Thông báo mời thầu

May trang phục y tế năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:20 15/10/2020
Số TBMT
20201040308-00
Công bố
16:08 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
May trang phục y tế năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
May trang phục y tế năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu sự nghiệp năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
May trang phục y tế năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:08 15/10/2020
đến
08:30 22/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 22/10/2020
Mở thầu tại
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Gia Lai, địa chỉ: Đường Dương Minh Châu xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Gia Lai
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "May trang phục y tế năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "May trang phục y tế năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI Độc lập - Tự do
– Hạnh Phúc

Số:…/QĐ-BVL&BP Gia
Lai, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu may trang phục y tế
năm 2020

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 của Quốc hội
khoá XIII Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014 ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính Phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều
luật của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016
của Bộ tài Chính. Về việc quy định chi tiết việc sử
dụng vốn Nhà nướcđể mua sắm nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực
lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập,
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức chính trị xã hội - Nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của
UBND tỉnh về việc ban hành Quy định và phân cấp quản lý
nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà
nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý;

Căn cứ Thông tư số 45/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2015
của Bộ Y tế quy định về trang phục y tế;

Căn cứ Kế hoạch may trang phục y tế năm 2020 số361
/KH-BVL&BP ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bệnh viện Lao và
bệnh Phổi tỉnh Gia Lai;

є

@

,Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu may trang phục y tế
năm 2020, gồm các nội dung chính sau:

1.Tên gói thầu: May trang phục y tế năm 2020;

2. Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh
Gia Lai;

3.Tổng kinh phí: 69.060.000 đồng (Sáu mươi chín triệu,
không trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)

4.Nguồn kinh phí: Từ nguồn thu sự nghiệp y tế năm 2020

5.Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút
gọn trong nước

6.Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một
túi hồ sơ

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

8.Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

9. Hồ sơ yêu cầu gồm có:

- Chương I: Yêu cầu nộp báo giá;

- Chương II: Phạm vi yêu cầu của gói thầu;

- Chương III: Biểu mẫu;

- Chương IV: Dự thảo hợp đồng;

Điều 2. Phòng Tài Chính - Kế Toán và Phòng Tổ chức –
Hành Chính Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Gia Lai có
trách nhiệm tổ chức may trang phục y tế theo đúng quy
trình; danh mục đã phê duyệt; sử dụng kinh phí đúng mục
đích và thanh quyết toán đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ
ngày ký.

Các trưởng các khoa, phòng Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi
tỉnh Gia Lai và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, TCKT.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 605 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13709 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15554 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây