Thông báo mời thầu

Lắp đặt cân băng tải mới cho đầu vào đá vôi tại mỏ

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:06 15/10/2020
Số TBMT
20201039294-00
Công bố
15:55 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hỗn hợp
Tên dự án
Lắp đặt cân băng tải mới cho đầu vào đá vôi tại mỏ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Lắp đặt cân băng tải mới cho đầu vào đá vôi tại mỏ
Bên mời thầu
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vôn tự có
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lắp đặt cân băng tải mới cho đầu vào đá vôi tại mỏ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
1/ Thiết kế hệ thống cân băng tải. 2/ Cung cấp vật tư, thiết bị cho hệ thống cân băng tải. 3/ Lắp đặt hệ thống cân băng tải. 4/ Hiệu chỉnh, căn chỉnh cân băng tải. 5/ Phê duyệt mẫu và kiểm định cân băng tải. 6/ Sửa đổi phần mềm của hệ thống điều khiển.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:55 15/10/2020
đến
08:30 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Văn phòng Nhà máy xi măng Nghi Sơn. Phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Lắp đặt cân băng tải mới cho đầu vào đá vôi tại mỏ". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Lắp đặt cân băng tải mới cho đầu vào đá vôi tại mỏ" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 52

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
/ỌĐ-PS/ELEC _____, ngày il_ thán&iD năm ZẨ) to
QUYÉT ĐỊNH
về việc Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Lắp đặt cân băng tải mới cho đầu vào đá vôi tại Mỏ
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH 12 ngàỵ 19 tháng 6 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cửa Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ vào tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho hạng mục đầu tư số 2020-Min-3-D về việc “Lắp đặt cân băng tải mới cho đầu vào đá vôi tại Mỏ” của Tổng giám đốc Công ty xi măng Nghi Sơn ngày 30 tháng 9 năm 2020;
Căn cứ vào Quyết định phê duyệt hạng mục đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án “Lắp đặt cân băng tải mới cho đầu vào đá vôi tại Mỏ” của Tổng giám đốc Công ty xi măng Nghi Sơn ngày 30 tháng 9 năm 2020;
Xét nội dung, Hồ sơ mời thầu cho gói thầu “Lắp đặt cân băng tải mới cho đầu vào đá vôi tại Mỏ”
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Lắp đặt cân băng tải mới cho đầu vào đá vôi tại Mỏ” (có Hồ sơ mời thầu kèm theo)
Điều 2. Căn cứ nội dung Hồ mời thầu đã được phê duyệt tại Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Tổ chuyên gia đấu thầu, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.
T/L TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM oốc NHẢ MẢY HIROAKI1WAKAWA
NGHI SON CEMENT CORPORATION
INDEPENDENCE-FREEDOM - HAPPINESS
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
No/QĐ-PS/ELEC
,date month Jo year 'IjOJjD
DECISION
Re: Approving the Tender Document Package: Installation a new belt scale of limestone input at Mining
Base on Tender law No.43/2013/2013 dated November 26th 2013, Vietnamese National Assembly;
Base on the law NO.38/2009/QH12 dated June 19th 2009, amending and supplementing a number of articles of law on capital construction investment;
Base on the Government’s Decree NO.63/2014/ND-CP dated June 26th 2014, detailing the implementation of a number of articles of the Bidding law on construction selection;
Base on the approval for the tender plan of the Investment Item No. 2020-Min-3-D: “Installation a new belt scale of limestone input at Mining” of General Director of Nghi Son Cement Corporation dated Sep 30th 2020;
Base on Decision on Approval of tenderer selection plan for project “Installation a new belt scale of limestone input at Mining” of General Director of Nghi Son Cement Corporation dated Sep 30th 2020;
Considering the content of the Bidding Document for the package “Installation a new belt scale of limestone input at Mining”
Article 1: Approving the Bidding Document for the package “Installation a new belt scale of limestone input at Mining” (with attached Bidding Document).
Article 2: Basing on the contents of the approved Bidding Document as stipulated in Article 1, the Bidding Expert Team shall carry out the following steps in accordance with the current regulation.
Article 3: The bidding expert team, concerned individuals and sections shall have to implement this Decision.
The decision have validity from date of signing
DECISION:
Receipts:
- As article 3
- Kept at office
T/L TỔNG GIÁM Đốc GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY HIROAKIXWAKAWA

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5182 dự án đang đợi nhà thầu
  • 623 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 644 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13386 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15854 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây