Thông báo mời thầu

Số 08: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (phần PCCC)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:17 15/10/2020
Số TBMT
20201040262-00
Công bố
16:07 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Trường tiểu học Sen Chiểu
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Số 08: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (phần PCCC)
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ (Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; Số điện thoại: 02433.640.110; Số Fax: 02433.640.110)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu, ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường tiểu học Sen Chiểu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:07 15/10/2020
đến
14:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
21.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi mốt triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Số 08: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (phần PCCC)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Số 08: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (phần PCCC)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 21

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (phần PCCC) công trình Trường tiểu học Sen Chiểu.
2. Quy mô thiết kế: Bao gồm các hệ thống sau:
- Hệ thống báo cháy tự động loại thông thường
- Hệ thống chữa cháy vách tường
- Hệ thống chữa cháy ngoài nhà
- Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn Exit và đèn chiếu sáng sự cố
- Trang bị các bình chữa cháy tại chỗ cho công trình.
(Chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC và Bảng Yêu cầu tối thiểu về tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị)
3. Thời hạn hoàn thành: tối đa 90 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
STT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu chuẩn
I Các quy định chung
1 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
2 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
3 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
4 Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng;
5 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội
II Kết cấu
1 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - hướng dẫn công tác bảo trì TCVN 9343 : 2012
2 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9377-1-:-3:2012
3 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu TCVN9340:2012
4 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574: 2012
5 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCvNxD 305:2004) TCVN 4453:1995
III Vật liệu xây dựng
1 Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570-2006
2 Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570-2006
3 Thép cốt bê tông - phần 1: Thép thanh tròn trơn TCVN 1651-1:2018
4 Thép cốt bê tông - phần 3: Lưới thép hàn TCVN 1651-3:2018
5 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314 - 2003
6 Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 : 2012
7 Xi măng xây trát TCVN 9202 - 2012
8 Gạch không nung sử dụng cho khối xây TCVN 6477 - 2016; TCVN 9029-2011 hoặc TCVN 90302011
9 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng TCVN 4459 : 1987
10 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006
11 Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2009
12 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314:2003
13 Xi măng xây trát TCVN 9202:2012
14 Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 : 2012
15 Quy chuẩn Quốc gia thép làm cho bê tông QCVN7:2011/BKHCN
IV Tiêu chuẩn PCCC
1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2010/BXD
2 Phòng cháy chữa cháy- Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy. TCXD 215:1998
3 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy. TCXD 216:1998
4 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm. TCXD 217:1998
5 Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung. TCXD 218:1998
6 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng -Thuật ngữ và định nghĩa. TCVN 3991:1985
7 An toàn cháy - Thuật ngữ và định nghĩa. TCVN 5303:1990
8 An toàn cháy - Yêu cầu chung. TCVN 3254:1989
9 Phân loại cháy. TCVN 4778:1989
10 Phòng chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế TCVN 2622:1995
11 Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 5040:1990
12 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng. TCVN 5760:1993
13 Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 5738:2001
14 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4513-88:
15 Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy bột. TCVN 7062-2002 ( ISO7026-1999 )
16 Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy Cacbon dioxit. TCVN 6100-1996 ( ISO5923)
17 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình- Trang bị, bố trí, kiểm tra bảo dưỡng. TCVN 3890-2009
18 Quy phạm trang bị điện 11TCN 18.84 đến 11TCN 21.84
19 Tiêu chuẩn: NFPA, BS 5588, AS 1668, CP13
20 Tiêu chuẩn NFPA, EN; chứng nhận chất lượng UL, VdS, ULC Căn cứ vào tài liệu kỹ thuật của hệ thống báo cháy tự động
V Các tiêu chuẩn khác
1 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng -Nguyên tắc cơ bản TCVN 5637 - 1991
2 Công trình xây dựng - tổ chức thi công. TCVN 4055 - 2012
4 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia An toàn trong thi công xây dưng QCVN 18:2014/BXD
5 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308 : 1991
6 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9377-2012
7 Nghiệm thu các công trình xây dựng TCVN 4091:1985
8 Tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng TCXDVN 371:2006
9 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 5640:1991
VII Và tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan
Nhà thầu cần tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và
theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp an toàn lao động, chống cháy nổ, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành.
- Nhà thầu phải:
+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ, đặc biệt là an toàn của người lao động trên công trường, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật thi công công trình theo quy định, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.
+ Nhà thầu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường cũng như các địa điểm liên quan.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật thi công, đơn vị xây dựng phải trình cho kỹ sư tư vấn giám sát chứng chỉ vật liệu và công tác kiểm tra chất lượng từng hạng mục công trình.
- Trong quá trình thi công nếu có những thay đổi trong thiết kế phải được sự thỏa thuận của Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế phải theo đúng quy định của điều lệ về việc lập, kiểm thẩm tra, xét duyệt thiết kế và dự toán các công trình xây dựng.
- Quản lý, giám sát theo dõi liên tục những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.
- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
- Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước về việc tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
- Công trình nhà tạm, lán trại phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn trước sự thay đổi của thời tiết, đảm bảo đủ công năng phục vụ cho chỉ huy công trường, đồng thời đủ điều kiện và chức năng phục vụ cho Cán bộ Ban quản lý dự án (chủ đầu tư) hoặc Kỹ sư/Cán bộ giám sát hiện trường làm việc tại công trường.
- Trường hợp phải trung chuyển vật tư trước khi vào công trình, Nhà thầu phải sắp xếp vị trí để vật liệu bên ngoài hành lang bảo vệ đường và phải chịu tất cả các chi phí liên quan đến việc trung chuyển, nhà thầu phải được kỹ sư tư vấn giám sát chấp thuận nơi để vật liệu, trong phạm vi công trình. Mọi sắp xếp vật liệu phải được ngăn nắp và đồng đều. Trường hợp Nhà thầu có nhu cầu để vật liệu bên ngoài phạm vi công trình phải có giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phải chịu tất cả các chi phí liên quan, cũng như đảm bảo an toàn giao thông, lao động.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép và chịu các lệ phí (nếu có) để mở các lối ra vào tạm công trường. Kiểm soát và điều khiển giao thông trong mặt bằng thi công cần thiết được áp dụng để bảo vệ công trình. Các đường đi lại trong và ngoài công trường luôn sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối an toàn, đặc biệt là trong các thời điểm điều kiện thời tiết không thuận lợi.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa (nếu có) các công trình giao thông công cộng, hệ thống hạ tầng do xe máy của mình đi lại trên đó gây ra.
- Nhà thầu sẽ phải chịu tất cả các chi phí đối với các thiệt hại do họ gây nên về người và tài sản trên các công trình hiện có, kể cả công trình trên mặt đất hay công trình ngầm.
- Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước về việc tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào công trường:
- Toàn bộ nguyên vật liệu phải đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình. Tuân theo các quy định về kích cỡ loại và chất lượng trên bản vẽ hoặc trong các quy định khác hoặc theo các văn bản riêng được Kỹ sư giám sát đồng ý, phê duyệt.
- Tất cả các loại vật vât tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.
- Trước khi cung cấp bất kể vật liệu nào có nguồn gốc tự nhiên thì nhà thầu phải đệ trình các mẫu vật liệu đó lên Kỹ sư giám sát để phê chuẩn cùng với các chi tiết về nguồn vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mẫu được coi là phù hợp ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu các công việc về vật liệu. Việc phê chuẩn của Kỹ sư giám sát đối với một nguồn vật liệu nào đó không có nghĩa là tất cả các vật liệu ở nguồn đó đã được phê chuẩn.
- Trong trường hợp vật liệu là xi măng và các vật liệu được sản xuất khác thì phải được đệ trình lên Kỹ sư giám sát các chứng chỉ về chất lượng sản phẩm để Kỹ sư giám sát phê chuẩn trước khi sử dụng vật liệu, Kỹ sư giám sát sẽ phê chuẩn bằng văn bản.
- Các đơn đặt hàng vật liệu sẽ không được thực hiện nếu không được Kỹ sư giám sát chấp thuận bằng văn bản cho từng trường hợp riêng theo dự kiến. Vật liệu sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà nó được phê duyệt.
-Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp với chủng loại và chất lượng vật liệu như giá được duyệt, đã điều tra hoặc thí nghiệm từ trước thì phần vật liệu đó phải được mang đi khỏi hiện trường trong vòng 48 giờ đồng hồ, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án.
- Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình.
- Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.
- Những mặt hàng nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã..., đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ.
- Toàn bộ vật liệu được đưa vào công trường nhằm sử dụng cho công trình mà đã được cán bộ giám sát chấp thuận bằng văn bản phải được đưa vào kho bãi (đã đề xuất vị trí ở bản vẽ minh họa tổ chức thi công), che chắn hợp lý, đúng kỹ thuật.
- Nhà thầu phải lập Bảng liệt kê danh sách vật tư, thiết bị chào thầu theo mẫu số 20 - Danh mục vật tư, thiết bị chào thầu (kèm theo hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư thiết bị, trừ những vật tư mà nhà thầu sản xuất được) trong đó nêu rõ:
+ Tên vật tư, thiết bị;
+ Tính năng, thông số kỹ thuật;
+ Xuất xứ;
+ Mã hiệu, tên thương mại;
+ Nguồn cung cấp;
Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa được phép của chủ đầu tư. Các vật tư; thiết bị dùng trong việc thi công công trình phải đảm bảo mới 100%; đảm bảo chất lượng và theo yêu cầu của thiết kế và tuân theo các yêu cầu sau:
Bảng Yêu cầu tối thiểu về tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị
TT Tên vật tư, thiết bị, phần việc m TA a i A • J 1 • A A 1 f 1 w , 1 A A Yêu cầu toi thiểu về tính năng, thong so kỹ thuật của vật tư, thiết bị Tên vật tư, thiết bị phải kê khai trong Danh mục vật tư, thiết bị chào thầu
(1) (2) J3) i4)
I PHẦN XÂY DựNG ■"1
1 Automat - Thông số kỹ thuật: Đáp ứng TCVN hiện hành - Lioa/ Sino, Việt Nam hoặc tương đương Automat loại 1 pha 16A
2 Xi măng Sản xuất theo công nghệ lò quay, đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 2682-2009 Tương đương Xi măng Bút Sơn, Trung Sơn, Hoàng Thạch. Xi măng PCB30, PCB40
3 Bích thép Đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành Trung Quốc hoặc tương đương Bích thép
4 Cát vàng Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006 - Cát vàng
5 Đá dăm các loại Đảm bảo làm cốt liệu cho bê tông đạt cường độ theo thiết kế. Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 - Đá dăm 1x2 - Đá dăm 2x4 - Đá dăm 4x6
6 Thép tròn (tròn trơn, vằn) các loại Cường độ thép đạt các tiêu chuẩn thép AI; AII; AIII theo thiết kế - Tương đương Việt Đức, Hòa Phát Thép cốt thép
7 Măng sông Đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành Măng sông
8 Dây dẫn điện các loại Đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành Tương đương Trần Phú, Goldcup.... - Dây dẫn điện
II PHẦN PCCC
1 Tủ điều khiển báo cháy trung tâm Thông số kỹ thuật, quy cách, màu sắc theo bản vẽ thiết kế; Trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy 25 kênh Tủ điều khiển báo cháy trung tâm
2 Đầu báo khói Thông số kỹ thuật, quy cách, màu sắc theo bản vẽ thiết kế; Đầu báo khói
3 Đầu báo nhiệt Thông số kỹ thuật, quy cách, màu sắc theo bản vẽ thiết kế; Đầu báo nhiệt
4 Hộp nút ấn báo cháy bằng tay Thông số kỹ thuật, quy cách, màu sắc theo bản vẽ thiết kế; Hộp nút ấn báo cháy bằng tay
5 Chuông báo cháy Thông số kỹ thuật, quy cách, màu sắc theo bản vẽ thiết kế; Chuông báo cháy
6 Đèn báo cháy Thông số kỹ thuật, quy cách, màu sắc theo bản vẽ thiết kế; Đèn báo cháy
7 Nút ấn báo cháy khẩn cấp Thông số kỹ thuật, quy cách, màu sắc theo bản vẽ thiết kế; Nút ấn báo cháy khẩn cấp
8 Ông PVC(uPVC) các loại và phụ kiện Tương đương Vanlock, Sino/ Việt Nam Ông PVC(uPVC) các loại và phụ kiện
9 Máy bơm chữa cháy động cơ điện - Q = 25 l/s, H = 60 m.c.n. - Q= 1l/s, H>=60 m.c.n Đầu bơm & Động cơ Singapore, được tổ hợp trên bệ thép tại Việt Nam hoặc tương đương Máy bơm chữa cháy động cơ điện có Q = 25 l/s, H = 60 m.c.n
10 Máy bơm chữa cháy động cơ diesel - Q = 25 l/s, H = 60 m.c.n Đầu bơm & Động cơ Singapore, được tổ hợp trên bệ thép tại Việt Nam hoặc tương đương Máy bơm chữa cháy động cơ diesel có Q = 25 l/s, H = 60 m.c.n
11 Máy bơm chữa cháy động cơ điện - Q= 1l/s, H>=60 m.c.n Sản phẩm nhập khẩu của Singapore hoặc tương đương. Máy bơm chữa cháy động cơ điện có Q= 1l/s, H>=60 m.c.n
12 Tủ điều khiển bơm chữa cháy 2 chế độ tự động và bằng tay điều khiển 3 bơm chữa cháy Linh kiện chính nhập khẩu Hàn Quốc, vỏ tủ Việt Nam hoặc tương đương Tủ điều khiển bơm chữa cháy
13 Đèn thoát hiểm Thông số kỹ thuật, quy cách, màu sắc theo bản vẽ thiết kế; Xuất xứ Việt Nam. Đèn thoát hiểm
14 Đèn chiếu sáng sự cố Thông số kỹ thuật, quy cách, màu sắc theo bản vẽ thiết kế; Xuất xứ Việt Nam. Đèn chiếu sáng sự cố
III VÃT TƯ, THIẾT BI KHÁC • 7 •
1 Vật tư, thiết bị khác * Thông số kỹ thuật cơ bản, tuân thủ đúng yêu cầu theo hồ sơ thiết kế được duyệt Vật tư, thiết bị khác
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt công trình:
- Nhà thầu phải lập sơ đồ tổ chức thi công, bảng tiến độ thi công, trình bày biện pháp thi công các hạng mục công việc (yêu cầu có đủ thuyết minh, bản vẽ minh họa, biện pháp chuẩn bị và tổ chức thi công ).
- Yêu cầu nhà thầu trình bày các công tác huy động nhân lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường.
- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật có đủ kinh nghiệm và đủ năng lực, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công có đủ năng lực để thực hiện thi công công trình.
- Đối với công trình tạm phục vụ thi công (ví dụ như nhà tạm, kho bãi tập kết vật liệu): Phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan.
- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công.
- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho chính công trình đang thi công và các công trình kế cận trong quá trình thi công.
- Trước khi thi công, đơn vị thi công cần thăm dò xác định mộ chí chìm, nổi tại hiện trường, kết hợp với chính quyền địa phương tránh làm ảnh hưởng hư hạ.
- Nếu gặp công trình kỹ thuật nằm ngoài dự kiến, phải tạm ngừng thi công và xin cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền giải quyết.
- Đối với biện pháp thi công các hạng mục công việc chính của gói thầu và các yêu cầu của gói thầu đơn vị thi công phải đề xuất phương án thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc chính như: Thi công phần móng, thi công phần thân, lắp đặt điện, nước,...
- Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu trình tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải lập biện pháp thi công, phê duyệt và gửi Chủ đầu tư để theo dõi và giám sát.
- Đối với từng hạng mục công việc chính nhà thầu phải:
+ Trích dẫn tiêu chuẩn qui phạm thi công.
+ Mô tả phương án thi công chính.
+ Qui trình và thủ tục nghiệm thu.
+ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.
. Yêu cầu đôi với tiên độ thi công
5.1. Tổng quát:
- Mô tả: tiến độ thi công được yêu cầu trong công tác lập kế hoạch, thực hiện và giám sát công việc, cần phải mô tả được trình tự của các công việc sau khi hoạt động huy động đã hoàn tất.
- Đệ trình:
+ Trong thời gian bắt buộc nói trong phần các điều kiện của hợp đồng, nhà thầu sẽ lập đệ trình và nhận được phê chuẩn của chủ đầu tư về tiến độ thi công các công việc chủ yếu.
+ Mỗi 1 tháng nhà thầu sẽ cập nhật tiến độ thi công để miêu tả chính xác tiến độ thực tế mà nhà thầu đã đạt được cho đến ngày cuối cùng của mỗi tháng.
+ Nhà thầu sẽ đệ trình một tiến độ vào sáng thứ hai hàng tuần để chỉ ra vị trí và các công việc nhà thầu dự định thực hiện trong tuần.
+ Tiến độ thi công của các hợp đồng phụ sẽ được nộp riêng hoặc có thể đệ trình cùng với tiến độ thi công chung.
5.2. Tiến độ thi công: tiến độ thực hiện hợp đồng sẽ được trình bày theo bảng tiến độ thi công. Các điều nêu trên sẽ được đệ trình lên Kỹ sư giám sát trong vòng 10 ngày kể từ ngày chủ đầu tư ra lệnh khởi công được quy định như ngày số 0. Kỹ sư giám sát sẽ có 05 ngày sau khi nhận được bản đệ trình để trả lời. Khi nhận được những trả lời trên của Kỹ sư giám sát thì nhà thầu sẽ bàn bạc với Kỹ sư giám sát hoặc đại diện Kỹ sư giám sát lựa chọn trên những phê chuẩn và đánh giá về tiến độ hợp đồng dự kiến. Những thay đổi của quá trình xem xét này sẽ được nhà thầu thực hiện và tiến độ thực hiện hợp đồng sẽ phải đệ trình lại để được sự chấp thuận trong vòng 7 ngày sau khi nhận được nhận xét của Kỹ sư giám sát. Khi được chấp nhận, tiến độ thi công hợp đồng sẽ đảm bảo đủ cơ sở, từ đó những thay đổi về thời gian và trình tự sẽ được xác định.
5.3. Lịch hoàn công và lập tài liệu: trong vòng 10 ngày sau khi công việc hợp đồng hoàn tất, nhà thầu sẽ đệ trình lên Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Kỹ sư giám sát một biểu đồ hoàn công, các báo cáo làm từ máy tính. Tài liệu sẽ được lập phù hợp với các yêu cầu đối với các bản vẽ hợp đồng theo mẫu được xác định.
> > r 7
A _Ạ _1_Ạ__ _t_r _ Ạ
. Các yêu cầu vê phòng, chông cháy, nô:
Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải:
- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.
- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời.
- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.
- Đối với các vật liệu rác thải dễ cháy nổ phải được dọn dẹp sạch sẽ, bố trí tập kết hợp lý đảm bảo an toàn tuyệt đối.
7. Yêu cầu vê vệ sinh môi trường;
Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh
những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:
- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.
- Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu
phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định của Thành phố.
- Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành.
- Tuyệt đối không để vật liệu, rác thải công trình rơi xuống cống, rãnh cấp thoát nước (kể cả rác thải là dạng chất lỏng như xăng dầu, sơn, cồn thừa) của khu vực trong và ngoài công trường. Nếu để xảy ra nhà thầu ngay lập tức phải dọn dẹp, hoàn trả nguyên trạng cho công trình. Mọi trách nhiệm, chi phí do nhà thầu chịu.
- Công trường luôn phải đảm bảo gọn gàng ngăn nắp, phải dọn dẹp sạch sẽ đặc biệt với những vật liệu như đinh ốc, mảnh kim loại sắt thép rơi vãi.
- Các phương tiện ra khỏi công trường phải được xịt rửa bùn đất sạch sẽ, tuyệt đối không để rơi vãi ra ngoài công trình cũng như đường dân sinh khu vực. Nếu để xảy ra nhà thầu phải dọn dẹp sạch sẽ ngay lập tức. Mọi trách nhiệm, chi phí do nhà thầu chịu.
- Khu vực đổ rác thải và phế liệu của công trình phải có văn bản thỏa thuận với chính quyền sở tại, đồng thời buộc phải tuân theo luật và các quy định bảo vệ môi trường.
- Tất cả các hoạt động khác tác động gây ô nhiễm môi trường, nhà thầu hoàn toàn phải chịu trách nhiệm và có phương án xử lý, khắc phục tức thời. Chi phí do nhà thầu chịu.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục:
Nhà thầu phải có giải pháp thi công tổng thể, bố trí chung mặt bằng thi công trên công trường, giải pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công trình
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:
Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu theo đúng
qui định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng các qui định hiện hành.
III. Các bản vẽ: được đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4876 dự án đang đợi nhà thầu
  • 571 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 668 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13203 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15308 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây