Thông báo mời thầu

Thiết bị tuần hoàn thủy lực cho tổ hợp thiết bị thử vỉa DST Lô 09-1 (VT-523/20-DVL) Le Trung Nam - Tel 2367

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:46 15/10/2020
Số TBMT
20201040884-00
Công bố
16:33 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm thường xuyên cho Lô 09-1
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thiết bị tuần hoàn thủy lực cho tổ hợp thiết bị thử vỉa DST Lô 09-1 (VT-523/20-DVL) Le Trung Nam - Tel 2367
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn vốn cho hoạt động SXKD Lô 09-1
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thiết bị tuần hoàn thủy lực cho tổ hợp thiết bị thử vỉa DST Lô 09-1 (VT-523/20-DVL) Le Trung Nam - Tel 2367
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:33 15/10/2020
đến
09:00 04/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
500.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 04/11/2020
Mở thầu tại
Văn phòng Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, PHường Thắng Nhì, Tp.Vung Tàu
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
49.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi chín triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thiết bị tuần hoàn thủy lực cho tổ hợp thiết bị thử vỉa DST Lô 09-1 (VT-523/20-DVL) Le Trung Nam - Tel 2367". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thiết bị tuần hoàn thủy lực cho tổ hợp thiết bị thử vỉa DST Lô 09-1 (VT-523/20-DVL) Le Trung Nam - Tel 2367" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 Quốc tế của DauThau.INFO.
Đã xem: 16

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

СП «Вьетсовпетро»
Коммерческий отдел
от “ 07 “ 10 “ 2020г.

СРВ
Свобода - Независимость - Счастье

" СОГЛАСОВАНО "
Зам.Ген.Директора СП “ВСП”
по Геологии

" УТВЕРЖДАЮ "
Генеральный Директор СП “ВСП”
Signed by: Nguyễn Quỳnh Lâm
Date: 12/10/2020 13:49:42
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Phạm Xuân Sơn
Date: 10/10/2020 16:06:36
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Фам Суан Шон

Нгуен Куинь Лам

" СОГЛАСОВАНО "
Зам.Ген.Директора СП “ВСП”
по коммерческим вопросам

" УТВЕРЖДАЮ "
Первый Зам.Ген.Директора СП “ВСП”

Signed by: Nguyễn Huy Tuấn
Date: 12/10/2020 09:52:12
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Нгуен Зуи Туан

Signed by: Бондаренко
Вячеслав Александрович
Date: 12/10/2020 11:15:05
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Бондаренко В.А.

HỒ SƠ MỜI THẦU
Документы приглашения на тендер


Hаименование товара: Гидравлический Циркуляционный оборудования для
комплекта испытания пластов DST
Tên hàng hóa: Thiết bị tuần hoàn thủy lực cho tổ hợp thiết bị thử vỉa DSTЗаявка №-VT-523/20-DVL. Дата утверждения: 29.09.2020г.
Đơn hàng số VT-523/20-DVL. Ngày phê duyệt 29/09/2020

I.

DANH MỤC HỒ SƠ MỜI THẦU TRÌNH PHÊ DUYỆT – TENDER DOCUMENTS:
1. Thư mời thầu – Invitation to Tender
2. Mẫu đơn dự thầu – Form of Tender
3. Chỉ dẫn đối với nhà thầu - Instructions to Tenderer
4. Mẫu thư xác nhận tam dự thầu – Form of Acknowledgment
5. Yêu cầu kỹ thuật và danh mục hàng hóa - Technical Requirement and Scope of Supply
6. Biểu giá – Form of Price Format
7. Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu - Criteria for Evaluation of Tender Proposals
8. Mẫu Bảo lãnh dự thầu – Bid Bond Specimen
9. Mẫu thỏa thuận hợp đồng - Draft Contract
10. Mẫu Bảo lãnh thực hiên hợp đồng – Performance Bond Specimen

II.

DANH MỤC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐÍNH KÈM
 Заявка №-VT-523/20-DVL. Дата утверждения: 29.09.2020г.
 План проведения тендера

Зам.Начальника КО СП
Руководство рабочей группы
Директор КПГ
Зам.руководителя рабочей группы
по тех.вопросам

Signed by: Nguyễn Thanh Quý
Date: 07/10/2020 11:15:45
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Tạ Tương Hoan
Date: 08/10/2020 21:39:20
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Các thành viên Tổ chuyên gia:
(ký và ghi rõ họ tên, chức danh)
+ Озеров В.Н - Гл.Инженер КПГ

Signed by: Озеров Виталий
Николаевич
Date: 08/10/2020 07:00:35
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

+ Н.К.Хунг - Нач. ПИП - КПГ

Signed by: Nguyễn Quốc Hùng
Date: 07/10/2020 11:42:34
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

+ Д.В.Туе - Нач. ЦРГО - КПГ

Signed by: Đặng Văn Tuệ
Date: 07/10/2020 13:31:32
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

+ Н.С.Ха - спец. - ОГиРМ СП

Signed by: Nguyễn Xuân Hà
Date: 07/10/2020 13:38:58
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

+ Н.М.Кхань - Инж. - БО ВСП:

+ Л.Ч.Нам – специалист КО ВСП

Signed by: Nguyễn Minh Khánh
Date: 08/10/2020 15:01:25
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Signed by: Lê Trung Nam
Date: 07/10/2020 09:23:29
Certified by: Vietsovpetro
Certification Authority

Нгуен Тхань Куи

Та Тыонг Хоан

INVITATION FOR BID

Bidding package No.: VT-523/20-DVL
Title of bidding package / Name of the project: Purchasing of Hydraulic Circulating
Equipment for Well Testing Complex DST for Block 09-1
Bidding package No:

VT-523/20-DVL

Name package:

Purchasing of Hydraulic Circulating Equipment for
Well Testing Complex DST for Block 09-1

Issue:

From ______/_____/2020 to _____/_____/2020

CONTENTS
SECTION A – NOTIFICATION ON INVITATION FOR BID
SECTION B - THE CONTENTS OF INVITATION FOR BID

Chapter I. Instructions to Bidders
Chapter II. Bidding Data Table
Chapter III. Evaluation Criteria and Contents for Determining the Evaluated Price
Chapter IV. Bidding Templates
Chapter V. Draft Contract
Chapter VI. Technical Requirement, Scope of Supply and Technical Evaluation
Criteria

ABBREVIATION
ITB

Instructions to Bidders

BDS

Bid data sheet

IFB

Invitation for Bid

GCC

General conditions of contract

PCC

Particular conditions of contract

VND

Vietnam Dong

USD

US Dollar

EUR

European currency

SECTION A
NOTIFICATION ON INVITATION FOR BID
Vietsovpetro has a plan to organize an open international competitive bidding for supplying of
“Hydraulic Circulating Equipment for Well Testing Complex DST for Block 09-1" (ITB
No. VT-523/20-DVL).
Vietsovpetro hereby would like to invite all capable bidders to participate the Bidding for this
package.
- Time for selling of Invitation for Bid: is from 09 hour, date _____ month _____ 2020 year to
09.00 hour, date _____ month ______ 2020 year (in working hours).
- Bid closing time: 09.00 hour, date ______ month ______ 2020 year (local time). Bidding
proposal should be delivered to Administration Dept., Vietsovpetro’s building, No.105 Le Loi
St., Vung Tau City not later than Bid closing time.
- Interested bidders can buy Invitation for Bid with non-refundable cost of
VND 500,000/set (in word: five hudred thousand Vietnamese Dong Vietnam dong/set).
Payment for Invitation for Bid shall be made by Telegraphic Transfer to the following
Vietsovpetro’s account:
008.1.00.000001.1
Beneficiary: Vietsovpetro
Vietcombank, Vung Tau Branch
Please indicate: Bidder’s name, payment for Biding documents - ITB No. VT-523/20-DVL
-

Place of Invitation for Bid issue:
COMMERCIAL DEPARTMENT OF VIETSOVPETRO.
Add.: 105 LeLoi St., Vung Tau City, S.R. Viet Nam
Fax: 84-254-839857, Tel. 84-254-839871/838662 Ext. 2367

-

Bidder’s people who comes to Vietsovpetro for getting Invitation for Bid must submit the
Original record of payment/cash deposit slip evidencing that the payment for Invitation for Bid
have been made by the Bidder to the above mentioned Vietsovpetro’s account.

-

Bid Bond : 2.100,00 USD or 49.000.000 VND.

Bid proposal shall be opened publicly at Vietsovpetro’s office, No.105 Le Loi St., Vung Tau City
within a haft hour after bid closing time and all bidders are invited to participate in the Bid
opening at this time.
FOR VIETSOVPETRO

SECTION B
THE CONTENTS OF INVITATION FOR BID
CHAPTER I
INSTRUCTION TO BIDDERS
Point 1. Content of bid
1.1. Vietsovpetro invites bidders to participate in the bidding for supplying Hydraulic
Circulating Equipment for Well Testing Complex DST for Block 09-1 (Hereinafter
referred to as Goods) with name, quantity, and detail specifications are provided in
Technical requirement and scope of supply (06 pages) - Part A, Chapter VI.
1.2. The delivery time: ASAP but not later than 07 months from the date of signing Contract.
Point 2. Source of funding
Vietsovpetro’s source of funding for production activities in 2020
Point 3. Eligibility of bidders
3.1. The bidders being organizations must be met following conditions:
Having Business Registration Certificate or Registration certificate on investment granted
by competent bodies or establishment decisions (for unit having no Business Registration
Certificate) for the bidders being domestic organizations; having lawful operation
registration papers, granted by competent bodies of the countries of the bidders’
nationalities for the bidders being foreign organizations.
Being an independent financial unit.
Not being assessed by the authorized organ as an organization of unhealthy financial
circumstances, which is bought to the verge of bankruptcy or gets into bad debts and
insolvency; being in process of its dissolution.
Not being forbidden to attend the bid
Having to establish Consortium with Vietnamese bidders or utilize Vietnamese subcontractors for foreigner bidders while attending international bidding in Vietnam except
that no Vietnamese bidders are capable of doing any part of bid
Having been registered on the national bidding network system as specified in bidding data
table (to print out the confirmation of information registration on the national bidding
network system).
3.2. The bidders being individuals must be met following conditions:
Having full civil eligibility of the countries of citizen’s nationalities
Having specialized certificate in accordance with the law
Lawful registering for operation
Not being proceeded in criminal matters
Not being forbidden to attend the bid
3.3. The bidder shall participate in one set of Bidding proposal either as independent or joint
bidder.
Point 4. Eligibility of goods
All goods are deemed eligible if have identified origin, are legitimate.
Point 5. Bidding cost
Bidders shall bear all costs related to their participation in the bidding, from the time they
receive the Invitation for Bid until the bidding result is published, and for the bid winner,
that includes the costs incurred until the contract is signed.
Point 6. Invitation for Bid documents and the clarification.

6.1.

6.2.

The Invitation for Bid include the contents listed in the Table of Contents of this Invitation
for Bid. Bidders shall check and study carefully the contents of the Invitation for Bid in
order to avoid any potential risks.
In case bidders want the clarification of the Invitation for Bid, they shall write to
Vietsovpetro (105 Le Loi street, Ward Thang Nhi, Vung Tau city). After receiving the
written request for clarification of the Invitation for Bid, Vietsovpetro shall respond in
writing and send to all bidders who have received the Invitation for Bid.

Point 7. Modification of the Invitation for Bid
In case of adjustment in the scope of supply or as requested by the bidders, Vietsovpetro
may modify the Invitation for Bid and send the amendment documents in writing at least 3
Days in advance of bid closing time to all bidders who have received the Invitation for Bid.
Bidders shall notify to Vietsovpetro in writing or by fax to certify that they have received
the amendment documents.
Point 8. Language in use
The Bid proposals shall be in English or Vietnamese and English.
Point 9. Contents of the bidding proposal
The bidding proposal prepared by the bidders shall include the following contents:
Application form for bidding, technical proposal, bidding price and price list, commercial
and financial proposal, proof documents for eligibility, experience, and capacity of the
bidder, proof documents for eligibility and relevance of goods and guarantee for bid
participation (as stipulated from Point 10 to Point 15 below).
Point 10. Application for bidding (Form of tender)
The application for bidding shall be prepared by bidders under Template 1 of this
Invitation for Bid. The application for bidding shall be signed and stamped (if any) by the
legitimate representative of the bidder (or the authorized person with legitimate power of
attorney). Time for bid implementation in application for bidding shall be in accordance
with Technical proposal. Bid prices in application for bidding shall be specific, fixed,
indicated by numbers, words and accorded with total bid prices mentioned in price list.
Bidders are required not to propose different bid prices or conditions that put Vietsovpetro
in disadvantage. For joint bidders, the application shall be signed and stamped (if any) by
the legitimate representative of each member of the joint bidders or authorized leading
member of the joint bidder shall sign the application according to responsibilities in written
agreement of joint bidding.
Point 11. Bidding price and price list
11.1. Bidding price is the price quoted by bidders in the Bidding proposals after deducting the
discount (if any). The prices offered shall include all the costs and expenses necessary, all
taxes, fees and charges for implementing the bidding package based on scope of supply
indicated in Part A - Technical requirement and scope of supply (06 pages), Chapter VI
11.2. In case bidders give discount, the letter for discount can be submitted with the bidding
proposal or separately to Vietsovpetro at the address mentioned above before the bid
closing time. The letter of discount shall mention the content of discount and details of
discount allocation into specific items in the price list. In case details are not provided, the
discount is assumed to apply uniformly for all items in the price list.
11.3. In case the bidding package is divided into many small parts, bidders shall offer prices for
each part or all parts of the bidding package, depending on their participation.
11.4. Bidders shall fill in all appropriate information in the price list, such as unit cost, value for
each item, and the total bidding price (as provided in Templates 2 Chapter IV). In each

price list, bidders shall split components that make up the offer price as provided in the
Data Table Chapter II.
11.5. Other requirements provided in the Data Table Chapter II.
Point 12. Currency of bid.
12.1 The currency of the bid shall be offered in VND/ USD/ EUR. Cost incurred inside Vietnam
shall be offered in VND. Cost incurred outside Vietnam shall be offered in VND/ USD/
EUR. Bidders have to offer by only one currency for a specific work. In case bidding price
is offered in foreign currency, bidder has to prove that the respective work has been using
foreign currency.
12.2 The currency of payment for work items shall correspond with the currency of bid for
those items. Domestic costs are only paid in VND.
12.3 The currency for conversion of different bidding prices from various currencies into unique
currency for evaluation and comparison is: VND/USD applying the selling rate stated by
Vietcombank (Vung Tau branch) on the date when the bid is closed. If all bidding prices
are in foreign currency, then bid evaluation and comparison shall be done in USD. In the
event that one of bidding prices is in VND, then bid evaluation and comparison shall be
done in VND.
12.4 Without prejudice to any terms mentioned above and relevant applicable laws, contract
currency for domestic bidders shall be in VND, applying the selling rate stated by
Vietcombank (Vung Tau branch) on the date when the bid is closed.
Point 13. Proof documents for eligibility, experience, and capacity of bidders
13.1 Proof documents of bidder's eligibility
a.
For independent bidders, proof documents for eligibility shall be provided as specified in
the Data Table Chapter II.
b.
For joint bidders, the following documents shall be provided:
Documents mentioned in paragraph (a) of this point for each member of joint bidder.
Written agreement for joint bidder among the members, with names and signatures of all
members, place and date of the signature for agreement of joint bidder, name of the leading
member for the joint bidder who acts as contact for all matters related to the bidding
process. In the agreement must be specified clearly responsibility, power, scope of work
and respective value of each member in implementing the bidding package, including
leading member, and responsibility of the leading member. In case the members authorize
the leading member to sign the application for bid, this shall be stated in the agreement for
joint bidder.
13.2. Proof documents for experience and capacity of bidders
a.
Experience on implementation of similar contracts that have been or/and are being
implemented in Viet Nam or other countries, listed under Templates 3 Chapter IV;
b.
Experience and capacity of the bidder in the major business and production activity under
Template 4 Chapter IV;
c.
Financial capacity of the bidder under Template 5 Chapter IV.
The experience and capacity of the joint bidder are the sum of experience and capacity of
the members. Each member shall prove that its experience is relevant to the requirement of
the Invitation for Bid for the part of the work to be performed in the joint bidder.
d.
Other documents as required by the Data Table Chapter II.
Point 14. Proof documents for eligibility and relevance of goods
14.1 Bidders shall specify the origin of goods, code, trademark of the product, and related proof
documents to prove the eligibility of the goods.
14.2 Bidders shall provide documents to prove the relevance of goods as provided in the Data
Table Chapter II.

Point 15. Guarantee for bid participation
15.1. When participating to the bidding, bidders shall provide a Bid Bond as provided in the
Data Table Chapter II. The Bid Bond can either be submitted together with the Bidding
Proposal or separately, but shall be reached the employer before the bid closing time. Bank
guarantee issued by a bank or financial institution which is legally operating in Vietnam.
In case of joint bidders, each member of the joint bidder can provide its own Bid Bond
separately or the members of the joint bidder shall agree on that one of them shall provide
Bid Bond for himself and for others, provided that total value of all Bid Bond is not less
than required value, indicated in the Data Table Chapter II.
15.2. The Bid Bond shall be considered illegitimate in one of following cases: having lower
value, not in the required currency, with shorter validity period, not sent to the address by
the time required by the Invitation for Bid, not under the Bid package name, not under the
bidder's name (with joint bidder to follow point 15.1), not original, with illegitimate
signature (in case of guarantee by bank or financial institution).
15.3. Bidders who do not win the bid will be returned with the Bid Bond. The bidder who wins
the bid will be returned with the Bid Bond when submitting the Performance Bond to
guarantee for contract implementation.
15.4. The Bid Bond shall not be returned in case bidders:
a)
are invited for contract negotiation but do not come or decline to do so.
b)
withdraw the bidding proposals after Bid closing time and during the time the bidding
proposals are still in effect.
c)
do not submit the guarantee for contract implementation in accordance with regulations.
d)
do not or refuse to complete the draft of contract within 20 days from receiving notification
of Bid winning or have completed the draft of contract but refuse to sign, except for the
force majeure circumstances.
Point 16. Effective time of bidding proposal (validity)
16.1. The validity of Bidding proposal shall follow the provisions of the Data Table Chapter II
and is counted from the bid closing time. The Bidding proposal with shorter effective
period than requested shall be deemed illegitimate and rejected.
16.2. When necessary, the employer can request in writing that bidders extend their Bidding
proposal validity together with the extension of Bid Bond validity for bid participation. If a
bidder does not accept the extension, the bidding proposal of that bidder shall not be
further processed, and in such case the bidder will be returned with the Bid Bond.
Point 17. Specifications of bidding proposals and signature in the bidding proposals.
17.1. Bidders shall prepare an original and a number of copies of the bidding proposal as
provided in the Data Table Chapter II, and shall specify the "original" and the "copies,
respectively. Bidders shall be responsible for the accuracy and appropriateness of the
copies compared to the original.
17.2. The bidding proposal shall be typed, printed with inerasable ink, with continuous page
numbers. The application for bid, letter of discount, price offer list, and supplementary
documents to clarify the bidding proposal of the bidders shall be signed by the bidder's
legitimate representative.
17.3. Inserted texts, erased texts, or overwrite in the typed document shall be only valid if
accompanied by the signature of the person who signs the application.
Point 18. Seal and format of writing on the envelope of bidding proposals
The bidding proposals submitted to the employer shall include the contents of the point 9
of this Chapter. The bidding proposal shall be contained in a sealed envelope (with the seal
decided by the bidder). In case the bidding proposal include many documents, bidders shall
pack all the documents in such a way that is convenient for the employer to receive and
protect the bidding proposals, to ensure the documents are intact and to avoid loss and

misplacement. Bidders are advised to pack all the bidding proposals in one package. In
case it is necessary to pack them in many smaller packages for easier transportation, on
each package it should be written the order of the package in the total number of packages
to ensure consistency, and each package shall be marked clearly on the outside cover as
follows:
(ORIGINAL OR COPY….)
FROM:
TO :
ATTN:
SUBJ:

(YOUR COMPANY NAME AND ADDRESS)
Vietsovpetro, 105 Le Loi Str., Vungtau, S.R. Vietnam
Fax: (84) (254) 3 839 857/3 838 655/3 838 656
Mr. Nguyen Quynh Lam – GENERAL DIRECTOR
Invitation to Bid for Provision of “Hydraulic Circulating Equipment
for Well Testing Complex DST for Block 09-1" (ITB No. VT-523/20DVL”
CONFIDENTIAL !!

DO NOT OPEN !!!

Point 19. Deadline for submitting the bidding proposals
19.1. The bidding proposal shall be submitted directly by the bidders or sent to Vietsovpetro’s
address as specified in the point 18 of this Chapter, but shall reach the employer before the
bid closing time as provided in the Data Table Chapter II.
19.2. Vietsovpetro may extend the deadline for submitting the bidding proposals (the bid closing
time), in case it is necessary to increase the number of bidding proposals, or when the
Invitation for Bid is modified as provided in Point 7 of this Chapter, or per request by
bidders.
Point 20. Late submission of bidding proposals
Any materials of the bidding proposals, including the letter of discount (if any), submitted
after the bid closing time are deemed illegitimate and returned to the bidders in the original
condition.
Point 21. Modification or withdrawal of bidding proposals
If the bidders want to modify or withdraw the bidding proposals, they should request in
writing to Vietsovpetro, and Vietsovpetro shall only accept if receiving this request before
the bid closing time.
Point 22. Bid opening.
22.1. The bid opening shall be made public right after the bid closing time on the date, time and
location provided in Invitation for Bid and witnessed by those who are present, and
regardless of the presence or absence of the bidders. Vietsovpetro may also invite
representative of the authorities concerned to the bid opening.
22.2 Vietsovpetro will open the bidding proposals of every bidder, in alphabetical order of their
names. Vietsovpetro shall open the bidding proposals of those bidders who receive the
Invitation for Bid and submitted Bidding proposals to Vietsovpetro before the bid is
closed. Bidders shall be responsible for the consequence or unfavorable outcome if not
follow the instructions provided in the Invitation for Bid, such as failing to seal the bidding
proposals or the seal is broken during the transportation to Vietsovpetro, failing to fill the
correct information on the envelope of bidding proposals as instructed. The bidding
proposals of the bidders who withdraw (as Vietsovpetro receives the request before the bid
is closed) and those who submit after the bid is closed shall not be opened and shall be
returned to the bidders in the original condition.
The Bid shall be opened one at a time as follows:

- Check for the seal of bidding proposals
- Open the bidding proposals, read and record the protocol the following information:
+ Name of bidder
+ Quantity of originals and copies of bidding proposals
+ Validity of the bidding proposals
+ Bidding price in application form of bid and discount (if any)
+ Value, validity, and form of Bid Bond
+ Letter of request for modification (if any) as provided in Point 21
+ Other related information
The protocol of bid opening shall be signed by the representatives of Vietsovpetro, the
representatives of the bidders (if present) and representatives of regulatory authorities for
certification.
After the bid opening, the representatives of Vietsovpetro shall sign to certify on the
original of application for bidding, letter for discount (if any), legitimate authorization
letter for authorized person of bidders (if any), joint bidders agreement (if any), bid bond,
contents in financial proposal and other important contents of each bidding proposal.
Vietsovpetro shall keep these documents as "confidential".
The evaluation of bidding proposals shall be conducted on the copies. Bidders shall be
responsible for the accuracy and appropriateness of the copies compared to the original.
In case of technical error such as blur copy, unreadable text, missing pages, etc., the
original shall be used as a base. In case the copy has content different from the original,
depending on the severity of differences, Vietsovpetro shall decide on the appropriate
action; if the difference is not substantial and does not falsify the bidding proposals, it shall
be considered as acceptable mistake; in case the difference falsify the bidding proposals,
compared to the original, it shall be considered as fraud and the bidding proposals shall be
rejected and decision may be considered not to return the Bid Bond to the bidder.
Point 23. Clarification of bidding proposals
During the process of evaluating the bidding proposals, Vietsovpetro may request the
bidders to clarify some of the contents in the bidding proposals. The request for
clarification by Vietsovpetro and the responses by the bidders shall be in writing and
considered as part of the bidding proposals. The clarification of the bidding proposals shall
be either direct (when Vietsovpetro invites the bidder to come for face to face discussion,
and the contents of enquiries and responses shall be recorded in writing) or indirect (when
the Vietsovpetro writes to request and the bidder responds in writing). When clarifying the
bidding proposals, the bidders shall not change the basic content of the bidding proposals
and shall not change the bidding price.
After bid closing time if bidders discover the lack of documents regarding bidders’
eligibility, capacity and experiences, bidders shall be allowed to send these documents to
Vietsovpetro to clarify bidder’s eligibility, capacity and experiences. Vietsovpetro is
obliged to receive these documents for consideration and assessment. These supplement
documents shall be considered as an integral part of bidding proposals for evaluation
process.
Point 24. Preliminary evaluation of bidding proposals
24.1. Verification for eligibility of the bidding proposals, including:

The original and number of copies of the bidding proposals;

Content of bidding proposals including: Application for bidding (as stipulated in Point 10
and Template 1 Part IV), Agreement of joint bidders (if any) (as stipulated in paragraph b.
in Point 13), power of attorney for signing application for bidding (if any), Bid bond, Proof
documents of eligibility, capacity and experience of bidders, Technical proposal, Financial
proposal and other parts of bidding proposals.
Consistency of content between original and copies for evaluation process
Having one of the following certificates as requested by Invitation for Bid: Business
Registration Certificate or Registration certificate on investment granted by competent
bodies or establishment decisions, or lawful operation registration papers, License for sale
by the manufacturer (if requested).

Attachments (or appendixes), documents attached to Bidding proposals.
24.2. Rejection of the bidding proposals that do not met the requirements of eligibility as
provided in Data Table Chapter II.
24.3. Evaluation of experience and capacity of the bidders for the Bid Package that was not
requested to carry out preliminary selection of bidders (Templates 3, 4, and 5 Chapter IV)
as provided in Point 1, Chapter III;
For bid packages that passed the preliminary selection of bidders, to update information
which submitted by bidders when the preliminary selection of bidders was carried out in
order to ensure the satisfactoriness of bidders on requirement of capacity and experience.
Point 25. Technical evaluation
The employer shall conduct the technical evaluation of those bidding proposals that have
passed the preliminary evaluation for meeting the requirements of the Invitation for Bids
and the evaluation criteria as provided in Point 2, Chapter III. The bidding proposals that
are considered and approved by Vietsovpetro as satisfactory in technical terms shall be
determined the evaluated price on the next step.
Point 26. Bid preferential treatment
26.1 Bid preferential treatment for dosmetic goods:
Bid preferential treatment are applied during evaluation process for comparing and ranking
Bid Proposal. Goods are eligible for bid preferences provided that bidders prove that
domestic production costs account for above 25% of total price. Percentage (%) of
domestic production cost of goods is calculated according to the following formula:
D (%) = G*/G (%)
Where:
- G*: Domestic production cost calculated by quoted price of goods defined in the Bid
Proposal which subtracts tax values and external costs, inclusive of fees and charges (if
any);
- G: Quoted price of goods defined in the Bid Proposal subtracting tax values;
- D: Percentage (%) of domestic production cost of goods, D gains the rate ≥ 25%, then the
goods are enabled to receive the preferential treatment as regulated in this clause.
26.2 Calculation of preferential treatment:__________
In case of the application of lowest price method, goods that do not receive bid preferences
must add a monetary amount accounting for 7.5% of bidding price after rectification of
errors, adjustment of discrepancies and deduction of discounts (if any) of these goods to
the bidding price after correction of errors, adjustment of discrepancies and deduction of
discounts (if any) of bidders for comparison and ranking;
26.3 Preferential treatment for domestic goods and bidders that are companies in PetroVietnam
and Zarubezhneft.

For procurement bidding package of goods, preferential treatment for domestic goods are
applied as clause 26.1 and 26.2

In case after applying above preferential treatment, if bidding proposals are ranked equally,
order of ranking precedence will be: companies in PetroVietnam, Zarubezhneft, Ba Ria
Vung Tau province.
Point 27. Determination of the price for ranking the bidders:

Vietsovpetro shall conduct the financial and commercial evaluation, and rank the bidders
whose bidding proposals approved by Vietsovpetro as satisfactory in technical terms
according to the following items and order: determination of the bidding price after taking
into account discount (if any), rectification of errors, adjustment of discrepancies,
conversion to a single currency (if any), taking into account preferential treatment (if any),
including all taxes, fees, charges (if any) arisen inside Vietnam and shall be taken into
consideration exemption of import tax and VAT for imported goods from using List of
exempted goods available for Vietsovpetro in Block 09-1
Bidding proposals with the lowest for total price is ranked the first.
Point 28. Rectification of errors
Rectification of errors means rectifying correcting mistakes in the bidding proposals, such
as arithmetic mistakes, other mistakes, wrong unit and shall be conducted as provided in
Point 3.2, Chapter III.
Point 29. Adjustment of discrepancies
Adjustment of discrepancies means adjustment for the items that are either deficient or
redundant in the bidding proposals in contrast to the requirements of the Invitation for Bid,
as well as other adjustments for discrepancies among discrepant parts of the bidding
proposals; between the technical and the financial proposals; between numbers and
writing, between the content in application form of bid and other parts in bidding
proposals. The adjustment shall be carried out as provided in point 3.3 Chapter III.
The bidding proposals with total value of deficient discrepancies that exceed 10% of the
bidding price shall be rejected.
Point 30. Conversion to a single currency
In case bidders are allowed to offer prices in different currencies, as provided in Point 12
of this Chapter, Vietsovpetro shall convert the bidding prices to a single currency as
provided in point 3.4 Chapter III to be able to evaluate and compare the bidding proposals.
Point 31. Criteria for comparing the bidding proposals
The criteria for comparing the bidding proposals include technical, commercial, financial,
and other criteria.
Point 32. Contact with Vietsovpetro
Except for the case of enquiries for clarification of the bidding proposals as provided in
Point 23 of this Chapter, no bidder shall contact Vietsovpetro for issues related to the
bidding proposals or the bidding package during the time from bid opening until the
bidding result is published.
Point 33. Contract negotiation
33.1 Upon receiving the invitation letter for contract negotiation, within the period specified in
the Data Table Chapter II, the invited bidder shall implement the negotiation. If the bidders
do not negotiate or refuse to negotiate the contract within such period, the Bid Bond by this
bidder shall be settled under the regulations. At the same time, Vietsovpetro shall notify
the authority to allow the invitation to the next ranked bidder for contract negotiation;
33.2 Contract negotiation shall be based on Invitation for Bid, bidding proposals and other
clarifications of bidding proposals (if any);
33.3 Principle of contract negotiation:

Not negotiate contents of bidding proposals that meet requirements of Invitation for Bid.

Contract negotiation shall not change unit price in bidding proposals rectification of errors,
adjustment of discrepancies and deduction of discount (if any). During the process of Bid


33.4

33.5

33.6

assessment and contract negotiation, if quantities of work in bill of quantities are not
sufficient compared to design documents, Vietsovpetro shall require bidders to supplement
those insufficient works based on offered unit price. In case bidding proposals do not have
the unit price, Vietsovpetro shall use unit price in approved estimated budget or unit price
offered by other bidders that pass technical evaluation if this offered unit price is lower
than those in the estimated budget.
The negotiation on deficient differences shall be based on Clause 4 Point 33 of this
chapter.
Content of contract negotiation:
Negotiating about problems that not detailed, unclear or incompatible/inconsistent between
Invitation for Bid and bidding proposals, between different parts that likely lead to dispute
or impact on responsibility of Vietsovpetro and bidders during the contract
implementation.
Negotiating about differences that are detected and proposed by bidders in bidding
proposals (if any) including the proposal of change or alternative bid of the bidders if
Invitation for Bids allows.
Negotiating about arisen problems (if any) during the process of bidders selection in order
to complete detailed works in the bid.
Negotiating about other necessary contents.
Parties participated in contract negotiation complete draft contract, detailed terms and
conditions, appendices including detailed scope of work, price list, progress of
implementation (if any).
In case of the unsuccessful negotiation, Vietsovpetro shall invite the next ranked bidder for
negotiation.

Point 34. Conditions for bid award
Vietsovpetro reserves the right to award contract to a sole bidder or to different bidders
subject to evaluation results. Vietsovpetro shall determine the lowest price for each item as
indicated in technical requirement. In case of evaluating by group items, a bidder, who
have offer full items in group will be priority selected. If there were not any bidder offered
full items in groups of items, the evaluation will determine the price for each item.
A bidder shall be awarded with the bid if meeting the following conditions:
1. Having the eligible Bidding proposal;
2. Meeting requirements on experience and capacity.
3. Having the technical proposal that passed the evaluation criteria as stipulated in instruction
to bidders.
4. Having deficient discrepancies that not exceed 10% of bidding price
5. Having lowest bidding price after rectification of errors, adjustment of discrepancies,
taking into account discount (if any), conversion of bidding price into a single currency,
addition preferential treatment value (if any), includes all taxes, fees and charges (if any).
6. Having the price suggested for bid award includes all taxes, fees and charges (if any) not
exceeding the approved bidding package price.
Point 35. Employer right to accept, reject any or all bidding proposals
35.1 The employer has the right to accept, reject any bidding proposals, or cancel the bidding at
any time during the bidding process.
35.2 Bidding cancellation:
Bidding shall be cancelled in the following cases:
a.
All bidding proposals failed to satisfy the requirements of the Invitation for Bid.
b.
Alteration of the objectives or scope of the investment as stated in the Invitation for Bid.
c.
The Invitation for Bid failed to comply with related regulation on bidding that leads to the
failure of the selected bidders meeting requirements to perform bidding package, project.

d.

There is evidence showing the handing, taking, brokerage of bribes, collusion with each
other in bidding, fraud, taking advantage of positions, powers aiming to interfere illegally
in bidding activities that lead to the falsified result of selecting the bidder.
Organizations and individuals infringing regulation on bidding that lead to bidding
cancellation as prescribed in this clause must compensate expenses for related parties and
be handled as prescribed by law.

Point 36. Announcement of bidder selection
Right after the decision on the approval of the bidder selection by the authority,
Vietsovpetro shall announce the bidder selection in writing to all participating bidders.
Point 37. Finalization and Signing the contract
Right after the approval of the bidder selection by the authority, Vietsovpetro and bidder
shall sign the contract. For the joint bidders, the contract shall be signed by all members of
joint bidders.
Point 38. Guarantee for contract implementation
The bid winner shall provide guarantee for contract implementation as stipulated in the
Invitation for Bid.
Point 39. Settlement of petition in bidding
Bidders have the right to petition for selection of bidders and for other issues related in the
bidding process.
All petitions should be sent to following address:
Mr. Nguyen Quynh Lam - General Director of Vietsovpetro
105 Le Loi, Ward Thang Nhi, Vung Tau City, S.R. Viet Nam
Fax: 84-254-3839857
Point 40. Sanction on violation in bidding
During the process of bidding, if the bidders commit the following violations, the employer
shall report to the authority for decision on rejecting the bidding proposal of the bidder and
to foreclose the bid guarantee. The acts of violation include:
a.
Fraud in reporting and providing information, declaring false information on financial
capacity, technical capacity, experience, and other items (in the bidding proposals,
materials for clarification of the bidding proposals, and the related materials);
b.
Giving bribery to individuals or institutions affiliated with the employer and the authorities
concerned in the bidding process;
c.
Collusion among each others at the expense that affects the employer's interests;
d.
Collusion with individuals or institutions affiliated to the employer to buy information on
the contents of the Bid Invitation For Bid before it is published, information related to the
bid evaluation process (from the bid opening until the results are announced).
e.
Allowing another bidder to use his status for participation of the tender or transferring to
perform the contract to another bidder.
f.
Taking advantage of petition on bidding in order to block bidding process and signing
contract, obstruct another bidders’ participation on tender.
Point 41 Banned acts in bidding
41.1 The handing, taking, brokerage of bribes.
41.2 Taking advantage of positions, powers aiming to interfere illegally in bidding activities.
41.3 Fraud including but not limited to the following acts:
a)
Providing discrepancies intentionally or purposely misleading information, dossier
or documents of one party in bidding with the aim to obtain financial benefits or
other benefits or to avoid any obligation;

b)

Individuals who directly evaluate Bid Proposal, appraise the result of selection
bidders intentionally providing wrong report or unreliable information falsifying the
result of selection of bidders;
41.4 Interference including the following acts:
a)
Destroying, cheating, changing, hiding proof or reporting contrary to the truth;
threatening, disturbing or suggesting with any party with the aim to prevent the
clarification of acts of handing, taking, brokerage of bribes, fraudulence or
collusion with competent agencies, authorized agencies in conducting supervisions,
examination, inspections and audit;
b)
Acts that impede bidders, competent agencies involving supervision, check,
inspection and audit.
41. 5 Failing to ensure the fairness, transparency, including the following acts:
a)
To formulate, concurrently appraise the Invitation for Bid of a same bidding
package, project;
b)
To evaluate Bid Proposal, concurrently appraise result of selection of bidder for a
same bidding package, project;
c)
To be an individual of employer, but directly participate in the process of selection
of bidder or participate in expert groups, appraisal groups for result of selection of
bidder or be the head of employer for bidding packages in which his or her natural
parent, parent-in-law, spouse, natural child, adopted child, son or daughter-in-law or
sibling give their names in paticipating in bid or are legal representatives of bidders
participating in bid;
d)
Application of a form of selection of bidder other than open tendering when the
conditions stipulated in Vietsovpetro’s Regulation are not satisfied.
e)
Imposition of specific requirements regarding brand names and country of origin of
goods in the Invitation for Bid;
f)
Division of a project, estimated budget for procurement into bidding packages
contrary to Vietsovpetro’s Regulation with the aim to apply direct appointment of
contractor or limit participation of bidders.
41.6 Disclosure of the following data and information regarding selection of bidder
a)
Contents of Invitation for Bid prior to the stipulated date for issuance of such
documents;
b)
Contents of bidding proposal, notebooks and minutes of bidding evaluation
meetings, comments and evaluations regarding each Bidding Proposal prior to the
announcement of the results of bidder selection;
c)
Contents of requests for clarification of Bid Proposal made by Vietsovpetro and
responses of bidders during the process of assessment of Bid Proposal prior to
announcement of the results of bidder selection;
d)
Reports by Vietsovpetro, by the expert group, appraisal report, report of advisory
bidder, report of relevant specialized agencies during the process of selection of
bidder prior to announcement of the results of bidder selection;
e)
Result of selection of bidder prior to the stipulated time for announcement;
f)
Other documents during the process of selection of bidder which are stamped
"confidential" as prescribed by law.

CHAPTER II
BIDDING DATA TABLE
The bidding Data Table provides detailed information for respective items in Chapter I
(Instruction to bidders). If there are differences from the respective items in Chapter I, the
contents of Chapter I shall prevail.
Point Clause

Content

3

1

4

1

11

1

- Name of the bidding package: “Hydraulic Circulating Equipment for
Well Testing Complex DST for Block 09-1" (ITB No. VT-523/20-DVL)
- Scope of supply and technical requirement, technical specification in
Attachment 1 of this Chapter (06 pages).
- Time for contract implementation, Delivery time: ASAP but not later than 07
months from the date of CONTRACT signing.
Bidders have to register procurement information on the electronic
Government procurement system: To be applied
- Bidders are to provide confirmation of information registration on the
electronic Government procurement system (to print out the confirmation of
information registration on the electronic Government procurement system)
- According to the Joint Circular No. 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC dated
September 8, 2015 for providing specific provisions on online supply and
posting of procurement information and online contractor selection:
Detailed instructions of Electronic Government procurement system are on the
website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Other requirements on the eligibility of goods:
- The Goods are brand new and unused, made in year 2019 or later..
- The Bidder shall confirm that the following documents must be submitted
upon delivery of the Goods: C/O, Cert of Quality and Quantity, Third Party
certificate of testing; Cert of Material and Other certificates as provided in
tech.requirement /or draft contract attached (Chatter V).
Type of contract: package contract

3

Parts of the bidding package: 01 package only

4

In the detailed price quotation table, bidder shall offer prices according to the
following requirements:
For foreign bidders: the Bidders are requested to offer price on delivery term:
CFR Vietsovpetro Port, Vung Tau city, S.R. Viet Nam in accordance with
Incoterms accompanied with appropriate amendments – if necessary and
provide “ Incoterms 2010”. Vietsovpetro shall calculate all taxes, fees and
charges (if any) arisen inside Vietnam. Vietsovpetro shall do necessary
procedures for tax exemption of goods.
For Vietnamese Bidders: the Bidders are requested to offer price on delivery to
Vietsovpetro warehouse, Vung Tau city, S.R. Viet Nam including all taxes,
fees and charges (if any) arisen inside Vietnam and shall be taken into
consideration exemption of import tax and VAT for imported goods from using
List of exempted goods available for Vietsovpetro in Block 09-1. Taxes, fees and
charges are applied at the tax rates, fees and charges as stipulated at the time
of 28 days prior to the bid closing date.
- Offers should include the cost of accompanying technical services for the
implementation of the bidding package;
Proof documents for the bidder's eligibility:

1

1

2

13

1

2

14

2

15

1

16
17

1
1

19

1

24

2

True certified copy by public Notary of Business Registration Certificate or
Registration certificate on investment granted by competent bodies or
establishment decisions (for unit having no Business Registration Certificate)
for the bidders being domestic organizations; or True certified copy by public
Notary of lawful operation registration papers, granted by competent bodies of
the countries of the bidders’ nationalities for the bidders being foreign
organizations.
Other proof documents for the bidder's experience and capacity: Proof
documents for experience and capacity of the key subcontractor, or the one
that produces the major goods of the bidding package as follows:
- Documents for experience on implementation of similar that have been or/and
are being implemented in Viet Nam/other countries, listed under Templates
3;Chapter IV.
- Document for experience and capacity in the major business and/or production
activity.
Proof documents for the goods eligibility, such as text document, engineering
design, data, including:
a. List of detailed goods that meet the requirement and scope of supply as
provided in Part A, Chapter VI
b. Time schedule of supply.
c.Technical documents such as quality standard, features, specification,
warranty information of each goods item (attach a technical design description,
if necessary),
d. License for sale by manufacturer (as Template 7 Chapter IV): To be applied
if any require in technical requirements.
e. Other requirements if any.
Requirement for guarantee for bid participation: Bidder shall submit a Bid
Bond issued by a legally established bank as provided in Template 5 Chapter
IV.
- Form of guarantee for bid participation: Bid Bond issued by a legally
established bank as provided in Template 6 Chapter IV.
- Value and currency of Bid bond: 2.100,00 USD or 49.000.000 VND
- Validity of Bid bond: 120 days from the date of bid close.
Bidding proposals shall be valid for 90 days starting from the bid close
Quantity of bidding proposals to be submitted:
- Technical proposal: 01 original + 01 copies
- Commercial proposal: 01 original + 01 copies
Time and date of bid close (Bid Closing Time): 9.00 A.M of Hanoi time on
________/_______/2020 year.
The bidding proposals shall be rejected in case meeting one of the following
requirements of eligibility:
+ The bidder does not submit the original;
+ The application for bidding (form of tender) is not eligible;
+ The bidding proposal's validity period is shorter than required by the
Invitation for Bid.
+ Lack of Bid Bond, or Bid Bond does not comply with the requirements
provided in Clause 2, Point 15, Chapter I;
+ The bidder defined in 2 or more Bidding proposals as a main bidder
+ The agreement of joint bidders is not eligible;
+ Bidder is being forbidden to attend the bid.
+ The bidders are not eligible, as required by provisions in Point 3

33

1

+ The bidding price is not fixed, e.g. with 2 price offers, price offered with
conditions conflicting with the requirements by the Invitation for Bid
The bidder shall send letter of acceptance for contract negotiation within 03
days upon receiving invitation letter for negotiation.
Requirement for Contract Performance Guarantee:
- The Contractor shall be required to submit Contract Performance Security
in the form of Performance Bond issued by a legal Bank or Credit Institution
in Vietnam. In case the Contractor submits Performance Bond by a legal
Bank or Credit Institution, in Vietnam, the Guarantee should be
unconditional.
- The value of Contract Performance Bond: 3% of the Contract Price.
- The validity of Contract Performance Bond: The Performance Bond shall be
valid from the effective date of the Contract to the date of last
shipment/goods to be fully delivered plus 02 months (or 60 days)

CHAPTER III
EVALUATION CRITERIA AND CONTENTS FOR DETERMINING
THE EVALUATED PRICE
Point 1. Evaluation criteria for the bidder's experience and capacity
Order

Contents (1)

1

Experience:
- Number of years active in the major business and/or
production
- Number of contracts similar that have been and/or are 2
being implemented during the last 2 years

2

Financial capacity:
- Net worth for the last year, (calculated as the difference > 0
between total assets and total liabilities)
- Average annual Sales (Revenue) during the last 2 years
≥ 315.000,00 USD

Minimum requirement
for being evaluated as
satisfactory ("pass")
2

The items in the contents of experience and capacity are evaluated as "pass" or "fail". Bidders
shall meet all the criteria 1 and 2 to be considered as acquiring sufficient experience and capacity
for bidding. The detailed criteria should also be "pass" for the overall criteria to be satisfactory, or
"pass".
For Joint bidders, capacity and experience will be defined by the aggregated capacity and
experience of each member of joint bidders, but it must be assured that each member of Joint
bidders must satisfy the requirement of capacity and experience for the volume of work
implemented by him; if any of the members in Joint bidders do not satisfy the capacity and
experience criteria, the Joint bidders will be evaluated as fail to meet the requirement on capacity
and experience.
Point 2. Technical evaluation criteria
The technical evaluation criteria as provided in Part B, Chapter VI .
The Bidding proposals that considered and approved by Vietsovpetro as satisfactory in technical
terms shall be in further step for evaluation of financial and commercial terms and determination
of the evaluated price.
Point 3. Determination of the price for ranking the bidders:
The content of determination of the price for ranking the bidders consists of following:
3.1
Determination of the bidding price;
3.2
Rectification of errors: Rectification of errors means rectifying mistakes in the bidding
proposals, such as arithmetic mistakes and other mistakes and shall be conducted in the
following principle:
a.
For arithmetic mistakes including mistakes from operations like: addition, subtraction,
multiplication, division when calculating offered price. In case the Invitation for Bid
requires unit price analysis, data in table of unit price analysis shall be used as a legal basis
for correction. In case of inconsistency between the unit price and the total amount, the unit
price shall be used as a legal basis for correction. If there was unusual differences in unit

b.
-

-

3.3
a.

b.

c.

d.

price due to decimal errors (10 times, 100 times, 1000 times), the total amount should be
used as a legal basis for correction.
For other mistakes:
When the amount column is filled without the corresponding unit price, the unit price shall
be determined by dividing the amount by the quantity;
When the unit price is filled in, but the amount is missing, the amount shall be determined
by multiplying the quantity by the unit price;
If one of the content items have the unit price and amount filled in, but the quantity is
missing, the quantity shall be determined by dividing the amount to by the unit price of
that particular item.
In case the quantity arrived at by such method is different from the quantity mention in the
Invitation for Bid, this shall be considered as errors in the scope of supply and shall be
corrected as provided in Point 3.3 of this Chapter.
Mistakes in unit, mistakes in using comas and periods shall also be corrected as
appropriate.
In case the content of Technical proposal is different from the one of Commercial proposal,
the Technical proposal shall be used as legal basis for correction.
Adjustment of discrepancies:
In case of discrepancies in the scope of supply in comparison with the Invitation for Bid,
what is deficient shall be added, and what is redundant shall be subtracted according to
respective unit price in bidding proposal that has differences.
If the bidding proposal with discrepancies has not unit price, the highest price offered for
such item of which passes the Technical evaluation shall be used as legal basis for
adjustment of discrepancies. In case bidding proposal passed the Technical evaluation has
not unit price, unit price in bid estimated budget shall be used as legal basis for
rectification of differences. In case not having estimated budget of bidding package, unit
price for calculating price of bidding package shall be used as legal bais for adjustment of
discrepancies.
In case only one bidder passed the Technical evaluation, rectification of differences shall
be made based on respective unit price in bidding proposal of this bidder. In case bidding
proposal has not unit price, unit price in estimate of bidding package shall be used. In case
not having estimate of bidding package, unit price for calculating price of bidding package
shall be used as legal basis for adjustment of discrepancies.
In case bidder does not offer tax, fees, charges…as indicated in Invitation for Bid,
Vietsovpetro shall add these to offered price. These tax, fees, charges…shall be uncounted
as deficient discrepancies.
In case bidder has discount letter, rectification of errors and adjustment of discrepancies
shall be made based on offered price without discount. Percentage of deficient
discrepancies shall be determined on basis of bidding price in application form of bid.
In case bidder with the proposal adjusted for discrepancies is ranked the first and is invited
for contract negotiation, the lowest unit price offered among other bidding proposals
passing the technical evaluation shall be used during the negotiation for deficient
discrepancies.
The bidding proposals that total deficient discrepancies exceed 10% offered price shall be
rejected. (or group / item quoted value)

3.4

3.5.

Conversion to a single currency
In case bidders are allowed to offer prices in different currencies, Vietsovpetro shall
convert the bidding prices to a single currency with the rate of exchange for selling foreign
currency stated by Vietcombank, Vungtau branch on the date when the bid is closed. The
currency for conversion of different bidding prices from various currencies into unique
currency for evaluation and comparison is: VND/USD applying the selling rate stated by
Vietcombank (Vung Tau branch) on the date of bid closing time:
If all bidding prices are in foreign currency, then bid evaluation and comparison shall be
done in USD.
In the event that one of bidding prices is in VND, then bid evaluation and comparison shall
be done in VND.
Taking into account discount (if any) and account preferential treatment (if any), the
bidding proposals with the lowest for total price includes all taxes, fees and charges (if
any) shall be ranked among the best.
Without prejudice to any terms mentioned above and relevant applicable laws, contract
currency for domestic bidders shall be in VND, applying the selling rate stated by
Vietcombank (Vung Tau branch) on the date of bid closing time.

CHAPTER IV
BIDDING TEMPLATES
Template 1
APPLICATION FOR BIDDING 1
Date: …………. (Date of signing application for bidding)
Name of bidding package:………….. (Name Package according to Bid Announcement)
Name of project: …………… (Name project)
Bid invitation Letter No. :………………( In case of limited tendering)
Attention to: __________________ (full name and address of Vietsovpetro)
After studying the Invitation for Bid and the documents for amendment of the Invitation for Bid
[insert the code of the amendment documents, if any] that we have received, we [insert the name
of the bidder] commit to execute [name of Bidding package] as required by the Invitation for Bid
at the total amount of [specify in number, in words, and currency of bid proposal] 2 and the
summary of bidding price.
Time for contract implementation: ………… (Total time to perform all work required in Bidding
package)3
We commit:
1. We participate as a main Bidder in only this bidding proposal.
2. We are not in liquidation process or concluded bankruptcy, insolvency as stipulated by Law.
3. We do not violate the regulation on ensuring competitive bidding.
4. We do not engage in any types of corruption, bribery, collusion with other bidders,
interference or other violations of Bidding Regulation when participating in this bidding
package.
5. We confirm that the information declared in the Bid proposal is true and accurate.
If our bidding proposal is accepted, we will provide guarantee for contract implementation in
accordance with the ITB 38 of Invitation for Bid.
Our bid proposal shall be valid for a period of ___4 days, from date___month___year5
Legitimate representative of the bidder 6
(Specify name, title, sign and stamp)
Notes:
1
Application for bidding must be filled with sufficient and accurate information of Vietsovpetro,
Bidder, the validity’s period of Bid proposal, signed and stamped by legitimate representative of the
bidder.
2
Bid prices in Application for bidding must be specific, fixed, indicated by numbers, words and in
accordance with total bidding prices mentioned in price list. Bidders are required not to propose
different bidding prices or conditions that put Vietsovpetro in disadvantage. In case of multiple parts,
the Bidder must specify the bidding price of each part and total bidding price of all parts that bidder
participates.
3
Time for contract implementation in Application for bidding must be in accordance with Technical
proposal and completion schedule in the Bid proposal.

4

The validity period of Bid proposal shall be counted from the date of bid closing time to the last date
of validity period as stipulated in Invitation for Bid. From the time of Bid Closing Time until 24:00 of
the date which has the Bid Closing Time is considered as one day.
5
Insert the Bid Closing Time as stipulated in 19.1 Bidding Data Table
6
If legitimate representative of bidder authorizes the subordinate to sign the application for bidding,
the bidder must submit the Power of Attorney according to Form No.8 of this Chapter; if the
Company’s Charter / regulations or other related documents specify the assignment of responsibilities
to subordinates to sign application for bidding, the bid proposal must be included these documents
(No Power Of Attorney is required in accordance with Form No.8 of this Chapter).
For joint bidder, the application for bidding must be signed by the legitimate representative of each
member of the joint bidder, except in joint bidder agreement, the members of joint bidder agree to
authorize the leader member of the joint bidder to sign the Application for bidding. If each member of
joint bidder has its own authorization, apply as for independent bidders. If the bidder wins the bidding
package, the bidder must present to Vietsovpetro the notarized/certified copy of these documents
before signing contract. If the information declared is not accurate, the bidder is considered violation
of ITB 24.

Template 2

SUMMARY OF BIDDING PRICE
(Apply for international bidding)

STT
1
2

Content
Goods
Related services
Total bidding price
(Transfer to Application for Bidding form)

Bid price
(M)
(I)
(M) + (I)

Legal representatives of bidder
(name, position, signature and stamp)

BIDDING PRICE SCHEDULE OF GOODS
1

Line item

2
Description
of goods

3

4

5

Unit

Required
quantity

Country of
origin , Part
number, model
of goods

6

7

Unit
price

Extended
Price per
line item
(Col. 4x6)

1
2
3

M1

4

M2

5

Total bidding price of goods including taxes, fees, charges (if any) arisen inside
Vietnam and shall be taken into consideration exemption of import tax and VAT
for imported goods from using List of exempted goods available for Vietsovpetro
in Block 09-1. (Transfer to the Summary of Bidding Price Form)

Mn..
M=M1+M2+
M3+....+M9

Legal representatives of bidder
(name, position, signature and stamp)

The contractor must be clearly stated in the tender from using of exempted goods
available for Vietsovpetro in Block 09-1.
Note:
Col. (1), (2), (3), (4) Vietsovpetro specifies in accordance with List of goods stipulated in Part 2 – the
scope of supply’s Requirement;
The bidder offers in Col. (5) (6) (7).

For Vietnamese Bidders: the Bidders are requested to offer price on delivery to Vietsovpetro
warehouse, Vung Tau city, S.R. Viet Nam, including taxes, fees, charges (if any) arisen inside
Vietnam and shall be taken into consideration exemption of import tax and VAT for imported
goods from using List of exempted goods available for Vietsovpetro in Block 09-1 .
When participating in bidding, bidders have to take responsibility of researching, calculating
and offering sufficient tax, fees, charges (if any) in response to tax rates, expenses, fees at the
time 28 days prior to the stipulated deadline for bid submission .
For Foreign Bidders: the Bidders are requested to offer price on delivery term: CFR
Vietsovpetro Port, Vung Tau city, S.R. Viet Nam, Incoterm 2010.
In case goods are accompanied with services, commissioning…. Bidders have to clearly state
that whether the offered price includes Foreign Contractor Withholding Tax (FCWT) as
Bidding form . If the offered price has not included, Vietsovpetro will calculate and add
FCWT into the offered price for comparison and evaluation. Vietsovpetro shall do necessary
procedures for tax exemption of goods. (Not applicate)

In case the bidder announces the bidding price not including taxes, fees, charges then the Bid
Proposal of the bidder will be rejected.
Based on the Article 7 of Intergovernmental Agreement dated 27th December 2010 between
Socialist Republic of Vietnam and Russian Federation on continuous cooperation in
geological exploration, oil and gas exploitation at continental shelf of Socialist Republic of
Vietnam, Vietsovpetro is exempted from customs duty in territory of Socialist Republic of
Vietnam when moving in/out material, equipments and goods for Vietsovpetro’s main
production.
Evaluation process to compare, rank bidders is based on total value of goods including all
taxes, fees, charges (if any) arisen inside Vietnam and shall be taken into consideration
exemption of import tax and VAT for imported goods from using List of exempted goods
available for Vietsovpetro in Block 09-1. Above-mentioned total value of goods shall be
proposed bid-winning price and contract price.Vietnamese Tenderer are requested to list for imported goods and using List of exempted
goods available for Vietsovpetro in Block 09-1 in Quotation and offer as DAP.
For goods to be bought in domested market, Vietnamese Tenderer are requested to
separate VAT in Quotation and offer as DDP.

Above-mentioned total value of goods shall be proposed bid-winning price and contract price.
Contract price will be converted to VND by Vietcombank Vung Tau Branch’s selling
exchange rate at bid closing date for Vietnamese bidders.

Template 3

LIST OF SIMILAR CONTRACTS THAT HAVE BEEN AND ARE BEING
IMPLEMENTED

1. Name of the bidder: ______________________________
- Address: ________________________________________
2. List of similar contracts implemented during the past 02 recent years:
Unit: ____ (VND/USD) (1)
Order Contract name and Name of
Major
Contract value (2)
duration
project
contents of
developer
supply
1
2
3
4


Notes

Bidders shall attach a copy of documents and materials related to those contracts
Date:
Legitimate representative of the bidder
(Specify name, title, sign and stamp)
Notes:
(1)
The employer shall specify the number of years, depending on the nature and requirement of
the bidding (usually from 2 to 3 years).
(2)
If the bidders participate as joint bidder or as sub-contractor, only specify the respective value
of its own part. If the contract is signed in another currency, it should be converted to VND or
USD.

Template 4

REPORT ON EXPERIENCE AND CAPACITY OF THE BIDDER IN THE MAJOR
BUSINESS AND/OR PRODUCTION ACTIVITY
1. Name of the bidder: _________________
- Address: ___________________________
2. Experience in the major business and production activity:
a) Production
- _________________ (1) from (year) _____ to (year) _______
- _________________ from (year) _____ to (year) _______
b) Business
_________________ (2) from (year) _____ to (year) _______
- _________________ from (year) _____ to (year) _______
3. Quantity, type, sale of major products of the last ____ (2) years:
a) Production: ______________________________
b) Business: ________________________________
4. Total current employees:
a) In production: ____________________________
of which professional staff (4)
b) In business: ________________________________
of which professional staff (4)
Date
Legitimate representative of the bidder
(Specify name, title, sign and stamp)
Notes:
(1)
Specify the major production industry (for the bidding packages of procurement of the Goods
where is not for investment and develpoment project , this item is not required.)
(2)
Specify the major business industry
(3)
specify the number of years, depending on the nature and requirement of the bidding package
(usually from 2 to 3 years)
(4)
Depending on the nature and requirement of the bidding package, specify the requirement of
professional staff such as number of managers, technical staff, and their qualification.

Template 5
REPORT ON FINANCIAL CAPACITY OF THE BIDDER
1. Name of the bidder: _________________
- Address: ___________________________
2. Summary of financial information of the last 02 years, accompanied by copies of audited financial
statements (Balance Sheet and Income Statement), if applicable, or the tax file of the bidder, or the
certification of the tax authority on the financial performance of the bidder in the year.
Unit: _____ VND, USD, …
Average of 02
Order
Content (2)
Year 2018
Year 2019
years

1
2
3
4

Total assets
Total liabilities
Net worth
Sales (Revenue)

3. Creditworthiness (capacity to borrow): __________________________
Date:
Legitimate representative of the bidder
(Specify name, title, sign and stamp)
Notes:

Template 6
GUARANTEE FOR BID PARTICIPATION
(BID BOND)
(This form for independent bidder)
Beneficiary: VIETSOVPETRO,
105 LE LOI STR, VUNGTAU CITY, S.R. VIETNAM.
(Hereinafter referred to as the employer)
Date:__________ [Insert date of issue]
BID GUARANTEE No.:_________ [Insert guarantee reference number]
Guarantor: ______ [Insert name and address of place of issue, unless indicated in the letterhead]
We have been informed that ………….[insert name of the Bidder.] (hereinafter called "the
Applicant") will participate bid for execution of the bidding package____ [name of the bidding
package] under project____ [name of the project] according to Bid Invitation letter No/Bid
Announcement No.____. [insert No. of Bid Invitation letter/ Bid Announcement No].
We [name of the bank], hereinafter referred to as "the bank", pledge Beneficiary to guarantee for the
bidder to participate in bidding for this bidding package with an amount of [specify the value in
number, in words, and the currency in use].
This guarantee is effective for ……1.days, from the date……month…..year 2
At the request of the Applicant, we, as Guarantor, hereby irrevocably undertake to pay the
Beneficiary any sum or sums not exceeding in total an amount of [insert amount in words] (insert
amount in numbers) upon receipt a written notice from Beneficiary that bidder violates the
regulations as follows:
1. Bidder has withdrawn its Bid proposal after Bid closing time and during the validity period of
bid proposal;
2. Bidder fails or refuses to conduct contract negotiations within 05 working days from the date
receipt of notification for negotiation of contracts by Vietsovpetro, except for force majeure;
3. Bidder fails or refuses to conduct contract finalization within 20 working days from the
receipt date of Bid Award Notification from Vietsovpetro or bidder finalized contract but
refuses to sign contract, except for force majeure;
4. Bidder does not conduct performance bond in accordance with ITB 38;
If Applicant is selected as successful bidder: This guarantee will expire immediately if the Applicant
signs contract and submit Performance Bond to Beneficiary in accordance with agreement in contract.
If Applicant is not selected as successful bidder: This Guarantee will expire immediately after we
receive a copy of the Beneficiary’s notification to the Applicant about the result of the Bidder
selection; within 30 days after the validity period of bid proposal.
Any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office indicated above on
or before that date.
Legitimate representative of the bank
(Specify name, title, sign and stamp)
Note:
1
Insert as stipulated in Bid Data Table 15.1
2
Insert Bid closing time as stipulated in Bid Data Table 19.1

Template 7
LICENSE FOR SALE BY THE MANUFACTURER
(To be applied if any require in technical requirements)
Date
Attention to:

Vietsovpetro,
105 LELOI STR, VUNGTAU CITY, S.R. VIETNAM.
(Hereinafter referred to as the employer)

Based on the request by [name of the bidder] hereinafter referred to as the bidder who participates in
supplying [name of the goods] to the bidding package [name of the bidding package] of project
[name of the project].
We [name of the manufacturer] were established and started operation since date ___ month ___ year
___ and have address at [fill in the address of the manufacturer]. With this document, we authorize
the bidder to use the products we manufactured to offer in the bidding proposals.
We pledge to supply sufficiently the goods mentioned above to the bidder to be supplied to the
employer and ensure the warranty under the supply contract signed between the employer and the
bidder.
Legitimate representative of the manufacturer
(Specify name, title, sign and stamp)

Template 8
POWER OF ATTORNEY 1
Date_______/_______/20_______ At (name of place)……………:
I,.......[insert Name, ID/passport number, position of Legitimate representative of the bidder], the
Legitimate representative of _______[insert the bidder name] at_______ [insert address]
To issue this Power of Attorney to :
Mr/Mrs________________________
ID/Passport number______________
Position________________________
To do, execute and perform the following acts and things during the process of participating the
Bidding package _________(Name of Bidding Package) of Project_________(Name of project) held
by Vietsovpetro:
[-Sign the Application for bidding form;
-Sign the Consortium agreement (if any);
-Sign all documents, correspondences to Vietsovpetro during the bidding process, including the
written requests to clarify Invitation for Bid, written clarification of Bid proposal, or written
requests to withdraw, modify or substitute the bid proposal;
-Negotiate and finalize contract with Vietsovpetro;
-Sign the Bidder’s arising claims (if any);
-Sign contract with Vietsovpetro (if awarded the Bidding package) ] 2;
The Attorney shall lawfully perform acts within the scope of Power of Attorney as the legitimate
representative of __________(name of bidder).
The Mandator, [name of Legitimate representative of the bidder ] will be completely responsible for
acts performed by the Attorney,______[name of the Attorney] in the scope of Power of Attorney.
This Power of Attorney is valid for the period from_______to______3 and will be made in ____
originals, _____ of which will be retained by Mandator; ______of which will be retained by Attorney
and the rest will be retained by Vietsovpetro. All original copies hereof are identical and legally
equal.
Attorney
Mandator
(Signature)
(Signature)
(Name, position and stamp (if any))
(Name, position and stamp (if any)
of Legitimate representative of the bidder)
Note:
1.
The original of this Power of Attorney must be submitted to Vietsovpetro together with the
application for bidding as stipulated in ITB 10. Legitimate representative of bidder gives the
power of attorney to the deputy, subordinate, branch’s manager, chief of bidder’s
representative office to perform one or more above mentioned listed acts. The stamp used in
case of power of attorney can belong to the bidder or to the entity of Attorney . The Attorney
can not subsequently give this authorization to another.
2.
The scope of Power of Attorney may include one or more above mentioned listed acts.
3
.Specify the date the power of attorney come into force and expiry date, in accordance with
the bidding process.

Template 9
CONSORTIUM/ JOINT BIDDER AGREEMENT 1
_____, day ___month ___year _____
Bidding package: _____ [name of bidding package]
Under the project: _____ [name of project]
- Based on the Invitation for Bid ______[name of bidding package] date ___ month ___ year ______
[date recorded on the Invitation for Bid ];
We,

the

representatives

of

the

parties

sign

the

Consortium

Agreement,

including:

Names of Consortium members ______ [name of each consortium member]
Represented by Mr./Ms.: _______________________________________
Position: __________________________________________________________
Address: _____________________________________________________________
Tel: _______________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________
Account: _____________________________________________________
Tax code: _____________________________________________________
Power of Attorney No.____ date___ month ___ year ______(in case of authorization).
The parties (hereinafter referred to as members) agreed to sign this Consortium Agreement with the
following contents:
Article 1. General principles
1. The members voluntarily establish a Consortium to participate in the bidding package ______
[name of bidding package] under the project ______ [name the project].
2. The members agree the name of the Consortium for any transactions related to this package as:
______ [name of the Consortium as Agreement].
3. The members commit that there is not any member to arbitrarily join independently in this bidding
package or join consortium with other members to participate in this bidding package. In case of
winning the bid, there is not any member to have the right to refuse performance of the
responsibilities and obligations stipulated in the Agreement. When a member of the Consortium
refuses to complete its own responsibilities as agreed, such member shall be handled as follows:
- Pay compensation for damages caused to the parties in the consortium.
- Pay compensation for damages caused to Vietsovpetro as specified in the Contract.
- Other forms of handling ______ [Specify other forms of handling].
Article 2. Assignment of responsibilities
Consortium members agree to assign responsibilities for implementation of the bidding package
______ [write name of bidding package] under the project ______ [write name of project], for each
member as follows:
1. Leader of the consortium:
The parties agree to authorize to ______ [Write name of a party] as a leader of the consortium,
representing the Consortium in the following part of work 2:
- Signing the application of bidding;
- Sign all documents, correspondences to Vietsovpetro during the bidding process, including the
written requests to clarify Invitation for Bid, written clarification of Bid proposal, or written requests
to withdraw, modify or substitute the bid proposal;
- Performing Bid Bond on behalf of Consortium;
- Participating in the process of negotiation and finalization of the Contract;
- Signing the Bidder’s arising claims (if any);
- Other works except for signing Contract ______ [specify the detail content of other jobs (if any)].

2. The members of the Consortium agree to assign the responsibility of members as following table 3:
Content of assigned Respective percentage
No.
Name
work
to total bidding price
1
Leader of the Consortium
- _____
- ___%
2
Name of member 2
- _____
- ___%
....
....
....
All work of bidding
Total
100%
package
Article 3. Validity of Consortium Agreement
1. This Consortium Agreement valid from its signing date.
2. This Consortium Agreement shall be determined to be invalid in the following cases:
- The parties fulfilled their responsibilities, their obligations and carried out the liquidation of the
Agreement;
- The parties agree to terminate;
- The Consortium does not win the bid;
- Cancellation of bidding package ______ [Write name of bidding package] under the project ______
[Write name project] as notified by the Vietsovpetro.
Consortium Agreement is made in ____ copies, each party keeps ____ copy, each having equal legal
force and authenticity.
LEGAL REPRESENTATIVE OF CONSORTIUM LEADER
[Full name, title, signature and stamp]
LEGAL REPRESENTATIVE OF CONSORTIUM MEMBERS
[Full name of each member, title, signature and stamp]
Note:
1
Depending on the size and nature of bidding package, the content of agreement as in this form can
be amended appropriately. If the bidding package is divided into multiple independent parts, the
consortium agreement must specify clearly the name, reference number of parts that the consortium
participates, specify mutual responsibility and separate responsibility of each member in accordance
with respective parts that bidder participates.
2

The scope of authorization may include one or more above mentioned listed acts
Bidder must specify the detail work and the estimated percentage of respective value that each
member will implement, mutual responsibility and separate responsibility of each member, including
head member of the Consortium.
3

CHAPTER V
DRAFT CONTRACT
(FOR INTERNATIONAL CONTRACTOR)
To:
Fax:
Attn.:
Subj.: PURCHASE ORDER No...........
for Supply of …. (ITB No. VT- 523/20-DVL)
Total number of pages inclusive of this one: …
Dear Sirs,
Thank you for your offer No. … dated …. 2020 for supply of.............. under the Bid package №
........., we are pleased to confirm this Purchase Order on the terms and conditions as follows:
This transaction is made between:
VIETSOVPETRO
105 Le Loi Street, Vung Tau City, S.R. Vietnam
Hereinafter referred to as the Buyer.
AND
.............
Hereinafter referred to as the Seller.
ARTICLE 1: OBJECT
The Seller agrees to sell and the Buyer agrees to buy …. hereinafter referred to as “Goods”,
with the quantity, specification, scope of supply as described in Appendix No. 1
(in........pages), which is considered as an integral part of this Purchase Order.
ARTICLE 2: PRICE AND TOTAL VALUE
2.1
The unit prices for the Goods are specified in the Appendix 1 of this Purchase Order.
2.2
The total value of this Purchase Order is USD …, CFR Vietsovpetro port, Vungtau City, S.R.
Vietnam (In words: US Dollars ….)
2.3
The price as mentioned above is understood CFR Vietsovpetro port, Vungtau City, S.R.
Vietnam not subject to any alteration and includes value of the Goods, packing, marking,
painting, assembling, testing, inspection, manufacturer’s certificates, freight, export license if
necessary, guarantee services if any etc… in accordance with terms and conditions of this
Purchase Order as well as all duties, levied in connection with the performance of this
Purchase Order outside the Buyer's country.
ARTICLE 3: DELIVERY
3.1
Delivery date: not later than__ months from the date of contract signing or not later than ____
months from the date of L/C opening by the Buyer.
3.2
Shipment to be made from …. to Vietsovpetro port, Vungtau City, S.R. Vietnam on the terms
CFR Vietsovpetro port, Vung Tau city, S.R Vietnam - Incoterms 2010, except the
otherwise stated in this Purchase Order.
Earlier shipment is allowed. Partial shipment is allowed at Seller’s care and account.
Total ______ shipments. Transshipment is allowed at Seller’s care and account.
The Seller shall be responsible for any extra transport, warehouse expenses and other charges
incurred in connection with sending of Goods to the other port (rather than Vietsovpetro port,
Vungtau City, S.R. Vietnam). The Buyer shall carry out all inland transportation from other
port to Vietsovpetro port, Vungtau City, S.R. Vietnam and these charges will be deducted from
payment by the Buyer.
3.3 The Delivery Date is understood as:

3.3.1 The date of "Bill of Lading", consign to Vietsovpetro, 105 Le Loi Street, Vung Tau City, S.R.
Vietnam, marked "Freight prepaid", with destination to Vietsovpetro port, Vung Tau City,
S.R. Vietnam, provided the navigation period from ______ (Asia / European /USA…) port to
Vietsovpetro port, Vung Tau City, S.R. Vietnam should not exceed 10/45/55 (ten / forty five /
fifty five) days from the date of Bill of Lading.
3.3.2 The date "Notice of readiness" issued by the Shipmaster on vessel's arrival date at discharge
port minus 10/45/55 days, in case the navigation period from ______ Port to Vietsovpetro
port, Vung Tau City, S.R. Vietnam exceeds 10/45/55 days. This date shall be issued for the
purpose of calculating the agreed and liquidated damages for delay in delivery as per Article
10 of this Purchase Order.
3.4. The carrying vessel must have ISM certificate.
ARTICLE 4: NOTICE OF SHIPMENT AND DOCUMENTATION
4.1 The Seller shall notify the Buyer by fax/cable/ telex as soon as possible, but not later than 05
working days from the Bill of Lading date the following information regarding the shipment:
- Purchase Order number
- Name of Goods, quantity and value
- Number of cases, gross weight, measurement
- Bill of Lading number and date.
- Name of vessel, nationality, IMO number.
- Port of exit and destination, ETD/ETA
- Address, telephone, fax of the shipping agent in Vietnam.
- Any other special instructions which should call to the Buyer’s attention.
The Seller shall be responsible for any losses, expenses which may be occurred due to
incorrect information from the Seller to the Buyer.
4.2 Required shipping document for purchased goods.
4.2.1. By T/T:
Immediately but not later than 05 working days from the Bill of lading date the Seller shall
send by Express courier or FEDEX or DHL at the Seller's expenses to "Vietsovpetro" - 105 Le
Loi, Vung Tau City, SR Vietnam the following shipment documents:
1. 03 originals and 01 copy of clean on board Bill of Lading evidencing shipment from port
..... with destination Vietsovpetro port, Vung Tau city, S.R.Vietnam, consignee:
Vietsovpetro, 105 Le Loi Street, Vung Tau City, S.R Vietnam, marked "Freight Prepaid".
2. Detailed Packing List showing the content of each case or lot, gross and net weight:
covering Goods as specified in Appendix No. 1 to this Purchase Order: 03 originals and
01 copy.
3. Signed Commercial Invoice issued by the Seller for the respective shipment value
indicating term of delivery (for example: CFR Vietsovpetro port, Vung Tau city,
S.R.Vietnam) with itemized and total prices, stating the Seller’s bank detail and account
number: 03 originals and 01 copy.
4. Certificate of Quality and Quantity or Certificate of Conformity issued by the
Manufacturer/Manufacturer’s Branch: 03 originals and 01 copy.
5. Certificate of Origin issued or authenticated by Chamber of Commerce of Manufacturer’s
country or Exporter’s country: 03 originals and 01 copy.
6. Certificates of Guarantee issued by the Seller for the quality of Goods for the period of 12
months from issue date of Certificate of quantity & condition at VSP warehouses: 03
originals and 01 copy
7. Export License or Letter of the Seller stating that Export License is not necessary for
export03 originals and 01 copy.
8. Seller’s telex, fax advising the shipment details (all documents in 4.2.1) to Vietsovpetro:
01 copy and via email: xndvcang.sd@vietsov.com.vn.
9. Beneficiary’s certificate certifying that one set of the above mentioned documents (from 1
to 11 including one original of AWB / Bill of Lading) have been sent to the Buyer's
address: 105 Le Loi Street, Vung Tau City, S.R Vietnam within 03 working days from the

Delivery Date by Courier's (courier's receipt must be enclosed thereto for negotiation): 01
originals and 02 copies.
4.2.2. By L/C:
Immediately but not later than 05 working days from the Bill of lading date the Seller shall
send by Express courier or FEDEX at the Seller's expenses to Vietsovpetro - 105 Le Loi Street,
Vung Tau City, S.R. Vietnam the following shipment documents unless otherwise stated:
1. 2/3 originals and 01 copy of clean on board Bill of Lading evidencing shipment from port
..... with destination Vietsovpetro port, Vung Tau city, S.R.Vietnam, consignee:
Vietsovpetro, 105 Le Loi Street, Vung Tau City, S.R Vietnam, marked "Freight Prepaid".
2. Detailed Packing List showing the content of each case or lot, gross and net weight:
covering Goods as specified in Appendix No. 1 to this Purchase Order: 02 originals and 01
copy.
3. Signed Commercial Invoice issued by the Seller for the respective shipment value
indicating term of delivery (for example: CFR Vietsovpetro port, Vung Tau city,
S.R.Vietnam) with itemized and total prices, stating the Seller’s bank details and account
number: 02 originals and 01 copy.
4. Certificate of Quality and Quantity or Certificate of Conformity issued by the
Manufacturer/Manufacturer’s Branch for all items: 02 originals and 01 copy.
5. Certificate of Origin issued or authenticated by Chamber of Commerce of Manufacturer’s
country or Exporter’s country: 02 originals and 01 copy.
6. Certificates of Guarantee issued by the Seller for the quality of Goods for the period of 12
months from issue date of Certificate of quantity & condition at VSP warehouses: 01
original
7. Export License or Letter of the Seller stating that Export License is not necessary for
export: 01 original.
8. Seller’s telex, fax advising the shipment details (Invoice value, Bill of lading/Airway Bill’s
number and date) to Vietsovpetro: 01 copy and via email: xndvcang.sd@vietsov.com.vn.
9. Beneficiary’s certificate certifying that one set of the above mentioned documents (from 1
to 10 including one original of AWB / Bill of Lading) have been sent to the Buyer's
address: 105 Le Loi Street, Vung Tau City, S.R Vietnam within 03 working days from the
Delivery Date by Courier's (courier's receipt must be enclosed): 01 copy.
All the copies of the documents shall be legible; otherwise the photocopy of the original shall
be furnished.
4.3
Any storage demurrage or other charges due to non, late receipt of shipping advice and/or
shipping documents by the Buyer from the Seller or the Seller’s agent as well as due to
incorrect shipping documents shall be at the Seller's account.
4.4
If shipment to be made through a FIATA Freight Forwarder, under Through or Combined
Transport Bill of Lading, the Seller shall have to send the Buyer by fax the copy of the Local
Bill of Lading of the last distance and inform the Buyer the name, contract address of the
Transportation Agent in Vietnam.
ARTICLE 5: PACKING
5.1
Goods supplied under this Purchase Order shall be packed in accordance with international
standard for export packing to ensure safety of Goods from damages and corrosion during
transportation and suitable for crane operations and handling.
5.2
Before packing, all metal parts of Goods must be preserved with proper grease and wrapped
in waterproof strong paper to ensure protection from any damage and corrosion during their
transportation and storage in Buyer’s country within the guarantee period.
5.3
The Seller shall provide for each package a detailed packing list in English indicating the
Purchase Order number, description of items, gross and net weight. One copy of the packing
list in a waterproof envelope shall be put into each case with the Goods, the other copy should
be fastened to the outer side of the wooden case and shall be covered with a metal plate nailed
to the case. For steel cases, both copies of the packing list should be put into the cases.

5.4

The Seller shall be fully responsible for loss, damage of breakage of the Goods and/or
rusting/corrosion resulting from defective or inadequate packing.

ARTICLE 6: MARKING
6.1
Marking shall be done in three sides of each case containing Goods, on the two opposite sides
and on the top and contain the following information in the English language:
SHIPPED: (SELLER’S NAME)
CONSIGNEE: VIETSOVPETRO
105 LE LOI STREET, VUNGTAU CITY, S.R.VIETNAM
PURCHASE ORDER NUMBER No.
CASE No. /
DIMENSIONS: Length x Width x Height in cm
GROSS WEIGHT (KGS)
NET WEIGHT (KGS)
AIRPORT/PORT OF DESTINATION
6.2 The marking must be clearly done by indelible paint and not less than 5 (five) cm high, unless
restricted by the size of the case. Where necessary, the Seller shall conspicuously mark on the
side of the case appropriate international marks according to the different characteristic, the
special marking “Top”, “Bottom”, “Handle with care”, handling places for reloading.
6.3 For the oversized cases (more than 10M long), as well as for the case weighing 500 kgs and
more, or if the height of the case exceeds one meter, the center of gravity shall be clearly
shown with bright indelible paint with sign (+) on the end and side faces of the cases.
6.4 The case number shall be indicated by a fraction, the numerator shows the ordinal number of
the cases, and the denominator indicates the overall quantity of the cases into which
completely delivered Goods are packed.
6.5 The Seller shall be responsible for any kind of losses and/or damages of the Goods during
loading and unloading as well as for its transportation as a consequence of improper or
insufficient marking, as well as for any extra transportation and warehouse expenses, losses
connected with misaddressed delivery of the Goods due to incomplete marking.
ARTICLE 7: PAYMENT CONDITIONS
By T/T:
7.1
One hundred percent (100%) of shipment value shall be paid by Telegraphic Transfer within
thirty (30) days from the date of the Certificate of quantity and condition issued by
Independent Inspection Company at Buyer’s warehouse after receipt of the Goods and a full
sets of documents above mentioned in Articles 4.2.
7.2
Transfer fee shall be on the Buyer’s account.
7.3
All the banking fees, including bank commission and other charges associated with the
advising and corresponding bank shall be on the Seller’s account.
7.4
All charges in connection with the change of payment form /conditions (whether occurred
inside or outside S.R.Vietnam), due to Seller’s/Buyer’s request, shall be at the
Seller’s/Buyer’s account.
7.5
The Seller provides Seller’s bank account number
By L/C:
7.6
As soon as possible, but not later than fifteen (15) days after the date of Seller’s
reconfirmation the Buyer will open through the Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vung
Tau Branch, (Vietcombank Vung Tau) or other bank in Vietnam the Irrevocable and
Unconfirmed Letter of Credit in favour of the Seller covering the total Purchase Order value
with the content as per Appendix 1 which is to be considered as an integral part of this
Purchase Order.
The validity of the Letter of Credit shall cover the Delivery Date plus 21 days.
7.7. Payment under this Letter of Credit shall be made for shipment and in the following
installments to the Seller:

7.7.1. First Installment: 90% (Ninety percent) of the shipment value shall be made upon presentation
of the following documents in English language by the Seller to the Bank:
1. 01 original and 01 copy of clean on board Bill of Lading evidencing shipment from port
..... with destination Vietsovpetro port, Vung Tau city, S.R.Vietnam, consignee:
Vietsovpetro, 105 Le Loi Street, Vung Tau City, S.R Vietnam, marked "Freight Prepaid".
2. Detailed Packing List showing the content of each case or lot, gross and net weight:
covering Goods as specified in Appendix No. 1 to this Purchase Order: 01 original and 01
copy.
3. Signed Commercial Invoice issued by the Seller for the respective shipment value
indicating term of delivery (for example: CFR Vietsovpetro port, Vung Tau city,
S.R.Vietnam) with itemized and total prices, stating the Seller’s bank detail and account
number: 01 original and 01 copy.
4. Certificate of Quality and Quantity or Certificate of Conformity issued by the
Manufacturer/Manufacturer’s Branch for all items: 01 original and 01 copy.
5. Certificate of Origin issued or authenticated by Chamber of Commerce of Manufacturer’s
country or Exporter’s country: 01 original and 01 copy.
6. Certificates of Guarantee issued by the Seller for the quality of Goods for 12 months from
issue date of Certificate of quantity & condition at VSP warehouses: 01 original
7. Export License or Letter of the Seller stating that Export License is not necessary for
export: 01 original and 01 copy.
8. Seller’s telex, fax advising the shipment details (Invoice value, Bill of lading/Airway Bill’s
number and date) to Vietsovpetro: 01 copy and via email: xndvcang.sd@vietsov.com.vn.
9. Beneficiary’s certificate certifying that one set of the above mentioned documents (from 1
to __ including one original of AWB / Bill of Lading) have been sent to the Buyer's
address: 105 Le Loi Street, Vung Tau City, S.R Vietnam within 03 working days from the
Delivery Date by Courier's (courier's receipt must be enclosed): 01 copy.
All the documents presented by the Seller to the Bank shall be duly certified by the Seller
as correct, due and payable under the terms and conditions of the Letter of credit.
Payment for incomplete delivery will not be allowed.
7.7.2. Second Installment: Ten percent (10%) of shipment value shall be payable against
confirmation of the Buyer to the Bank within 30 days after the date of the Certificate of
quantity and condition issued by Independent Inspection Company at Buyer’s warehouse and
Invoice.
7.8
The Letter of Credit shall be subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary
credit of International Chamber of Commerce (UCP No. 600), 2007 revision.
7.9
All the banking fees, including bank commission charges and other charges associated with
the opening bank shall be on the Buyer’s account.
7.10 All the banking fees, including bank commission charges and other charges associated with
the advising and corresponding bank shall be on the Seller’s account.
7.11 All charges in connection with the amendments of the Letter of Credit (whether occurred
inside or outside S.R. Vietnam), due to Seller’s/Buyer’s request, shall be at the Seller’s/
Buyer’s account.
7.12 All charges associated with any extension of the Letter of credit arising due to delay in
delivery as stated in Article 3 of this Purchase Order shall be at the Seller's account.
7.13 The Letter of Credit is to be automatically cancelled within 15 days from the date of opening,
if the Buyer does not receive the original Performance Bond in favour of the Buyer with the
content as stated in Appendix 2 of this Purchase Order.
ARTICLE 8: GOODS’S SURVEY
8.1
The survey at Buyer’s warehouse of the received Goods shall be made by Independent
Inspection Company with issuing a Certificate of Quantity and Condition.
8.2
The Certificate of quantity and condition issued by Independent Inspection Company at
Buyer’s warehouse for the Goods supplied under this Purchase Order shall be legal document
for Buyer to make claim to the Seller.

ARTICLE 9: GUARRANTEE
9.1
The Seller guarantees that the Goods supplied under this Purchase Order shall be of the
highest quality and designed standard as set in Manufacture’s country for that type of Goods
and shall meet current technological achievements as required, and shall be suitable for
normal operation in tropical area condition regarding environment temperature up to 45
Deg.C, sea water temperature 25-30 Deg.C, humidity up to 100% and years of Production of
the Goods are _____.
9.2
Proper material of high quality shall be used for manufacturing the Goods to be supplied
under this Purchase Order, and the Seller guarantees that the Goods and its quality, quantity
shall be fully in compliance with the technical specifications and scope of supply as
mentioned in Appendix No1 to this Purchase Order.
9.3
The Seller guarantees normal operation of all Goods to be supplied under this Purchase Order
over 12 months from the date of the Certificate of Quantity and Condition issued by
Independent Inspection Company at Buyer’s warehouse, but not later than 18 months from the
date of delivery, whichever comes first.
9.4
Should the Buyer reveal any defect within the guarantee period or if the quality of Goods
supplied under this Purchase Order is not in compliance with terms and conditions of this
Purchase Order and its appendixes, the Buyer shall notify the Seller by telex/ fax of such
defect. To substantiate the claims the Buyer shall submit to the Seller the official survey
report issued by Independent Inspection Company. The survey report issued by Independent
Inspection Company shall be legal document for Buyer to make claim to the Seller.
Any claim relating to defects or non-conformity, which occurred during the guarantee period
of the Goods with the technical conditions as stated in the Appendix No.1 shall be submitted
to the Seller not later than three months after expiration of the guarantee period.
9.5
The Seller shall inform the Buyer about the results of consideration of claim not later than 10
days after receipt of the Buyer’s claim telex/fax and the Seller shall eliminate the revealed
defects, at his own expenses, at the Buyer’s first request without any delay, but not later than
15 days after receipt of the Buyer’s claim telex/fax and/or replace the defective parts or the
missing parts by the new ones of good quality on the condition .........-Vung Tau Petroleum
port, Vung Tau city, (or ........- Tan Son Nhat airport, Ho Chi Minh City), S.R. Vietnam. All
charges associated with return of the defective Goods to the Seller and delivery the new one to
Buyer shall be at the Seller’s account.
9.6
Should the Seller fail to eliminate the defects as claimed, or fail to deliver new Goods within
the stipulated time in Article 9.5, the Buyer shall charge to the Seller the agreed and liquidated
damages at the rate as per Article 10, the period of the above penalty shall be counted from
the date of which the Seller receives the Buyer’s official claim to the date of elimination of
the defects or to the delivery date of the new replacement Goods minus 15 days or the Buyer
shall have the right to eliminate such defects at the Seller’s expenses without prejudice to its
right in respect of the guarantee, and the Seller undertakes to defray at first Buyer’s request all
actual expenses incurred in respect of such elimination and the agreed and liquidated damages
at the rate 08% value of non used Goods due to defect found. Small defects not requiring the
Seller’s participation and/or permitting no delay will be eliminated by the Buyer and charged
at normal costs to the Seller.
9.7
The guarantee period for replaced part shall be equal to that indicated in Article 9.3 and the
guarantee period for Goods will be extended by the time during which it was not used due to
defect found.
9.8
When the elimination and/or replacement is made and all related costs, expenses are settled,
the claim is to be considered as finally settled.
All the claim amount, for which the Seller is to be responsible to the Buyer under this
Purchase Order may be deducted by the Buyer from the payment of the Purchase Order value
or may be covered by act of law or otherwise from the Seller to be agreed by both parties.

ARTICLE 10: AGREED AND LIQUIDATED DAMAGES
10.1 Should the Seller fail to deliver the Goods by the date specified in the Article 3 (Delivery) and
/or to eliminate the defects/delivery new one specified in Article 9 of this Purchase Order, the
Seller shall pay to the Buyer the agreed and liquidated damages as follows :
Delay in the first four weeks: 1.00% of shipment value per week.
Delay in each following week: 1.50% of shipment value per week.
The total amount of agreed and liquidated damages for delay in delivery shall not exceed 08%
of shipment value.
10.2 When calculating the amount of the agreed and liquidated damages: One week is to be defined
as 07 days with 04 days or more than 04 days to be considered as one week, 03 days and less
will not be counted.
10.3 Within 07 working days from the date of the Seller’s receipt this Purchase Order, the Seller is
to reconfirm its acceptance of the Purchase Order to the Buyer. Should the Seller fail to accept
the Purchase Order in time as stipulated, the Buyer shall have the right to cancel the Purchase
Order at any time and withdraw the Bid Bond without recourse to the law court or to
arbitration.
10.4 The Seller undertakes to pay the Buyer the agreed and liquidated damages at the rate of 08%
of the Purchase Order value and the Buyer shall have the right to withdraw the Performance
Bond or deduct from the payment of the other Purchase Orders or otherwise without recourse
to the law court or to arbitration in following cases :
10.4.1 Should the Seller fail to perform this Purchase Order after Seller’s reconfirmation.
10.4.2 If delay in delivery of the Goods exceeds two months against the stipulated date as stated in
Article 3 of this Purchase Order, except the Force majeure circumstances, the Buyer shall
have the right to cancel the Purchase Order at any time.
10.4.3 Should the Export license not be obtained by the commencement of the delivery, or be
canceled by the appropriate authorities of the Seller’s country before the completion of the
Purchase Order, or in case its validity expires, the Buyer has the right to cancel the Purchase
Order at any time.
10.4.4 Should the supplied Goods do not conform to the Purchase Order, the Buyer shall be entitled
to refuse those Goods and payment.
10.5 Should not advise delay in shipping advice or delay in documents delivery and non-legible
shipping documents stipulated as per Articles 4 of this Purchase Order, the Seller shall pay the
agreed and liquidated damages and all other charges in connection with Seller’s negligent.
10.6 In case the goods are selected by group, if the Seller can not deliver any item of each group,
then: (i) the Buyer has the right to refuse to receive the remaining items of that group and the
Seller will have to pay the Buyer the agreed and liquidated damages at the rate of 8% of that
group value; or (ii) the Buyer may accept to receive the remaining items of that group but the
Seller will undertake to pay the Buyer the agreed and liquidated damages at the rate of 8% of
the value of the whole group.
10.7 Should the Seller fails to deliver any item of each group in time as stipulated, the Seller will
have to pay the Buyer the agreed and liquidated damages at the rate of 8% of that group value.
10.8 The rate of the agreed and liquidated damages is not subject to any alteration by arbitration.
The amount of the agreed and liquidated damages is to be deducted by the Buyer from the
Seller’s invoices while effecting the payment. Should the Buyer fail to deduct the sum of
money of the agreed and liquidated damages from Seller’s invoices, the Seller has to pay in
immediately, but not later than 30 days from the Buyer’s first request.
ARTICLE 11: PERFORMANCE BOND
11.1 As soon as possible but not later than 07 days from the date of the Seller’s reconfirmation of
this Purchase Order, the Seller shall inform the Buyer by fax/telex of the issuance of the
Performance Bond covering 3 percents (3%) of the Purchase Order amount, issued by
Vietcombank, Vungtau Branch or the First Class International Bank, acceptable to the Buyer,
informing the number, date of issue and full content. In case the Performance Bond issued by

the First Class International Bank, the Seller shall ensure that the issuing Bank will send to the
Buyer the original Performance Bond through Vietcombank Vung Tau Branch.
The content of the Performance Bond shall be in conformity with the Appendix 2 of this
Contract.
All costs relating to the Performance Bond shall be at Seller’s account.
11.2. Should the Buyer not receive the valid, satisfactory Performance Bond within 30 days
from the Purchase Order signing date, the Buyer has the right to cancel the Purchase
Order any time and withdraw the Bid Bond without recourse to the law court or to
arbitration.
11.3 Should the validity of the Performance Bond be required to be extended (due to delay or
extension of Delivery Date of Goods) Seller shall immediately instruct the Issuing Bank to
make amendment to the Performance Bond. Such amendment shall be advised by the
Issuing Bank to Buyer through Vietcombank Vung Tau Branch.
11.4. Should the Buyer make use of Performance Bond, it will immediately send to the Seller copy
of declaration to the bank.
ARTICLE 12: FORCE-MAJEURE
12.1 Should any circumstance arise out preventing either party from wholly or partially carrying
out his obligations under this Order, namely: fire, acts of God, war, military actions of any
nature, the time stipulated for the performance of the obligations of the Order should be
extended for and as long as the period of consequence of force majeure lasts.
12.2 In the event that these Force Majeure circumstances continue for more than two months,
either party shall have the right to refuse to continue the performance of his obligations
without the right for indemnification of any losses from the other party.
12.3 The party unable to carry out his obligations under this Order shall immediately advise to the
other party. Delay in information beyond ten (10) days of the beginning and the cessation of
the force majeure circumstances deprives the Seller/ the Buyer of the right due to him to refer
to the Force-Majeure circumstance in future.
12.4 The certificate issued by the Chamber of Commerce/ the appropriate authorities of the
Seller's/Buyer's country or the country of the happened force majeure circumstances shall be
sufficient proof of the operation and duration of such circumstances.
12.5 Manufacturing difficulties such as shortages of raw materials, electric power, labour etc. shall
not be considered as force majeure and shall not release the Seller from responsibilities for
non-delivery or delay in delivery of Goods supplied under this Purchase Order.
ARTICLE 13: ARBITRATION
13.1 This Purchase order is governed by Vietnamese laws.
13.2 Any disputes or discrepancies which may arise out of this Purchase Order shall be settled
smoothly, amicably, basing on mutual benefit and mutual understanding.
13.3 Any disputes or discrepancies in connection with this Purchase Order, which can not be
settled amicably, shall be referred for final decision and settlement to the Vietnam
International Arbitration Centre at the Chamber of Commerce and Industry of Vietnam,
Hanoi, S.R.Vietnam under the Rules of this Centre.
13.4 The number of arbitrators shall be one.
13.5 Decision of the arbitration shall be final and binding upon both parties.
ARTICLE 14: OTHER CONDITIONS:
14.1 Any amendments or supplements of this Purchase Order shall be valid only if they are
made in writing and confirmed by both parties.
14.2 Neither party shall be entitled to transfer its rights and obligations under this Purchase
Order to any third party without the prior consent of the other party.
14.3 Total value of this Purchase Order includes all related taxes, fees and charges. Import tax is
exempted for Block 09-1.

14.4

14.5
14.6
14.7

This Purchase Order shall come into force from the date of Seller's reconfirmation, which
should be received by the Buyer within 07 days of this Purchase Order date and the Purchase
order will be terminated upon fulfillment by both parties all their obligations as stipulated in
this Purchase Order.
This Purchase Order is made in English and consists of ______ pages, including Appendixes
No. 1, 2, 3 which are considered as integral parts of this Purchase Order.
This Purchase Order is made in 04 originals of the same value, one of which retained by the
Seller and three are retained by the Buyer.
Components of Purchase Order and legal order of precedence are as follows:
(1) Purchase Order (together with the Scope of Supply, Price schedule and other Appendices);
(2) Letter of Proposal Acceptance and Contract Award;
(3) Record of negotiation and finalization of the Contract;
(4) Decision on approving bidding results;
(5) Bid Proposal and Clarifications (if any);
(6) Invitation for Bid and Bulletins (if any);
(7) Other attached documents (if any).

We confirm that all of above mentioned terms and conditions of this Order are considered as terms
and conditions of a Contract signed by and between two our companies.
This is an operative instrument, no mail/airmail will be followed.
Best Regards,
For Vietsovpetro

Appendix No. 1 to the Purchase order No……….
GOODS PRICE TALBE

1

2

3

4

5

6

Qty

Origin,
Manufacturer,
Code, Part
number

Unit
Price
(USD)

7

1

Item 1

Extended Price
(USD)
(Column 4x6)
M1

2

Item 2

M2

No.

Description

Unit

....
n

Item n

Mn
Total price in CFR Vietsovpetro port (USD)

LEGAL REPRESENTATIVE OF
CONTRACTOR
[Full name, title, signature and stamp]

M=M1+M2+...+Mn

LEGAL REPRESENTATIVE OF
EMPLOYER
[Full name, title, signature and stamp]

Appendix No. 2 to the Purchase order No.
FORM OF PERFORMANCE BOND
_______, day ___ month ___ year ____
TO

:

__________ [name of the Employer]
(Hereinafter referred to as the “Employer”)

As per request of _____ [name of the Contractor] (hereinafter referred to as the Contractor) awarded
the bidding package of _____ [name of the bidding package] and commits to sign the contract for
provision of Goods for the bidding package (hereinafter referred to as the Contract).
According to the conditions of the Invitation for Bid (or Contract), the Contractor shall submit a bank
guarantee with a specified amount of money to ensure his obligations and liabilities under the
Contract.
We, ________ [name of the bank] in _____ [Enter the name of a country or a territory] with the
registered office at ______ [address of the bank] (hereinafter referred to as "the Bank"), pledge to
guarantee for the Contract performance of Contractor with an amount of _____ [specify the value in
number, in words, and the currency].
We commit to pay irrevocably and unconditionally the Employer any amount of money within the
limit of ______ [insert the guaranteed amount] as mentioned above, upon receipt the Employer’s
written statement, informing that Contractor has breached the Contract in the period of validity of the
Performance Bond.
This Performance Bond will be effective from the issued date until the end of day ___ month ___
year ____.

LEGAL REPRESENTATIVE OF THE BANK
[Full name, title, signature and stamp]

Appendix No. 3 to the Purchase order No.
LETTER OF CREDIT SPECIMEN
SUBJECT:
KIND OF L/C:
IRREVOCABLE UNCONFIRMED L/C, AT SIGHT.
APPLICANT:
VIETSOVPETRO
(THE BUYER)
105 Le Loi Street, Vung Tau City, S.R. Vietnam
BENEFICIARY:
(THE SELLER)
ADVISING BANK:
AMOUNT:
______ USD
(In words: United State Dollars ______) – CFR Vietsovpetro port, Vung Tau City, S.R. Vietnam.
VALIDITY: The validity of the Letter of Credit shall cover the Delivery Date plus 21 days.
PAYMENT CONDITIONS:
Payment under this Letter of Credit shall be made for shipment and in the following installments:
I. First Installment: 90% (Ninety percent) of the shipment value shall be made upon presentation of
the following documents in English language by the Seller to the Bank:
1. 01 original and 01 copy of clean on board Bill of Lading evidencing shipment from port
..... with destination Vietsovpetro port, Vung Tau city, S.R.Vietnam, consignee:
Vietsovpetro, 105 Le Loi Street, Vung Tau City, S.R Vietnam, marked "Freight Prepaid".
2. Detailed Packing List showing the content of each case or lot, gross and net weight:
covering Goods as specified in Appendix No. 1 to this Purchase Order: 01 original and 01
copy.
3. Signed Commercial Invoice issued by the Seller for the respective shipment value
indicating term of delivery (for example: CFR Vietsovpetro port, Vung Tau city,
S.R.Vietnam) with itemized and total prices, stating the Seller’s bank detail and account
number: 01 original and 01 copy.
4. Certificate of Quality and Quantity or Certificate of Conformity issued by the
Manufacturer/Manufacturer’s Branch for all items: 01 original and 01 copy.
5. Certificate of Origin issued or authenticated by Chamber of Commerce of Manufacturer’s
country or Exporter’s country: 01 original and 01 copy.
6. Certificates of Guarantee issued by the Seller for the quality of Goods for 12 months from
issue date of Certificate of quantity & condition at Vietsovpetro warehouses: 01 original
7. Export License or Letter of the Seller stating that Export License is not necessary for
export: 01 original and 01 copy.
8. Seller’s telex, fax advising the shipment details (Invoice value, Bill of lading/Airway Bill’s
number and date) to Vietsovpetro: 01 copy and via email: xndvcang.sd@vietsov.com.vn.
9. Beneficiary’s certificate certifying that one set of the above mentioned documents (from 1
to __ including one original of AWB / Bill of Lading) have been sent to the Buyer's
address: 105 Le Loi Street, Vung Tau City, S.R Vietnam within 03 working days from the
Delivery Date by Courier's (courier's receipt must be enclosed): 01 copy.
II. Second Installment: Ten percent (10%) of shipment value shall be payable against confirmation of
the Buyer to the Bank within 30 days after the date of the Certificate of quantity and condition issued
by Independent Inspection Company at Buyer’s warehouse.
The Letter of Credit shall be subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary credit of
International Chamber of Commerce (UCP No. 600), 2007 revision.
All the banking fees, including bank commission charges and other charges associated with the
opening bank shall be on the Buyer’s account.
All the banking fees, including bank commission charges and other charges associated with the
advising and corresponding bank shall be on the Seller’s account.

All charges in connection with the amendments of the Letter of Credit (whether occurred inside or
outside S.R. Vietnam), due to Seller’s/Buyer’s request, shall be at the Seller’s / Buyer’s account.
All charges associated with any extension of the Letter of credit arising due to delay in delivery as
stated in Article 3 of this Contract shall be at the Seller's account.
COVERING:
Scope of supply, specifications, Quantity and Prices are in accordance to Appendix No. 1 of Purchase
Order No. ______
SHIPMENT:
Shipment to be made from ______ Port to Vietsovpetro port, Vung Tau City, S.R. Vietnam on the
terms of ........... - Incoterms 2010
Delivery Date: not later than ____weeks from the date of opening L/C.
Earlier shipment is allowed.
Partial shipment is allowed.
Total ______ shipments.
Transshipment is allowed at Seller’s care and account
The Delivery Date is understood as the date of "Bill of Lading", consign to Vietsovpetro, 105 Le Loi
Street, Vung Tau City, S.R. Vietnam marked "Freight prepaid", with destination Vietsovpetro port,
Vung Tau City, S.R. Vietnam.
PACKING AND MARKING: As per Purchase Order No. __ dated ________
SPECIAL CONDITIONS:
Agreed and liquidated damages for delay of delivery:
Shipment after above stated delivery date is allowed but not exceeds two months. For Bill of Lading
dated after delivery date, Buyer's Bank is authorized to deduct the agreed and liquidated damages
amount as late shipment as follows:
- Delay in the first four weeks:
1.00 % of shipment value per week.
- Delay in each following week:
1.50 % of shipment value per week.
One week is to be defined as 07 days, 04 days or more than 04 days to be considered as one week, 03
days and less will not be counted.
Total agreed and liquidated damage amount does not exceed 8% of shipment value.
The Letter of Credit is to be automatically cancelled within 15 days from the date of opening, if the
Buyer does not receive the original Performance Bond in favour of the Buyer with the content as
stated in Appendix No. 2 of this Purchase Order.

(FOR VIETNAMESE CONTRACTOR)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***
HỢP ĐỒNG SỐ: ...............
V/v: .............
Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và khả năng cung cấp của Công ty...,
Hôm nay, ngày _____ tháng____ năm 2020, các bên gồm
BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO
Địa chỉ:
105 Lê Lợi, Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại:
254 839 871/ 839 872 , Fax : 254 839 857
Tài khoản số: 0081000000011 tại Ngân hàng Ngoại thương VN, CN Vũng Tàu
Mã số thuế:
3500102589
Đại diện:
Ông Nguyễn Huy Tuấn – Phó Tổng giám đốc
(Theo giấy ủy quyền số...
/UQ-PL ngày
)
BÊN B: CÔNG TY …………..
Địa chỉ: ……………
Điện thoại:
…………….
Fax:
……………
Tài khoản:
………………
Mã số thuế:
………..
Đại diện:
Ông ………….., Giám đốc
Hai Bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG
1.1
Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán cho Bên A ___ cho Lô 09.1, sau đây gọi tắt là “hàng”
với chủng loại, số lượng, đặc tính kỹ thuật, đơn giá và tổng giá trị quy định tại Phụ lục 01
(gồm ___ trang), là phần không thể tách rời của hợp đồng này.
1.2
Hàng phải được đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có chất lượng cao, được sản xuất
không từ năm 2020 trở về sau.
ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, TRỊ GIÁ HỢP ĐỒNG
2.1. Tổng giá trị Hợp đồng theo điều kiện Giao hàng tại kho Vietsovpetro tại Vũng Tàu là: __
đồng.
(Bằng chữ: ____ đồng).
2.2. Đơn giá chi tiết được nêu tại Phụ lục số 1 là phần không tách rời của Hợp đồng này.
2.3. Tổng giá trị hợp đồng tại Điều 2.1 nói trên không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu của
giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Thuế nhập
khẩu và thuế GTGT trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ. Giá trị hợp đồng trên đã
bao gồm thuế, phí, lệ phí phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Bên B sẽ sử dụng hạn mức nhập
khẩu của Bên A để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
2.4. Giá trị của hợp đồng nêu trên được tính trên cơ sở giao hàng tại kho Vietsovpetro tại thành
phố Vũng Tàu, bao gồm giá trị hàng hóa, phí vận chuyển, đóng gói, bốc xếp lên phương tiện
vận chuyển, giám định hàng hóa trước khi gửi hàng... và các chi phí khác liên quan đến việc
thực hiện hợp đồng này (không bao gồm thuế nhập khẩu và không bao gồm thuế GTGT của
giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan). Giá trên là giá cố định và không thay đổi
trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. Bên B có trách nhiệm mua bảo hiểm vận chuyển
cho hàng hoá.

ĐIỀU 3: GIAO NHẬN HÀNG HOÁ
3.1
Hàng hoá và các giấy tờ quy định tại điều 4.2 của hợp đồng được Bên B giao đầy đủ cho Bên
A trong vòng 07 tháng kể từ ngày ký hợp đồng này (bao gồm cả thời gian vận chuyển và làm
thủ tục hải quan). Ngày hai bên ký Biên bản giao nhận hàng hoá giao tại kho Vietsovpetro tại
thành phố Vũng Tàu được tính là ngày giao hàng của hợp đồng này.
3.2
Hàng được giao nhận tại kho Vietsopetro tại thành phố Vũng Tàu. Dỡ Hàng từ phương tiện
của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, nhân lực và chi phí của mình.
3.3
Bên B chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho Hàng hóa nhập khẩu. Bên A hỗ trợ Bên B
xác nhận cho lô hàng nhập khẩu của hợp đồng này là của Bên A để Bên B làm thủ tục xin
miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai HQ theo
quy định áp dụng cho Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.
3.4
Để tiện cho việc thông quan, làm thủ tục miễn thuế thuế nhập khẩu và thuế GTGT, hàng hoá
Bên B nên nhập về cảng Vietsovpetro tại Thành phố Vũng Tàu. Bên A không chịu trách
nhiệm trả tiền thuế cho Bên B trong trường hợp Bên B nhập hàng hoá về cảng khác mà không
làm được thủ tục miễn thuế.
ĐIỀU 4: THÔNG BÁO GIAO HÀNG, CHỨNG TỪ VÀ NGHIỆM THU HÀNG HOÁ
4.1. Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A ít nhất 05 ngày trước ngày chính thức giao
Hàng. Văn bản thông báo giao Hàng phải được gửi cho Bên A và đơn vị được uỷ quyền nhận
Hàng của Bên A (XN Dịch vụ và XN Địa vật lý GK).
Văn bản thông báo giao Hàng phải nêu rõ:
 Số Hợp đồng dẫn chiếu;
 Loại Hàng hoá giao, bao gồm số lượng, khối lượng và giá trị;
 Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý Bên A khi bốc dỡ…
4.2. Các giấy tờ/ chứng từ yêu cầu kèm theo khi giao Hàng:
 Hóa đơn GTGT (bản gốc);
 Bản gốc Chứng chỉ chất lượng hàng của nhà sản xuất (bản gốc);
 Bản gốc Chứng chỉ xuất xứ hàng do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước
xuất khẩu cấp (bản gốc);
 Giấy chứng nhận bảo hành của Bên B như quy định trong hợp đồng (bản gốc);
 Các hồ sơ kỹ thuật như catalogue, sách hướng dẫn sử dụng …
4.3
Bên A có quyền từ chối nhận Hàng nếu hàng hoá khi giao không đảm bảo chất lượng như đã
quy định ở Điều 1 của Hợp đồng này, cũng như không có đầy đủ bộ chứng từ đi kèm như quy
định tại mục 4.2 của Hợp đồng này.
4.4
Tham gia giao nhận hàng về phía Bên A có đại diện của XN dịch vụ và XN Địa Vật lý GK.
Hai bên có trách nhiệm lập Biên bản giao nhận hàng (theo mẫu ghi tại Phụ lục 2 của Hợp
đồng này), ghi rõ số lượng, chất lượng, tình trạng hàng được giao và các hồ sơ giao kèm theo
hàng. Bên A ủy quyền cho lãnh đạo XN Dịch vụ và XN Địa vật lý GK là đại diện có thẩm
quyền ký Biên bản giao nhận.
4.5
Sau khi giao hàng, Bên A tiến hành lập biên bản nghiệm thu chất lượng hàng hóa. Biên bản
này phải được Bên A (uỷ quyền cho Lãnh đạo XN Địa vật lý GK) phê duyệt để làm cơ sở
thanh toán theo điều 6.1 của Hợp đồng này.
ĐIỀU 5: BAO BÌ, ĐÓNG GÓI VÀ KÝ MÃ HIỆU
5.1
Hàng hoá giao theo Hợp đồng này sẽ được đóng trong bao bì thích hợp theo tiêu chuẩn xuất
khẩu, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn mòn trong quá trình vận chuyển và thuận tiện
cho bốc xếp, bốc dỡ.
5.2
Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư hỏng do thiếu sót
trong việc đóng gói Hàng hoá.
5.3
Hàng hoá có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in trên tấm ghi
nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh hay tiếng Việt:

Tên nhà sản xuất.

Tên Hàng.

5.4


Khối lượng (nếu có).

Số Hợp đồng (nếu có).
Bên B chịu toàn bộ phí tổn đối với mọi mất mát/ hư hại của Hàng hoá trong qúa trình bốc xếp,
bốc dỡ, vận chuyển do ghi không đúng ký mã hiệu, không đầy đủ cũng như chịu mọi chi phí
vận chuyển, bảo quản, mất mát phát sinh thêm do Hàng hóa bị gửi nhầm địa chỉ do ghi sai ký
mã hiệu.

ĐIỀU 6: THANH TOÁN
6.1
Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hóa đơn hàng hóa đã giao trong vòng 30 ngày kể từ
ngày nhận được bộ chứng từ thanh toán gồm:
 02 Hóa đơn thuế GTGT (02 bản gốc), đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam, trong đó:

Hóa đơn số 01: Cho giá trị hàng hóa được miễn thuế GTGT và thuế nhập khẩu ở khâu
nhập khẩu: trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế
suất, số thuế GTGT không ghi và được gạch bỏ. Tỷ giá được quy định trên Tờ khai
HQ.

Hóa đơn số 02: Cho phần phát sinh chênh lệch giữa giá trị hàng hóa đã khai báo tại
khâu nhập khẩu và giá trị hàng hóa ghi trong Hợp đồng này, trên hóa đơn ghi thuế
suất, số thuế GTGT phù hợp với quy định hiện hành.
 Biên bản giao nhận hàng ghi tại điều 4.4 của hợp đồng (bản gốc);
 Tất cả các chứng từ ghi tại điều 4.2 của hợp đồng;
 Biên bản nghiệm thu chất lượng hàng nói tại điều 4.5 của hợp đồng này (bản gốc).
6.2
6.3
6.4

Bên A chỉ thanh toán cho Bên B đối với hàng hóa hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nêu trong
hợp đồng. Tổng giá trị thanh toán không vượt giá trị quy định trong hợp đồng.
Số tài khoản giao dịch theo hợp đồng này của Bên B: ghi tại trang 1 của hợp đồng này. Phí
chuyển tiền do Bên A chịu.
Trong trường hợp có sự sai sót, mâu thuẫn hoặc khiếm khuyết trong các văn bản hồ sơ chứng
từ, Bên A sẽ thông báo cho Bên B trong vòng 10 ngày kể từ khi Bên A nhận được bộ hồ sơ
chứng từ thanh toán. Bên B trong vòng 30 ngày phải điều chỉnh, sửa đổi lại cho phù hợp và
thời gian thanh toán đương nhiên được kéo dài thêm tương ứng với thời gian và tiến độ thanh
toán quy định trong hợp đồng

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH
7.1
Bên B bảo đảm chất lượng Hàng hóa được cung cấp theo Hợp đồng này là hoàn toàn mới
được sản xuất không sớm hơn năm 2020, sản xuất theo công nghệ và các điều kiện kỹ thuật,
định mức, tiêu chuẩn quy định.
7.2
Thời gian bảo hành của hàng hóa là 12 tháng kể từ ngày giao hàng cho Bên A.
7.3
Trong thời hạn bảo hành, nếu phát hiện chất lượng Hàng không đảm bảo như yêu cầu, Bên A
có quyền yêu cầu Bên B tham gia vào việc kiểm tra, giám định lại chất lượng Hàng hóa.
Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên A, Bên B
phải cử đại diện có chức năng tham gia vào việc kiểm tra, xác định. Trong trường hợp hai
Bên không thống nhất, sẽ mời cơ quan giám định độc lập tham gia. Nếu đại diện của Bên B
không có mặt thì việc giám định chất lượng sẽ do Tổ chức giám định độc lập tiến hành. Biên
bản giám định chất lượng Hàng hóa do Tổ chức giám định độc lập cấp là cơ sở pháp lý để
Bên A khiếu nại Bên B.
7.4
Bất kỳ một khiếu nại về chất lượng Hàng hóa hoặc sự không phù hợp nào của Hàng hoá so
với yêu cầu của Hợp đồng này sẽ phải được thông báo cho Bên B không muộn hơn một tháng
kể từ ngày kết thúc thời hạn bảo hành.
7.5
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại Bên B phải thông báo cho Bên A biết ý
kiến của mình về khuyết tật, biện pháp khắc phục và trong vòng 01 tháng, bằng chi phí của
mình phải khắc phục xong khuyết tật, nếu về mặt kỹ thuật có thể khắc phục được, hoặc phải
giao Hàng hóa mới tại kho của Bên A. Mọi phí tổn gửi trả Hàng khuyết tật cho Bên B và gửi
Hàng mới thay thế cho Bên A sẽ do Bên B chịu.
7.6
Hàng được thay thế sẽ được bảo hành tương đương theo quy định trong mục 7.2 của Hợp

7.7
7.8

đồng này và thời gian bảo hành Hàng hoá sẽ được kéo dài thêm bằng khoảng thời gian mà
Hàng hóa không sử dụng được do có khuyết tật.
Khi khuyết tật được khắc phục xong và/hoặc Hàng thay thế đã được cung cấp, mọi phí tổn
liên quan đã được giải quyết, khiếu nại coi như được giải quyết xong.
Mọi chi phí liên quan đến khuyết tật mà Bên B phải chịu theo quy định của bản Hợp đồng này
sẽ được Bên A trừ vào giá trị của Hợp đồng hoặc bằng cách mà hai Bên sẽ thỏa thuận.

ĐIỀU 8: PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG
8.1
Nếu Bên B giao Hàng chậm, không đúng như thời hạn quy định tại điều 3 của Hợp đồng này
thì Bên B phải chịu phạt là 0,2% trị giá phần Hợp đồng bị vi phạm thời hạn cho mỗi ngày
chậm tính cho 10 ngày lịch đầu tiên chậm và phạt tiếp 0,3% trị giá phần Hợp đồng vi phạm
thời hạn cho mỗi ngày chậm tiếp theo. Tổng mức phạt không vượt quá 8% trị giá Hàng giao
chậm.
8.2
Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa (như quy định ở Phụ lục số 1 của
Hợp đồng này) thì bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng này và phải chịu phạt
một khoản tiền bằng 8% giá trị của phần hợp đồng bị vi phạm.
8.3
Bên B phải chịu phạt 8% trị giá Hợp đồng trong các trường hợp:
8.3.1 Bên B hủy Hợp đồng sau khi Hợp đồng đã được Hai Bên ký kết, trừ trường hợp bất khả
kháng được qui định tại điều 9 của Hợp đồng này.
8.3.2 Nếu việc giao Hàng bị muộn hơn hai tháng so với thời gian qui định tại điều 3 của Hợp đồng
này, loại trừ các trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp này, ngoài việc phạt vi phạm,
Bên A có quyền hủy Hợp đồng này vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa vụ việc ra toà
án hoặc trọng tài.
8.3.3 Nếu Hàng hoá khi giao không đảm bảo chất lượng như đã quy định ở Điều 1 của Hợp đồng
này, cũng như không có bộ chứng từ đi kèm như quy định tại Điều 4.2 của Hợp đồng này Bên
A có quyền từ chối nhận Hàng và không thanh toán.
8.4
Trong trường hàng hóa được lựa chọn theo nhóm, nếu Bên B không giao bất kỳ một (01) mục
hàng nào của mỗi nhóm thì:
- Bên A có quyền từ chối nhận các mục còn lại của nhóm hàng đó và Bên B chịu mức phạt
tối đa 8% giá trị hàng hóa của cả nhóm đó, hoặc:
* Bên A có thể vẫn nhận các mục hàng còn lại của nhóm đó nhưng Bên B phải chịu mức phạt
tối đa 8% giá trị hàng hóa của cả nhóm đó.
- Nếu Bên B giao hàng chậm bất kỳ một mục nào của mỗi nhóm thì Bên A có quyền áp dụng
mức phạt giao hàng chậm tương ứng đối với giá trị hàng hóa của cả nhóm đó.
8.5
Giá trị hợp đồng bị vi phạm ghi ở Điều 8 của hợp đồng này là giá trị không có thuế GTGT và
không bao gồm thuế nhập khẩu.
8.6
Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền: 1) Khấu trừ khoản tiền phạt vi
phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp đồng này hoặc theo các
hợp đồng khác được ký kết giữa hai bên; 2) Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện hợp
đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên B mở bảo lãnh cho Bên A ; 3) Bằng văn bản, yêu cầu
Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh
toán của mình cho Bên A.
8.7
Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
ĐIỀU 9: BẤT KHẢ KHÁNG
9.1
Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, thiên
tai (lũ lụt, hỏa hoạn, động đất) xảy ra, ngăn cản một Bên thực hiện toàn bộ hoặc một phần
nghĩa vụ theo Hợp đồng này thì thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo dài thêm bằng thời
gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra.
9.2
Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi Bên đều có quyền chấm dứt Hợp đồng
này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia.
9.3
Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo Hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất
khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho Bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 ngày
sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho Bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách sau này vì

9.4
9.5

lý do bất khả kháng.
Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại/ hoặc cơ quan có thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện
bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời gian xảy ra bất khả kháng.
Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất khả
kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao Hàng hoặc giao Hàng muộn.

ĐIỀU 10: BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG.
10.1 Trong vòng 07 ngày sau ngày ký hợp đồng này, Bên B phải nộp cho Bên A bản gốc giấy bảo
đảm thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp
đồng bằng 3% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo đảm này có hiệu lực bằng thời hạn giao hàng
quy định tại mục 3.1 hợp đồng này cộng thêm 60 ngày lịch.
10.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu.
10.3 Bên B không được nhận lại Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B từ
chối/không thực hiện hợp đồng sau khi ký hợp đồng.
10.4 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại hợp đồng
này thì khoản tiền bảo đảm được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt.
10.5 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng thực
hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời gian hiệu
lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao hàng, đồng thời gửi
ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực.
ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
11.1 Hợp đồng này được điều chỉnh bởi Luật pháp nước CHXHCN Việt Nam. Những điều không
ghi hoặc ghi không đầy đủ trong hợp đồng này, hai Bên sẽ tuân thủ theo Pháp luật nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
11.2 Bất kỳ sự tranh chấp nào phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng
giữa hai Bên trên tinh thần hợp tác, hai Bên cùng có lợi.
11.3 Trường hợp không thương lượng được, Bên khiếu nại sẽ chuyển hồ sơ tranh chấp đến Toà án
nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để phân xử. Quyết định của Tòa là quyết định cuối cùng, hai
Bên buộc phải tuân thủ. Tiền án phí do Bên thua kiện chịu.
ĐIỀU 12: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
12.1 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ vào
luật pháp Việt Nam hiện hành.
12.2 Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có
chữ ký của cả hai Bên.
12.3 Không Bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho Bên thứ ba
mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia.
12.4 Hợp đồng này gồm tổng cộng 11 trang (chưa tính phần dẫn chiếu) bao gồm cả Phụ lục 1 & 2.
Phần dẫn chiếu gồm: Hồ sơ dự thầu của Bên B và Hồ sơ mời thầu của Bên A cho gói thầu
VT-523/20-DVL, là một phần thống nhất, không tách rời của Hợp đồng này. Trong trường
hợp nếu có sự khác biệt giữa phần nội dung Hợp đồng và phần Phụ lục Hợp đồng, phần dẫn
chiếu thì thứ tự ưu tiên sẽ là: Nội dung Hợp đồng; Phụ lục Hợp đồng; Công văn đàm phán
thoả thuận hợp đồng ngày ____/__/2020 của Bên A và công văn xác nhận ngày ____/__/2020
của Bên B; Hồ sơ dự thầu của Bên B và Hồ sơ mời thầu của Bên A theo gói thầu số VT523/20-DVL.
12.5 Hợp đồng này được lập thành 05 bản bằng tiếng Việt. Các bản đều có giá trị pháp lý như
nhau, Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 01 bản.
12.6 Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến hết thời gian bảo hành hàng hóa. Hết thời gian hiệu lực
của hợp đồng, nếu hai Bên không có khiếu nại gì, coi như hợp đồng đã được thanh lý.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Phụ lục số 01
HỢP ĐỒNG SỐ .........
Mua ............ (Lô 09-1).

Số
TT

Tên hàng,
đặc tính kỹ thuật

Ký mã hiệu,
model

ĐVT

Số
lượng

Đơn giá
(VND)

Thành tiền
(VND)

1
2


TỔNG CỘNG (VND):
(không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế GTGT của phần giá trị hàng hóa nhập
khẩu ghi trên tờ khai Hải quan nhưng bao gồm thuế GTGT của giá trị hàng hóa
phát sinh tại Việt Nam)

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Phụ lục số 02
HỢP ĐỒNG SỐ .......................
MẪU BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Ngày
Kính gửi:

tháng

năm 2020.

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Ngân hàng _______________ (tên ngân hàng) có trụ sở tại __________ (ghi địa chỉ của ngân
hàng).
Do công ty ……. cam kết thực hiện việc cung cấp …… và theo yêu cầu của Liên doanh ViệtNga Vietsovpetro là Công ty …. phải nộp giấy bảo đảm của ngân hàng với số tiền là … VNĐ (…..
đồng) để đảm bảo trách nhiệm của Công ty …. trong thời gian thực hiện hợp đồng đã ký.
Chúng tôi đồng ý cấp cho Công ty …. giấy bảo lãnh này và khẳng định chúng tôi thay mặt
cho Công ty … chịu trách nhiệm trước Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro với số tiền bảo đảm
….VND để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng số.......... ký ngày … về cung cấp ...............
Khi nhận được văn bản yêu cầu của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro và không cần bất kỳ
sự giải thích nào, chúng tôi cam đoan sẽ trả cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro với số tiền bảo
đảm là …. VNĐ.
Giấy bảo đảm này có hiệu lực … tháng kể từ ngày phát hành nêu trên.

TÊN NGÂN HÀNG
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 03

Phê duyệt - Утверждаю
Thủ trưởng đơn vị đặt hàng
Директор пред–я заказчика

Phê duyệt - Утверждаю
Giám đốc XNDV Cảng &Cung ứng vật tư ТB
Директор ПОСОМ

Ngày……..tháng……..năm 20….

Ngày……..tháng……..năm 20….

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG
АКТ О ПРИЁМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРОВ
Ngày.… tháng…. năm 20….
Căn cứ HĐ (biên bản) số:
ký ngày…. tháng….năm 20…
На основнии Договора нoмер:
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây - Мы. Нижеподписавщиеся:
1­ Đại diện bên giao - Представители поставщика:
- Ông (Bà)
Chứcvụ:
- Ông (Bà):
Chứcvụ:
2­ Đại diện bên nhận - Представители получателя:
2.1 XN dịch vụ cảng & cung ứng vật tư TB - ПОСОМ
- Ông (Bà):
Chứcvụ:
- Ông (Bà):
Chứcvụ:
2.2 Đơn vị đặt hàng - Представители предприятия - заказчика:
- Ông (Bà):
Chứcvụ:
- Ông (Bà):
Chứcvụ:
Cùng nhau tiến hành giao nhận hàng hóa, cụ thể như sau: - Произвели приёмо - передачу
следующих товаров на складе:...

STT
П/П

Tên hàng, Ký hiệu,
Quy cách

ĐVT

Наименование.
Марка товаров

ЕД

Thực nhập
Фак. Получение
Số lượng
Кол

Trọng lượng
Вес

Bao bì

Chất lượng
hàng

Тара

Качество

- Mẫu phân tích các mặt hàng No được lấy tại - Образец товара получен на складе:
………………………………………………Ngày…….tháng……….năm 20….
­ Người lấy mẫu: - Лаборант:…………………………
Chức vụ - Должность
­ Người lấy mẫu: - Лаборант:…………………………
Chức vụ - Должность
Đối với những mặt hàng lấy mẫu phân tích nêu trên thì hàng chỉ chuyển chủ từ bên giao sang bên
nhận. Sau khi có kết quả phân tích mẫu đạt yêu cầu như mẫu chào hàng. Trong thời gian chờ kết quả
phân tích mẫu, bên nhận (XNDV hoặc đơn vị đặt hàng) nhận giữ hộ.
CHỨNGTỪKÈMTHEO - Прилагаемые документы:

- Chứng chỉ phẩm chất - Сертификат:……………………………………………………
- Hóa đơn ( phiếu xuất kho ) - Счёт: ………………………………………………………
- Bản kê chi tiết danh điểm mặt hàng ( Перечень товаров) gồm __bản __tờ
- Các chứng từ khác - Другие документы : ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Biên bản này chỉ lập một bản và chỉ có giá trị để làm thủ tục thanh toán sau khi được Giám
đốc XNDVCảng & Cung ứng vật tư TB và lãnh đạo đơn vị đặt hàng phê duyệt (trường hợp giao nhận
thẳng cho đơn vị đặt hàng thì biên bản này phải được thủ trưởng đơn vị đặt hàng phê duyệt trước ).
Ngày giao hàng của lô hàng này là …
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
Представители поставщика:
получателя:
( Họ tênvà chữ ký )

KÝ TÊN - Подписи

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
Представители
( Họ tênvà chữ ký )

Xác nhận chất lượng của phòng thí nghiệm hoặc đơn vị đặt hàng (nếu có) - Справка лаборатории
(заказчика) по качеству
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………Đại diện
phòng thí nghiệm (Hoặc đơn vị đặt hàng ) - Представитель лаборатории (заказчика)
Họvà tên - Фамиля...............................................
Ký tên: Подпись
Ngày……..tháng……..năm 20….
Kiểm tra và xác nhận: Các mặt hàng nêu trên có số lượng, ký mã hiệu, xuất xứ hàng hóa, chứng chỉ
chất lượng & được kiểm tra chất lượng v.v. phù hợp với các quy định của hợp đồng (Biên bản)
Заключение:
Состояние товаров. Количество марки. Место происхождения. Сертификат по качеству и
проверка качества....выщеуказнных товаров соответствуют условиям Договора:
T.P vật tư thiết bị - Начальник курирующего отделаю
Ký tên: Подпись
Ngày…….tháng……..năm 20….
Trưởng phòng THHĐ - Начальник ОКД
Ký tên: Подпись

Ngày…….tháng……..năm 20….

CHAPTER VI
TECHNICAL REQUIREMENT, SCOPE OF SUPPLY
AND TECHNICAL EVALUATION CRITERIA

PART A
TECHNICAL REQUIREMENT AND SCOPE OF SUPPLY
( 05 PAGES)

PART B
TECHNICAL EVALUATION CRITERIA
( 02 PAGES)

*

n)

-?j--_-\-

DANH M U C-, CTIEUI4OI,IKAIII,Iq

Tdn hdng h6a/Dich vp -Ha npuo6pereuue: Thi0t bi tudn hodn thriy luc cho t6 hgp thi6t bi tht via DST
fugpauuvecrufi qupryrrquouuufi o6opy4onau[s Am KoMflrercra ficrtbrraHr4s nracros DST
Sd DHXN - I& raqnrcH: Knr-olo4/2o

\/IETSO\/PETRO

hing
(vier-Arh/Nga)

TGn VTTB/dich vg

STT

MI V$t Tu

Illtr

ItoA MTP

I

00.003.01l.00l4t

2

00.003,01 1.00 t 86

HiQu/

s6 chi ti6t

Trn, uapra/

HarMeHoBatlt|e MTP/ycnyr

D{c Tinh KY ThuA.
Texur,recrue xapaKTepxcrlrKrl

(Buer - nrrn./pycc.)

Jl! agra.nu
Type, Brand/P/N

Technical Characterisaics

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

Ki MI

h6e

Van tudn hodn thty lgc 5" OD crla bQ DST -

HYDRAULIC CIRCULATING VALVE 5" OD
Dau n6i an toAn RTTS dirng trong 6ng ch6ng1" -7 5/8"
518" - Pa3'be.uuHxreabHbr

/ RTTS Safety Joint 7" - 7

7"-7 5/8"
Packer RT'[S dirng trong 6ng ch6ng 7" # l'1-38lblft
RTTS Retrievable Packer 7"- # l7-38 lb/ft - Ilaxep
RTTS 7" o6ca.qfloi xoJroHHbr. BecoM l7-38 lb/ft

/

Nhl sin xu6t
3asoa-nporlrao
altTe.[L
Manufncaurer

DVT
Unit

Qusntity

(6)

(7)

(8)

56 t rqng
Ko.n-ro

Ea.

lttM

YCu cau ky thuat kdm theo

IIIT

l

YCu cau ky thuat kem theo

c6i

2,00

ki thuit

c6i

2.00

00

nepexoAHHK
3

00.003.01 t.00187

I
YEu cffu

kdm theo

(*) : New items

15109n020 15 40:26 PM

Trang I/

I

VIETSOVPETRO J.V.

TECHNICAL REQUREMENTS OF HYDRAT]LIC CIRCI]LATING
EQUIPMENT FOR WELL TESTING COMPLEX DST

1.
1.1

1.2

)

PURPOSE AND APPLICATION:
Purposes: Hydraulic circulating equipment is used for well testing by drillpipe on
Jack up or floating rig. This equipment was manufactured in developed industrial
countries.
Environment conditions :
Hydraulic circulating equipment has temperature rating up to 177"C and pressure
ratingupto 15,000PSI.

WORKING CONDITIONS:
Hydraulic circulating equipment is used for testing on offshore condition (high
pressure & temperature, corrosive).

3

GENERAL REQUIREMENTS:

3.1

Hydraulic circulating equipment must be suitable with the technical description
aad specification.
Assembled Hydraulic circulating equipment shall be matched with current
complex DST equipments using in Vietsovpetro.
Year of manufacture: No earlier than 2020.
Guarantee: Minimum 12 months from the delivery date.
Packing: must be safety for equipment .fiom damages during storage and
transportation.
Hydraulic circulating equipment must be checked and operated on the existing
equipmqnt ofthe Logging and Testing Division before acceptance.

3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

4.

MANUT'ACTURINGSTANDARDS:

Hydraulic circulating equipment must be matched with the description,
specification and part number in the included list beiow or must be equivalent.

considered as equivalent. if they have
conformity with technical parameters, description, service temperature, and working

Hydraulic circulating equipment

is

pressure.
5

TECHNICAL REQUIREMENTS:

5.1

HYDRAULIC CIRCULATING VALVE 5'' OD
- Equivalent 5" Hydraulic Circulating Valve of Halliburton Co., USA; Part
Number: 100065250
- Quantity: 01 each
- Nominal Tool Size: 5 in. (12.7 cm)
- OD: 5.0 in. (12.7cm)
- lD:2.25 in. (5.71cm)
- Thread Connections: 3 7/8" CAS Box x Pin
- Length: 90.61 in. (230.15cm)
- Tensile Rating: 261 ,750 lb (118,727k9)
- Service Temperature: 350'F(177"C)
- Rated Working Pressure: 15,000 psi (1034 bar)
- Dressed with 600. series O-rings and PEEK Backup seal
- Service environment: This Tool is designed to be suitable for sour gas. HzS
service above 175'Fl 79.5"C when used in accordance with paragraph 11.7 of
NACE -01-75.
* Full Materials and spare parts for three runs included

<,

5.3

RTTS SAFETY JO INT 7 5/8"
- Equivalent 7 - 7-518 RTTS Safety Joint of Halliburton Co., USA; Part Number:
100070r72
- Quantify: 02 each
- Nominal Tool Size: 7 -7-518" (17.78 - 19.36 cm)
- OD: 5.0 in. (l2.7cm)
- ID:2.44 in. (6.19cm)
- Thread Connections: 3 7/8" CAS Box x Pin
- Length: 39.9 in. (101.34cm)
- Tensile Rating: 148,800 lb (67,a94kg)
- Service Temperature: 350'F(177"C)
- Rated Working Pressure: 10,000 psi (689 bar)
- Dressed with 600. series O-rings and PEEK Backup seal
- Service environment: This Tool is designed to be suitable for sour gas, HzS
service above 175"F1 79.5"C when used in accordance with paragraph 11.7 of
NACE -01-75.
+ Full Materials and spare parts for three runs included
RTTS RETRIEVA BLE PACKER 7 518''-# 20 TO 39 LBIFT
- Equivalent 7 5/8" RTTS Packer of Halliburton Co., USA; Part Number:
10t275730
- Service: H2S. CO2
- Quantity: 02 each
- Nominal Tool Size: 7-518" (19.38 cm)
- OD:6.35 in. (16.13cm)
- ID:2.37 in. (6.02cm)
2

- Thread Connections: 3 7/8 CAS Box x Pin
- Length: 69.32in. (176.07cm)
- Tensile Rating: 158.000 lb (71,758kg)
- Nomimal Casing Weight (lb/ft):20 - 39

- Casing ID: 6.509 to'l .129 in. (16.53 - Service Temperature: 350'F(177'C)

I 8. 1 1 cm)

- Rated Working Pressure: 10,000 psi (698 bar)
- Dressed with 600. series O-rings and PEEK Backup seal
- Service environment: This Tool is designed to be suitable for sour gas, HzS
service above l'75'F/ '79.5"C when used in accordance with paragraph 11.7 of
NACE -01-75.
* Full Materials and spare parts for tfuee runs included
6

QUANTITY AND DELIVERY OF THE EQUIPMENT

6.1.

Quantity

Item

Description

Unit

Quantity

Ea

1

IIYDRAULIC CIRCULATING VALVE 5'' OD

1.

1.1

Hydraulic Circulating Valve 5" OD

* Full Materials and

spare parts for three runs included

1.2

Oring-90D-4x3 5/8x3/16.P,4{: 10000i 938

1.3

Oring-90D

-ll 132 x 7 132 x I I 16. PAJ: 100001940

1.4

Oring-90D

-7 /16

1.5

Ea
Ea

4

Ea

4

Oring-90D -3 ll8x23l4x3116. PA.l: 100001964

F,A

12

1.6

Oring-90D - 3-318 x 3 x

Ea

12

1.7

Oring-9OD -3 112x3 7/8x3116. P/N: 100001967

E,A

4

1.8

Oring-90D -3518x3 1/4 x 3/16. P,N: 100001968

Ea

16

1.9

Oring-9OD - 3 7 18 x 3 1 12 x 3116. PAJ: 100001 970

Ea

12

Oring-90D -3 114x3 x 1/8 P,N: 100002005

Ea

20

Ea

12

Ea

15

Ea

t2

Ea

6

Ea

12

Ea

4

1.10
1.11

1.12
1

.13

1.14
1.15
1.16

X

5

I

16. P,N: 100001 942

3

I

16. PAJ: 1 00001 966

Backup,3.356 OD X 3.000 ID X 0.265W, VP, Spec
PN: 100064529
Backup, 3.875 OD X 3.519ID X 0.265W, VP, Spec
P,A.l: 100064627
Backup,3.115 ODX2.759ID X 0.265W, VP, Spec
PN: 100064498
Backup, 3.241 OD X 3.015 ID X0.131W, VP, Spec
P,N: 100064599
Backup,4.000 OD X3.644ID X 0.14W, VP, Spec
P,N:100064514
Backup, 3.610 OD X 3.250 ID X 0.25W, F, Teflon,
Z-cut,Spec. PA{: 100064469

3

Item
1.17

2.
2.1

Description
Oring, 90 Duro, 4 I i4X4X 1/8 568-242, spec
599.33001 spec, 70.72000. P,tJ: I00002010

Unit

Quantity

Ea

4

Ea

2

RTTS SAFETY JOINT 7 5/8''
RTTS SAFETY JOINT 7 5/8"

* Full Materials and spare parts for three runs included
2.2

Oring-90 D-3 3/8X3 X. P,N:100001966

Ea

l6

2.3

Oring -90 D-3 1/8 X 2-1 1. PA{:100002004

Ea

8

Oring -90 D -4 l/8 X 3 7/8. P/lrl:100007761

Ea

16

2.5

Oring -90D-4x3 5/8x3/l 6. PN: 1 0000 I 938

Ea

8

2.6

Backup.,4.000 OD X3.644ID X 0.14W' VP, Spec
PA{:100064514

Ea

8

2.7

Tension-25,000# -7in RTTS P.N: 100070133

Ea

2

Ea

2

Ea

8

Ea

48

3.

RTTS RETRIEVABLE PACKER 7 518"- # 20 TO 39

LBIFT
3.1

RTTS RETRIEVABLE PACKER 7

518"

- # 20 TO 39

LB/FT

* Full Materials and spare parts for three runs included
3.2

Oring -90D-4x3 5 /8x3 I 1 6. PAI: I 00001 938

J.J

Oring-90D -21/2x2

3.4

Oring-9OD - 3 x 2 218 x 3/16. PN:100001963

Ea

8

3.5

Oring-9OD - 3 112 x 3 I/8 x 3116. P,tJ: I0000I967

Ea

8

3.6

Oring-9OD -3518x3

Ea

8

3.7

Oring-90D - 2 718 x2

100002002

Ea

8

3.8

Oring-9OD - 3 1/8 x 2718x1/8. PA.,l: 100002004

Ea

8

Ea

12

Ea

t2

3.9

3.10

7

114

x 3/16. P,N: 100001959

x 3/16.

518

P,4.,1:

100001968

x ll8. PAI:

Packer Element , 95 Duro, 7 518" - 26.4 to 29.7 lblft;
6.35 OD: SAPN: 100004043
Packer Element , 95 Duro, 7 518" - 29.7 to 39 lb/ft;
6.2 OD; SAPAII: 100004041

l1

Split-ring collar. SAPAII : 1 0007 0232 / 69 6. 58623

Set

I

3.12

Mechanical slip. SAPA.J: 100012556 /696.57720

Ea

6

3

6.2.
6.3.

118

Delivery: Once (1) time.
Delivery time: 07 months after the date of signing contract

PACKING REQUIREMENTS:
The supplied equipments are packed in accordance with intemational standard
for export packing, suitable for the nature of equipment and for transportation.

4

Packing is safety for equipment from damages and corrosion during transportation
and suitable for crane operation and handling.
Each package is enclosed a detailed packing list for all items inside in
English indicating the contract number, quantity ofthe equipment...
8

REQTIIREMENTS FOR SAFETY, INDUSTRIAL ITYGIENE AND
EI{VIROI\MENT PROTECTION PRECAUTIONS:

The supplier should note the requirements for safety

in

use, industrial

hygiene and environment protection precaution.
9

METHOD OF ASSESSMENT OF SUITABILITY OF THE EQUIPMENT
COMPARXD WITII TECIINICAL REQUIREMENTS OF
VIETSOVPETRO'S:
The supplied equipment

will

be assessed in compliance with Vietsovpetro's

approved criteria based in the requirements set forth herein.
10.

REQTIIREMENTS FOR TECHIIICAL DOCUMENTATION:

-

Manufacnrer must supply English technical documentation follow:
Required certification for equipment by the intemational registry offices
provide such as DNV, Lloyds, BV, API...
Testing certificates issued by the Manufacturer, CO/CQ certificates,
certifi cation of materials.
Description and installation manuals.
Operation Manuais, Maintenance and Engheering manuals (include hard-copy
and soft-copy).
Mechanical diagram.
List spare parts of equipment and other relevant documents (if any)

YIETSOVPETRO JOINT VENTURE

CRITERIA FOR TECHNICAL ASSESSMENT
DOCUMENT OF BUYING SUPPLY EQUIPMENT: ''HYDRAULIC CIRCULATING EQUIPMENT FOR TDSTING EQUIPMENT
Tender for supplying "Hydraulic Circulating Equiprnent for Testing equipment - DST" is the tender that belong to group Nol: equipment have been used
for several years in J.V. Vietsovpetro with defined technical parameters. Therefore the criteria for evaluation o[tender proposals are based on method of
"satisfi ed / dissatisfied"

It!

Name of criteria

TECHNOLOGY

- TECHNICAL

satisfied /
dissatisfied

AND EXPERIENCE OF MANUFACTURER

I

Cranted necessary certifi cates

2
3

Method and means of quality inspection of equipment
The company's experience ofmanufacturing and supplying oflered equipment

4

Widely used in Vietsovpetro.

5

Compliance with international standards and codes as required

CATEGORIES AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF EQUIPMENT /
MATERIALS
6

Preparation and information ofthe offer

7

Compliance with working conditions of equipment
Compliance with the expected lifespan and technical conditions ofthe place where
equipment is operated

8

9

l0

ll

Compliance with characteristics of the category
Compatible with existing equipment, materials and inspection systems of the
Vietsovpetro
The warranty period for equipment

I

r

Reason for dissatisfied

Note

satisfied /
dissatisfied

Name of criteria

Ne

Reason for dissatisfied

t2 Compatible with the feature on demand

l3 Compliance with the main specifications of requirement
t4 Specifications of the main parts of equipment
l5 Meet the requirements on the quantity ofgoods (included materials and accessories)
POSSIBILITY OF IMPLEMENTING CONTRACT OBLIGATIONS
l6 Deadline and delivery schedule.
t7 Device type when sending (synchronous bloc, module blocks, pre-assembled, bulk)
l8 Provide spare parts and tools.
t9

Packaging and attached documents

20 To ensure labor safety, industrial sanitation and environmental protection

2t

Compose and provide technical documentation.

))

List ofcertificates presented to the device

Criteria is considered as satisfied / dissatisfied ifproposal meets / does not meet technical requirement oforder

"'--

Other Criteria:
l. The goods will not be considered without the following compulsory separate requirements:
- The equiprnent is not compatible with existing equipment, spare part and inspection systems of Vietsovpetro.
2. Minimum conditions for the offer are considered to meet the technical requirements: All items must meet "Satisfl"

a

Note

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4911 dự án đang đợi nhà thầu
  • 607 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 538 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13612 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15474 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây