Thông báo mời thầu

Gói thầu số 5: Chỉnh lý tài liệu cho Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:32 15/10/2020
Số TBMT
20201035596-00
Công bố
15:26 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Các Gói thầu dịch vụ Phi tư vấn và Mua sắm tài sản năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 5: Chỉnh lý tài liệu cho Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí thường xuyên năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Các Gói thầu dịch vụ Phi tư vấn và Mua sắm tài sản năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Long

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:26 15/10/2020
đến
15:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
13.000.000 VND
Bằng chữ
Mười ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 5: Chỉnh lý tài liệu cho Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 5: Chỉnh lý tài liệu cho Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Tên dự án: Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn và mua sắm
tài sản năm 2020

Chủ đầu tư: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên năm 2020

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông
thường, đấu thầu qua mạng.

Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong Quý IV/2020.

Loại hợp đồng: trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 90 ngày kể từ ngày
hiệu lực hợp đồng.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Việc chỉnh lý tài liệu phải tuân theo các quy định về
công tác lưu trữ hiện hành. Nội dung cung cấp chủ yếu,
bao gồm nhân công, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh
lý, cụ thể như sau:

2.1 Yêu cầu chỉnh lý tài liệu

- Thực hiện chỉnh lý tài liệu theo hướng dẫn tại Công
văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Cục Văn
thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành Bản hướng
dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính;

- Thực hiện đúng quy trình chỉnh lý theo Quyết định số
128/QĐ-VTLTNN ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Cục trưởng Cục
Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành Quy trình
“Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001:2000;

- Bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu trong quá trình
chỉnh lý.

- Bảo mật tài liệu trong quá trình chỉnh lý tài liệu

- Tài liệu sau khi chỉnh lý hoàn chỉnh phải đạt được
các yêu cầu sau:

+ Phân loại và lập thành hồ sơ hoàn chỉnh;

+ Xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu; xác
định tài liệu cần bảo quản vĩnh viễn và tài liệu
hết giá trị cần loại ra để tiêu hủy;

+ Hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu;

+ Lập các công cụ tra cứu; mục lục hồ sơ tài liệu, cơ
sở dữ liệu và công cụ tra cứu khác phục vụ cho việc
quản lý, tra cứu sử dụng;

+ Lập danh mục tài liệu hết giá trị loại ra để tiêu
hủy.

* Nguyên tắc chỉnh lý:

- Không phân tán phông lưu trữ. Tài liệu của từng đơn
vị hình thành phông phải được chỉnh lý và sắp xếp
riêng biệt;

- Khi phân loại, lập hồ sơ (chỉnh sửa hoàn thiện, phục
hồi hoặc lập mới hồ sơ), phải tôn trọng sự hình
thành tài liệu theo trình tự theo dõi, giải quyết công
việc.

- Tài liệu sau khi chỉnh lý phải phản ánh được các
hoạt động của cơ quan hình thành tài liệu; sự liên hệ
logic và lịch sử của tài liệu.

Mô tả chi tiết các bước như sau:

Bước 1. Giao, nhận tài liệu: Lập
biên bản giao nhận tài liệu 

Bước 2. Vận chuyển tài liệu từ kho bảo quản v
ề địa điểm chỉnh lý

Bước 3. Vệ sinh sơ bộ tài liệu

Bước 4. Khảo sát và biên soạn các văn bản hư
ớng dẫn chỉnh lý

Bước 5. Phân loại tài liệu theo Hướng dẫn phân
 loại

Bước 6. Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện
 hồ sơ, kết hợp với xác định giá trị tài li
ệu sơ theo Hướng dẫn lập hồ sơ

a) Lập hồ sơ đối với tài liệu chưa được l
ập hồ sơ

- Tập hợp tài liệu theo đặc trưng chủ yếu thành hồ


- Biên soạn tiêu đề hồ sơ

- Sắp xếp tài liệu trong hồ sơ, loại bỏ tài liệu
trùng thừa

- Xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ

- Xác định tiêu đề, lý do loại đối với tài liệu
hết giá trị

b) Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với tài liệu đã
được lập hồ sơ nhưng chưa đạt yêu cầu

^

b

ђ

 

в

ж

r

ў

Р

̀Ĥꐓx␷㠀$⑈愀Ĥ摧曁zሀж

и

р

Р

< Kiểm tra việc lập hồ sơ theo những nội dung công việc
quy định tại điểm a và tiến hành
chỉnh sửa,hoàn thiện đối với những hồ sơ chưa
 đạt yêu cầu.

Bước 7. Biên mục phiếu tin 
Bước 8. Kiểm tra, chỉnh sửa việc lập hồ sơ và
 việc biên mục phiếu tin

Bước 9. Hệ thống hoá phiếu tin theo phương án ph
ân loại

Bước 10. Hệ thống hoá hồ sơ theo phiếu tin

Bước 11. Biên mục hồ sơ

a) Đánh số tờ cho tài liệu bảo quản từ 20 nă
m trở lên 
b) Viết mục lục văn bản đối với tài liệu bả
o quản vĩnh viễn

c) Viết bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc.

Bước 12. Kiểm tra và chỉnh sửa việc biên mục h
ồ sơ

Bước 13. Đánh số chính thức cho hồ sơ 
Bước 14. Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim kẹp, làm
  phẳng và đưa tài liệu vào bìa hồ sơ

Bước 15. Đưa hồ sơ vào hộp (cặp)

Bước 16. Viết và dán nhãn hộp (cặp)

Bước 17. Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lê
n giá

Bước 18. Giao, nhận tài liệu sau chỉnh lý

Bước 19. Nhập phiếu tin vào cơ sở dữ liệu

Bước 20. Kiểm tra, chỉnh sửa việc nhập phiếu ti
n

Bước 21. Lập mục lục hồ sơ

a) Viết lời nói đầu

b) Lập các bản tra cứu bổ trợ

c) Tập hợp dữ liệu và in mục lục hồ sơ từ
 cơ sở dữ liệu (03 bộ)

d) Đóng quyển mục lục (03 bộ).

Bước 22. Xử lý tài liệu loại

a) Sắp xếp, bó gói, thống kê danh mục tài liệu loại

b) Viết thuyết minh tài liệu loại

Bước 23. Kết thúc chỉnh lý

a) Hoàn chỉnh và bàn giao hồ sơ phông

b) Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý

2.2. Yêu cầu về bìa, hộp

Stt Nội dung công việc ĐVT Yêu cầu

1 Bìa hồ sơ tờ - Kích thước 57x33cm

- Giấy Duplex 250g

2 Tờ mục lục văn bản tờ Loại giấy trắng khổ A4
định lượng ≥ 80g/m2

3 Giấy trắng làm sơ mi khi lập hồ sơ tờ Loại giấy
trắng khổ A4 định lượng ≥ 80g/m2

4 Giấy trắng in mục lục hồ sơ, nhãn hộp (đã bao gồm 5%
tỷ lệ sai hỏng) tờ Loại giấy trắng khổ A4 định
lượng ≥ 80g/m2

5 Giấy trắng viết thống kê tài liệu loại (đã bao gồm
5% tỷ lệ sai hỏng) tờ Loại giấy trắng khổ A4 định
lượng ≥ 80g/m2

6 Phiếu tin (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) tờ Loại
giấy trắng khổ A4 định lượng ≥ 80g/m2

7 Bút viết bìa chiếc Loại tốt, chất lượng cao

8 Bút viết phiếu tin, thống kê tài liệu loại chiếc
Loại tốt, chất lượng cao

9 Bút chì để đánh số tờ chiếc Loại tốt, chất lượng
cao

10 Mực in mục lục hồ sơ, nhãn hộp hộp Loại tốt,
chất lượng cao

11 Cặp, hộp đựng tài liệu chiếc Kích thước 26x36x12,5
cm

Bao gồm cả cặp ba dây trên trong

Hộp làm bằng carton ép lạnh

12 Hồ dán nhãn hộp lọ (30ml) Hồ chất lượng cao, độ
bám dính tốt

13 VPP khác (bút dạ, bút xoá, dao, kéo, dây buộc,…) bộ
Đảm bảo phục vụ đủ cho công tác chỉnh lý tài liệu

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ
XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp
luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy
định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác;

PAGE \* MERGEFORMAT 4

PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 5

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5231 dự án đang đợi nhà thầu
  • 322 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 247 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13326 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15250 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây