Thông báo mời thầu

Cải tạo và cung cấp lắp đặt thiết bị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:24 15/10/2020
Số TBMT
20201031985-00
Công bố
15:54 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo các phòng học B42, B43, C31, C32, C33, C41, C42, C43 thành phòng học chất lượng cao và đường điện phụ tải tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cải tạo và cung cấp lắp đặt thiết bị
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo các phòng học B42, B43, C31, C32, C33, C41, C42, C43 thành phòng học chất lượng cao và đường điện phụ tải tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:54 15/10/2020
đến
09:00 27/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 27/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
60.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cải tạo và cung cấp lắp đặt thiết bị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cải tạo và cung cấp lắp đặt thiết bị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 17

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu
- Tên gói thầu: Cải tạo và cung cấp lắp đặt thiết bị.
- Nội dung công việc thuộc gói thầu:
+ Quyết định số 1249/QĐ-ĐHQG ngày 08/10/2020 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo các phòng học B42, B43, C31, C32, C33, C41, C42, C43 thành phòng học chất lượng cao và đường điện phụ tải tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;
2. Nội dung và quy mô đầu tư.
2.1. Tên công trình: Cải tạo các phòng học B42, B43, C31, C32, C33, C41, C42, C43 thành phòng học chất lượng cao và đường điện phụ tải tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
2.2. Quy mô, cấp công trình:
- Loại công trình: Cải tạo sửa chữa công trình dân dụng;
3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
4. Địa điểm xây dựng: Số 227, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, Tp.HCM.
5. Phương án xây dựng: Cải tạo, sửa chữa.
6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 120 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Các tiêu chuẩn kỹ thuật tham chiếu cho gói thầu bao gồm, nhưng không giới hạn như sau:
Trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoài việc tuân theo các yêu cầu nêu trong Yêu cầu kỹ thuật này Nhà thầu còn phải có trách nhiệm tham khảo và tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng nêu dưới đây:
Các vấn đề chung
- TCVN 2682:2009
- TCVN 6260:2009
- TCVN 7570:2006
- TCVN 1771:1986
- TCVN 1651:2008
Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.
Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật. Cốt liệu cho bê tông và vữa.
Đá dùng trong xây dựng.
Thép trong Xây dựng.
132
- TCVN 7572: 2006 - TCVN 4252:2012 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử. Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng. Quy phạm thi
- TCVN 5640:1991 - TCVN 5951:1995 - TCVN 4055:2012 - TCVN 4056:2012 công và nghiệm thu. Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản. Hướng dẫn xây dựng - Sổ tay chất lượng. Công trình xây dựng - Tổ chức thi công. Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa.
- TCVN 4087:2012 - TCVN 9259/1:2012 Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung. Dung sai trong xây dựng công trình - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật. (ISO 3443-
- TCVN 4244:1986 - TCVN 5308:1991 - TCXDVN 296:2004 1:1979). Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng. Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn.
- TCVN 5640:1991 : Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.
- TCVN 9259-1:2012 (ISO 3443-1:1979): Dung sai trong xây dựng công trình -
Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 9259-8:2012 (ISO 3443-8:1989): Dung sai trong xây dựng công trình -
Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công.
- TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997): Xây dựng công trình - Dung sai - Cách
thể hiện độ chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ.
- TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989): Dung sai trong xây dựng công trình -
Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo.
- TCVN 9262-2:2012 (ISO 7976-2:1989): Dung sai trong xây dựng công trình -
Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn
- TCXD 65:1989 - TCXDVN 264:2002 của công trình - Phần 2: Vị trí các điểm đo. : Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng. : Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
- TCXDVN 265:2002 : Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
- TCXDVN 266:2002 : Nhà ở - Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
- TCVN 8828:2011 Công tác trắc địa : Bê tông- Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên.
133
- TCVN 9398:2012 : Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung.
- TCVN 9360:2012 : Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình
- TCVN 9364:2012 học. : Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi
- TCVN 9399:2012 công. : Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch
ngang.
Công tác đất, đá, nền, móng
- TCVN 4447:2012 - TCVN 9361:2012 - TCVN 9351:2012 : Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. : Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu. : Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường -
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).
Bê tông cốt thép toàn khối
- TCVN 4453:1995 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy
- TCVN 4506:2012 - TCVN 5718:1993 phạm thi công và nghiệm thu. : Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. : Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.
- TCVN 5724:1993 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu.
- TCVN 9339:2012 - TCVN 9334:2012 : Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH. : Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy.
- TCVN 9335:2012 : Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy.
- TCVN 9338:2012 : Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết.
- TCVN 9340:2012 : Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu.
- TCVN 9341:2012 - TCVN 9342:2012 : Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu. : Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng
- TCVN 9343:2012 cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu. : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì.
- TCVN 9344:2012 : Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh.
134
- TCVN 9345:2012 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu
- TCVN 9348:2012 nóng ẩm. : Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn.
- TCVN 9380:2012 - TCVN 9382:2012 - TCVN 9384:2012 : Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo. : Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền. : Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu.
- TCVN 9392:2012 - TCXDVN 239:2006 : Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang. : Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết
- TCVN 5641:2012 cấu công trình. : Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu.
- TCXDVN 318-2004 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn
- TCVN 9356:2012 công tác bảo trì. : Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.
- TCVN 8828:2011 - TCVN 8826:2011 : Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên. : Phụ gia hoá học cho bê tông.
Kết cấu thép
- TCVN 5017-1:2010(ISO 857-1:1998): Hàn và các quá trình liên quan - Từ
vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại.
-TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998): Hàn và các quá trình liên quan - Từ
vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy
- TCVN 8789:2011 cứng và các thuật ngữ liên quan. : Sơn bảo vệ kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật và
- TCVN 8790:2011 phương pháp thử. : Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và
- TCVN 9276:2012 nghiệm thu. : Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - Hướng dẫn kiểm tra,
giám sát chất lượng quá trình thi công.
Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng
- TCVN 4085: 1985 : Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- TCVN 4459:1987 - TCXDVN 336:2005 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng. Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
Công tác hoàn thiện
135
- TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
- TCVN 7505:2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt.
- TCVN 7955:2008 - TCVN 8264:2009 - TCVN 9377/1:2012 Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu. Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu. Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng.
- TCVN 9377/2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng.
- TCVN 9377/3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng.
- TCVN 9065:2012 - TCVN 9404:2012 - TCVN 9202:2012 - TCVN 11475:2016 Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum. Sơn xây dựng - Phân loại. Xi măng xây trát. Lớp phủ trên nền bê tông xi măng và nền vữa xây -
Hướng dẫn giám sát thi công.
Hệ thống cấp thoát nước
- TCXD 76:1979 : Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ
- TCVN 4519:1988 thống cung cấp nước. : Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình.
- TCVN 5576:1991 - TCVN 6250:1997 Quy phạm thi công và nghiệm thu. : Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật. : Ống Polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước - Hướng dẫn thực hành lắp đặt.
- TCVN 33:2006 : Quy phạm thi công và nghiệm thu cấp thoát nước bên trong công trình.
- TCVN 9113:2012 : Ống bê tông cốt thép thoát nước.
Hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét, điều hòa không khí
- TCVN 9208:2012 : Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công
- TCVN 5324:1991 - TCVN 4086:1985 - TCVN 3146:1986 - TCVN 9310/3:2012 nghiệp. : Đèn hùynh quang, đèn cao áp, tăng phô đèn. : An toàn điện trong xây dựng - yêu cầu chung. : Công việc hàn điện - yêu cầu chung. : Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy. (ISO 8421- 3:1990)
136
- TCVN 9310/4:2012 : Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng - Thiết bị chữa cháy
- TCVN 9385:2012
- TCXD 23:1999
- TCVN 3288:1979
- TCVN 5937:1995
- TCVN 5949:1995
- TCVN 4245:1996
(ISO 8421- 4:1990)
: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
: Hệ thống thông gió điều hòa không khí.
: Hệ thống thông gió - Yêu cầu chung về an toàn
: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh.
: Âm học - Tiếng ồn khu công cộng và dân cư mức tối đa cho phép.
: Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng Oxy, Axetylen.
- TCVN 5687:1992 : Thông gió - Điều tiết không khí - Sưởi ấm.
- TCVN 232:1999 : Tiêu chuẩn chế tạo Cung cấp lắp đặt và nghiệm thu hệ
thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh.
- Công trường phải được che chắn chống bụi và vật rơi từ trên cao, chống ồn và rung động quá mức theo TCVN 3985-95, phòng chống cháy theo TCVN 325489, an toàn nổ theo TCVN 3255-86, phòng cháy nổ theo TVCN 2622-95 trong quá trình thi công.
- TCVN 5640 - 1991 : Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.
- Quyết định số 1951/QĐ-BGVT ngày 17/8/2012 về ban hành quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.
- Các yêu cầu khác trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật được đính kèm.
- Trong trường hợp Nhà thầu xét thấy có tiêu chuẩn nêu trên nào đã bị Bộ xây dựng huỷ bỏ hoặc có sự khác biệt hay mâu thuẫn giữa các quy định trình bày dưới đây và các quy định trong tiêu chuẩn xây dựng nêu trên thì Nhà thầu phải yêu cầu Chủ đầu tư xem xét và chỉ dẫn thực hiện.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
- Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát thi công của chủ đầu tư sẽ thực hiện giám sát theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho Nhà thầu thi công xây dựng công trình và Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
- Nhà thầu phải có cam kết về nguồn gốc vật tư trước khi đưa vào sử dụng phải cung cấp đầy đủ chứng từ hợp chuẩn, hợp quy.
137
- Nhà thầu phải sử dụng các loại vật tư đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt cùng các yêu cầu theo bảng sau:
STT TÊN VẬT TƯ CHỦNG LOẠI
1 Xi măng các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
2 Cát các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
3 Gạch xây XMCL các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
4 Gạch ốp lát các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
5 Sơn tường các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
6 Cửa đi, cửa sổ các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
7 Sơn tổng hợp các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
8 Trần các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
9 Ông luồn dây điện các loại, máng cáp điện các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
10 Dây điện các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
11 Ổ cắm, công tắc, thiết bị đóng cắt điện các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
12 Tủ điện các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
13 Đèn chiếu sáng các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
14 Quạt các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
15 Ông nhựa uPVC và phụ kiện các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
16 Bàn hoc sinh viên 2 ghỗ ngồi (*) - Kích thước: (1200 x 500 x 750)mm. - Vật liệu: Khung thép hộp (25x25x1.2)mm, (25x50x1.2)mm, (16x16x1.0)mm sơn tĩnh điện màu xám, ván MFC dày 18mm màu vàng vân gỗ.
17 Bàn hoc sinh viên 3 ghỗ ngồi (*) - Kích thước: (1800 x 500 x 750)mm. - Vật liệu: Khung thép hộp (25x25x1.2)mm, (25x50x1.2)mm,
138
(16x16x1.0)mm sơn tĩnh điện màu xám, ván MFC dày 18mm màu vàng vân gỗ.
18 Ghế học sinh viên (*) - Kích thước: (460 x 515 x 890)mm. - Vật liệu: Ghế gấp khung thép mạ, đệm tựa mút bọc simili màu xanh dương.
19 Bàn giáo viên (*) - Kích thước: (1400 x 600 x 750)mm. - Vật liệu: Toàn bộ ván MFC dày 18mm và 25mm, bàn có 1 thùng và 2 ngăn kéo, tấm chắn trước cao 450mm.
20 Ghế giáo viên (*) - Kích thước: (640 x 670 x 955 -1080)mm. - Vật liệu: Ghế xoay lưng trung, đệm tựa liền khối bọc simili màu đen, chân tay nhựa, có bánh xe.
21 Bảng viết bút lông - Kích thước: (4800 x 1200)mm. - Vật liệu: Khung nhôm chuyên dùng màu trắng mờ. Góc bảng bằng nhựa. Mặt bảng bằng thép chống lóa màu trắng.
22 Bục giảng (*) - Kích thước: (1850 x 800 x 220)mm. - Vật liệu: Khung gỗ cao su ghép dày 18mm, sơn phủ PU bóng mờ màu vàng cánh gián.
23 Máy lạnh 1.5hp (*) Máy lạnh, công suất 1.5HP, làm lạnh nhanh.
24 Máy lạnh 2.5hp (*) Máy lạnh, công suất 2.5HP, làm lạnh nhanh.
25 Máy chiếu (*) Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
26 Màn chiếu điện tử 136 inch, kích thước 96"x96" (*) Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
27 Cáp HDMI 20M (*) Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
28 Cáp VGA 20M (*) Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
29 Bộ khuếch đại (*) Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
30 Loa treo tường (*) Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
31 Dây cáp âm thanh Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
32 Micro không dây (*) Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
33 Thiết bị mạng Router Wifi (*) Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
139
34 Dây cáp mạng CAT5e Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
35 Thiết bị mạng Switch 16 port (*) ' Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
36 Smart Tivi 4K 55 Inch - Độ phân giải Ultra HD 4K (*) Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
37 Bộ chia HDMI 1-2 Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
38 Cáp HDMI 15M Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
39 Box HDMI Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
40 Box VGA Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành
Lưu ý: Trong E-HSDT của Nhà thầu phải nêu đầy đủ các loại vật tư chính đưa vào sử dụng trong công trường theo yêu cầu của E-HSMT.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
- Trong quá trình Xây lắp công trình đơn vị thi công phải đảm bảo trình tự thi công, lắp đặt một cách hợp lý:
- Nghiên cứu hồ sơ công trình một cách toàn diện để đưa ra trình tự thi công, lắp đặt đầy đủ và đúng quy trình...
- Đảm bảo không bị thiếu công viêc, công đoạn, giai đoạn nào trong từng giai đoạn thi công công trình.
- Trình tự thi công, lắp đặt của các công việc, công đoạn, giai đoạn phải đúng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất lượng.
. Yêu cầu về phòng, chông cháy, nô (nêu có):
- Để việc triển khai thực hiện dự án được an toàn, chất lượng, công tác rà phá bom mìn phải được tính đến và phải tiến hành trước khi công tác giải phóng mặt bằng;
- Cần hết sức chú ý đến phòng chống cháy nổ cho nhà dân sinh sống hai bên đường. Trong thời gian thi công công trình, đặc biệt quan tâm và quản lí tốt đến các vật liệu dễ cháy như xăng dầu, thuốc nổ.
- QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
- TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng;
- Tuân theo TCVN 3254-1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung.
- Tuân theo TCVN 3255-1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung.
- Tuân theo TCVN 5279: 1990 An toàn cháy nổ-Bụi cháy- Yêu cầu chung.
- Tuân theo TCVN 5303 An toàn cháy- Thuật ngữ và định nghĩa.
- Và các quy định hiện hành khác.
140
6-* tạ _ a a _ _ A • i Ạ___
. Yêu cầu vê vệ sinh môi trường:
- Trong quá trình Xây lắp công trình, nhà thầu Xây lắp công trình có trách nhiệm:
+ Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình Xây lắp bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường, cụ thể:
+ Ô nhiễm lưu vực nước và sông suối Không cho phép loại bỏ các chất ô nhiễm lỏng hoặc các chất thải khác vào cống, rãnh, lưu vực nước hoặc nước ngầm.
+ Ô nhiễm không khí Nhà thầu phải tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các hoạt động xây dựng. Ngoại trừ những nơi mà đã được quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép chôn lấp thực vật và các chất hữu cơ từ các hoạt động phát quang, không được phép loại bỏ các chất thải vật liệu bằng cách đốt cháy, đặc biệt là chất thải có nguồn từ dầu, sản phẩm dầu mỏ, cao su, nhựa hoặc các vật liệu có tính chất tương tự.
+ Ô nhiễm tiếng ồn Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa cần thiết nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung động từ các hoạt động xây dựng.
+ Ảnh hưởng đến tài sản, mùa màng và thực vật Nhà thầu sẽ hạn chế sự di chuyển của công nhân cũng như các máy móc thuộc về nhà thầu trong phạm vi khu vực dự án và khu vực liền kề, bao gồm việc di chuyển vào các tuyến đường đã được người giám sát xây dựng của Chủ đầu tư thông qua nhằm giảm thiểu những thiệt hại đến hệ thực vật, mùa màng, tài sản và sẽ cố gắng tránh những thiệt hại đến đất đai.
+ Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra trong quá trình Xây lắp và vận chuyển vật liệu xây dựng;
+ Tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường.
7. Biển báo hiệu công trường và biển báo công trường
7.1. Biển báo hiệu công trường
Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 02 biển báo cho mỗi khu vực công trường. Nội dung ghi trên biển do thoả thuận với Chủ đầu tư và Bên Giám sát và phải được ghi bằng tiếng Việt. Biển làm bằng tôn, hình tròn có đường kính 0.8m, chữ và viền màu đỏ trên nền trắng. Mép dưới của biển báo phải cao 1.2 m so với mặt đất và được đặt ở vị trí phù hợp, chân chôn bằng móng xi măng bê tông. Sơn được dùng phải là loại sơn không phai màu do mưa nắng.
7.2. Biển báo công trường:
Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 01 Biển báo công trường được
141
quy định tại Điều 74 của Luật Xây dựng. Nội dung biển báo bao gồm:
1. Tên chủ đầu tư công trình, tổng vốn đầu tư, ngày khởi công, ngày hoàn thành công trình;
2. Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy trưởng công trường;
3. Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế;
4. Tên tổ chức hoặc người giám sát Xây lắp;
5. Chủ đầu tư công trình, chỉ huy trưởng công trường, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát Xây lắp công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh, còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại;
Chi phí cho công việc này đã được tính trong chi phí dự thầu;
Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các biển báo cho đến khi hoàn thiện mọi công tác;
Vị trí, kích thước Biển báo hiệu, việc đặt biển theo quy định và do Chủ đầu tư và Bên Giám sát hướng dẫn.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi Nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ gồm các nội dung này):
+ An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của Nhà thầu, và tất cả những người khác có mặt tại khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan).
+ An toàn cho công trình;
+ An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan.
+ Bảo đảm trật tự, an ninh.
- Và các quy định hiện hành khác.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của Nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại E -HSDT của Nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà Nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình Xây lắp công trình.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Tổ chức thi công.
+ Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường.
142
+ Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường.
+ Tổ chức mặt bằng thi công.
- Biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết cho từng hạng mục.
+ Các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công tổng thể.
+ Các biện pháp kỹ thuật biện pháp thi công chi tiết
11.Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc quản lý chất lượng công trình.
- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;
- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;
- Lập và ghi nhật ký Xây lắp công trình;
- Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;
- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình hoàn thành;
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường Xây lắp theo yêu cầu của chủ đầu tư;
- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Và các quy định hiện hành khác.
• Lưu ý: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn giám sát để giám sát chất lượng công trình (Giám sát A). Nhà thầu chỉ được phép thi công khi có sự hiện diện, kiểm tra của giám sát A. Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cáo Chủ đầu tư nếu cán bộ giám sát A không có mặt tại công trường để thực hiện công tác giám sát. Những công việc mà Nhà thầu thi công trong khoảng thời gian cán bộ giám sát A vắng mặt tại công trường sẽ không được Chủ đầu tư nghiệm thu, đồng thời, Nhà thầu phải có trách nhiệm thi công lại những công việc này mà không được đòi hỏi phát sinh thêm chi phí hoặc đòi hỏi kéo dài thời gian thi công công trình.
III. Các bản vẽ
Ghi chú: Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD; Quyết ^định số 1249/QĐ-ĐHQG ngày 08/10/2020 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo các phòng học B42, B43, C31, C32, C33, C41, C42, C43 thành phòng học chất lượng cao và đường điện phụ tải tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; cùng E-HSMT trên Hệ thống).
143

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5033 dự án đang đợi nhà thầu
  • 523 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 642 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13544 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15510 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây