Thông báo mời thầu

Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:35 15/10/2020
Số TBMT
20201039770-00
Công bố
16:20 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Tổ chức cac lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Tổ chức cac lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Cao Bằng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:20 15/10/2020
đến
10:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
16.000.000 VND
Bằng chữ
Mười sáu triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 11

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chƣơng V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về gói thầu
1.1 Tên gói thầu: Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực
cho cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị hành chính sự
nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2020.
1.2. Tên dự toán: Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực
cho cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị hành chính sự
nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2020.
1.3. Chủ đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Cao Bằng.
1.4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
1.5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2020.
1.6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày.
1.7. Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức,
nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị
hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2020.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu riêng
- Lớp 1: Tập huấn chế độ kế toán ngân sách và tài chính ngân sách; quản lý tài
chính, tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Cao Bằng
+ Đối tượng:
* Lãnh đạo các đơn vị trường học; các đơn vị hành chính; khối đoàn thể; các đơn vị
sự nghiệp, phòng Tài chính – Kế hoạch, các xã phường, thị trấn trên địa bàn thành phố
Cao Bằng;
* Kế toán các phòng ban; kế toán khối giáo dục; kế toán các xã phường, thị trấn trên
địa bàn thành phố Cao Bằng;
+ Thời gian tập huấn: 03 ngày
+ Địa điểm: Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
+ Số lượng: 106 học viên
+ Nội dung tập huấn: Nêu được Luật kế toán và những điểm mới liên quan đến đơn
vị UBND cấp xã, nghiệp vụ kế toán theo Thông tư 70; Quẩn lý tài chính trong các đơn vị
Hành chính sự nghiệp, tự chủ, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp công lập,
phương pháp lập báo cáo tài chính, quyết toán.
+ Tài liệu photo: Biên soạn tài liệu theo nội dung chương trình.
Số lượng: 106 bộ (1 bộ/học viên).

+ Văn phòng phẩm: 106 bộ (1 bộ/học viên).
+ Tài liệu sách in: "Hệ thống mục lục Ngân sách nhà nước & những quy định mới
nhất về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc Nhà nước" (NXB Tài chính) hoặc
tương đương
Số lượng: 106 cuốn (1 cuốn/học viên).
2.1.2. Lớp 2: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý trường học
+ Đối tượng:
* Cán bộ phòng Giáo dục & Đào tạo;
* Kế toán các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố;
* Hiệu trường, hiệu phó các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố;
+ Thời gian tập huấn: 30 ngày, trong đó: 24 ngày học trên lớp; 10 ngày: đi thực tế,
ôn tập, viết tiểu luận, chấm thi
+ Địa điểm: Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
+ Số lượng: 177 học viên.
+ Nội dung tập huấn: Theo khung chương trình của bộ giáo dục.
+ Tài liệu phát học viên: Biên soạn tài liệu theo Khung nội dung chương trình quy
định.
Số lượng: 177 bộ (1 bộ/học viên).
+ Văn phòng phẩm: 177 bộ (1 bộ/học viên).
+ Thuê xe đi thực tế: Đảm bảo cho số lượng xe là 06 chiếc trong 02 ngày, xe tối
thiểu 30 chỗ ngồi, thoáng mát, thoải mái.
+ Chi hỗ trợ cho học viên tiền ăn khi đi thực tế: 120.000 đồng/người/ngày
+ Chi hỗ trợ tiền nhà nghỉ học viên đi thực tế: 125.000 đồng/người/đêm.
- Lớp 3: Kiến thức và kỹ năng hoà giải cấp cơ sở
+ Đối tượng:
* Lãnh đạo phòng tư pháp
* Cán bộ phòng thanh tra
* Chủ tịch (hoặc phó chủ tịch), cán bộ tư pháp – hộ tịch các xã, phường, thị trấn
trên địa bàn thành phố
* Hòa giải viên tổ xóm
+ Thời gian tập huấn: 03 ngày

+ Địa điểm: Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
+ Số lượng: 261 học viên.
+ Nội dung tập huấn: nêu được chi tiết hòa giải tại cơ sở về nội dung, xác định vấn
đề, giải quyết mâu thuẫn; kỹ năng giao tiếp, viết văn bản hòa giải.
+ Tài liệu phát học viên: Sách in "Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác
hòa giải và hoạt động trợ giúp pháp lý ở cơ sở" (NXB Tài chính) hoặc tương đương
Số lượng: 261 cuốn, (1 cuốn/học viên).
+ Văn phòng phẩm: 261 bộ (1 bộ/học viên).
+ Chi hỗ trợ tiền ăn, nghỉ cho học viên không hưởng lương: 120.000
đồng/người/ngày
- Lớp 4: Tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng
+ Đối tượng:
* Lãnh đạo các phòng;
* Chuyên viên các phòng ban trên địa bàn thành phố;
* Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND;
* Lãnh đạo bộ phận 1 cửa thành phố;
* Cán bộ tại bộ phận 1;
* Chủ tịch (hoặc phó chủ tịch) các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố;
+ Thời gian tập huấn: 03 ngày
+ Địa điểm: Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
+ Số lượng: 142 học viên.
+ Nội dung tập huấn:
* Nêu được chi tiết công tác văn phòng hiện nay: về kỹ năng thực hiện, quản lý
công việc hành chính văn phòng, kỹ năng giao tiếp văn hóa ứng xử trong thưc thi công
việc, kỹ năng thu thập viết báo cáo, tổ chức cuộc họp.
* Nêu được chi tiết về cải cách thủ tục hành chính: Xây dựng kế hoạch và báo cáo
cải cách hành chính nhà nước, Kỹ năng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông,
Ứng dụng công nghệ thông tin, Trình tự xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO,
Hướng dẫn lập báo cáo về thủ tục hành chính và đánh giá cán bộ, công chức.
* Nêu được chi tiết về tin học văn bản, tin học văn phòng, đảm bảo an toàn, an ninh
thông tin.
+ Tài liệu phát học viên: tài liệu photo, slide giảng viên theo sát nội dung chương
trình tập huấn.

Số lượng: 142 bộ (1 bộ/học viên).
+ Văn phòng phẩm: 142bộ (1 bộ/học viên).
2.2. Yêu cầu chung
2.2.1. Yêu cầu đội ngũ giảng viên tham gia hoạt động tập huấn đáp ứng điều kiện tại
chương III E-HSMT.
2.2.2. Yêu cầu đội ngũ quản lý lớp: Theo chương III E-HSMT.
2.2.3. Photo tài liệu cho học viên, slide giảng viên
- Đảm bảo mỗi học viên 01 bộ tài liệu học + slide giảng viên.
- Tài liệu photo phát cho học viên phải được photocopy bằng giấy trắng, khổ A4,
loại 70gsm, đóng quyển bìa màu.
2.2.4. Sách in phát cho học viên
- Trong trường hợp nhà thầu đề xuất sách in theo đúng yêu cầu tại mục 2.1 chương
V của E-HSMT thì cần cung cấp hợp đồng nguyên tắc giữa nhà thầu và đơn vị cung cấp
sách; bản chụp các quyết định xuất bản sách của nhà xuất bản; cam kết của đơn vị cung
cấp sách về việc cung ứng đúng, đủ loại sách như đề xuất trong hồ sơ dự thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu đề xuất các cuốn sách in khác yêu cầu tại mục 2.1
chương V của E-HSMT nhưng với nội dung tương đương thì phải đảm bảo nội dung sách
in phải phù hợp, sách phải đảm bảo được in ấn, phát hành bởi Nhà xuất bản theo đúng
quy định. Nhà thầu đề xuất tên sách, tên nhà xuất bản, cung cấp hợp đồng nguyên tắc
giữa nhà thầu và đơn vị cung cấp sách; bản chụp các quyết định xuất bản sách của nhà
xuất bản; cam kết của đơn vị cung cấp sách về việc cung ứng đúng, đủ loại sách như đề
xuất trong hồ sơ dự thầu. Đồng thời, nhà thầu phải trình bày khái quát nội dung cuốn sách
mà nhà thầu đề xuất.
2.2.5. Nhân viên phục vụ lớp học: 04 người.
2.2.6. Nhân viên dọn vệ sinh: 04 người.
2.2.7. Yêu cầu về phòng học (hoặc hội trường)
- Phải có địa điểm giao thông thuận lợi, môi trường cảnh quan sạch đẹp, có diện tích
phòng đảm bảo bố trí đầy đủ bàn ghế cho đủ số lượng học viên của từng lớp; được thiết
kế khang trang, chuyên nghiệp; có đầy đủ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, điều hòa,
đảm bảo vệ sinh và chỗ để xe.
- Nhà thầu phải đề xuất trước phòng học/hội trường dự kiến tổ chức các lớp tập
huấn. Đồng thời nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh việc được phép sử dụng/thuê

Phòng học/hội trường để tổ chức các lớp tập huấn.
2.2.8. Yêu cầu về thiết bị phục vụ học tập:
Nhà thầu cung cấp máy chiếu (projector), màn chiếu và máy tính xách tay phục vụ
cho tất cả các lớp đáp ứng các yêu cầu sau:
- Máy chiếu: Có bộ điều khiển từ xa, tỷ lệ khung hình 4:3, độ sáng từ 4200 ANSI
Lumens, độ tương phản từ 15000:1 và độ phân giải 1280 x 800 pixel (XGA).
- Màn chiếu: Có kích thước từ 100 inches trở lên.
- Máy tính đảm bảo hoạt động ổn định, đảm bảo cấu hình để thực hiện các tác vụ
cần thiết.
Yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh khả năng cung cấp thiết bị đúng
theo yêu cầu của E-HSMT.
2.2.9. Yêu cầu về nước uống phục vụ giữa giờ (02 buổi/ngày):
Nhà thầu cung cấp cafe, trà túi lọc, nước khoáng, đồ ăn nhẹ (bánh kẹo, hoa quả,…)
đảm bảo đầy đủ và hợp vệ sinh cho giảng viên và học viên trong suốt thời gian diễn ra
khóa học.
Nhà thầu phải cung cấp đúng, đủ theo chế độ: 40.000 đồng/ngày/người.
2.2.10. Văn phòng phẩm cho học viên
- Sổ: Kích thước 175 x 250 (±3mm), Chất lượng: Giấy trắng, mịn.
- Bút: Bút bi hoặc bút nước, Màu xanh hoặc đen đảm bảo chất lượng, ra mực đều.
- Túi Clear bag khổ A4 đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ.
2.2.11. Market tập huấn:
- Nhà thầu bố trí ma két, banner có kích cỡ phù hợp với không gian hội trường, có
tính thẩm mỹ, được đóng khung sắt theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Số lượng: 02 lượt (khai giảng, bế giảng)/lớp.
2.2.12. Chi dự phòng mua thuốc, thiết bị y tế:
- Đảm bảo đầy đủ, chất lượng.

GIẢI PHÁP VÀ PHƢƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƢ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ
theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 616 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13710 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15565 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây