Thông báo mời thầu

Gói thầu số 1: Mua sắm các loại dây dẫn, thiết bị và phụ kiện

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:12 15/10/2020
Số TBMT
20201040776-00
Công bố
16:43 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
SCL nhánh rẽ Kỳ Hải, Kỳ Hà, Kỳ Thư, Kỳ Hoa, Kỳ Tân, Kỳ Châu, trục chính thuộc ĐZ 477E18.3; các TBA Kỳ Hà 1, TBA Kỳ Hải 1, TBA Kỳ Hoa 1, TBA Kỳ Lợi 1A, TBA Kỳ Lợi 1B; SCL đường dây 0.4kV các xã Phúc Đồng, Hương Giang - huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; SCL đường dây 0.4kV các xã Hương Long, Thị trấn Hương Khê - huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; SCL lưới điện hạ thế trên địa bàn xã Xuân Song - huyện Nghi Xuân; SCL lưới điện hạ thế xã Thạch Mỹ, Thịnh Lộc - huyện Lộc Hà; SCL đường dây 35kV trục chính lộ 373-E18.4
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 1: Mua sắm các loại dây dẫn, thiết bị và phụ kiện
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Giá thành EVN NPC
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT Mua sắm hàng hóa
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:43 15/10/2020
đến
09:00 29/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 29/10/2020
Mở thầu tại
Phòng họp tầng 3 - Công ty Điện lực Hà Tĩnh – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Số 06 Đường Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
77.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy mươi bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 1: Mua sắm các loại dây dẫn, thiết bị và phụ kiện". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 1: Mua sắm các loại dây dẫn, thiết bị và phụ kiện" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1848/QĐ-PCHT
Số:
/QĐ-PCHT

Hà Tĩnh,
Tĩnh, ngày
ngày 14 tháng

tháng10 năm
năm2020
2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt HSMT
Gói thầu số 1: Mua sắm các loại dây dẫn, thiết bị và phụ kiện
Các công trình: SCL nhánh rẽ Kỳ Hải, Kỳ Hà, Kỳ Thư, Kỳ Hoa, Kỳ Tân, Kỳ Châu,
trục chính thuộc ĐZ 477E18.3; các TBA Kỳ Hà 1, TBA Kỳ Hải 1, TBA Kỳ Hoa 1,
TBA Kỳ Lợi 1A, TBA Kỳ Lợi 1B; SCL đường dây 0.4kV các xã Phúc Đồng, Hương
Giang - huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; SCL đường dây 0.4kV các xã Hương
Long, Thị trấn Hương Khê - huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; SCL lưới điện hạ thế
trên địa bàn xã Xuân Song - huyện Nghi Xuân; SCL lưới điện hạ thế xã Thạch Mỹ,
Thịnh Lộc - huyện Lộc Hà; SCL đường dây 35kV trục chính lộ 373-E18.4

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội
Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMT ngày 12/10/2020 của Phòng Kế
hoạch Vật tư;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm định HSMT ngày 13/10/2020 của Tổ thẩm định
đấu thầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Mua sắm các loại dây
dẫn, thiết bị và phụ kiện với nội dung chính như sau:
1. Tên Gói thầu số 1: Mua sắm các loại dây dẫn, thiết bị và phụ kiện
2. Các công trình: SCL nhánh rẽ Kỳ Hải, Kỳ Hà, Kỳ Thư, Kỳ Hoa, Kỳ Tân,
Kỳ Châu, trục chính thuộc ĐZ 477E18.3; các TBA Kỳ Hà 1, TBA Kỳ Hải 1, TBA
Kỳ Hoa 1, TBA Kỳ Lợi 1A, TBA Kỳ Lợi 1B; SCL đường dây 0.4kV các xã Phúc
Đồng, Hương Giang - huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; SCL đường dây 0.4kV
các xã Hương Long, Thị trấn Hương Khê - huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; SCL
lưới điện hạ thế trên địa bàn xã Xuân Song - huyện Nghi Xuân; SCL lưới điện hạ
thế xã Thạch Mỹ, Thịnh Lộc - huyện Lộc Hà; SCL đường dây 35kV trục chính lộ
373-E18.4
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020.
6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
8. Thông báo mời thầu: Bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải dữ liệu,
thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ
1

http://muasamcong.mpi.gov.vn hoặc Báo đấu thầu để tạo điều kiện thuận lợi cho
các nhà thầu trong quá trình tìm hiểu thông tin đấu thầu (theo quy định tại Thông
tư liên tịch số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng
lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm
thực hiện hợp đồng không được hoàn trả).
9. Địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ dự thầu và mở thầu:
- Bán hồ sơ: Nhà thầu có thể đến mua trực tiếp HSMT tại nơi phát hành
HSMT (Phòng KHVT - số 6 – Đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh) hoặc
chuyển khoản thanh toán qua ngân hàng theo số tài khoản (Công ty Điện lực Hà
Tĩnh – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Số tài khoản:
3700201006270. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh).
- Nộp hồ sơ dự thầu và mở thầu: Hội trường tầng 3 - Công ty Điện lực Hà
Tĩnh - Số 6 đường Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
10.Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày
đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu.
11.Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: ≥ 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát
hành hồ sơ mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu.
12. Thời điểm đóng và mở thầu: Dự kiến Quý IV/2020.
13. Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/bộ).
14. Bảo đảm dự thầu: 77.000.000 vnđ (Bảy mươi bảy triệu đồng chẵn).
15. Điều kiện thanh toán: Sau khi nghiệm thu bàn giao hàng hóa, nhà thầu
đã xuất trình bảo lãnh bảo hành, trong vòng 60 ngày chủ đầu tư sẽ thanh toán
100% giá trị hợp đồng.
16. Nội dung công việc khác: Như hồ sơ mời thầu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông PGĐ
Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh có liên quan
phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện theo đúng nội dung của Quyết định này và
kế hoạch tiến độ đề ra./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- EVNNPC (để b/c);
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KHVT (3).

Nguyễn Phúc Phong

2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5227 dự án đang đợi nhà thầu
  • 429 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 389 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13412 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15360 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây