Thông báo mời thầu

Mua sắm xe cứu thương tài trợ Bệnh viện Quận 9 và Bệnh viện Quân dân Miền Đông

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:44 15/10/2020
Số TBMT
20201039887-00
Công bố
15:12 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm xe cứu thương tài trợ Bệnh viện Quận 9 và Bệnh viện Quân dân Miền Đông
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm xe cứu thương tài trợ Bệnh viện Quận 9 và Bệnh viện Quân dân Miền Đông
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
An sinh xã hội của Agribank hạch toán tại Chi nhánh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm xe cứu thương tài trợ Bệnh viện Quận 9 và Bệnh viện Quân dân Miền Đông
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:12 15/10/2020
đến
10:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm xe cứu thương tài trợ Bệnh viện Quận 9 và Bệnh viện Quân dân Miền Đông". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm xe cứu thương tài trợ Bệnh viện Quận 9 và Bệnh viện Quân dân Miền Đông" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẢU VÈ KỸ THUẬT Chương V. Yen cần về kỹ thuật Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bàn như sau:
Mục 1. Giói thiệu chung về gói thầu
- Gỏi thầu: Mua sắm xe cứu thương tài trợ Bệnh viện Quận 9 và Bệnh viện Quân dân Miền Dông.
- Đìa điểm: Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện gỏi thau: 30 ngày.
- ỉ linh thức lựa chon nhà thầu: Đấu thầu lộng lài hong nước (Qua mạng).
- Ouv mỏ gỏi thầu: Cung cấp hàng hóa chi tiết nêu lại Phạm vi cung cấp Mau số 01A (web form trcn ĩĩệ thống).
Mục 2. Yen cầu ve thông sọ kỹ thuật của hàng hóa:
Tên hàng hóa và thong số kỷ thuật
Xe ô tô cứu thương
- Xe cứu thương 06 chỗ ngồi
— ĩ Tàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2020 trở về sau.
- Tiêu chuẩn khí thải: LU RO 4.
a. Can hình cung cấp bao gồm:
- 01 Cáng chính với dai an toàn
- 01 Cáng phụ;
- 01 Bình đụng Oxy;
- 03 Dèn trần trong khoang bệnh nhân;
— 01 Bình cứu hoà;
— 01 đòn ưu tiện (01 Dell chính nằm ngang + 02 Đèn phụ dạng tròn);
— 01 Âm ly + 01 còi 1Ú1 + 01 micro;
- 01 Ghế ngồi trong khoang bệnh nhân;
- 01 giá treo chai dịch truyền (gồm 2 móc)
- 01 Chữ thập cấp cứu ờ hai bôn.
- I lộp dựng dụng cụ y té (va li sơ cứu)
- 01 Lốp dự phòng
b. Dặc tính kỹ thuật:
- Màu xe : Màu trắng dã dược nhiệt đới hoá.
- Kích lỉnrớc tống thể D X R X C : > (5.150 X 1.920x2.135) min
- Trọng lượng bàn thân : 2020kg (1 5%)
Trang 62
hỏa và thông số kỹ thuật
Trọng lượng toàn lái > 2.760 kg
- Chiều dài cư sở > 3.200 mm
- Khoáng sáng gầm xe > 185 mni
- Bán kính vòng quay tối thiểu < 5.6 m
- Cồng suất cực dại > 128.4kvv / 6000 rpm
- Mô men xoắn cực dại > 227.7 Nm/ 4200 rpm
- Kiểu dộng cơ 1 kỳ, 4 xỵlanli thẳng hàng
- Dung tích dộng cơ > 2.4L (2.359 cc)
Ti số nén cùa động cư > 10.5
- Dung lích binh nhiên liệu > 75 111
- Nhiên liệu lieu thụ Xang không pha chi
Hộp số 5 số sân
Hệ thống phanh trước Phanh dĩa
- Ilệ thống phanh sau 'Pang trống
- Ilệ thống tay lái Tay lái thuận, có trợ lực
- Lốp xe I ,ốp không săm
- Bộ khôi dộng Điện
- Hộ thống treo trước Macpherson
- Hệ thống treo sau Phụ thuộc / Nhíp lá
Chất liệu hục ghế Nỷ
Ghi chủ:
- Nhiìn hiệu, mã hiệu hàng hóa I1CU trong E-HSMT (nếu có) chi mang lính tham khảo và minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thâu cỏ the dự thầu hàng hóa cùa hang khác. Trường hợp nhà thầu dự thầu có nhan hiệu khác so với E-HSMT thì nhà thầu phải dàm bảo hàng hóa dự thầu có dặc tính kỹ thuật, có tính nấng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa yen cầu.
- ‘Tương dương” cỏ nghĩa là có dặc lính kỳ thuật tương lự, có lính năng sử dụng là lương dương với các hàng hóa dã ncu trcn.
Mục 3. Các yen cầu khác:
I. Rao hành:
- Nhò thầu phải giao số bảo hành của nhà sản xuất cho chù đầu lư.
- Thời gian bào hành: > 36 tháng hoặc lOO.OOOkm (tuỳ theo diều kiện nào đen trước), theo chính sách, tiêu chuẩn bảo hành cùa nhà phân phối (nhà sản xuất).
- Phương thức bào hành: Hàng hóa được bào hành theo quy trình bảo hành của nhà sản xuất hoặc dại lý dược ủy quyền cùa nhà sản xuất. Trong trường hợp nhà thầu không dáp ứng dược việc bão hành thì Chù đầu lư có quyền thuê đưn vị khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trà.
Trang 63
2. Bảo hi: Cam kết bảo trì (bào dưỡng) trong thời gian bào hành theo quy (lịnh cua hầng sản xuất (kể tử khi nghiệm thu, bàn giao toàn bộ thiết bị).
3. Cam kết:
- Nhà thầu pliài cam két dào tạo hướng dần sử dụng cho dơn vị thụ hưởng dến khi thành thạo.
Mực 4. Kiềm tra và thử nghiệm
Kiểm tra dặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu cũa li-HSMT trước khi nghiệm
thu.
- Thử nghiệm: Theo yêu cầu cùa Bên mời thầu.
Trang 64

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5231 dự án đang đợi nhà thầu
  • 322 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 247 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13326 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15250 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây