Thông báo mời thầu

Xây lắp Hạng mục: Xây dựng tuyến nối Quốc lộ 9 với ĐH.08 (Km0+00 đến Km0+824,84)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:16 15/10/2020
Số TBMT
20201039397-00
Công bố
16:15 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đường giao thông nối Quốc lộ 9 đến khu chế biến thủy sản Cửa Việt và các xã vùng Đông Gio Linh, huyện Gio Linh.
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp Hạng mục: Xây dựng tuyến nối Quốc lộ 9 với ĐH.08 (Km0+00 đến Km0+824,84)
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư là UBND huyện Gio Linh (Địa chỉ: Khu phố 9, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị); Bên mời thầu là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh (Địa chỉ: xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH các vùng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông nối Quốc lộ 9 đến khu chế biến thủy sản Cửa Việt và các xã vùng Đông Gio Linh, huyện Gio Linh. Hạng mục: Xây dựng tuyến nối Quốc lộ 9 với ĐH.08 (Km0+00 đến Km0+824,84)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Trị

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:15 15/10/2020
đến
07:30 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
07:30 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
100.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp Hạng mục: Xây dựng tuyến nối Quốc lộ 9 với ĐH.08 (Km0+00 đến Km0+824,84)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp Hạng mục: Xây dựng tuyến nối Quốc lộ 9 với ĐH.08 (Km0+00 đến Km0+824,84)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 25

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

- Xây dựng tuyến đường giao thông Quốc lộ 9 nối với ĐH.08 dài
824,84m; lý trình: Km0+00 ÷ Km0+824,84;
- Loại dự án: Nhóm C
TT
Chỉ tiêu kỹ thuật
Tuyến thiết kế
1 Chiều dài thiết kế:
L= 824,84m
2 Loại/Cấp công trình:
Công trình giao thông/ Cấp III
3 Cấp đường:
Đường phố nội bộ theo TCXDVN 104 - 2007
4 Vận tốc thiết kế:
40 km/h
Bề rộng nền, mặt đường thiết
B = 7,0m + 3,0m x 2 bên = 13,0m
5
kế:
6 Bán kính đường cong nằm:
R= 60m
7 Độ dốc dọc thiết kế lớn nhất:
Idọc = 1,09%
Độ dốc ngang mặt đường, hè Imặt đường = 2%; Ihè phố = 1,5% (Hướng vào lòng
8
phố:
đường)
9 Tĩnh không thông xe:
4,75m
- Nền, mặt đường: Trục xe 100kN
10 Tải trọng thiết kế:
- Công trình: H30 - XB80
Áo đường mềm cấp cao A1 bằng bê tông
11 Kết cấu mặt đường:
nhựa; Eyc≥110MPa
12 Diện tích chiếm dụng đất:
S= 13.157,47m2
- Công trình thoát nước:
+ Thoát nước dọc: Bằng hệ thống cống ngầm bê tông ly tâm đường kính
ϕ600 dọc theo chiều dài cống bố trí các hố ga thu nước. Hệ thống cửa thu bằng
bê tông và BTCT, mặt song chắn rác bằng tấm bê tông thu trực tiếp trên mặt
đường sát bó vỉa. Tổng chiều dài 1.403,56m,
+ Thoát nước ngang: Xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, tải trọng
thiết kế H30-XB80.
- Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc
gia về điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT.
2. Thời hạn hoàn thành. 150 ngày kể từ ngày khởi công.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu phải nêu đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình.
TT
Tên quy trình, quy phạm
Ký hiệu
Ban hành
1
Công tác trắc địa công trình
TCVN 309:2004
2004
Công tác đất: Quy trình thi công và
2
TCVN4447: 1987
1987
nghiệm thu
3
Móng cấp phối đá dăm
TCVN 8859 - 2011
2011

4

Thí nghiệm CPĐD

5

Đo độ bằng phẳng CPĐD
Quy phạm thi công và nghiệm thu cầu
cống.
Thử nghiệm bê tông.
Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối.
Quy trình thi công và nghiệm thu
Kết cấu bê tông và BTCT lắp ghép.
Quy trình thi công và nghiệm thu
Thi công lớp mặt đường BTN
Cát xây dựng
Đá sỏi trong xây dựng
Nước cho bê tông và vữa

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Công tác nền móng - Thi công và nghiệm
thu
Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu

22TCN 346 - 06
22TCN 332 - 06
22TCN 333 - 06
TCVN 4197- 1995
TCVN 7572 - 2006
TCVN 8864:2011

2006
2006
2006
1995
2006
2011

22TCN 266-2000

2000

TCVN 3118-1993

1993

TCVN4453:1995

1995

TCVN 9115 - 2012

2012

TCVN 8819 : 2011
TCVN 1770-86
TCVN 1771-86
TCVN 9361 - 2012

2011
1986
1986
2012
2012

TCVN 9436 - 2012

2012

TCVN 4506-2012

Và các Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn nêu cụ thể trong mục 2 sau đây
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên
bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết
trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi
công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng
chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác
(nếu có). Nhà thầu phải nêu đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ
thuật.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các
tiêu chuẩn về phương pháp thử);
Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của HSMT, hồ sơ thiết
kế được duyệt. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư để chủ đầu tư, tư
vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình không có sự đồng ý
của chủ đầu tư, tư vấn giám sát thì sẽ không đuợc nghiệm thu, thanh toán.
Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định
kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian và
sản phẩm cuối cùng.
Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần
thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng
loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm
tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng
nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
Nhà thầu phải nêu đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật.

4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
- Nhà thầu phải nêu rõ, cụ thể các biện pháp an toàn lao động, phòng cháy, chữa
cháy và đảm bảo môi trường trong thời gian thi công.
- Nhà thầu phải tự tổ chức công tác phòng chống cháy nổ trên công trường và nơi
ở của công nhân, đảm bảo an toàn và phải có đủ điều kiện có thể ứng cứu khi sự cố sảy
ra.
Nhà thầu phải nêu đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật.
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Cho đến khi kết thúc việc bảo hành công trình, Nhà thầu phải tiến hành các biện
pháp hợp lý để tránh làm hư hỏng đường xá, cầu cống, cản trở sự đi lại; xâm chiếm đất
đai; gây tai nạn; gây mất trật tự; gây thiệt hại đến ruộng đất, nhà cửa, tài sản, công
trình của những người xung quanh; gây ô nhiễm môi trường (nước, không khí, bụi,
tiếng ồn); gây ảnh hưởng đến sinh thái mỹ quan, môi trường sinh sống của dân cư (như
bãi thải vật liệu, bãi chứa vật liệu, mỏ vật liệu, nơi gia công vật liệu cấu kiện) và các
sai sót khác ngoài những việc mà theo hồ sơ thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi
công (do Chủ đầu tư nêu ra trong HSMT và biện pháp của Nhà thầu trong HSDT) đã
xét đến mà Chủ đầu tư đã giải quyết đền bù.
- Mọi chi phí công trình tạm thời phục vụ thi công đều được đưa vào đơn giá dự
thầu. Vì vậy Nhà thầu phải đứng ra liên hệ với chủ các công trình liên quan (đường xá,
bến bãi, nhà cửa) mà Nhà thầu cần thuê mướn để sử dụng tạm thời, tự giải quyết mọi
thủ tục với các bên liên quan.
- Nhà thầu không được có sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến các khiếu nại,
kiện tụng từ phía người bị hại. Nếu để xảy ra tình trạng đó Nhà thầu phải chịu trách
nhiệm đền bù thêm về các khoản thiệt hại đó. Trong trường hợp Nhà thầu không giải
quyết thoả đáng để phía người bị hại kiến nghị lên CĐT thì CĐT được quyền trích một
phần khoản tiền trả cho Nhà thầu trong các kỳ thanh toán để đền bù thiệt hại thay cho
Nhà thầu mà không cần sự đồng ý trước của Nhà thầu.
- Nhà thầu phải giải toả các chướng ngại bảo đảm cảnh quan cho công trường.
Trong quá trình chuẩn bị và thi công, Nhà thầu phải giải toả các trở ngại không cần
thiết, bố trí công trường sạch gọn, bộ phận hoặc hạng mục công trình nào đã có kết
thúc thì nên hoàn thiện ngay hoặc hoàn thiện sơ bộ.
- Khi hoàn thiện công trình, phải thu dọn rác rưởi, vật liệu thừa, tháo dỡ các công
trình phụ, tạm thời phục vụ thi công, thanh thải các chướng ngại do thi công rơi vãi,
san ủi các đống hố đào… trong toàn bộ phạm vi công trường đã hoạt động bảo đảm
cảnh quan môi trường sạch đẹp, tiện dụng cho công trình và cả khu vực
Nhà thầu phải nêu đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật.
6. Yêu cầu về an toàn lao động;
- Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm an toàn lao động trong quá
trình thi công trên phạm vi Nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Nhà
thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc tai nạn xảy
ra.
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trên công
trường.
- Trên phạm vi Nhà thầu hoạt động, Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp đảm
bảo giao thông và an toàn giao thông bằng nguồn kinh phí của mình, không để xảy ra
tình trạng ách tắc giao thông. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý
trước Nhà nước về việc tai nạn giao thông xảy ra.
Nhà thầu phải nêu đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật.

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công
mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, Chủ đầu tư để kịp thời co biện pháp xử
lý các chậm trể từng khâu công tác, các mủi thi công.
Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ thực hiện bị chậm, có khả năng
làm chậm thời gian hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết với
sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách tập trung
nhân công và thiết bị, nhà thầu sẽ không được trả thêm một khoản tiền nào về những
biện pháp đó.
Nhà thầu phải nêu đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật.
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
Nhà thầu phải xây dựng bảng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết công trình theo
thời gian Nhà thầu đã dự thầu nhưng không được vượt thời gian quy định trong Hồ sơ
mời thầu.
Nhà thầu phải nêu đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một bộ
phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình.., các kết quả
thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân thực
hiện. Công tác thí nghiệm bao gồm:
Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu: …
Và các thí nghiệm cần thiết khác theo quy định trong các Quy trình kiểm tra
nghiệm thu hiện hành.
Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm nêu trên Nhà thầu không thực hiện được
thì Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu
chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.
Công tác giám sát chất lượng: Nhà thầu phải có kỹ sư giám sát kết hợp với tư vấn
giám sát thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng
máy móc thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề của công nhân,
tổ chức sản xuất công nghệ thi công ngay trên hiện trường.
Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu
cầu. Phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với chỉ huy trưởng công trường nếu có
nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát có quyền yêu cầu chỉ huy trưởng công
trường đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ thuật
điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công
trình.
Ghi chú: Các vật liệu chính sử dụng cho công trình:
Tất cả các loại vật liệu đưa vào thi công phải có nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn
chất lượng và chủng loại tối thiểu phải đáp ứng yêu cầu của thiết kế bản vẽ thi công,
có khối lượng sử dụng phải phù hợp với khối lượng thực tế và định mức quy định hiện
hành của Nhà nước.
Ngoài những vật liệu nêu trên những vật liệu sử dụng cho công trình phải lấy
theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư nhưng
phải đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.
Nhà thầu phải nêu đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật.
III. Các bản vẽ
Các bản vẽ được scan đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5218 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 55 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây