Thông báo mời thầu

Gói thầu số 44: Hệ thống đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường: Năm Căn – Hàng Vịnh, số 02, 03, 04, 08-3, 17, 18, 19

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:44 15/10/2020
Số TBMT
20200970128-02
Công bố
15:13 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 44: Hệ thống đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường: Năm Căn – Hàng Vịnh, số 02, 03, 04, 08-3, 17, 18, 19
Chủ đầu tư
+ Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau; Địa chỉ: Tầng 1, trụ sở các cơ quan tỉnh Cà Mau, số 91-93, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại: (0290) 3825866; Fax: (0290) 3825477. + Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV tư vấn & dịch vụ Cửu Long; Địa chỉ: Đường số 12, khu dân cư LiCoGi, khóm 3, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn Trung ương hỗ trợ và vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung lần 1 dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Cà Mau
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:26 29/09/2020
đến
09:00 21/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 21/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
500.000.000 VND
Bằng chữ
Năm trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 44: Hệ thống đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường: Năm Căn – Hàng Vịnh, số 02, 03, 04, 08-3, 17, 18, 19". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 44: Hệ thống đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường: Năm Căn – Hàng Vịnh, số 02, 03, 04, 08-3, 17, 18, 19" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 47

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về Dự án:
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Khu kinh tế
Năm Căn.
- Tên gói thầu: Hệ thống đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải
các tuyến đường: Năm Căn – Hàng Vịnh, số 02, 03, 04, 08-3, 17, 18, 19.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau.
- Quản lý dự án của Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển hạ tầng Khu kinh tế.
- Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV tư vấn & dịch vụ Cửu Long.
- Nguồn vốn: Vốn Trung ương hỗ trợ và vốn hợp pháp khác.
a) Các căn cứ pháp lý:
Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Cà Mau
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ
thuật Khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn;
Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 04/03/2020 của UBND tỉnh Cà Mau về
việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung lần 2 dự án Đầu tư xây dựng
hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn;
Quyết định số 15/QĐ-SXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hệ thống đường
giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường số: 02, 03, 04, 08-3,
17, 18, 19, đường Năm Căn – Hàng Vịnh thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ
thuật Khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn,
b) Địa điểm xây dựng:
- Vị trí: huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau;
- Mục tiêu đầu tư:
+ Đầu tư hạ tầng Khu tái định cư quy mô diện tích 26,74 ha để bố trí tái định
cư cho các hộ bị ảnh hưởng trong Khu kinh tế Năm Căn và một số đối tượng khác
theo quy định;
+ Bố trí và sắp xếp tái định cư cho khoảng 400 hộ dân thuộc diện giải tỏa, di
dời và bố trí nhà ở cho công nhân, chuyên gia làm việc trong Khu kinh tế;
+ Đảm bảo kết nối hoàn chỉnh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực,
c) Quy mô xây dựng:
Theo Quyết định số 15/QĐ-SXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Cà
Mau về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hệ thống
1

đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường số: 02, 03, 04,
08-3, 17, 18, 19, đường Năm Căn – Hàng Vịnh thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ
tầng kỹ thuật Khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn;
II. Giới thiệu về gói thầu:
1. Thông tin gói thầu:
Tên gói thầu: Gói thầu số 44: Hệ thống đường giao thông, thoát nước mưa,
thoát nước thải các tuyến đường: Năm Căn – Hàng Vịnh, số 02, 03, 04, 08-3, 17,
18, 19;
Loại công trình: Giao thông; Hạ tầng kỹ thuật;
Cấp công trình: cấp III.
2. Quy mô, thông số kỹ thuật chung:
2.1. Hệ thống đường giao thông:
Đường Năm Căn – Hàng Vịnh (Mặt cắt 1A-1A)
- Cấp thiết kế: Đường khu vực.
- Cấp kỹ thuật: Cấp 40 (tốc độ thiết kế 40km/h).
- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng lộ giới quy hoạch: B = 15.0 m. Trong đó:
+ Bề rộng mặt đường xe chạy:

Bmđ = 2x4.5 = 9.0m;

+ Bề rộng hè:

Bhè = 1x6.0m = 6.0m;

+ Độ dốc ngang đường 1 mái:

in = 2%;

+ Độ dốc ngang trên hè:

in >= 1%.

Đường số 2 (Mặt cắt 1-1)
- Cấp thiết kế: Đường khu vực.
- Cấp kỹ thuật: Cấp 40 (tốc độ thiết kế 40km/h).
- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng lộ giới quy hoạch: B = 30.0 m. Trong đó:
+ Bề rộng mặt đường xe chạy:

Bmđ = 2x9 = 18.0m.

+ Bề rộng hè:

Bhè = 2x6.0m = 12.0m.

+ Độ dốc ngang đường 1 mái:

in = 2%.

+ Độ dốc ngang trên hè:

in >= 1%.

Đường số 3 (Mặt cắt 2-2)
- Cấp thiết kế: Đường khu vực.
- Cấp kỹ thuật: Cấp 40 (tốc độ thiết kế 40km/h).
- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng lộ giới quy hoạch: B = 26.0 m. Trong đó:
+ Bề rộng mặt đường xe chạy:

Bmđ = 2x7 = 14.0m;
2

+ Bề rộng hè:

Bhè = 2x6.0m = 12.0m.

+ Độ dốc ngang đường 1 mái:

in = 2%;

+ Độ dốc ngang trên hè:

in

+ Độ dốc ngang trên hè:

in >= 1%.

>= 1%.

Đường số 8-3 (Mặt cắt 2-2)
- Cấp thiết kế: Đường khu vực.
- Cấp kỹ thuật: Cấp 40 (tốc độ thiết kế 40km/h).
- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng lộ giới quy hoạch: B = 26.0 m. Trong đó:
+ Bề rộng mặt đường xe chạy:

Bmđ = 2x7 = 14.0m;

+ Bề rộng hè:

Bhè = 2x6.0m = 12.0m;

+ Độ dốc ngang đường 1 mái:

in

+ Độ dốc ngang trên hè:

in >= 1%.

= 2%;

Đường số 4 (Mặt cắt 6-6)
- Cấp thiết kế: Đường nội bộ.
- Cấp kỹ thuật: Cấp 30 (tốc độ thiết kế 30km/h).
- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng lộ giới quy hoạch: B = 17.0 m. Trong đó:
+ Bề rộng mặt đường xe chạy:

Bmđ = 2x3.5 = 7.0m;

+ Bề rộng hè:

Bhè = 2x5.0m = 10.0m;

+ Độ dốc ngang đường 1 mái:

in = 2%.

+ Độ dốc ngang trên hè:

in >= 1%.

Đường số 17 (Mặt cắt 3-3)
- Cấp thiết kế: Đường nội bộ.
- Cấp kỹ thuật: Cấp 30 (tốc độ thiết kế 30km/h).
- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng lộ giới quy hoạch: B = 17.0 m. Trong đó:
+ Bề rộng mặt đường xe chạy:

Bmđ = 2x3.5 = 7.0m;

+ Bề rộng hè:

Bhè = 2x5.0m = 10.0m;

+ Độ dốc ngang đường 1 mái:

in = 2%;

+ Độ dốc ngang trên hè:

in >= 1%.

Đường số 18 (Mặt cắt 3-3)
- Cấp thiết kế: Đường nội bộ.
- Cấp kỹ thuật: Cấp 30 (tốc độ thiết kế 30km/h).
- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng lộ giới quy hoạch: B = 17.0 m. Trong đó:
3

+ Bề rộng mặt đường xe chạy:

Bmđ = 2x3.5 = 7.0m;

+ Bề rộng hè:

Bhè = 2x5.0m = 10.0m;

+ Độ dốc ngang đường 1 mái:

in = 2%;

+ Độ dốc ngang trên hè:

in >= 1%.

Đường số 19 (Mặt cắt 3-3)
- Cấp thiết kế: Đường nội bộ.
- Cấp kỹ thuật: Cấp 30 (tốc độ thiết kế 30km/h).
- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng lộ giới quy hoạch: B = 17.0 m. Trong đó:
+ Bề rộng mặt đường xe chạy:

Bmđ = 2x3.5 = 7.0m;

+ Bề rộng hè:

Bhè = 2x5.0m = 10.0m;

+ Độ dốc ngang đường 1 mái:

in = 2%;

+ Độ dốc ngang trên hè:

in >= 1%.

2.2. Hệ thống thoát nước mưa:
- Hệ thống thoát nước mưa đặt trên vỉa hè sử dụng cống BTCT D600 D1200, đối với những vị trí qua đường sử dụng cống BTCT D600 - D1200, tải
trọng thiết kế H30-XB80.
- Hố thu nước mưa đặc dọc theo đường giao thông sử dụng hố thu ngăn mùi
bê tông cốt thép đúc sẵn.
- Hố ga nước mưa bằng bê tông cốt thép đúc sẵn và bê tông đá 1x2 đổ tại chỗ
bên trên có lưới thu nước bằng bằng composit hoặc thép.
- Tổng chiều dài tuyến cống 3.214m.
2.3. Hệ thống thoát nước thải:
- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng hoàn toàn nước mưa và nước
thải.
- Mạng lưới thoát nước thải sử dụng cống HDPE có đường kính
D315x23.2mm.
- Hố ga nước mưa bằng bê tông cốt thép đúc sẵn và bê tông đá 1x2 đổ tại chỗ
bên trên có lưới thu nước bằng bằng composit hoặc thép.
- Tổng chiều dài tuyến cống HDPE D315x23.2mm: 2.293,79m.
3. Giải pháp chủ yếu về phòng chống cháy, nổ
Hồ sơ thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công có thuyết minh về phòng chống
cháy, nổ trong quá trình thi công xây dựng.
Phòng chống cháy nổ và an toàn lao động trong xây dựng thực hiện theo các
quy định hiện hành.
4

III. Phạm vi công việc và tiến độ thực hiện:
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Thi công hoàn thành công việc Hệ thống đường giao thông, thoát nước mưa,
thoát nước thải các tuyến đường: Năm Căn – Hàng Vịnh, số 02, 03, 04, 08-3, 17,
18, 19 theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kể cả phần khối lượng
công việc phát sinh (nếu có) sau này trong quá trình thi công.
2. Thời hạn hoàn thành: 240 ngày lịch.
3. Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.
IV. Yêu cầu kỹ thuật / Chỉ dẫn kỹ thuật
Theo hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật phát hành kèm theo hồ sơ mời thầu
này.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
Theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình hiện
hành theo quy định;
Quy trình, quy phạm áp dụng cho công việc thi công và nghiệm thu tuân thủ
theo chỉ dẫn kỹ thuật phát hành kèm theo hồ sơ mời thầu này.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
A. Yêu cầu chung:
Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân các quy trình, quy phạm xây dựng hiện
hành của Việt Nam cung như phù hợp với điều kiện riêng của công trình theo sự
chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của
cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.
Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất
cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình
và trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải:
- Quan tâm đầy đủ đến sức khỏe an toàn của người lao động trên công trường.
Đảm bảo trật tự an toàn công trình không để xay ra tình trạng nguy hiểm cho người
lao động.
- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường trong và ngoài
công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực
lân cận.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật
liệu và mày móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi
công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.
5

- Nếu trong thời gian thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào
đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu
phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo đúng thiết kế
đưa vào thi công công trình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời
hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có
kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa
vụ của Nhà thầu theo hợp đồng.
- Giám sát theo dõi những khối lượng thực hiện ở công trình theo thời gian thi
công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.
- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu
mà theo mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không
có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được
phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kì tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc
ngoài công trường.Trong trường hợp có tai nạn nghiệm trọng, hư hỏng hay chết
người, Nhà thầu phải báo cáo nhanh nhất bằng phương tiện sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà
thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng
yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
B. Giám sát thi công:
Giám thi kỹ thuật thi công công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp
cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm
hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.
Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm chỉ được đưa vào công trường sau
khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị,
bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm
vi công trình.
Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gay tổn hại tới
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho
tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.
Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất
và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được đưa
vào công trường.

6

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà
thầu chịu.
Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi
hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong
những trường hợp sau:
- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.
C. Quản lý chất lượng thi công:
Nhà thầu phải trình bày quy trình quản lý chất lượng thi công cho gói thầu này,
cụ thể như sau:
* Quản lý chất lượng:
- Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận,
lưu kho, bảo quản.
- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (đào, lắp đất, ván khuôn,
cốt thép, bê tông, cát, đá... ): quy trình lập biện pháp thi công, kiểm tra nghiệm thu.
- Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão
- Sữa chữa hư hỏng và bảo hành công trình.
* Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán.
* Quản lý an toàn trên công trường:
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.
- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.
- Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường.
- An toàn giao thông ra vào công trường.
- Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị.
* Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường:
- Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề.
- Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh.
- An toàn cho cư dân xung quanh công trường.
* Quản lý môi trường:
- Các biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn, bụi ,khói, rung.
- Kiểm soát nước thải các loại.
- Kiểm soát rà rỉ dầu mỡ, hóa chất.
- Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường.
7

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các
tiêu chuẩn về phương pháp thử):
Các chủng loại, chất lượng vật tư vật liệu, yêu cầu về máy móc thiết bị tuân thủ
theo chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cùng hồ sơ mời thầu này.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Trình tự yêu cầu thi công, lắp đặt tuân thủ theo chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cùng
hồ sơ mời thầu này.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Sau khi thi công xây dựng xong công trình, nhà thầu phải có kế hoạch vận hành thử
nghiệm độ an toàn đúng các quy định hiện hành và chuyển giao cho chủ đầu tư.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ :
Việc phòng cháy, chữa cháy chủ yếu được tiến hành trong quá trình thi công
công trình, với một số công việc cụ thể như sau:
- Bố trí đầy đủ hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
- Không sử dụng điện quá công suất.
- Không được mang chất nổ, chất dễ cháy vào khu vực thi công.
- Chấp hành tốt nội quy, quy định về công tác PCCC.
- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hành quy định về công tác an toàn
về PCCC.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Tuân thủ các quy trình, chỉ dẫn kỹ thuật về vệ sinh môi trường cho công trình
xây dựng. Phải có thuyết minh cam kết bảo vệ môi trường: Đảm bảo tiếng ồn,
lượng chất thải, lượng bụi, … trong quá trình thi công xây dựng;
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công sau này, nhà
thầu luôn quan tâm đầy đủ đến an toàn lao động của người lao động, người và
phương tiện đi lại, an toàn khu vực thi công và cam kết không để xẩy ra trường
hợp mất an toàn.
Xung quanh khu vực thi công có biển cảnh báo công trường đang thi công, để
báo cho mọi người biết nhằm ngăn ngừa nguy cơ gây mất an toàn. Nhà thầu đề ra
nội dung công trường, có các biện pháp tuyên truyền giáo dục an toàn lao động cho
công nhân tham gia thi công.
Thiết lập mạng lưới an toàn viên từ ban chỉ huy công trường xuống tới tổ, đội,
nhóm. Duy trì việc kiểm tra công tác bảo hộ và an toàn lao động thường xuyên và
có hiệu quả.
Công trường có túi thuốc sơ cứu và hợp đồng với các trạm y tế các xã nơi đang
thi công đi qua để cấp cứu tai nạn tại công trường nếu xẩy ra.
8

Mọi cán bộ công nhân viên của Nhà thầu và lao động địa phương (nếu có)
tham gia thi công phải được học tập nội quy an toàn lao động và ký cam kết đảm
bảo an toàn lao động cho bản thân mình và cho thiết bị. Công nhân lao động phải
đủ tuổi lao động theo quy định của nhà nước, có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ
quan y tế cấp, định kỳ kiểm tra sức khoẻ theo quy định.
Không sử dụng công nhân chưa được học nội quy an toàn lao động làm trên
công trường.
Nhà thầu đảm bảo trang bị đầy đủ quần áo, giày, mũ và các dụng cụ bảo hộ lao
động khác theo đúng ngành nghề và nhất thiết phải được sử dụng thường xuyên
trong khi làm việc.
Nghiêm cấm việc uống rượu bia trước và trong giờ làm việc.
Trên công trường đang thi công phải có rào chắn cho các hố đào (thi công
mương hoặc hố móng) trên mặt bằng. Ban đêm phải có đèn hiệu báo những vùng
nguy hiểm.
Bố trí hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến giao thông trong công trường đầy
đủ, đặc biệt đủ ánh sáng cho việc thi công ban đêm khi cần thiết.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Việc huy động nhân lực thiết bị của Nhà thầu để thi công công trình theo từng
giai đọan thi công do nhà thầu bố trí và được thể hiện trong HSDT, trên cơ sở tổng
số nhân lực liệt kê trong mẫu số 14; Bảng kê công nhân, Bảng kê máy móc thiết bị
đáp ứng tối thiểu yêu cầu của HSMT.
- Toàn bộ máy móc thiết bị đưa ra công trình phải được kiểm tra chất lượng
theo quy định đăng kiểm, phải có chứng nhận đăng kiểm còn hiệu lực (nếu có).
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục trong HSDT của mình
nhà thầu phải có thuyết minh chặt chẻ, khoa học. Đây là cơ sở để đánh giá các chỉ
tiêu về kỹ thuật, tiến độ của Nhà thầu trong HSDT.
- Nhà thầu căn cứ vào thiết kế đã duyệt, căn cứ năng lực thiết bị, nhân lực của
mình lập ra phương án tổ chức thi công hợp lý, khả thi nêu cụ thể trong hồ sơ dự
thầu làm cơ sở triển khai ngoài hiện trường được tư vấn giám sát chấp thuận.
- Ngoài việc lập tiến độ thi công tổng thể, hàng tháng nhà thầu phải lập kế
hoạch thi công phù hợp với tiến độ tổng thể và báo cáo chi tiết cho Chủ đầu tư theo
dõi để tránh trường hợp vỡ tiến độ.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu thi công phải có đầy đủ hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của
Nhà thầu. Những phần việc kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) nếu nhà thầu
chưa đáp ứng yêu cầu thì thuê tư vấn độc lập thực hiện, nhưng phải được Chủ đầu
tư đồng ý mới được thực hiện.
9

- Về tổng quát nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công
công trình do mình đảm nhận trước Nhà nước và Chủ đầu tư. Việc tham gia giám
sát kỹ thuật xây dựng tại hiện trường là kỹ sư TVGS do Chủ đầu tư cử để thực hiện
giám sát kỹ thuật xây dựng hiện trường không làm thay đổi trách nhiệm về chất
lượng xây dựng công trình của nhà thầu trước Nhà nước và Chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt. Tuân thủ đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra
trong các quy trình thi công, nghiệm thu, thí nghiệm hiện hành của Bộ GTVT và
của Nhà nước.
- Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công
trình, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng gọi tắt là KCS.
Nếu nhà thầu thuê đơn vị khác làm công tác thí nghiệm kiểm tra thì phải coi đơn vị
đó như là một nhà thầu phụ.
- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thử nghiệm, thí nghiệm, kiểm
tra chất lượng thi công. Nếu thuê loại dụng cụ thiết bị nào, ở đâu thì phải nêu rõ
trong hồ sơ dự thầu ở phần kê khai về máy móc thiết bị.
- KCS của nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên và đúng đắn trung
thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu. Mọi thí nghiệm và kiểm tra
nghiệm thu phải lập biên bản chính xác đầy đủ.
- Nếu TVGS hoặc Chủ đầu tư phát hiện chất lượng vật liệu hoặc thi công
không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa và trình Chủ đầu
tư cách giải quyết. Lập biên bản về kết quả sửa chữa (khối lượng, chất lượng công
việc đã làm).
- Vật liệu, máy móc dụng cụ thí nghiệm kiểm tra nếu không đảm bảo yêu cầu
thì nhà thầu không được sử dụng và không được mang vào phạm vi công trường.
Nhà thầu vi phạm chất lượng công trình thì phải sửa chữa đền bù phần hư hại đó
và bị phạt hợp đồng.
12. Yêu cầu khác:
a. Cung cấp bản vẽ thiết kế:
- Chủ đầu tư cung cấp 01 bộ hồ sơ thiết kế BVTC xây dựng công trình cho nhà
thầu kèm HSMT mà nhà thầu mua.
- Trong quá trình thi công, nếu Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế cần có những thay
đổi cục bộ cho phù hợp với thực tế thì Chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ thiết kế bổ
sung cho nhà thầu kịp thời phù hợp với tiến độ thi công thống nhất.
- Các hồ sơ thiết kế tổ chức xây dựng và các biện pháp thi công cụ thể do nhà
thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư
1 bộ để theo dõi kiểm tra.
b. Mặt bằng xây dựng công trình:

10

Chủ đầu tư sẽ bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng cho nhà thầu đủ để
Nhà thầu tiến hành triển khai thi công sau khi ký hợp đồng xây lắp. Nhà thầu phải
chịu trách nhiệm bảo quản, bảo vệ mặt bằng đến khi xong công trình bàn giao lại
cho Chủ đầu tư.
c. Khảo sát lại:
- Nhà thầu bằng chi phí của mình tiến hành khảo sát lại ở hiện trường cho tất cả
các công trình và lập thiết kế tổ chức thi công công trình, kỹ sư Tư vấn duyệt trước
khi bắt đầu công việc.
- Trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình thi công nhà thầu phải tổ chức
bộ phận thường xuyên đo đạc định vị lại vị trí các cọc và cao độ các bộ phận của
công trình cho đúng với bản vẽ và thiết kế (nếu có).
d. Hồ sơ hoàn công:
Nhà thầu phải thực hiện từ khởi công và trong quá trình thi công việc lập hồ sơ
hoàn công kịp thời các bộ phận và hạng mục đã thi công. Hồ sơ hoàn công toàn bộ
công trình phải lập xong khi Chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoàn thành và nộp
cho Chủ đầu tư trước khi nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử
dụng.
e. Các trách nhiệm khác của nhà thầu:
- Trước khi khởi công, nhà thầu phải cụ thể hoá thiết kế tổ chức thi công và
biện pháp thi công để thông qua Chủ đầu tư làm căn cứ kiểm tra việc thực hiện.
- Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý, giám sát chất lượng thi công của Kỹ sư tư
vấn giám sát do Chủ đầu tư cử thực hiện.
- Nhà thầu khi thi công phải có giấy phép của đơn vị hiện đang quản lý công
trình.
- Khi gặp trường hợp giám sát chính, chủ nhiệm đồ án chỉ dẫn cho nhà thầu
làm sai quy trình quy phạm hiện hành, thì nhà thầu phải có văn bản phản ánh với
họ những ý kiến của mình và gửi Chủ đầu tư 1 bản trước khi thực hiện.
- Trong công tác chuẩn bị và quá trình thi công cho đến khi kết thúc việc bảo
hành công trình, nhà thầu phải có biện pháp hợp lý để tránh làm hư hỏng đường sá,
cầu cống, cản trở đi lại, xâm chiếm đất đai nhà cửa của những người xung quanh
làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
- Mọi chi phí công trình tạm phục vụ thi công đều được đưa vào đơn giá dự
thầu. Vì vậy nhà thầu phải đứng ra liên hệ với chủ các công trình đường sá, bến
bãi... mà nhà thầu cần thuê mượn để sử dụng tạm thời để tự giải quyết mọi thủ tục
với họ.
- Nhà thầu phải giải toả các chướng ngại vật và đảm bảo cảnh quan cho công
trường, bố trí công trường gọn sạch.
- Nhà thầu phải thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng theo quy
chế bảo hành do Nhà nước ban hành
11

V. CÁC BẢN VẼ
Liệt kê các bản vẽ.
STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

1

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

2

Chỉ dẫn kỹ thuật

Phiên bản/ngày phát hành

12

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5168 dự án đang đợi nhà thầu
  • 520 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 699 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13598 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15550 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây