Thông báo mời thầu

Chi phí xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:16 15/10/2020
Số TBMT
20201040483-00
Công bố
16:08 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng đường bê tông tổ 10, tổ 11 ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Chi phí xây lắp
Chủ đầu tư
Xí nghiệp công trình đô thị thị xã Bình Long. Địa chỉ: Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn ngân sách thị xã năm 2020-2022
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng đường bê tông tổ 10, 11 ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Phước

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:08 15/10/2020
đến
16:10 25/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:10 25/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
90.000.000 VND
Bằng chữ
Chín mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chi phí xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chi phí xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VÈ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẢU VÈ KỸ THUẬT1
I. Giói thiệu về dự án, gói thầu
- Tên dự án: Xây dựng đường bê tông tổ 10, 11 ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
- Tên gói thầu: Chi phí xây lắp.
- Địa điểm: Ấp Thanh An, xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình
Phước.
- Chủ đầu tư: Xí nghiệp công trình đô thị thị xã Bình Long.
- Nguồn vốn thực hiện: vốn ngân sách thị xã năm 2020-2022
- Tổng mức đầu tư: 8.841.758.827 đồng.
- Phạm vi công việc của gói thầu:
1. Theo tiêu chuẩn thiết kế đường cấp hạng thiết kế của tuyến được chọn theo tiêu chuẩn TCVN 4054- 2005 với các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản như sau:
+ Chiều dài tuyến: 2,620 m
+ Bề rộng nền đường thi công: 7,5 m
+ Bề rộng mặt: 5,5 m
+ Bề rộng lề đường: 2xlm
■T Độ dốc ngang mặt đường: 2%
+ Độ dốc dọc lớn nhất: 7%
+ Độ dốc ngang lề đường: 4%
+ Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: 60
+ Tốc độ thiết kể: 40Km/h
+ Tải trọng trục thiết kế: 10 tấn/trục
+ Cống bê tông cốt thép vĩnh cửu.
- Nền mặt đường:
+ Mặt đường bê tông xi măng M200 dày 20cm;
+ Lớp đá 4x6 chèn đá đăm dày 10cm, modun đàn hồi E>=115 MPa;
+ Bù vênh lớp đất cấp 3 đến cao độ thiết kế, lu lèn K>=0,98, modun đàn hồi E>=90MPa;
+ Nền đường lu lèn K>=K98 + Lề đường đắp đất cấp 3 lu lèn K>=0,95
- Hệ thống thoát nước ngang:
+ Làm mời cổng hộp BTCT 80x80, L=9m tại Km0+002
1 Kèm theo hồ sơ thiết kể.
75
+ Nối dài cống hộp BTCT 60x60 HH. L=6m, TLHm, HL=lm tại KmO +342 thành cống hộp BTCT 60x60. L^8m
+ Nối dài cống tròn D80 hiện hữu, L=6m, TL=m, HL^lm tại Kml +391,5 thành cống tròn D80, L-8m
+ Nối dài cống tròn D80 hiện hữu, L=6m, TL=lm, HL=lm tại Km2 +499 thành cống tròn D80, L=8m
- Hệ thống thoát nước dọc:
+ Làm mới cống hộp BTCT 80x80 dọc, L=5m, tại KmO +529.5 (trái tuyến)
+ Làm mới cống hộp BTCT 80x80 dọc, L^5m, tại KmO +720 (phái tuyến)
+ Làm mới cống hộp BTCT 80x80 dọc, L=7m , tại Kml +912 (trái tuyến)
+ Làm mới cống hộp BTCT 80x80 dọc, L=7m, tại Km2 +210 (phải tuyển)
+ Làm mới cống hộp BTCT 80x80 dọc, L=9m , tại Km2+602 (phải tuyến)
- Thời gian hoàn thành: 180 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật2
Toàn bộ các yêu càu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm chủ yếu áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
STT TIÊU CHUẨN SỐ HIỆU
1 Công tác đất. Qui phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012
2 Mặt đường Cấp phối Thiên nhiên TCVN-8857-2011
3 Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá - độ bằng phắng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI TCVN 8865:2011
4 Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường bằng thước dài 3 mét TCVN 8864:2011
5 Quy trình xác định mô đuyn đàn hồi chung của kết cấu áo đường bằng cần đo võng Benkelman TCVN-8867-2011
6 Quy trình thi công và nghiệm thu câu công 22TCN 266 -2000
7 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu. TCVN 4453 : 1995
8 Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCXDVN 305 -2004
9 Qui trình thi công và nghiệm thu các kết cấu BT và BTCT toàn khôi TCVN 9432-2012
10 Qui trình thi công và nghiệm thu các kết cấu BT và BTCT lắp ghép TCVN 9115:2012
2 Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được ỉập riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chì dẫn kỹ thuật
76
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
- Tổ chức kỹ thuật thi công: Nhà thầu phải cử người có đủ nãng lực và kinh nghiệm theo đề xuất trong HSDT thường xuyên có mặt tại công trường để quản lý và điều hành thi công công trình đúng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm hiện hành.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật và giải pháp thi công của mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật quy định và chỉ dẫn của cán bộ giám sát.
- Trong quá trình thi công nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng thi công. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường của Nhà thầu phải ghi chép vào sổ nhật kí thi công. Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí nghiệm, biên bản nghiệm thu... Nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu giữ cả ở công trường lẫn văn phòng của Nhà thầu để cán bộ giám sát, Chủ đầu tư và bất kỳ người nào khác được Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất kỳ thời gian nào.
- Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu xử lý, phá bỏ hoặc thi công lại các hạng mục công việc mà kết qủa kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định. Trong trường hơp như vậy Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc thi công lại, giám sát, thí nghiệm và các chi phí khác phát sinh từ việc thi công lại của Nhà thầu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
- Vật liệu phải đạt các yêu cầu chung theo các quy định hiện hành » Máy móc, thiết bị phải đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định BẢNG YÊU CẨU CHỦNG LOẠI. CHẤT LƯỢNG. TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM KIẺM TRA VẶT LIỆU sử DỤNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH
STT Tên, nhãn hiệu vật tư Xuất xứ Quy cách, thống số kỹ thuật Tiêu chuẩn
1 Xi măng' PC40 PC40 TCVN 6016-2011
2 Cát vàng, cát mịn Cát sông TCVN 1770-1986
3 Đá xây dựng các loại (đá 1x2; đá 4x6...) Xay bằng máy đúng quy cách, kích cỡ, không lẫn tạp chất TCVN7570:2006; TCVN 9504:2012 và TCVN 8863:2011
4 Thép ưòn xây dựng Thép cây 11.7m, thép cuộn TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008
5 Sỏi đỏ Theo thiết kế Theo thiết kế
Nhà thầu phải lập bảng kê vật liệu dự thầu theo yêu cầu trên, lưu ý phải ghi rõ, tên thương hiệu cụ thể của 1 loại vật liệu, thông số kỹ thuật của vật liệu đó để dự, không đươc ghi nhiều loại hoặc ghi tương đương.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;.
- Nhà thầu phải tuân thủ trình tự thi công lắp đặt từng hạng mục công việc của công trình phù hợp với thiết kế Bản vẽ thi công, bảo đảm an toàn trong quá trình thi
77
công xây lắp công trình.
- Trong bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập, phải bảo đảm trình tự thi công theo quy chuẩn, tiêu chuản xây dựng hiện hành.
5. Yêu càu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
- Đối với các hạng mục công tác cần thử nghiệm trước khi đa vào vận hành chính thức nhà thầu phải lập kế hoạch vận hành chạy thử tĩnh, không tải đảm bảo an toàn trước khi đưa vào nghiệm thu bàn giao công trình.
- Đặc biệt hệ thống điện; hệ thông khí, hơi; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống lạnh... Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ quy trình thử nghiệm, chạy thử đảm bảo an toán mới được bàn giao đưa vào sử dụng.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
- Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối với kho bãi chứa vật tư, máy móc, thiết bị thi công. Cử cán bộ thường trực bảo đảm công tác an toàn, phòng chống cháy nổ. Bố trí các thiết bị chữa cháy như: thùng cát, bể nước cứu hỏa, máy bơn cứu hỏa, bình xịt khí CƠ2 có biển chỉ dẫn tiêu lệnh an toàn phòng cháy chữa cháy đặt ở những vị trí dẽ nhìn thấy, dễ quan sát...
7. Yêu càu về vệ sinh môi trưò*ng;
- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trường và trong công tác chuyên chở vật liệu đặc biệt là công tác khai thác, vận chuyển vật liệu.
- Đối với khu vực lán trại phải có hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt; hệ thống hầm tự hoại để xử lý các nước thải, chất thải sinh hoạt của công nhân thi công công ừình.
- Đối với môi trường khu vực công trình thi công, phải có hệ thống tưới nước hạn chế khói bụi của phương tiện vận chuyển trên công trường.
- Đối với kho bãi chứa vật liệu: những vật liệu là chất lỏng, chất khí có ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh phải có biện pháp bảo vệ bảo đảm khong gây ô nhiễm môi trường.
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
Có biện pháp về an toàn lao động đảm bảo yêu cầu, cụ thể:
- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động. Cán bộ công nhân trên công trường phải được tập huấn an toàn lao động.
- Đối với các công việc thi công trên cao phải có bảo hiểm an toàn lao động, phải có giàn giáo an toàn lao động.
- Đối với máy móc thiết bị thi công trên công trường phải có biện pháp bảo đảm an toàn máy móc, thiết bị...
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại địa phương trong quá trình thi công tuy nhiên nhà thầu phải có đội ngũ công nhân thường trực có tay nghề và lực lượng xe máy thiết bị cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công khi gặp khó khăn khi huy động tại địa phương với mức độ tối thiểu là 50% nhu cầu sử dụng nhân công, thiết bị.
- Máy móc thiết bị xây dựng công trình: Máy móc thiết bị thi công chủ yếu phải đáp ứng đủ số lượng, chủng loại, tính năng kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu tổ chức thi công công trình.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
78
Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục để đảm bảo tiến độ và tính hợp lý trong quá trình sử dụng nhân lực, vật lực trên công trường.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
- Nhà thầu thi công phải có bản thuyết minh các biện pháp bảo đảm chất lượng thi công và phương pháp kiểm tra chất lượng thi công cụ thể, rõ ràng.
“ Phải có đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm cho từng loại vật tư, thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật và phải được liệt kê đầy đủ, rõ ràng trong bảng liệt kê.
- Có sơ đồ bố trí phòng, khu vực thí nghiệm cụ thể tại công trình, bố trí cán bộ tự giám sát, kiểm ưa, thí nghiệm, quản lý chất lượng.
- Quản lý chất lượng vật tư: Tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.
- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.
- Công tác cung cấp mẫu vật tư, kết quả kiểm nghiệm, bảo dưỡng, nghiệm thu.
- Bảo đảm công tác sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình khi hoàn thành.
III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ1.
STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành
1

(Ghi chú: bên mời thầu đỉnh kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAO ĐẳNG cung E-HSMT trên Hệ thống).
1 Chủ đầu tư căn cứ pháp luật về xây dựng để đưa ra danh mục các bản vẽ cho phù hợp.
79

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5128 dự án đang đợi nhà thầu
  • 591 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 613 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13714 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15565 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây