Thông báo mời thầu

Sửa chữa ca nô cao tốc HB-0755

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:38 15/10/2020
Số TBMT
20201038555-00
Công bố
15:18 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Sửa chữa ca nô cao tốc HB-0755
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Sửa chữa ca nô cao tốc HB-0755
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 do EVN cấp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Sửa chữa ca nô cao tốc HB-0755
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hoà Bình

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:18 15/10/2020
đến
15:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
1.500.000 VND
Bằng chữ
Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Sửa chữa ca nô cao tốc HB-0755". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Sửa chữa ca nô cao tốc HB-0755" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

**Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa**

Bên mời thầu điền đầy đủ các nội dung thông tin về Phạm vi và tiến độ
cung cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan theo các Mẫu số 01, 02 trong
Chương IV -- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

**1.1. Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ**

Như nêu tại biểu mẫu số 01A và biểu mẫu 01B chương IV.

**1.2. Tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan:** 30 ngày.

**Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật**

**\* Giới thiệu chung về gói thầu**

\- Đây gói thầu mua sắm hàng hoá có qui mô nhỏ. Lựa chọn nhà thầu bằng
hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, sử dụng nguồn vốn chí
phí sửa chữa lớn thuộc chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 do Tập
đoàn điện lực Việt Nam cấp.

\- Nội dung: Cung cấp hàng hóa vật tư phụ tùng và thực hiện dịch vụ sửa
chữa ca nô HB-0755.

**2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung**

2.1.1. Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất sau năm 2018.

2.1.2. Hàng hóa chào thầu các mục 1, 2, 3, 4 và 7 tại Mẫu số 01A "Phạm
vi cung cấp" phải kèm theo tài liệu bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để
khẳng định khả năng đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT.

**2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết**

2.2.1. Đối với hàng hóa:

Đảm bảo yêu cầu như nêu tại Mẫu số 01A "Phạm vi cung cấp" Chương IV của
E-HSMT.

2.2.2. Đối với dịch vụ kỹ thuật:

Đáp ứng đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Mẫu số 01B "Các dịch vụ liên
quan" Chương IV của E-HSMT.

Nhà thầu phải trình trong E-HSDT các biện pháp thực hiện dịch vụ kỹ
thuật đối với việc sửa chữa ca nô bao gồm:

- Nêu rõ biện pháp tổ chức phải phù hợp với hiện trạng mặt bằng thực
> hiện công việc sửa chữa gồm:

\+ Sơ đồ tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể các công việc
sửa chữa;

\+ Biểu tiến độ thi công, bảng kê chi tiết thiết bị, công cụ dụng cụ
phục vụ thi công;

\+ Cách thức kiểm tra nghiệm thu và quản lý chất lượng sửa chữa.

- Trình bày biện pháp kỹ thuật thực hiện sửa chữa ca nô gồm:

\+ Kéo ca nô lên mặt bằng sửa chữa, hạ thủy sau sửa chữa đảm bảo không
làm hỏng các chi tiết thân vỏ ca nô. Đánh gỉ, sơn thân vỏ, sửa chữa lan
can hư hỏng...;

\+ Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng động cơ, các hệ thống phụ trợ, hệ thống
điện ánh sáng, nội thất, thay thế các chi tiết hỏng. Các chi tiết tháo
ra được thu hồi bàn giao cho chủ đầu tư.

\+ Chạy thử ca nô sau sửa chữa, kiểm tra các thông số kỹ thuật.

- Biện pháp bảo đảm an toàn bảo vệ môi trường và PCCN

\+ Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo và chịu toàn bộ trách nhiệm về an
toàn cho con người và thiết bị trong quá trình thi công, đặc biệt là
biện pháp an toàn khi làm việc trên sông nước.

\+ Trong quá trình thi công, Nhà thầu không được để xảy ra hư hỏng hoặc
sự cố đến các thiết bị, công trình khác của chủ đầu tư.

\+ Phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người,
thiết bị, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện thi công sửa
chữa.

**[Ghi chú:]{.ul}** *Nhà thầu có thể khảo sát thực tế để lập E-HSDT đảm
bảo yêu cầu. Thời gian khảo sát không muộn hơn thời điểm trước khi đóng
thầu 02 ngày.*

**Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm**

\- Hàng hóa sau khi tập kết tại Công ty thủy điện Hòa bình sẽ tiến hành
kiểm tra các thông số kỹ thuật cơ bản, kích thước lắp đặt. Đạt yêu cầu
cho phép đưa vào thi công lắp đặt thay thế.

\- Nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu phải
chịu chi phí kiểm tra và các chi phí phát sinh khác, khi đó Chủ đầu tư
từ chối không nhận hàng hoá trên.

\- Ca nô sau khi sửa chữa được chạy thử để kiểm tra các thông số kỹ
thuật. Đạt yêu cầu sẽ tiến hành nghiệm thu.

**Mục 4. Uy tín nhà thầu**

Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định kỳ/hàng năm do Tập đoàn
Điện lực Việt Nam phê duyệt gần nhất với thời điểm bắt đầu tổ chức lựa
chọn nhà thầu, nhà thầu **không có hợp đồng** được đánh giá là **không
đạt** hoặc **không có từ hai (02) hợp đồng trở lên bị đánh giá là cảnh
báo**. Nhà thầu có thể tìm hiểu quy định nêu trên từ "Quy trình và bộ
tiêu chí đánh giá chất lượng nhà thầu thực hiện hợp đồng trong EVN" ban
hành kèm theo Quyết định số: 462/QĐ-EVN ngày 10/4/2019 và "việc áp dụng
kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu vào công tác đấu thầu trong Tập
đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam" ban hành kèm theo Quyết định số:
202/QĐ-EVN ngày 14/2/2019 khi truy cập theo địa chỉ
[[https://dauthau.evn.com.vn/]{.ul}](https://dauthau.evn.com.vn/)

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5243 dự án đang đợi nhà thầu
  • 518 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 542 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13487 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15478 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây