: Tên đơn vị sản
xuất, năm sản xuất; nhãn được gấp đôi gắn ở giữa
đường may chắp thân Caravat. (theo TCQS
207:TCHC/QN)
Bao gói
Áo ấm nghiệp vụ thông tin nam K12 được đựng
trong bao PP, bên ngoài buộc ngang bằng 2 dây. 20
cái đóng vào 1 thùng catton kích thước 50cm x
35cm x 35cm.
Quy cách sản xuất và đóng gói, chủng loại, xuất
xứ, năm sản xuất:
- Sản xuất và đóng gói: Theo quy định của Cục
Quân Nhu/TCHC
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất đồng bộ
- Năm sản xuất: Năm 2020
Yêu cầu về ngoại quan:
- Kiểu áo khoác ngoài dài qua gối (măng tô). Cổ cài
84

Hạng
mục
số

Tên hàng hóa

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
kín. Đầu cổ áo 2 bên may nền phù hiệu. Hai túi bản
cơi chéo dưới thân trước. Nẹp áo phía ngoài cài 5
cúc, đường kính 22 mm phía trong kéo khóa
fecmơtuya. Thân trước và thân sau có đề cúp, phía
trong đề cúp lót 1 lớp vải màn tuyn, trên đường may
đề cúp với thân áo có mở thoát khí. Thân sau có
sống sau xẻ dưới, xẻ sau có xúp. Vai áo có dây đai
đeo cấp hiệu. Tay dài, cửa tay có xúp và chun xúp
cửa tay. Áo có dây lưng. Khóa dây lưng hình chữ
nhật có thang ngang bằng đồng mạ vàng. Cúc áo
bằng đồng mạ màu vàng khâu liền thân áo. Áo có
mũ; mũ được tán cúc bấm bằng đồng để cài liên kết
với áo, phía trước mũ luồn dây, 2 đầu dây có chốt
nhựa.
Yêu cầu về nguyên liệu:
- Nguyên liệu chính: Vải dùng sản xuất Áo mưa gác
là vải Vinilon.
- Cúc áo: Nguyên liệu bằng đồng, đường kính ngoài
14 mm.
- Khoá kéo nhựa (phần nẹp áo): Loại răng 5, kiểu
răng cá sấu, màu Olive;.
- Chỉ may: Chỉ PE 60/3 (100% Polyester) cùng màu
với nguyên liệu chính.
Yêu cầu về cắt
- Các chi tiết cắt phải đảm bảo canh sợi của nguyên
liệu;
- Các chi tiết cắt theo dọc khổ vải: Thân quần, thân
áo, mũ áo, cổ áo, tay áo, đề cúp, đáp nẹp, súp cửa
tay, nắp túi áo, chân cạp;
- Các chi tiết cắt theo chiều ngang khổ vải: Nắp túi
áo, đáp luồn dây điều chỉnh.
Yêu cầu về các đường may
- Dùng kim số 14 để may, các mũi chỉ phải đều đặn,
không bỏ mũi, sùi chỉ, nhăn vải, không sểnh tuột
chỉ;
- Các đường may đảm bảo 4 mũi chỉ/1cm, phải
thẳng đều, không sổ tuột, bỏ mũi, sùi chỉ, đầu và
cuối đường may phải lại mũi 3 lần chỉ dài 1 cm, cắt
sạch chỉ thừa. Các đường may đè, diễu, mí, quấn
phải cách đều mép vải, mũ gắn đúng vị trí qui định,
phải cân đối;
Ghi nhãn
85

Hạng
mục
số

Tên hàng hóa

12

Dây lưng NV
Thông tin

13

Dây lưng to có
choàng vai + bao
súng

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
- Sản phẩm phải được gắn nhãn mác Quân nhu;
- Vị trí gắn nhãn: Áo được gắn nhãn, cỡ số, dây treo
áo vào chân cổ giữa gáy thân sau (nhãn gập đôi).
Bao gói
- Mỗi sản phẩm được gấp gọn gàng cho vào túi đựng
kéo khóa, 10 bộ buộc thành bó, xếp thành 1 hàng,
đầu túi về 1 phía. Bao gói trong thùng Carton dày
0,6 cm gồm 5 lớp, trong đó có 2 lớp sóng xếp xen kẽ
với 3 lớp, miệng hộp dán băng dính chiều rộng 5
cm, ngậm sâu vào 2 cạnh thùng 6 cm.
Quy cách sản xuất và đóng gói, chủng loại, xuất
xứ, năm sản xuất
- Sản xuất và đóng gói: Theo quy định về dây lưng
NV thông tin của BQP
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất đồng bộ
- Năm sản xuất: Năm 2020
Yêu cầu về ngoại quan:
- Mầu sắc: mầu nâu.
- Dây lưng da tổng hợp, khóa hợp kim màu trắng.
Thông số và yêu cầu kỹ thuật:
- Theo đúng tiêu chuẩn quy định về dây lưng NV
thông tin của BQP.
Ghi nhãn
- Theo đúng tiêu chuẩn quy định về dây lưng NV
thông tin của BQP.
Quy cách sản xuất và đóng gói, chủng loại, xuất
xứ, năm sản xuất
- Sản xuất và đóng gói: Theo quy định của Cục
Quân Nhu/ TCHC
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất đồng bộ
- Năm sản xuất: Năm 2020
Yêu cầu về ngoại quan:
- Mầu sắc: mầu trắng.
- Cốt dây chính bản rộng 5cm, xung quanh mép
ngoài có đường may diễu. trên bề mặt cốt dây có
may trần các hình thoi trang trí. Dây lưng có 4 vòng
nhôi
- Dây choàng vai bản rộng 2cm, có bộ phận điều
chỉnh chiều dài dây choàng. Dây choàng vai nối với
cốt dây chính bằng các vòng thép không rỉ.
86

Hạng
mục
số

Tên hàng hóa

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
- Khóa dây bằng đồng, mạ mầu vàng, bề mặt dập nổi
hình ngôi sao 5 cánh nội tiếp trong vòng tròn. Hai
đầu dây có 2 vòng móc để nối với 2 đầu cốt dây
chính
- Đi kèm dây lưng to có choàng vai là một bao súng
K59 và một bao đạn mang ở bên phải cốt dây chính.
Thông số và yêu cầu kỹ thuật:
- Theo đúng tiêu chuẩn quy định của Cục Quân Nhu/
TCHC.
Ghi nhãn
- Theo đúng tiêu chuẩn quy định của Cục Quân Nhu/
TCHC.

3. Các yêu cầu khác
- Hàng hóa sản xuất trong năm 2020.
- Khi hàng hóa đến địa điểm giao hàng phải đem vào tận kho, không đổ bể
hoặc móp méo.

87

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5004 dự án đang đợi nhà thầu
  • 597 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 630 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13609 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15658 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây